Co vše nevíme o očkování? Jak nás ve skutečnosti chrání?

Chat je uzavřený18.11.2015 14:00

MUDr. Milan Trojánek.

Očkování představuje jeden z nejmodernějších nástrojů prevence lidského zdraví. Ohledně vhodnosti očkování se ale objevují rozporuplné názory. Zatímco někde kvůli nedostatku či nedostupnosti vakcín umírají lidé na očkováním preventabilní nemoci, jinde lidé tyto nemoci ani neznají a očkování odmítají. Jak nás očkování chrání před onemocněním? Jaké nemoci jinde ve světě běžné Češi neznají? Co vše nevíme o očkování? Přečtěte si odpovědi MUDr. Milana Trojánka.

MUDr. Milan Trojánek vystudoval Všeobecné lékařství na 2. LF UK. V současné době pracuje na I. infekční klinice 2. LF UK a Nemocnice Na Bulovce. Je členem České internistické společnosti ČLS JEP, Společnosti pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP, a Společnosti infekčního lékařství ČLS JEP. Kromě jiného se věnuje cestovní a tropické medicíně. Vede stáže studentů medicíny v české nemocnici ve východoafrické Keni.

Chat

 • Radek

  Dobrý den. Jaké očkovaní by podle vás měl podstoupit dospělý člověk, který má všechna povinná dětská očkovánī?
  Děkuji.

 • Host chatu

  Dobrý den, děkuji za dotaz. Za základní očkování bych označil především pravidelné podání posilovací dávky vakcíny proti tetanu. Doporučení k aplikaci ostatních vakcín závisí na celkovém zdravotním stavu pacienta, přítomnosti chronických onemocnění, aktuální epidemiologické situaci (např. v současnosti se setkáváme se zvýšeným výskytem dávivého kašle, virové hepatitidy A apod.), ale i zájmech klienta (cestování, častý pobyt v přírodě, zahrádkaření atp). Vybraná infekční onemocnění probíhají závažněji ve stáří a u pacientů s chronickým onemocněním, proto zejména u takto rizikových pacientů doporučuji pravidelné očkování proti sezónní chřipce a pneumokokovým nákazám. U aktivních osob mladšího věku je naopak vhodné očkování proti klíšťové meningoencefalitidě, virové hepatitidě A nebo dávivému kašli (to zejména u budoucích rodičů či prarodičů, u kterých lze předpokládat, že budou v kontaktu s dosud neočkovaným novorozencem či kojencem). Dívky a mladé ženy mají možnost nechat se očkovat proti lidským papilomavirům, které mohou vyvolat karcinom děložního čípku. Mladí dospělí, kteří jsou často ve velkých kolektivech (VŠ studenti, vojáci atp.), by měli být očkování proti meningokokovým nákazám.

 • Dedaman

  Myslím, že by bylo správné, kdyby se lékaři postavili ve sporu o povinné očkování na stranu utlačovaných pacientů proti státní byrokracii. Není to možná dobré pro šíření infekčních nemocí, ale je to dobré pro boj se státními parazity, protože gaunerům je třeba nas...t do krku, to je vyšší mravní princip. Na tyto parazity většina zdravotníků dělá a doplácí.
  No nemám pravdu?

 • Host chatu

  Dobrý den, i Vám děkuji za dotaz. Pracuji jako lékař na Infekční klinice, kde se pravidelně a relativně často setkáváme s pacienty ve velmi vážném stavu, kterému šlo očkováním předejít, a proto si myslím, že očkování má svůj neopomenutelný význam.

 • Karel

  Jaké příjmy od farmaceutických společnosti měly společnosti ve kterých jste členem, v roce 2014 a příp. v roce 2015, tj. České internistická společnost ČLS JEP, Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP, a Společnost infekčního lékařství ČLS JEP? Jsou tyto příjmy někde zveřejněné? Například získala Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP peníze od GSK dle zápisu z jednání výboru této společnosti ze dne 5. 5. 2015 - http://www.sem-cls.cz/dokumenty/Zap... Získal jste Vy i peníze nebo jiné benefity (např. zájezdy apod.) od farmaceutických společnost? Pokud ano, proč a v jaké výši? Nevnímáte, že existuje riziko, že odborné společnosti ve kterém jste členem budou nekriticky prozazovat zájmy svých sponzorů? Pokud nejsou příjmy společnosti veřejné, nemyslíte si, že by veřejné být měly? Pokud máte coby člen těchto společnosti informace o příjmech těchto společnosti ze strany farmaceutických společností, proč je nezveřejňujete? Děkuji.

