Jak neztrácet sebevědomí během rodičovské dovolené? Odpovídala Marie Oujezdská

Chat je uzavřený20.02.2017 19:00

Marie Oujezdská.

Rodičovská dovolená je jedním z nejpříjemnějších období pro každou ženu. Někdy se ale může stát, že odtržení od pracovní činnosti a bývalých kolegů může novopečeným maminkám přinést starosti a snížit sebevědomí. Jak lze bojovat s těžkostmi během mateřské? Jak se vrátit v plné síle zpět do zaměstnání? Ptejte se Marie Oujezdské v pondělí 20. února od 19.00.

Marie Oujezdská vystudovala Vysokou školu ekonomickou v Praze a Univerzitu Palackého v Olomouci. Soustavně se věnuje tématu slučitelnosti rodiny a zaměstnání od roku 2003. Dlouhodobě se zabývala vývojem vzdělávacího programu pro ženy ANIMA CZ. Program má v současné době devět modulů a absolvovalo jej více než tři tisíce žen v celé ČR. Pracuje s mateřstvím jako zdrojem osobnostního, tedy i profesního růstu a začleňuje je do celé biografie ženy. Zaměřuje se i na práci se zaměstnavateli v oblasti opatření podporujících harmonizaci rodiny a zaměstnání. Dlouhodobě se věnuje komunální rodinné politice, zejména vytváření koncepcí a zavádění příkladů dobré praxe ze zahraničí.

Chat

 • Vaclav Baloun

  Zkontaktujte se se mnou prosím. Jsme Executive Search a souvislosti mateřské dovolené řešíme už více než dvacet let. Vaclav Baloun - vaclav.baloun(zavinač)baloun-rosehill.cz

 • Host chatu

  Děkuji za nabídku. Ozvu se

 • Pravy Lovacoop

  Dobry den, myslite si, ze materska dovolena je zde moc dlouha? v ostatnich zemich je spise kratsi nez delsi.

 • Host chatu

  Rozlišujme mezi mateřskou a rodičovskou dovolenou. V tom je i problém mezinárodních srovnávání.U nás se někdy hovoří o „příliš dlouhé rodičovské dovolené“. Je pravda, že patříme k nejdelším rodičovským dovoleným, i když tříletou dovolenou poskytuje řada dalších států. Máte na mysli zřejmě čtyřletou variantu. De facto jde ale spíš o možnost rozložení kratší dovolené. Suma peněz je totožná s kratšími variantami a je poskytována pouze po dohodě se zaměstnavatelem. Přesto Češky během svého života vše "doženou" a patří k nejvíce zaměstnaným ženám zemí OECD

 • Ing. Ludmila Krejčová

  Myslíte si, že dnešní společnost si dostatečně cení ženu-matku?
  Srovnejte s obdobím př. 1.rep. za komunistů, nyní...u nás, jinde ve světě..?
  Líbilo by se mi mít možnost, aby žena "nevypadla" úplně,a byla "v obraze" mít možnost chodit např na 1 den do práce..
  Jaká jsou kritéria "firmy vstřícné k matkám, dětem?"
  Jaké jsou zkušenosti odjinud?
  Mrzí mě, že maminky, které vychovají dobře př. 4 a více dětí jsou za to trestány na důchodě. Co si o tom myslíte? Děkuji. Ludmila, mamka 4 VŚ vzdělaných kluků a 1 studentky gym.

 • Host chatu

  Myslím, že dnešní společnost neoceňuje rodičovství jako takové. V případě mateřství je to více zřejmé, protože je potřebné vynaložit velké úsilí jiným směrem než angažovanosti v zaměstnání. V ČR je k dispozici pouze čtvrtina nabídky zkrácených úvazků průměru Evropské unie. Firmy nejsou státem podporovány k zavádění opatření, která by ulehčovala harmonizace rodinného a profesního života. Myslím, že hl.kritériem „firmy vstřícné“ je uznání přínosu rodiny pro rozvoj osobnosti zaměstnaného, tedy jak ženy, tak muže. V zahraničí existuje mnohde větší uznání pro tyto firmy. Otázka zohlednění výchovy v důchodovém systému je složitější než uvádíte. Každopádně ale platí, že nelze být celoživotně matkou na plný úvazek, pokud si žena nepřispívá na sociální pojištění, a neriskovat minimální výši důchodu.

 • DENMARK

  Jak neztrácet sebevědomí během rodičovské dovolené?

