Jak by si měl diabetik vybírat obuv a na co by se měl zaměřit? Odpovídal MUDr. Emil Záhumenský

Chat je uzavřený18.05.2018 09:00

Emil Záhumenský.

S cukrovkou se pojí řada tzv. pozdních komplikací, které vznikají poškozením cév a nervového systému. Jednu z nejčastějších a nejzávažnějších představuje syndrom diabetické nohy. Ten významným způsobem ovlivňuje kvalitu života pacientů s diabetem. Nošením nevhodné obuvi a při nedostatečné péči může dojít ke vzniku diabetického vředu, následnému odumírání tkání, kdy v mnoha případech bývá nevyhnutelný chirurgický zákrok. Proto by měli diabetici věnovat zvýšenou pozornost nejen výběru správné obuvi, ale také péči o hygienu nohou. Proč diabetici potřebují speciální obuv? Jaká kritéria by měla splňovat obuv pro diabetiky? Existují nějaké typy obuvi pro diabetiky? Jak může vhodná obuv ovlivnit průběh onemocnění? Na tyto a další otázky se ptejte MUDr. Emila Záhumenského. Host odpovídá v pátek 18. května od 9.00.

MUDr. Emil Záhumenský vystudoval Lékařskou fakultu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Brně. Po studiích se začal věnovat internímu lékařství na Interní klinice IPVZ ve Zlíně, kde strávil 10 let a věnoval se nemocem cév a cukrovce. Zde v rámci péče o diabetiky zavedl do praxe metodu skupinové edukace, zabýval se problematikou diabetické nohy, zejména hledáním možností prevence a včasného záchytu s cílem snížit počet amputací. Je spoluautorem doporučených postupů pro diabetology i praktické lékaře v oblasti péče o diabetickou nohu. V roce 1994 založil dvě privátní diabetologické a angiologické ordinace ve Zlíně a Valašských Kloboukách doprovázené o podiatrické poradny. V nich se kromě standardní angiologie a diabetologie zaměřuje na léčbu diabetických ulcerací (vznik vředu, zvředovatění), včetně těch nejkomplikovanějších, které již nejsou řešitelné standardními metodami. Podílel se na vývoji a testování řady druhů preventivní obuvi pro diabetiky. V současné době zřizuje pracoviště v Praze (SENZAMEDICAL, Opletalova 27, www.senzamedical.cz), které je zaměřeno na prevenci u diabetiků i nediabetiků. Zvláštní pozornost je věnována prevenci a léčbě diabetických ulcerací a zdravotní a preventivní obuvi. Zde bude rovněž měřící místo pro zájemce o technologicky velmi vyspělou diabotu SHAPER. Jedná se o zdravotní obuv mimořádné kvality, součástí výběru obuvi je individuální změření nohou každého klienta.

Chat

 • Tomáš

  dobrý den, v čem by obuv pro diabetiky měla být speciální?
  Děkuji.

 • Host chatu

  Cukrovka může být provázena vznikem komplikací a abnormalit. Na nohou se dominantně projeví zhoršením citlivosti, prokrvení, hojivosti, tvorbou otlaků, deformit, zvětšením šířky nohy. Pokud dojde k poranění, často drobnému, kterému není věnována adekvátní pozornost, může dojít k rychlému rozvoji diabetického vředu, který se špatně hojí a při nekomplexní péči ohrožuje končetinu amputací. Zdaleka nejběžnější příčinou poranění takto postižené nohy je běžná konfekční obuv. Preventnivní obuv pro diabetiky je proto konstruována tak, aby snížila hlavní rizika poškození změněné nohy diabetika. Má větší šířku, kvalitní kožený svršek, dostatek prostoru pro prsty, účinnou tlumivou vyměnitelnou vkládací stélku, která jde nahradit za ještě dokonalejší, zhotovenou na míru. Parametry obuvi byly získány měřením nohou několika tisíců diabetiků a efektivita ověřena v klinickém testování. Naše pracoviště na vývoji a ověřování ochranných vlastnosti zdravotní obuvi spolupracovalo.