 • Host chatu

  Dobrý den, děkuji za dotaz. Na úvod bych uvedl, že farmaceutické firmy, které vyrábějí vakcíny, patří mezi členy Asociace inovativního farmaceutického průmyslu a musí dodržovat tzv. Etický kodex AIFP. Celé znění kodexu je k dispozici na této stránce: http://www.aifp.cz/cs/eticke-jednan... Tento kodex jednoznačně definuje, za jakých okolností může probíhat spolupráce farmaceutické firmy s lékařem. Jen doplním, že od farmaceutických firem jsem žádný benefit (dovolená atp.), jak naznačujete, nezískal. Jedinou formou spolupráce je přednášková činnost pro odbornou veřejnost. Přiznám se, že přesná struktura příjmů odborných společností mi není známa, avšak předpokládám, že poměrně velký podíl budou tvořit členské příspěvky. Doporučuji obrátit se na zástupce výborů těchto společností s konkrétním dotazem.

 • Jarda

  Dobrý den,
  rád bych se zeptal, jestli množství hliníku hexavakcíně odpovídá maximálnímu povolenému dennímu příjmu pro novorozence. Jestliže ne, tak prosím o informaci, kolikrát ji překračuje. (prosím berte v úvahu , že hliník jde rovnou do krve. Dále prosím o 'nevyhýbavou' odpověď, neboť tato otázka vrtá v hlavě spousty rodičů)
  Děkuji, J

 • Host chatu

  Dobrý den, děkuji za dotaz. Limit pro jednorázovou intramuskulární aplikaci hlinitých solí ve vakcíně je 0,85-1,25 mg. Toto množství není v žádné z dostupných hexavakcín překročeno.

 • Irena

  Dobrý den,

  prosím o zodpovězení dotazu, proč je doktorům nařizováno dodržování očkovacího kalendáře, když spousta rodičů, kteří nechtějí své děti ve třech měsících očkovat jsou jen a pouze pro posunutí této hranice pro první očkování až např. k šesti měsícům či později. Proč není v této otázce více benevolence? Vyhláška toto přece umožňuje! Děkuji za odpověď.

 • Host chatu

  Dobrý den, díky za dotaz. Považuji jej za velmi podstatný v této diskuzi. Očkovací kalendář je vypracován tak, aby poskytl optimální ochranu proti vybraným infekčním nemocem nejen pro očkovaného jedince, ale v rámci tzv. kolektivní imunity i celé společnosti. Výběr jednotlivých vakcín a zároveň očkovací schéma musí reflektovat celou řadu parametrů, počínaje doporučením výrobce, aktuální epidemiologickou situaci, finančními možnostmi státu atp. To je i důvod, proč není optimální volit jakékoliv očkovací schéma, přestože je uvedeno jako možné v příbalové informaci k vakcíně. Zároveň si musíme uvědomit, že některé infekce probíhají závažněji nebo jsou podstatně častější u kojenců či batolat, a proto právě tuto skupinu pacientů potřebujeme ochránit, co nejdříve. Typickým příkladem může být dávivý kašel, kdy úmrtí v ČR byla zaznamenána zejména u dosud neočkovaných kojenců.

 • Richard

  Dobry den,

  neockuji se deti prilis brzy? Proc se ockuje kombinace nemoci, ktere by dite jen velmi malo pravdepodobne mohlo byt postizenou na jednou v prirode? Nebylo by vhodnejsi ockovat po jedne nemoci?

  Dekuji,

  Richard Kucera.

 • Host chatu

  Dobrý den. Děkuji za Váš dotaz. Odpověď je obdobná jako na předchozí dotaz. Vzhledem k tomu, že některé infekce postihují zejména děti nejnižších věkových skupin nebo právě u nich probíhají komplikovaněji (dávivý kašel, pneumokokové infekce atp.), má smysl očkovat ve stanovených termínech. Použití kombinovaných vakcín má několik výhod, mimo jiné např. snížení počtu návštěv u lékaře, snížení počtu vpichů pro dítě, časnější ochrana v porovnání s rozděleným očkováním atp. Na druhou stranu množství antigenu (=struktur, které vyvolávají imunitní odpověď organismu) je v případě očkování podstatně nižší než v případě přirozené infekce (včetně např. banálního kataru horních cest dýchacích). Zároveň v kombinovaných vakcínách (haxavakcína, pentavakcína) bylo množství antigenních struktur významně sníženo ve srovnání s dříve aplikovanými vakcínami, i přes rozšíření počtu patogenů, proti kterým chrání. Tzn. nelze hovořit pouze o počtu infekcí, proti kterým vakcíny chrání, ale zejména o množství antigenů, proti kterým vakcína vyvolává odpověď. A právě množství těchto struktur bylo významně sníženo např. záměnou typu očkovací látky proti dávivému kašli (celobuněčná vakcína za acelulární).