 • Host chatu

  Především neztratit ze zřetele sebe sama a vnímat, jaký přínos tato životní etepa nabízí pro rozvoj vlastní osobnosti. Přistoupit na to, že jsem profesionálka na pracovišti domácnost a ne „jen doma“ a denně se pro svoje působiště rozhodovat. Pokud se již takto rozhodnout nedokážu, je nejvyšší čas přemýšlet, jak budu svoji situaci řešit.

 • SD

  Který typ osobnosti nejvíc ztrácí sebevědomí během rodičovské dovolené?

 • Host chatu

  Zásadní je, zda člověk vnímá smysl svého snažení, neboli, zda je motivovaný.

 • GF

  "Někdy se ale může stát, že odtržení od pracovní činnosti a bývalých kolegů může novopečeným maminkám přinést starosti a snížit sebevědomí." Jak často se to může stát?

 • Host chatu

  To se stává naprosto běžně. Tím častěji, čím menší uznání žena zažívá, čí častěji vnímá otázky typu: „Baví tě sedět doma?“, Kdy půjdeš do práce?“ „Co celý den děláš?“ atd….

 • SK

  Pokud se někdo vrátí z rodičovské dovolené co vše negativního se mu může po tomto návratu stát?

 • Host chatu

  Možností je mnoho a vždy záleží na osobní situaci. Nebezpečí bych rozdělila na vnitřní a vnější. Největším nebezpečím je nízké sebevědomí, nedostatečný zájem o svoji profesi, vnější faktory jsou hlavně v apriorní nedůvěře zaměstnavatele a nedostatek vstřícnosti

 • SK

  Ztrácejí seběvědomí i ti, kteří během své rodičovské dovolené pracují?

 • Host chatu

  Myslíte si, že se doma nepracuje? Asi jste měl či měla na mysli situaci, kdy žena je profesně činná. Nejde odpovídat za všechny. Úskalí v profesní činnosti vidím v tom, že je někdy obtížné najít dostatek času stát se matkou. Pochopit, v čem mateřství spočívá. Svět rodiny je totiž prostředí vztahů, profese prostředí výkonů. Oba světy se mohou výborně doplňovat, ale i likvidovat. V tomto případě nejčastěji prohrává rodina.

 • SOD

  Ztrácela jste sebevědomí i vy během rodičovské dovolené?

 • Host chatu

  Určitě, proto se tak ráda tomuto tématu věnuji :)

 • Jana K.

  Máte nějaké osvědčené rady, jak se po rodičovské vrátit zpět v plné síle do zaměstnání? Jak těžký návrat může být - nejen pro matku, ale i pro kolegy?

 • Host chatu

  Zachovat si jistotu, že to jsem pořád já: jako matka i jako profesionálka. A že skutečná slučitelnost rodiny a zaměstnání začíná ve mně samotné. Francouzština a angličtina používají místo naší „slučitelnosti“ slovo usmíření…

 • Denisa Hrubá

  Jaké problémy ženy řeší při návratu z rodičovské do práce nejčastěji?

 • Host chatu

  Já bych raději hovořila o profesi než o práci – doma se nadřeme zpravidla více ... Nejčastěji se řeší chybějící znalosti, informace a především pomoc v době nemoci dětí. Nesmí ale chybět znalost vlastních kvalit.

 • Anežka

  Jak se vypořádat s návratem do práce, po dlouhém období, kdy je žena většinu času doma s dítětem?

 • Host chatu

  Návrat do zaměstnání by nás především neměl překvapit. Mělo by jít pouze o změnu druhu pracovní činnosti, nikoli o návrat do civilizace či útěk z rodiny. Ideální tedy je, neztratit kontakt s pracovištěm, umět si říci, co jsem se dnes prací v rodině naučila, co jsem se nového dověděla (mít čas pro sebe). Umět se i pochválit.

 • Aleš Hejný

  Mohou se se stejnými problémy potýkat i muži, kteří zastanou ženy na rodičovské dovolené?

 • Host chatu

  Podle mé zkušenosti to mají muži na rodičovské dovolené lehčí: nástup na rodičovskou dovolenou je výsledkem zralé úvahy s vědomím přínosu svého rozhodnutí. Uvědomovat si přínos je zásadní prevence ztráty sebevědomí.

 • Simona

  Dobrý den,
  chtěla bych se zeptat, jak ženám, které se zapojí do vašeho programu, pomáháte? Jak kurzy probíhají?
  Děkuji

 • Host chatu

  Učíme ženy popisovat a prezentovat psychosociální dovednosti, které prohloubily mateřstvím, a využít je při hledání zaměstnání. To znamená, umět je začlenit i do CV a použít při přijímacím řízení. Bližší informace i brožury jsou ke stažení na www.rodiny.cz

 • Dana

  S jakými dalšími těžkostmi se rodič během mateřské dovolené obyčejně potýká?

