Daniela Fránová o zdravotních rizicích při cestování

Chat je uzavřený03.01.2013 10:00

MUDr. Daniela Fránová.

Se zimou přichází období, kdy se řada cestovatelů a milovníků exotiky rozhodne navštívit země na druhé straně zeměkoule. Jak zjistit, bez kterého očkování nelze vyjet? Co všechno Evropanům hrozí? Na tyto a další otázky se ptejte lékařky Daniely Fránové ve čtvrtek od 10. hodin v chatu on-line deníku TÝDEN.CZ.

MUDr. Daniela Fránová pracuje ve Zdravotním ústavu se sídlem v Plzni, kde se specializuje na cestovní medicínu a očkování. Často také přednáší veřejnosti o historii epidemiologie a hygieny. 

Chat

 • LV 426

  Dobrý den, chtěl jsem se zeptat, jestli tu podobu s dánskou herečkou Trine Dyrholm pěstujete záměrně nebo jestli je to jen náhoda. Děkuji.

 • Daniela Fránová o zdravotních rizicích při cestování

  Jako první dotaz na téma cestovní medicíny opravdu nevšední. Nepěstuji. Pokud tam nějakou podobu vidíte, je to náhoda.

 • dotaz

  Je nějaké očkování - cestovní - ze zákona povinné?

 • Daniela Fránová o zdravotních rizicích při cestování

  Povinné je v ČR u dospělých osob pouze očkování proti tetanu, samozřejmě dvojnásob to platí, pokud vyjíždíte do zahraničí, tam může být riziko daleko vyšší. Dále může být v některých zemích vyžadováno očkování proti žluté zimnici. Seznam těchto zemí je k dispozici ve specializovaných centrech očkování. Výjimečně, např. u poutníků do Mekky, může být vyžadováno očkování proti meningokokovým infekcím. Někdy je očkování vyžadováno u cestovatelů, kteří jedou na studijní pobyt, např. od USA - tam to není vyžadováno zákonem, ale nařízením instituce nebo školy. U dětí je v ČR řada povinných očkování. Jestliže děti vyjíždějí do zahraničí, mají být v první řadě očkovány proti těmto povinným infekcím podle platného očkovacího kalendáře, teprve poté proti dalším infekcím, které jsou jen doporučené.

 • dotaz

  Jak zjistit, bez kterého očkování nelze vyjet?

 • Daniela Fránová o zdravotních rizicích při cestování

  Dotazem ve specializovaném centru očkování a cestovní medicíny. Dobré informace poskytnou i webové stránky www.vakciny.net a www.domuvezdravi.cz, pro zorientování v problematice je lze doporučit.

 • dotaz

  Co je zajímavé na historii epidemiologi a hygieny?

 • Daniela Fránová o zdravotních rizicích při cestování

  Moc věcí. Pro odborníka i laika-nezdravotníka. Ještě před 100 lety to byly hlavně infekce, které trápily naše předky a způsobovaly nejvyšší úmrtnost. A po objevu mikrobů jako původců infekcí se lékaři a přírodovědci začali zabývat otázkou, za zakých podmínek mikrobi přežijí a kdy ne. Objevovala se desinfekce, metody asepse při ošetřování nemocných, izolace nemocných při výskytu infekčních chorob, očkování - zpočátku jako očkování proti pravým neštovicím, byl zdůrazňován zdravotnický význam pitné vody a řada dalších opatření. Byl to tehdy zásadní objev hygienických opatření v prevenci infekcí a zajímavé bylo, s jakou rychlostí byla tato opatření po jejich objevu zaváděna do praxe. Základní principy ochrany zdraví a prevence objevené na konci 19. stol. a začátku 20. stol, jsou dodnes platné, jen my máme k dispozici nesrovnatelně lepší technické možnosti. To jsou naše kořeny, jichž si musíme vážit, um našich předků, bez nich by dnešní svět nebyl takový, jaký je. Největším překvapením, které vydaly historické materiály, bylo zjištění, že už před 100 lety měli lékaři stejné problémy jako dnes a chtěli reformu zdravotnictví, protože si stěžovali na: množství přesčasů, špatné finanční ohodnocení, nadměrnou administrativu, nepřehlednou legislativu, byrokracii na úřadech....