 • Irena

  Dobrý den, mám vnučku, které je 5 let a není vůbec očkovaná. Od narození nebyla prakticky vůbec nemocná. Moje dcera se velmi zajímá o následky očkování a je zásadně proti, proto ji nedala očkovat. Získala mnoho informací, které jsou negativní. Očkování ohrozilo děti na zdraví a životě a zanechalo trvalé následky na celý život. Např. autismus atd. Proč se dětem podává několik druhů očkovacích látek najednou, musí to být obrovská zátěž pro miminko, které je zdravé a musí bojovat s takovou dávkou hrozných látek. Můžete mi odpovědět? Je to byznys lékárenských firem????
  Nyní se ptám jako babička vnučky. Je možné ji dát později očkovat jen v nějaké základní verzi,postupně, kterou je možné si domluvit s lékařkou??? Můžete mi sdělit, na jaké nejdůležitější nemoci dát očkovat dítě a v jaké věku, třeba i později než v 5ti letech.
  Prosím o zodpovězení všech otázek.
  Díky.

 • Host chatu

  Dobrý den, děkuji za Váš dotaz, který úzce souvisí s předcházejícími. Avšak některé z Vámi uváděných informací jsou zavádějící, např. souvislost očkování s rozvojem autismu nebyla prokázána. Stran "zátěže pro miminko" sice chápu Vaše obavy, avšak musíme si uvědomit, že aplikací vakcín je aplikováno pouze minimální množství antigenních struktur, proti kterým vzniká imunitní odpověď. Toto množství je zcela zanedbatelné ve srovnání s infekčním procesem, byť vyvolaným pouze např. jedním virem či bakterií, protože organismus reaguje na celou řadu struktur daného mikroorganismu. Nemyslím si, že by se mělo jednat o lobby farmaceutických firem. Očkování je jedním z největších úspěchů medicíny, který významně snížil úmrtnost na závažné infekce a nepřímo vedl k prodloužení lidského života. Myslím si, že výběr vakcín v očkovacím kalendáři je racionální a doporučil bych jejich aplikaci.

 • Dedaman

  Kdybych byl protiočkovacím aktivistou, jakože nejsem, osobně bych vás nechal vydusit tak 3-4 hodiny a skutečně prodiskutoval každou větu ze souhlasu, který bych explicitně vyžadoval k očkování jako rodič vypracovat. Na informace má přece každý nárok (v případě vašeho odmítnutí jste efektivně žalovatelný) a to tak, že to efektivně zruší provoz na celé dopoledne. No ještě že máte kapitaci a že je vám vlastně jedno, kolik lidí ošetříte...:-)))
  Tak bych vám to očkování znepříjemnil, že byste slyšel slova rodič a očkování a dělaly by se vám pupínky. A znovu opakuji - nejsem nepřítelem očkování, pouze nepřítelem povinného očkování a bolševického komandování, které ve svém výsledku je navíc velmi kontraproduktivní.

 • Host chatu

  Dobrý den, ve Vašem komentáři jsem neobjevil jasný dotaz.

 • Dedaman

  Prosím o odpověď na následujících pár konkrétních dotazů:
  1) je riziko plynoucí z existence non-respondérů identické nebo vyšší než riziko z existence odpíračů vakcín?
  2) je tedy z biologického hlediska racionální šikanovat odpírače, aniž bychom šikanovali zároveň non-respondéry?
  3) existuje riziko, že bez absence státní represe by došlo k šíření vymýcených chorob?
  4) dá se se povinným očkováním vyjebat?
  Na tuto otázku odpovím sám: Ano dá. Velmi snadno - jednak je možno tvrdit, že dítě ale alergické na vaječný bílek a jednak si lze očkovací průkaz a jakékoli potvrzení velmi snadno padělat. Žádný trest za to nehrozí, zvlášť když matka odpíračka bude tvrdit, že se bála než. účinků a jednala tudíž právnicky bona fide.

 • Host chatu

  Dobrý den, považuji za neférové aplikovat "biologické hledisko" při srovnání osob, které z různých důvodů (imunodeficit, neschopnost odpovědět na vakcíny...) nevytvoří protilátky po očkování, s osobami, které očkování pouze odmítají. Za správné považuji proočkovat co největší část populace, aby osoby, které protilátky nevytvoří nebo ze závažných důvodů nemohou být očkovány, byly chráněny kolektivní imunitou. Považuji to za solidární. Stejně i já, jako lékař, jsem každoročně očkován proti sezónní chřipce, abych neohrozil naše pacienty.

 • Josef

  Dobrý den, rád bych se optal na povinné očkování proti příušnicím. Dříve si děti příušnice odstonaly a měly na celý život pokoj. Dnes po povinném očkování je vakcína účinná 15-20 let, pak účinnost ztrácí. Zrovna ve věku, kdy je onemocnění příušnicemi již rizikové. To znamená nutnost dalšího přeočkovávání až do konce života?
  Proč se v hexavakcině očkují 3měsíční děti proti žloutence, která je přenosná pouze krví, či pohlavním stykem?
  Proč se ve třech měsících očkuje tetanus, když takto malé dítě prakticky nemá šanci dostat ho? Jak je to vlastně s tetanem, já očkován byl, ale po každém úrazu mě "preventivně" ještě tetanovku dali. Má tedy smysl očkovat tetanus, když protitetanovou inijekci dostávám po úrazu automaticky ?
  Děkuji za odpovědi, přeji pěkný den.