 • Host chatu

  Nedocenění vlastní práce v rodině, nižší životní úroveň, velká únava a k tomu všemu se mnohde dočte či doslechne, že si toto všechno mohl ušetřit, protože v jeslích by bylo jeho potomku stejně dobře, ne li lépe…

 • Milada Zlovolná

  Má žena v dnešní době šanci budovat kariéru a zároveň se naplno věnovat rodině? Je tomu společnost nakloněnější než dřív, nebo se stále od žen očekává naprostá oddanost dětem?

 • Host chatu

  Vždycky jde o konkrétní ženu. Odpověď tedy není možno zobecnit na všechny ženy. V zásadě je ale možno říci, že se mohu vždy věnovat jen jedné věci: nemohu chtít budovat kariéru a současně plně se věnovat rodině ve stejném čase. Na druhé straně se neustále prodlužuje délka života i důchodový věk. Pokud rozložíme naše plány do delšího časového úseku, můžeme pravděpodobně na konci života mít za sebou jak kariéru, tak hezkou rodinu. Ale vždy je nutno volit, rozhodovat se a hlavně mít odvahu nést důsledky.

 • Petra

  Mají ženy v Česku možnost v práci nějakým způsobem zůstat i v době rodičovské dovolené? Jsou zaměstnavatelé otevření práci z domova nebo částečným úvazkům? Podporuje něco takového i stát?

 • Host chatu

  Stát podporuje u dětí starších dvou let plnou zaměstnanost matek (pečujícího rodiče) tím, že plně proplácí rodičovský příspěvek i těmto rodinám. Do dvou let věku dítěte se sleduje délka pobytu v kolektivním zařízení ale nikoli individuální nerodičovské péče. VČR je, jak jsem již psala, pouze čtvrtinová nabídka průměru EU zkrácených úvazků. Práce z domova není rovněž rozvinuta tak, aby odpovídala potřebám

 • František M.

  Dobrý den. Nemyslíte si, že by sebevědomí žen také zvýšilo, kdyby stát více hovořil o tom, jak je i pro společnost důležitá nejen jejich práce, ale také péče o děti, a kdyby jim zároveň firmy vycházely více vstříc udržováním kontaktu pro zachování kvalifikace a nabídkou různých zkrácených úvazků ? Není to nakonec i pro ty firmy výhodné ?
  Nemohou se také s podobnými problémy setkávat i muži, v případě, že si role prohodí ?

 • Host chatu

  Plně s Vámi souhlasím. Zapomíná se často na to, že nejen děti potřebují k rozvoji svoje rodiče, ale že i rodiče potřebují ke svému rozvoji sovje děti. Zkušenost ukazuje, že se zaměstnavatelům vyplatí netabuizovat rodinné závazky. Dovednosti, které získáváme v rodině, snadněji pozom využijeme i ve prospěch zaměstnavatele. Muži jsou na tom v tomto ohledu stejně, jako ženy.

 • Senátor

  Jak mohou firmy podporovat harmonizaci rodinného a pracovního života? Velká firma jako třeba účetnictví snadno zavede práci z domova, ale co třeba učitelé, kuchařky nebo sekretářky?

 • Host chatu

  Každá profese má svoje specifika. Profese, které uvádíte, opravdu nejde vykonávat formou homeworkingu. Jsou ale i další možná opatření, která lze skloubit s charakterem profese. Zásadní je vnitrofiremní dialog, jasně daná pravidla, která platí pro každého, a solidarita těch, kteří zrovna nepečují s těmi, kteří právě pečují.

 • Václava Táborská

  Dobrý den, existuje jeden model rodičovské, který je obecně lepší? Například jestli by stát měl výrazněji podporovat rychlejší návrat do práce nebo naopak pouze dlouhou mateřskou?

 • Host chatu

  Stát by především měl umožnit svobodnou volbu rodičovského páru a neznevýhodňovat určitá rozhodnutí. V současné době jím je urychlení návratu na trh práce matek-otců dětí starších tří let tím, že se vyplácí rodičovský příspěvek bez ohledu na to, zda rodina celodenně pečuje či nikoliv.

Foto: archiv

Autor: - red -
Časopis Týden

Předplaťte si časopis Týden

V čísle 09/2019 najdete >
Týden

Instinkt

Sedmička

Faktor S

Exkluziv

Interview

Sedmička křížovky

Sedmička křížovky XXL

Sedmička Naše životy

Týden Historie

TV Barrandov

Kino Barrandov

Barrandov Krimi

Barrandov News


Tento web používá k poskytování služeb soubory cookie. Více informací najdete ZDE.