 • Dan Sejkora

  Které země jsou nejrizikovější - nebezpečné na nemoci, epidemie - pro cestování?

 • Daniela Fránová o zdravotních rizicích při cestování

  Co se týče rizikovosti cesty, záleží na oblasti, do níž jedete, na charakteru cesty (pracovní pobyt, organizovaná turistika, individuální turistika - tzv. baťůžkáři), na délce pobytu, na zkušenosti cestovatele, na způsobu stravování, dostupnosti pitné vody apod. Méně rizikové jsou cesty po Evropě, severní Americe, Austrálii, mezi rizikovější oblasi patří rovníková Afrika, JV Asie. Rizik při cestování je hodně - od cestovatelského průjmu, infekčních nemocí, infekcí přenášených hmyzem, pokousání zvířetem, ale i úraz a např. výšková nemoc nebo alergická reakce. Osobám, kteří nají nějaké chronické onemocnění, hrozí zhoršení této nemoci. Záleží na mnoha faktorech, nejen na oblasti, do níž jedete.

 • gi

  Lze získat nemoc mamaiu v Rumunsku i v zimě? Já jí měl v jednom létě v Rumunsku...

 • Daniela Fránová o zdravotních rizicích při cestování

  Jedná se o cestovatelský průjem, ten hrozí celoročně. Nicméně v letních měsících častěji. A také se spíše v létě jezdí do Rumunska, to je cestovatelsky atraktivnější. V zimě, v létě, dbejte na výběr potravin, na pitnou vodu, na hygienu rukou před jídlem.

 • shzl

  Jak jsou drahá cestovní očkování?

 • Daniela Fránová o zdravotních rizicích při cestování

  Dost. Záleží na typu očkování, na počtu dávek. Výhodou je, že některá očkování po absolvování kompletního schématu očkování poskytují dlouhodobou ochranu, např. očkování proti žloutenkám. To využijete při každé další cestě a v neposlední řadě i při pobytu v ČR. I řada dalších očkování poskytuje ochranu na několik let. K cenám jsem se již vyjadřovala v některém z předchozích dotazů, podívejte se.

 • shzl

  Co z cestovních očkování a medicíny hradí pojišťovny?

 • Daniela Fránová o zdravotních rizicích při cestování

  Každá zdravotní pojišťovna má jiný program na proplácení preventivních aktivit. Navíc tyto programy se mění nejen každým rokem, ale i v průběhu roku. Doporučuji ještě pár dní počkat, než zdravotní pojiš´tovny vytvoří tento program pro rok 2013 a poté se zeptat na své ZP.

 • sk

  Jaké pohlavní choroby jsou nejvíce se vyskytující při cestování v rizikových zemích?

 • Daniela Fránová o zdravotních rizicích při cestování

  Co se týče pohlavních chorob, je otázka, co jsou to rizikové země. Rizikové je především chování cestovatele. Výskyt pohlavně přenosných infekcí je většinou celosvětový, samozřejmě frekvence výskytu v jednotlivých zemích se liší. Otázkou je prevence - specifická prevence infekcí přenášených pohlavním stykem, tj. očkování, je možné jen proti papilomavirovým infekcím a proti hepatitidě typu B. U všech ostatních infekcí se můžeme spolehnout pouze na nespecifickou prevenci, tj. dodržování zásad bezpečnějšího sexu. Výběr parnera, nestřídání partnerů, sex s ochranou, to platí dvojnásob při cestování. Kromě typických pohlavně přenosných nákaz jako syfilis, kapavka, měkký vřed, hrozí i HIV infekce. A řada dalších, např. chlamydiové nákazy. Jestliže cestovatel neodolá a riziku pohlavně přenosných infekcí se vystaví, měl by alespoň dojít po návratu z cest na testy.

 • Dvořan

  Je nějaký žebříček - nejlepší a nejhorší země - na cestování - ohledně nemocí, epidemií, hygieny?

 • Daniela Fránová o zdravotních rizicích při cestování

  Žebříček není a na podobný dotaz jsem již odpovídala dříve. Nezáleží jen na místě pobytu, je řada jiných rizikových faktorů. Odkazuji na některou z předchozích odpovědí.