 • Host chatu

  Dobrý den, děkuji za dotazy. Přestože proti příušnicím se očkuje živou oslabenou vakcínou, která již z principu vede k relativně velmi dobré imunitní odpovědi, tak nelze pravděpodobně předpokládat celoživotní ochranu. Principem by mělo být ochránit zejména nejrizikovější věkové skupiny. V současné době je diskutované odsunutí druhé dávky vakcíny MMR do pozdějšího věku (starší předškolní/mladší školní věk). Význam očkování proti virové hepatitidě v kojeneckém věku souvisí zejména s vysokým rizikem rozvoje chronické hepatitidy B při nákaze v tomto věku. Stran tetanu je situace o něco komplikovanější, neboť v případě rizikového poranění je aplikována tzv. posilovací dávka, která má navodit zvýšení titru protilátek, pokud od posledního očkování uplynulo více jak 5 let. Avšak v případě, že byste očkován vůbec nebyl, bylo by nezbytné navíc ještě pasivně aplikovat protilátky.

 • Dana

  Dobrý den, dcera (20 let), je řádně očkovaná na žloutenku B, ale náhodně se zjistilo, že nemá v krvi protilátky. Je chráněná? Máme to nějak řešit? Mluvili jsme s lékaři více odborností a neshodli se. Někdo říkal znovu očkovat všechny dávky, jiný jen to jedno přeočkování, další říkal, že si tělo při styku se žloutenkou vzpomene. Jiné informace říkají, že je určité procento lidí, na které očkování "nefunguje". Prosím o Váš názor. Děkuji za odpověď.. Dana

 • Host chatu

  Dobrý den, děkuji za konkrétní dotaz. Bylo by vhodné odebrat kompletní sérologii VHB (k vyloučení probíhající infekce, která by zabránila tvorbě protilátek) a podle doporučeného postupu (platného pro očkování zdravotníků) se doporučuje přeočkovat 3 dávkami vakcíny (schéma 0, 1 a 6 měsíců) a poté zkontrolovat titr protilátek. Event. alternativně by šlo aplikovat jednorázově 2 dávky vakcíny a poté za 1-2 měsíce zkontrolovat titr protilátek. Jedinec, který dosáhne alespoň jednou stanoveného ochranného titru protilátek, je považován za chráněného.

 • Leila

  Dobrý den,

  podle článku "Korupce a pavěda v očkování" - http://denikreferendum.cz/clanek/20... není očkování bezpečné mj. proto, že se nikdy nezkoumaly dlouhodobé nežádoucí účinky očkování a neporovnávalo se zdraví úplně očkovaných a úplně neočkovaných dětí.

  Na zmiňovaný článek bych ráda navázala a zeptala se Vás:
  a) zda považujete za vhodné, aby stát vynucoval svůj program povinného očkování, když bezpečnost programu není vědecky doložená?
  b) jak by se podle Vás měla snížit vysoká míra korupce a zvýšit nízká vědecká úroveň v očkování (srovn. slova šefredaktora časopisu Lancet ve výše uvedeném článku), aby očkování bylo bezpečnější?
  c) jaké úkony, které zvýší bezpečnost očkování, si myslíte že by měly být plně hrazené zdravotními pojištovnami - např. screeningová vyšetřetření, rozložené dávky očkování (místo např. současných 6 dávek najednou v případě hexavakcíny)?

 • Host chatu

  Dobrý den, vzhledem k tomu, že v případě očkování byl jednoznačně prokázán jeho význam a přínos při snížení incidence závažných infekčních onemocnění, tak souhlasím se zachováním očkování v jeho současné podobě, event. s aktualizací očkovacího kalendáře dle epidemiologické situace. Základním požadavkem lékových agentur, které registrují nové vakcíny, jsou výsledky kvalitních účinnostních a bezpečnostních studií. Na tyto studie navazují postmarketingové studie z běžného užívání. Tento dosud užívaný princip je nedpokročitelný a adekvátní. Současné očkování je podle dostupných epidemiologických studií a informací bezpečné.

 • Jana

  Dobrý den, ráda bych se zeptala co se týče MMR vakcíny. Já očkovaná nebyla, příušnice jsem si prodělala a je klid. Jak dlouho tato vakcína funguje, pokud je to pouze na oddálení nemoci, jaký efekt tedy v konečném důsledku má? Jak nejdéle mohu toto očkování posouvat? Doktorka se na to moc netváří - asi si chce splnit všechny děti v termínu. Vezmou mi dítě bez tohoto očkování do školky? Jaký máte názor na tuto vakcínu v souvislosti s autismem ( https://www.youtube.com/watch?v=G8q... ) ?
  Děkuji.