 • Katka

  Dobrý den, pane doktore, nikdy mě nenapadlo, že existuje speciální obuv pro diabetiky. Teď se dívám na internet a vidím, že není úplně levná. V čem se tato investice vyplatí? Poskytují tyto boty noze nějakou zvláštní ochranu? Moje maminka má diabetes, přemýšlím tedy, že bych jí boty pořídila jako dárek... Děkuji za odpověď.

 • Host chatu

  Na 2 typy obuvi pro diabetiky zdravotní pojištovny přispívají částkou 1000 Kč, doplatek je pouze kolem 400 korun. U nejnovějšího typu Shaper o možnosti příspěvku zdravotní pojištovny probíhá jednání. Její kvalita, vzhled a ochranné vlastnosti v mnoha ohledech převyšují mnohem dražší preventivní obuv světových značek. Při snaze o záchranu končetin mnoha pacientů se často zamýšlím nad faktem, že ušetření několika stokorun na pořízení ochranné preventivní obuvi v počátečních fázích jejich problému nyní znamená statisícové náklady. Často ani to nestačí pro záchranu končetiny.

 • Olina Krejčíková

  Dobrý den, máme v rodině větší riziko cukrovky. Babička trpěla i diabetickou nohou. Jsou tyto speciální diabetické boty vhodné i jako prevence vzniku komplikací spojených s cukrovkou? Děkuji.

 • Host chatu

  Preventivní obuv je vhodná pro všechna onemocnění, která jsou pojena se zvýšeným rizikem poranění nohou běžnou konfekční obuví. Tedy pro pacientky s deformitami, ztrátou pohyblivosti a citlivosti (ortopedické, revmatologické, neurologické) s nedokrevností končetin, otoky, se zhoršenou hojivostí (angiologické, onkologické, gerontologické). Diabetici jsou nejpočetnější rizikovou skupinou, je u nich kumulace výše uvedených rizik, mají nárok na příspěvek pojišťovny, proto se pro tento typ zdravotní obuvi vžil termín „diabetická“

 • DENMARK

  Je v ČR v současnosti dostatečný výběr bot pro diabetiky, diabetičky?

 • Host chatu

  Pacienti v České republice mají v porovnání se srovnatelnými zdravotními systémy postkomunistických států (Slovensko, Polsko, Maďarsko) obrovskou výhodu, že na preventivní obuv pro diabetiky příspívá zdravotní pojišťovna. Bylo to dáno „nadšením pro dobrou věc“ jejich tvůrců a propagátorů i „osvíceností a schopností konsensu“ poslanců na počátku devadesátých let Přesto byl zájem ze strany lékařů i pacientů v prvních desetiletích nedostatečný a výrobci z ekonomických důvodů nemohli investovat do dostatečné pestrosti vzorů. Potřeba zachovat zdravotní ochranné vlastnosti navíc značně omezuje možnost sledování aktuálních estetických a módních trendů. S přihlédnutím k těmto faktům si myslím, že možnost výběru je pro základní prevenci je dostatečná.

 • ANTI

  Co bosí chůze u diabetiků a diabetiček?

 • Host chatu

  U diabetiků se obecně bosá chůze nedoporučuje, většina povrchů, po kterých se dá chodit jsou příliš málo tlumivé, ohrožují otlaky a poraněním. Měkké povrchy (tráva, písek, hlína) skýtají riziko poranění skrytým ostrým předmětem. Snížené vnímání bolesti při poranění a necitlivost nohou jsou hlavním rizikovým faktorem. Proto je bezpečnější nohu chránit vhodnou obuví.

 • adf

  Jak může obuv ublížit či naopak pomoci diabetičkám a diabetikům?