 • kantáta

  Existuje ještě někde lepra?

 • Daniela Fránová o zdravotních rizicích při cestování

  Lepra se stále vyskytuje, ač daleko méně než v minulosti. Jedná se především o země tropů a subtropů. Pro cestovatele, kteří nejsou v úzkém kontaktu s nemocnými, je riziko minimální.

 • Aleš Vintíř

  Jaká je obecně úmrtnost českých turistů po návštěvě cizí země a nějaké nákaze tam?

 • Daniela Fránová o zdravotních rizicích při cestování

  Ovávám se, že v ČR neexistuje žádný registr úmrtí v souvislosti s cestováním. Tyto statistiky se dají asi vyhledat v několika informačních zdrojích, např. na Ústavu zdravotních informací a statistiky nebo Českém statistického úřadu. Co se týče infekcí, hygienická služba má k dispozici velice dobrý registr všech infekčních onemocnění, kam se zaznamenávají i úmrtí na infekce, včetně infekcí importovaných z jiných zemí. Tak, jako nemáme žebříček nejrizikovějších zemí (viz jeden z minulých dotazů), nemáme ani statistiku zemí podle úmrtnosti.

 • 6V

  Co z domácí lékárničky sebou obecně brát na cesty mimo ČR?

 • Daniela Fránová o zdravotních rizicích při cestování

  Potřeby pro první pomoc při poranění, léky, které užíváte doma (v dostatečném množství), léky proti alergiím, proti bolesti a teplotě, léky proti průjmu a zažívacím obtížím, léky proti nevolnosti při cestování dopravními prostředky...Antimalarika, jedete-li do malrické oblasti. Přibalte i repelenty, prostředky na opalování a kondomy. Složení cestovní lékárničky vám doporučí ve specializovaném centru cestovní medicíny.

 • fate

  Čím vším se zabývá Vaše pracoviště Zdravotní ústav?

 • Daniela Fránová o zdravotních rizicích při cestování

  Zdravotní ústavy vznikly před 10 lety při reogranizaci hygienické služby. Jejich základ tvoří tzv. hygienické laboratoře, tj., laboratoře vyšetřující složky životního prostředí - ovzduší, vodu půdu, dále mikrobiologické a chemické rozbory potravin. Provádíme také měření hluku, vibrací, elmgn. pole v pracovním, vekovním i vnitřním prostředí. Zabýváme se kontrolou sterility a desinfekce, zejména ve zdravotnických zařízeních. Oddělení, ktará jsou sdružená do centra zdravotnických služeb, se zabývají očkováním, včetně očkování cestovatelů, pracovním lékařstvím a fyziologií práce. Spektrum činností je rozmanité, nepopsala jsem zdraleka vše, doporučuji si prohlédnout webové stránky. V loňském roce nastala další velká změna a zdravotní ústavy byly z původních 14 organizací sloučeny do 2 - Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem a Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě.

 • sak

  Je podle Vás "hygiena jenom pověra" - jak legračně řekl Miloš Kopecký jako dr. Štrosmajer v Nemocnici na kraji jenom města?

 • Daniela Fránová o zdravotních rizicích při cestování

  Vidíte - a tahle hláška z nejznámějšího českého seriálu mi unikla. Není. Hygiena je základním opatřením pro zachování zdraví. Hygiena je široký pojem a záleží, co si představíme. V nejužším slova smyslu osobní hygienu jako očistu těla, mytí rukou před jídlem a po použití WC, oplachování potravin před konzumací, úklid a očista domácnosti apod. Hygiena je ale také preventivní medicínský obor, který zkoumá vztahy zdraví člověka a životního prostředí. Obor, který se zabývá ochranou a podporou zdraví celé populace, nejen jednotlivce. Já na hygienu věřím. A hygieně jako oboru moc přeji, aby se znovu dostala mezi prioritní obory českého zdravotnictví, kam v minulosti patřila a právem patří. V současnosti je spíše "popelkou" mezi zdravotnickými obory a je to veliká škoda.