 • Host chatu

  Dobrý den, děkuji za Váš dotaz. Asociace autismu s očkováním proti spalničkám, zarděnkám a příušnicím byla vyvrácena. Jedná se o živou oslabenou vakcínu a lze předpokládat, že její účinnost bude relativně dlouhá v porovnání s neživými vakcínami. V současné době se uvažuje o odsunutí aplikace druhé dávky do předškolního či mladšího školního věku. Jen bych upozornil, že součástí očkovací látky jsou i spalničky a zarděnky, a zejména první z výše uvedených infekcí může proběhnout těžce nebo s významnými komplikacemi a mezi ohroženou skupinu patří především batolata a děti předškolního věku, proto má smysl vakcínu aplikovat už od 15. měsíce věku.

 • SK

  Kolik existuje v ČR očkování celkem?

 • Host chatu

  Dobrý den, v současné době lze očkovat proti tetanu, záškrtu, dávivému kašli, virové hepatitidě B, hemofilovým nákazám, dětské obrně, spalničkám, zarděnkám, příušnicím, planým neštovicím, virové hepatitidě A, chřipce, pneumokokovým, meningokokovým a rotavirovým nákazám, klíšťové meningoencefalitidě, pásovému oparu, žluté zimnici, vzteklině, břišnímu tyfu, japonské encefalitidě a choleře.

 • AK

  Mělo by být nějaké očkování povinné? A existují v ČR povinná očkování či ne?

 • Host chatu

  Dobrý den, díky za dotaz. V současné době se očkování řídí dostupnou legislativou (vyhláška o očkování proti infekčním nemocem). Povinné pravidelné očkování dětí zahrnuje devět nemocí (tetanus, záškrt, dávivý kašel, hemofilová onemocnění, virová hepatitida B, dětská obrna, zarděnky, spalničky, příušnice). Osobně se domnívám, že takto vybraný očkovací kalendář má svůj význam pro ochranu jedince i celé populace.

 • BrKB

  Jaký je rozdíl v očkování dnes v ČR a před r. 89?

 • Host chatu

  Dobrý den, děkuji za dotaz. Rozdílů je celá řada a týkají se jednak samotných očkovacích látek (složení, dostupnost), tak i očkovacího kalendáře. Od roku 1989 bylo do pravidelného dětského očkovacího kalendáře zavedeno očkování proti hemofilovým nákazám, virové hepatitidě B, zaměněna celobuněčné vakcína proti pertusi za acelulární, ukončeno užívání živé vakcíny proti dětské obrně atp. Dále bylo zrušeno plošné očkování proti tuberkulóze. Zároveň máme k dispozici nové vakcíny jako např. vakcínu proti pneumokokovým onemocněním, meningokokovým infekcím, nákazám vyvolaným lidským papilomavirem atp. Pro cestovatele máme nově např. inaktivovanou vakcínu proti vzteklině či japonské encefalitidě. Poněkud smutným faktem však je, že byla ukončena výroba českých vakcín, které dříve byly v tehdejším Československu vyvíjeny a vyráběny (např. vakcína proti spalničkám, zarděnkám a příušnicím). Z výše uvedeného vyplývá, že změn se až do současnosti odehrála celá řada.

 • SK

  Jaká očkovájí by měl běžný člověk v ČR mít?

 • Host chatu

  Dobrý den, Váš dotaz úzce souvisí s dotazem pana Radka. Jen bych zopakoval, že základ tvoří očkování proti tetanu, které je i pravidelně sledováno praktickým lékařem. Doporučení pro očkování ostatními vakcínami budou reflektovat věk, chronická onemocnění, zaměstnání, záliby a možná rizika pacienta. Blíže viz odpověď u dotazu pana Radka.

 • Vladan

  Proč výrobci vakcín nejsou nijak zodpovědní za jejich nežádoucí reakce? Jinými slovy vakcínu nelze reklamovat v případě trvalého poškození života. Není proti vaší lékařské morálce propagovat výrobky poškozující zdraví?

 • Host chatu

  Dobrý den, s ohledem na obor, ve kterém pracuji, považuji vakcinaci za jeden z nejvýznamnějších medicínských objevů, který lidské životy naopak zachraňuje. Tento fakt je velmi prostě objektivizovatelný z dostupných epidemiologických studií. Jen pro zajímavost v roce 1897 umíralo v Praze na infekční nemoci 42 % všech osob a díky zavedení očkování, antibiotik a zlepšení hygienických poměrů je pro nás toto číslo dnes nepředstavitelné.