 • Host chatu

  Noha pacienta s diabetickými komplikacemi se od nohy zdravého mladého člověka v mnoha případech odlišuje ( šířka nohy, deformity, zvláště prstů, rozsah pohyblivosti kloubů, otoky, suchá pokožka s trhlinami, nedokrevnost, necitlivost, omezení volní hybnosti, meziprstní a nehtová plíseň, zkraty končetin a další) V důsledku těchto mechanických a funkční odchylek je noha diabetika konfekční obuví , zvláště levnou a nekvalitní, snadno poranitelná se všemi riziky, důsledky a komplikacemi. Preventivní obuv se snaží minimalizovat tato rizika.

 • Hanka

  Dobry den, chtela bych se zeptat, kde se da specializovana obuv pro diabetiky koupit?

 • Host chatu

  Obecně je k dostání v prodejnách zdravotnických pomůcek a některých lékárnách. Obuv MEDI distribuuje výrobce ve svých prodejnách (Baťa). Optimální je však odborné poradenství při výběru vhodné obuvi v podiatrické ambulanci, pracovišti medicinální pedikůry, protetiky. Přidanou hodnotou této obuvi je právě možnost zhodnocení nohou a doporučení této obuvi odborným pracovníkem. Preventivní obuv Shaper má pro účely měření nohou a posouzení vhodnosti obuvi vyškolena vybraná pracoviště. Jejich seznam je zveden na webových stránkách výrobce. Odborníci na těchto pracovištích mají dostatečnou zkušenost s problematikou zdravotně nezávadného obouvání. Dle stupně zdravotního postižení a rizika vzniku diabetického vředu rozdělujeme diabetickou nohu do základních 4 stadií. Každému z nich odpovídají jiné požadavky účinnost ochranných vlastností obuvi. Je častou chybou, že se pacientovi s nejvyšším stupněm rizika vzniku diabetického vředu poskytne pouze preventivní obuv, která nejzávažnější stadia ve mnoha případech ochránit nedokáže. Zde je nutno zhotovit individuální obuv na míru, tuto však diabetolog předepsat nemůže. To je také jeden z důvodů, proč zřizujeme odborné pracoviště v dostupné lokalitě v blízkosti Hlavního nádraží v Praze (Opletalova ulice 27, 1. patro) kde budou dostupné všechny výše uvedené služby v ramci mnohem širší palety podpory zdravého životního stylu, prevence a léčby hlavních civilizačních onemocnění. O podrobnostech se můžete informovat: +420 724 160, info@senzamedical.cz

 • Šárka

  Dobrý den, pane doktore,

  otec má diabetes a už ho defekt na noze potrápil. Nosí speciální obuv, ale ráda bych věděla, zda se nemůže problém vrátit, i když si nohy tímto způsobem chrání.

  Děkuji

 • Host chatu

  Tatínek je přes zahojenou diabetickou ulceraci v nejvyšším stadiu rizika recidivy diabetického vředu. Je proto vhodné nohy i obuv denně kontrolovat, pravidelně 4x ročně navštěvovat podiatrickou ambulanci. Při zachycení počínajícího poranění navštívit podiatrii ihned. Zde se dozví vše o optimální péči o nohu i doporučení vhodné obuvi, která má adekvátní ochranné vlastnosti. Toto je nejlepší cesta k udržení co nejlepšího zdravotního stavu, nejen dolních končetin.

 • Dita

  Dobrý den,
  chtěla jsem se zeptat, jestli existují i speciální boty pro malé děti. V případě, že ne, jak se dají ochránit malí pacienti s cukrovkou?

  Děkuji za odpověď

 • Host chatu

  Malí pacienti s cukrovkou by měli dodržovat zásady pro zdravé obouvání dětí. Nutno zabránit budoucím deformitám a funkčním biomechanickým abnormalitám, které by při rozvoji komplikací v budoucnu zhoršovaly prognózu. Krom doporučení vhodné zdravotní dětské obuvi (spolupracujeme s výrobcem individuální, preventivní i dětské obuvi ORCO Zlín, technická ortopedie s.r.o) doporučujeme a zhotovujeme (na míru tvarujeme) ortopedické půlstélky (Formthotics), které zvýší kvalitu konfekční dětské obuvi a mohou se používat pro několik velikostí obuvi bez nutnosti výměny (rostoucí dětská noha).