 • LOJZA

  Paní doktorko, ani ne tak k očkování nebo cestování v zimě, ale trochu jiný zdravotní dotaz mám na vás. Je nebezpečné a vadí moc kardiakům, když cestují delším letem v letadle a mají implantovaný kardiostimulátor? Mám také už 10 let kardiostimulátor a někteří mi to dnes s letdlem vymlouvají - nemám na mysli projítí skenerem na letištích, ale samotný start a let letadlem. Děkuji vám za odpověď a hezký rok 2013.

 • Daniela Fránová o zdravotních rizicích při cestování

  Asi bych poradila zeptat se vašeho kardiologa nebo na pracovišti, kde vám kardiostimulátor implantovali. Záleží i na typu kardiostimulátoru, na jeho technických parametrech. Cesta letadlem je v zásadě možná při užívání warfarinu nebo jiného léku na ředění krve.

 • Ondřej Dvořák

  LV 426, takovýhle sympatický kukuč má mnoho jihočešek a plzeňaček. Zajímal by mne Egypt a střední východ. Které očkování se doporučuje, výrazně doporučuje, a bez kterého nejezdit. A kolik stojí a jak dlouho předem se očkovat. Děkuji vřele.

 • Daniela Fránová o zdravotních rizicích při cestování

  Asi se budu muset podívat, jaká fotka doprovází tento chat, každopádně děkuji za úvod. K dotazu: do celého světa dopručujeme na prvním místě zkontrolovat očkování proti tetanu - to by měl mít každý Čech, je to jediné povinné očkování u dospělých osob u nás. Do Egypta - pro krátkodobý pobyt (u moře) očkování proti žloutence typu A, pro delší cestu, turistiku napříč zemí (nebo několika zeměmi) očkování proti oběma žloutenkám, typu A a B, proti břišnímu tyfu. V současné době je očkování proti břišnímu tyfu v ČR hůře dostupné, je přechodný nedostatek této vakcíny, ale to časem pomine a zase bude, do výčtu očkování patří. Dále můžeme uvažovat o očkování proti vzteklině, jestliže při cestě hrozí riziko kontaktu se zvířaty. Cena očkování - doporučuji se podívat na web centra očkování, např. Zdravotního ústavu, kde pracuji, nebo si zavolat. Záleží i na počtu dávek (a to z ceníku nevyčtete). Každopádně musí cestovatel kalkulovat při náročnější cestě i nekolik tisíc Kč za očkování. V porovnání s cenou letenky to bývá zlomek této ceny.

 • dasa

  Dobry den,
  co si myslite o anti-malarikach? Je opravdu nutne je uzivat na ukor vedlejisich ucinku , popr. v kterych oblastech je opravdu doporucujete a kde nejsou nutna? Kdyz je nebudu uzivat, jak dlouhou dobu je inkubacni doba malarie, kdy by clovek mel vice se sledovat? Je malarie smrtelna a kdy?
  Dekuji

 • Daniela Fránová o zdravotních rizicích při cestování

  Antimalarika jsou léky, které malárii léčí a při prevetivním užívání zabraňují vzniku onemocnění malárií. Proti malárii jako závažné tropické nemoci dosud není očkování. Nespecifickou prevencí je ochrana proti komárům - repelenty, moskytiéry, sítě do oken, vhodný oděv, vhodný režim (nevycházet v denní dobu, kdy je největší aktivita komárů). To samozřejmě chrání nejen proti malárii, ale proti všem nemocem přenosným komáry. Specifickou prevencí malárie je užívání léků - antimalarik. Jsou 2 režimy užívání - preventivní (před pobytem v malarické oblasti, po dobu pobytu a nějakou dobu po opuštění malarické oblasti) a režim tzv. stand-by terapie, tj. pohotovostní samoléčby (antimalarika užijete až při potížích, ale v jiném dávkování než při preventivním podání). Užívání antimalarik, myslím, jejich preventivní užívání, se doporučuje do oblastí s vysokým rizikem malárie. Vzhledem k tomu, že malárie je závažné onemocnění a může být i smrtelné onemocnění (záleží na typu původce malárie - plasmodia, na infekční dávce a na odolnosti lidského organismu), není dobré riziko podceňovat. Inkubační doba malárie je závislá na původci, tj, na typu plasmodia, nejkratší může být týden, nejdelší i několik měsíců. Každopádně i rok po návratu z malarické oblasti při zdravotních potížích upozorněte lékaře, že jste cestoval. Nutnost užívání antimalarik a výběr vhodného léku pro danou oblast a daného cestovatele doporučí opět specializované centrum cestovní medicíny.