 • Jitka Pavlisová

  Dobrý den,
  zajímalo by mne, jak by se mohlo malé dítě do jednoho roku nakazit žloutenkou typu B, popřípadě tetanem. Proč si jako občan demokratického státu nemohu vybrat vakcínu, když za zdraví svého dítěte zodpovídám pouze já a proč je v západoevropských zemích očkování dobrovolné a u nás nikoli?
  Pokud může neočkované dítě do školy, proč nemůže jet se třídou do školy v přírodě a na tábor?
  Děkuji, s pozdravem
  JP

 • Host chatu

  Dobrý den, děkuji za dotazy. V případě virové hepatitidy B se jedná o onemocnění, které je vysoce nakažlivé a pro přenos infekce postačuje řádově zcela minimální množství viru. Jedním z hlavních argumentů pro očkování v již časném kojeneckém věku je fakt, že v případě nákazy v tomto věku existuje přibližně 90% riziko rozvoje chronické virové hepatitidy B. Tetanus je vyvolán zcela běžně a často se vyskytující bakterií, a proto riziko nákazy nelze vyloučit ani v tomto věku. Jen pod čarou více než 40 % úmrtí na tetanus se odehraje v novorozeneckém věku. Je důležité si uvědomit, že očkování představuje poměrně komplexní způsob ochrany nejen jednotlivce, ale celé společnosti. Stanovená pravidla, která zmiňujete, se snaží maximalizovat prospěch z očkování (kolektivní imunita atp.) pro celou populaci, nikoliv pouze pro jednotlivce, což je u přenosných infekčních chorob především významné.

 • Terezie Hettová

  Dobrý den,

  chtěla bych se zeptat na váš názor ohledně Amišů, kteří neočkuí, a přesto u nich v komunitě nevypukají žádné epidemie. Autismus se u nich prakticky nevyskytuje... Jak si to vysvětlujete? Není argument neočkování= vypuknutí epidemie pouze zastrašovací manévr a nepodložená teorie?

 • Host chatu

  Dobrý den, bohužel se nejedná o pouhý zastrašovací manévr a nepodložené teorie, o čemž svědčí např. epidemické výskyty spalniček mezi neočkovanými v celé řadě evropských států nebo poslední výskyt záškrtu u neočkovaného chlapce ve Španělsku, který této infekci podlehl.

 • Alexandr

  Toho, co opravdu nevíme o očkování, ale o čem provakcinační lobby tvrdí, že se ví nebo není problém, je spousta. Např. nevíme nakolik je nízký výskyt některých nemocí důsledkem očkování a nakolik moderního způsobu života (např. povinné očkování proti TBC v ČR přineslo pravděpodobně více škody než užitku – viz srovnání s Holandskem, kde se plošně neočkovalo). Nevíme, jaké jsou skutečné vedlejší účinky očkování, neboť ty jsou většinou netestovatelné (změnu ve výskytu nemoci, na níž vakcína směřuje, určit lze, ale nikoliv jiné následky, které mohou být formou i časem projevu rozmanité). Nevíme, jaké jsou skutečné náklady na vakcinaci, neboť se účelově uvádí pouze cena vakcíny a nikoliv veškeré náklady včetně zdravotní újmy a ekonomických ztrát v souvislosti s řešením následků vakcinace. Hovořit o očkování en bloc je zavádějící, neboť záleží na konkrétní vakcíně a kontextu její aplikace. Např. nesrozumitelná je snaha o plošné očkování u vzácných infekcí, které mají sestupný trend výskytu. Nevíme co negativního přinese plošné očkování proti pneumokokům, neboť vakcína nemíří na specifický faktor virulence ale na povrchovou strukturu, kterou si mohou pneumokoky snadno vyměnit (zastánci plošné vakcinace tento problém bagatelizují nebo mu nerozumějí). Věcí, co nevíme, je mnohem více a tím spíše zaráží účelová a technokratická deformace problému zvláště ze strany ideologů povinné plošné vakcinace (např. z Univerzity obrany v Hradci Králové). Jinými slovy v ČR chybí věcná a odborně erudovaná diskuze o vakcinaci a jejích společenských (ne jen zdravotních) aspektech. Váš názor?

 • Host chatu

  Dobrý den, vzhledem k časové tísni, upřesním pouze informaci stran pneumokoků. Vakcína míří na hlavní faktor virulence bakterií, kterým je polysacharidové pouzdro. Problém je, že celkový počet serotypů, které se mohou při rozvoji onemocnění uplatnit, je vyšší než kolik je ve vakcínách. Proto je nezbytné pravidelně získávat kvalitní epidemiologická data o výskytu jednotlivých sérotypů a event. reagovat na změnu v jejich výskytu.