 • KK

  Na co si má dát člověk při výběru obuvi pro diabetiky pozor? Čemu věnovat pozornost?

 • Host chatu

  Noha a obuv tvoří jeden funkční celek. Dnes už nechodíme bosi, proto nemůžeme hodnotit nohu izolovaně bez znalosti obuvi, do které je obuta. Obecně platí: čím je noha více nemocná, má tvarové a funkční abnormality, tím více musí být obuv pro bezpečnou chůzi vylepšena ve smyslu ochrany nohy. Obuv vybírejte pozdě odpoledne (v tomto čase je nejširší a má největší objem - nejvíce oteklá), šířku obuvi posuzujte při zatížené noze hmotností těla (v oblasti prstních kloubů se při zátěži rozšiřuje), dbejte na dostatečný prostor před prsty (1,5 cm). Při odrazu a odvalu nohy se do tohoto prostoru prsty musí posunout. Zohledněte zkušenost, že lidé s necitlivostí nohou mají tendenci si vybírat menší obuv, která je může poranit. Vyhýbejte se úzké obuvi, špičaté přední části boty, nepoddajným tužinkách (estetickému vypodložení svršku pro zachován tvaru špice boty). Preferujte svršek, sešitý z více dílů se švy obrácenými vně oproti obuvi, která je při výrobě napínána na obuvnické kopyto. Tato skýtá pro prsty více prostoru a kůže si zachovává své jedinečné poddajné vlastnosti a případným deformitám s může lépe přizpůsobit. Pokud používáte vložky, noste si je do obchodu a posuzujte obuv s nimi (dostatečná hloubka obuvi). Vybírejte kožené materiály, podpatek do 1,5 cm, aby nebyly neúměrně přetěžovány prsty. Při rostoucí noze měňte velikost obuvi 4x ročně, během dne obuv z hygienických důvodů střídejte, nechte odvětrat vlhkost z podšívkových materiálů. Při vysokém riziku diabetického vředu a amputace pamatujte, že žádná cena obuvi není vyšší, než cena vaší nohy.

 • Alena Nekolová

  Vážený pane Záhumenský,dovoluji se na Vás obrátit s trochu jiným dotazem, ale s podobným problémem. Po vyléčené leukémii se mi před rokem udělal na levé noze lymfatický otok, noha je hodně oteklá, bolestivá, obuv musím kupovat ve dvou párech a dvou různých velikostí. Navíc bohužel není ani nárok na příspěvěk na pořízení obuvi. Myslíte, že se někdo věnuje i tomuto problému ? Zatím jsem se moc s pochopením tohoto problému pro pacietny s lymfatickým otokem nesetkala. Děkuji Vám a přeji příjemný den. Alena Nekolová

 • Host chatu

  Váš specifický problém je jistě řešitelný, ale vyžaduje osobní zhodnocení, vyšetření a zohlednění biomechanických charakteristik nohy a technických parametrů vhodné a dostupné obuvi. Můžete se zastavit po telefonické domluvě (+420 724 160) na pražském pracovišti, třeba dnes odpoledne, ev. v úterý ve Zlíně (+420 776 000 240).

Foto: archiv

Autor: - red -
Časopis Týden

Předplaťte si časopis Týden

V čísle 05/2019 najdete >
Týden

Instinkt

Sedmička

Faktor S

Exkluziv

Interview

Sedmička křížovky

Sedmička křížovky XXL

Sedmička Naše životy

Týden Historie

TV Barrandov

Kino Barrandov

Barrandov Plus

Barrandov News


Tento web používá k poskytování služeb soubory cookie. Více informací najdete ZDE.