 • Lenka

  Dobry den, pani doktorko,
  rada bych se zeptala jaka ockovani jsou pri cestovani nutna?
  Dekuji

 • Daniela Fránová o zdravotních rizicích při cestování

  Pokud čtete všechny dotazy, už jste si asi obrázek udělala. Záleží na tom, kam jedete, na způsobu stravování, cestování, na délce pobytu, na vašem věku a zdravotním stavu. Nelze odpovědět univerzálně. Obvykle začínáme kontrolou platnosti očkování proti tetanu, očkováním proti žloutenkám, dále očkováním proti břišnímu tyfu, vzteklině, choleře, přenosné dětské obrně a další, ale i očkování proti klíšťové encefalitidě může být cestovatelským očkováním. Pro každémo cestovatele sestavujeme individuální očkovací plán.

 • Petra

  Dobry den pani doktorko,
  vim,ze jsou ted oblibene predevsim exoticke destinace,ale zajimalo by me,jaka jsou nutna ci doporucena ockovani po Evrope. Hodne cestuji do Chorvatska a Italie.

  Dekuji

 • Daniela Fránová o zdravotních rizicích při cestování

  Už jsem odpovídala, ale stále se mi otázka zobrazuje jako nezodpovězená, tak podruhé. Při cestách po Evropě doporučujeme kontrolu platnosti očkování proti tetanu, dále očkování proti žloutenkám typu A a B nebo aspoń žloutence typu A. Kontrolu očkování proti spalničkám. Možné je přeočkování proti černému kašli kombinovanou vakcínou proti tetanu, černému akašli a záškrtu. Také očkování proti klíšťové encefalitidě je vhodné do některých evropských zemí (spíše střední a východní Evropa). V sezóně očkování proti chřipce.

 • Petra

  Dobry den pani doktorko,
  vim,ze jsou ted oblibene predevsim exoticke destinace,ale zajimalo by me,jaka jsou nutna ci doporucena ockovani po Evrope. Hodne cestuji do Chorvatska a Italie.

  Dekuji

 • Daniela Fránová o zdravotních rizicích při cestování

  Po Evropě tetanus, žloutenku (minimálně typu A, lépe obě žloutenky A i B), klíšťovou encefalitidu. Ale i kontrolu očkování proti spalničkám, které se nyní epidemicky vyskytují v řadě evropských zemí. Také očkování proti černému kašli, to můžete spojit s přeočkováním proti tetanu v trojvakcíně (tetanus, černý kašel, záškrt). A v sezóně očkování proti chřipce. Je to podobné jako u nás. Každopádně v zemích na jihu Evropy je vyšší výskyt žloutenky typu A i některých jiných infekcí.

 • jiri

  Dobry den, planujeme v unoru cestu do Malajsie. Na Borneou budeme asi tyden, bude se pohzvat po narodnich parcich... Doporucujete antimalarika? jaky typ a kdy je zacit brat.. Je mozne koupit az na miste. Dekuji!

 • Daniela Fránová o zdravotních rizicích při cestování

  Při cestě na Borneo obvykle doporučujeme užívání antimalarik. Vhodný lék pro konkrétního cestovatele a režím užívání doporučí lékař očkovacího střediska. Koupit až na místě nedoporučuji. Jsou sice levnější, ale nemáte záruku kvality. Navíc je nutné antimalarika užívat už před pobytem v malarické oblasti.

Foto: archiv
Časopis Týden

Předplaťte si časopis Týden

V čísle 10/2020 najdete >
Týden

Sedmička

Exkluziv

Interview

Sedmička křížovky

Sedmička křížovky XXL

Sedmička Naše životy

Týden Historie

TV Barrandov

Kino Barrandov

Barrandov Krimi

Barrandov News


Tento web používá k poskytování služeb soubory cookie. Více informací najdete ZDE.