 • Lukáš

  Dobrý den,
  oficiálně se uvádí, že očkování zabrání 150 000 onemocnění a 500 úmrtí ročně, tvrdí to například profesor Chlíbek, vědecký sekretář České vakcinologické společnosti ČSL JEP. Můžete mi prosím sdělit, jak je možné toto spočítat, z jakých podkladů se vychází?
  Dále bych rád věděl, proč Česko povinně očkovalo až do roku 2010 novorozence proti tuberkulóze, zatímco v Německu a jiných evropských zemích nebylo toto očkování doporučováno již od roku 1998 (vyspělé země nemají povinná očkování, takže očkování pouze doporučují) a Světová zdravotnická organizace proti tomuto očkování varovala. Ministr Němeček chce nyní proti tuberkulóze očkovat děti migrantů, jak v říjnu prohlásil pro MF DNES, myslíte si, že je to správné a pokud ano, proč stačí očkovat pouze děti, dospělí nákazu nepřenáší?

 • Host chatu

  Dobrý den, jak jsem již uváděl dříve, očkovací kalendář v jednotlivých zemích musí reflektovat a reflektuje epidemiologickou situaci, její možný vývoj atp. Proto se může mezi jednotlivými státy odlišovat. Stran preventivních opatření u migrantů doporučuji obrátit se na kompetentní zástupce MZČR, kteří mají k dispozici potřebná epidemiologická data, ze kterých doporučení pro vakcinaci vychází.

 • MP

  Dobrý den,
  můžete mi prosím vysvětlit pojem kolektivní imunita navozená očkováním a jak jí lze dosáhnout ve společnosti, kde jsou očkovány pouze děti? Má snad očkování celoživotní účinnost? Proč nesmí neočkované děti do školky, ale učitelky, kuchařky, uklízečky a další pomocný personál naočkován být nemusí, je v tom logika?
  Děkuji za odpověď.

 • Host chatu

  Dobrý den, pojem kolektivní imunita odráží fakt, že při dosažení proočkovanosti určitého procenta populace (míra je odlišná pro jednotlivé nemoci - např. více jak 95 % u spalniček), dochází k zamezení šíření infekce v populaci a tím pádem i snížení rizika nákazy jedince, který si po očkování nevytvořil protilátky nebo očkován nemůže být. V případě infekčních chorob neplatí, že osoby různých věkových skupinách jsou stejně náchylné k infekci nebo stejně rizikové pro její přenos. Jako příklad uvedu pneumokokové infekce. Míra kolonizace nosohltanu pneumokokem je u dětí v kolektivu podstatně vyšší (více jak 60 %) než u dospělých. A právě kolonizace nosohltanu je zásadním faktorem pro další šíření infekce v okolí (tj. děti vlastně ohrožují seniory či dospělé). Rovněž tak u virové hepatitidy A probíhá nákaza v dětském věku často bez rozvoje žloutenky, a proto mohou děti tuto infekci dále šířit v populaci.

 • Honza

  Dobry den, mam jeden dotaz a jednu pripominku.
  Dotaz: Mohl by jste se vyjadrit k ockovani proti tuberkuloze? Uz u nas neni povinne, ale kdyz clovek s detmi cestuje tak si rika, ci si ho radsi nedat. Bohuzel jsem slysel, ze neni az tak moc ucinne a TBC se vlastne dost spatne siri. Muzete se k tomu vyjadrit?
  Pripominka: Chtel bych rict, ze myslenku povinneho ockovani podporuji, ale taky chapu lidi kteri s nim nesouhlasi. Ta debata se totiz zvrhla smerem ockovat ano/ne. Pritom debata by mela byt o tom, kdyz uz ockovat tak ktere nemoci a proc. Jak jsou ucinne vakciny, jaka jsou rizika, jake jsou prognozy, vysledky a tak. Me prijde, ze stat/lekari se chovaji trochu arogantne k tem co ockovani odmitaji a misto aby jim to osvetlili, snazili se ukazat argumenty, tak je napadaji a oznacuji za hlupaky a kdo vi co. Ja jsem pro povinne ockovani, ale chci vedet co a proc se ockuje a chci jako pacient rovny pristup ke vsem aktualnim informacim a ne pohrdani stylem - tomu by jste nerozumnel, tohle Vam pichneme a o nic se nestarejte. Dekuji

 • Host chatu

  Dobrý den, souhlasím s připomínkou, že povinností odborníků je vysvětlovat veřejnosti, proč je očkování důležité a jaký má význam. Stran TBC: jedná se o velmi specifickou vakcínu (očkuje se oslabeným kmenem příbuzné bakterie). Očkování chrání zejména před závažným průběhem tuberkulózy (miliární tuberkulóza, bazilární meningitida), nikoliv proti všem formám tuberkulózy.

 • o k

  Dobrý den. Jaká očkovaní by měl podle vás ve vlastním zájmu podstoupit člověk v seniorském věku?
  Děkuji.

 • Host chatu

  Dobrý den, děkuji za Váš dotaz. Podrobnější odpověď je již uvedena výše, proto zodpovím jen velmi stručně - u osob nad 65 let věku doporučuji zejména očkování proti sezónní chřipce a pneumokokovým infekcím. U aktivních seniorů je ke zvážení očkování proti klíšťové meningoencefalitidě. Nově je k dispozici i vakcína proti pásovému oparu.

 • Martina M.

  Dobrý den, podařilo se nám domluvit individuální očkovací plán pro dceru a tím odložit povinné očkování, letos dosáhla věku tří let. Protože by ji nevzali do školky, o kterou velmi stojí, rozhodli jsme se, že ji tedy necháme naočkovat. Doktorka nám však řekla, že v tomto věku již nelze aplikovat Hexavakcínu. Co lze (podle Vás nejšetrnější varianta) naočkovat, aby mohla být do školky přijata? Děkujeme.

 • Host chatu

  Dobrý den, děkuji za dotaz, v tomto případě bude nejoptimálnější domluvit se na schématu individuálně s ošetřujícím lékařem.

 • Jana

  Dobrý den,

  užívám Warfarin a chtěla bych se nechat očkovat proti klíšťové encefalitidě. Vím, že se aplikuje do svalu, což v mém případě nepřipadá v úvahu. Chci se zeptat, zda se sníží účinnost vakcinace při aplikaci do podkoží?

  Děkuji za odpověď
  Jana

 • Host chatu

  Dobrý den, děkuji za Váš dotaz. Neživé vakcíny jsou určeny především pro intramuskulární aplikaci, se kterou byly provedeny i klinické studie výrobců. Vzhledem k tomu, že tento způsob aplikace je však v případě užívání antikoagulancií kontraindikován, považuji za přijatelnou alternativu aplikaci do podkoží, byť imunitní odpověď může být částečně snížena.

 • Renáta

  Dobrý den, pane doktore,

  chystáme se na silvestrovský pobyt do Thajska. Vím, že je potřeba mít nějaká očkování. Můžete mi doporučit jaká?

  Děkuji.

 • Host chatu

  Dobrý den, základem je očkování proti virové hepatitidě A a břišnímu tyfu. Ostatní vakcíny pak dle individuálních potřeb turisty. Riziko v této destinaci představuje horečka dengue, proto doporučuji řádné užívání repelentů s obsahem DEET (min. 50 %).

 • Josef

  Dobrý den, jaká dobrovolná očkování (dětská i dospělá) vy sám považujete za ta nejdůležitější?

 • Host chatu

  Dobrý den, děkuji. Na tento dotaz se obtížně odpovídá, vzhledem k výše uvedenému. Pro mladé aktivní jedince doporučuji VHA, MEK, u seniorů pak zejména očkování proti chřipce a pneumokokovým nákazám.

 • Anna Č.

  Dobrý den,

  kde mohu zjistit, jak dlouho bude vakcína chránit před onemocněním? Tu a tam se objeví článek, že se někde rozšířily příušnice u kluků v pubertálním věku, protože už vyprchaly protilátky. V příbalovém letáku tato informace není.

 • Host chatu

  Dobrý den, podrobnější informace čerpáme z výsledků klinických studií, které obvykle uvádí tzv. SPC (Summary of Product Charecteristics) daného produktu.

 • Anna P.

  Dobrý den, je dospělá populace - řekněme čtyřicátníci - chráněna proti všem 9 nemocem, proti kterým je povinné očkování nebo už protilátky nemají nebo se to neví? Co tedy znamená termín proočkovanost - bavíme se o celé populaci nebo o konkrétním ročníku např. tříletých dětí?

 • Host chatu

  Dobrý den, toto jistě nelze předpokládat, neboť po určité době dochází k poklesu titru protilátek. Avšak jak jsem již uváděl, principem je dosažení ochrany v nejrizikovější populaci, kterou často představují děti. Proočkovanost vztahujeme např. k populačnímu ročníku.

 • Honza

  Je naděje, že se vynalezne nějaké očkování proti islámskému moru? Velmi nebezpečnému, agresívnímu a často smrtelnému?

 • Host chatu

  ...

Foto: archiv

Autor: - red -
Časopis Týden

Předplaťte si časopis Týden

V čísle 9/2021 najdete >
Týden

Sedmička

Exkluziv

Interview

Instinkt

Nebezpečné vztahy

Týden rozhovory

Týden speciál

Sedmička křížovky

Sedmička pro ženy

Sedmička pro maminky

Sedmička Krimi

Sedmička Extra

VIP svět

TV Komplet

Sedmička Retro

TV Barrandov

Kino Barrandov

Barrandov Krimi


Tento web používá k poskytování služeb soubory cookie. Více informací najdete ZDE.