Jak neztrácet sebevědomí během rodičovské dovolené? Odpovídala Marie Oujezdská

Chat je uzavřený20.02.2017 19:00

Marie Oujezdská.

Rodičovská dovolená je jedním z nejpříjemnějších období pro každou ženu. Někdy se ale může stát, že odtržení od pracovní činnosti a bývalých kolegů může novopečeným maminkám přinést starosti a snížit sebevědomí. Jak lze bojovat s těžkostmi během mateřské? Jak se vrátit v plné síle zpět do zaměstnání? Ptejte se Marie Oujezdské v pondělí 20. února od 19.00.

Marie Oujezdská vystudovala Vysokou školu ekonomickou v Praze a Univerzitu Palackého v Olomouci. Soustavně se věnuje tématu slučitelnosti rodiny a zaměstnání od roku 2003. Dlouhodobě se zabývala vývojem vzdělávacího programu pro ženy ANIMA CZ. Program má v současné době devět modulů a absolvovalo jej více než tři tisíce žen v celé ČR. Pracuje s mateřstvím jako zdrojem osobnostního, tedy i profesního růstu a začleňuje je do celé biografie ženy. Zaměřuje se i na práci se zaměstnavateli v oblasti opatření podporujících harmonizaci rodiny a zaměstnání. Dlouhodobě se věnuje komunální rodinné politice, zejména vytváření koncepcí a zavádění příkladů dobré praxe ze zahraničí.

Chat

 • Vaclav Baloun

  Zkontaktujte se se mnou prosím. Jsme Executive Search a souvislosti mateřské dovolené řešíme už více než dvacet let. Vaclav Baloun - vaclav.baloun(zavinač)baloun-rosehill.cz

 • Host chatu

  Děkuji za nabídku. Ozvu se

 • Pravy Lovacoop

  Dobry den, myslite si, ze materska dovolena je zde moc dlouha? v ostatnich zemich je spise kratsi nez delsi.

 • Host chatu

  Rozlišujme mezi mateřskou a rodičovskou dovolenou. V tom je i problém mezinárodních srovnávání.U nás se někdy hovoří o „příliš dlouhé rodičovské dovolené“. Je pravda, že patříme k nejdelším rodičovským dovoleným, i když tříletou dovolenou poskytuje řada dalších států. Máte na mysli zřejmě čtyřletou variantu. De facto jde ale spíš o možnost rozložení kratší dovolené. Suma peněz je totožná s kratšími variantami a je poskytována pouze po dohodě se zaměstnavatelem. Přesto Češky během svého života vše "doženou" a patří k nejvíce zaměstnaným ženám zemí OECD

 • Ing. Ludmila Krejčová

  Myslíte si, že dnešní společnost si dostatečně cení ženu-matku?
  Srovnejte s obdobím př. 1.rep. za komunistů, nyní...u nás, jinde ve světě..?
  Líbilo by se mi mít možnost, aby žena "nevypadla" úplně,a byla "v obraze" mít možnost chodit např na 1 den do práce..
  Jaká jsou kritéria "firmy vstřícné k matkám, dětem?"
  Jaké jsou zkušenosti odjinud?
  Mrzí mě, že maminky, které vychovají dobře př. 4 a více dětí jsou za to trestány na důchodě. Co si o tom myslíte? Děkuji. Ludmila, mamka 4 VŚ vzdělaných kluků a 1 studentky gym.

 • Host chatu

  Myslím, že dnešní společnost neoceňuje rodičovství jako takové. V případě mateřství je to více zřejmé, protože je potřebné vynaložit velké úsilí jiným směrem než angažovanosti v zaměstnání. V ČR je k dispozici pouze čtvrtina nabídky zkrácených úvazků průměru Evropské unie. Firmy nejsou státem podporovány k zavádění opatření, která by ulehčovala harmonizace rodinného a profesního života. Myslím, že hl.kritériem „firmy vstřícné“ je uznání přínosu rodiny pro rozvoj osobnosti zaměstnaného, tedy jak ženy, tak muže. V zahraničí existuje mnohde větší uznání pro tyto firmy. Otázka zohlednění výchovy v důchodovém systému je složitější než uvádíte. Každopádně ale platí, že nelze být celoživotně matkou na plný úvazek, pokud si žena nepřispívá na sociální pojištění, a neriskovat minimální výši důchodu.

 • DENMARK

  Jak neztrácet sebevědomí během rodičovské dovolené?

 • Host chatu

  Především neztratit ze zřetele sebe sama a vnímat, jaký přínos tato životní etepa nabízí pro rozvoj vlastní osobnosti. Přistoupit na to, že jsem profesionálka na pracovišti domácnost a ne „jen doma“ a denně se pro svoje působiště rozhodovat. Pokud se již takto rozhodnout nedokážu, je nejvyšší čas přemýšlet, jak budu svoji situaci řešit.

 • SD

  Který typ osobnosti nejvíc ztrácí sebevědomí během rodičovské dovolené?

 • Host chatu

  Zásadní je, zda člověk vnímá smysl svého snažení, neboli, zda je motivovaný.

 • GF

  "Někdy se ale může stát, že odtržení od pracovní činnosti a bývalých kolegů může novopečeným maminkám přinést starosti a snížit sebevědomí." Jak často se to může stát?

 • Host chatu

  To se stává naprosto běžně. Tím častěji, čím menší uznání žena zažívá, čí častěji vnímá otázky typu: „Baví tě sedět doma?“, Kdy půjdeš do práce?“ „Co celý den děláš?“ atd….

 • SK

  Pokud se někdo vrátí z rodičovské dovolené co vše negativního se mu může po tomto návratu stát?

 • Host chatu

  Možností je mnoho a vždy záleží na osobní situaci. Nebezpečí bych rozdělila na vnitřní a vnější. Největším nebezpečím je nízké sebevědomí, nedostatečný zájem o svoji profesi, vnější faktory jsou hlavně v apriorní nedůvěře zaměstnavatele a nedostatek vstřícnosti

 • SK

  Ztrácejí seběvědomí i ti, kteří během své rodičovské dovolené pracují?

 • Host chatu

  Myslíte si, že se doma nepracuje? Asi jste měl či měla na mysli situaci, kdy žena je profesně činná. Nejde odpovídat za všechny. Úskalí v profesní činnosti vidím v tom, že je někdy obtížné najít dostatek času stát se matkou. Pochopit, v čem mateřství spočívá. Svět rodiny je totiž prostředí vztahů, profese prostředí výkonů. Oba světy se mohou výborně doplňovat, ale i likvidovat. V tomto případě nejčastěji prohrává rodina.

 • SOD

  Ztrácela jste sebevědomí i vy během rodičovské dovolené?

 • Host chatu

  Určitě, proto se tak ráda tomuto tématu věnuji :)

 • Jana K.

  Máte nějaké osvědčené rady, jak se po rodičovské vrátit zpět v plné síle do zaměstnání? Jak těžký návrat může být - nejen pro matku, ale i pro kolegy?

 • Host chatu

  Zachovat si jistotu, že to jsem pořád já: jako matka i jako profesionálka. A že skutečná slučitelnost rodiny a zaměstnání začíná ve mně samotné. Francouzština a angličtina používají místo naší „slučitelnosti“ slovo usmíření…

 • Denisa Hrubá

  Jaké problémy ženy řeší při návratu z rodičovské do práce nejčastěji?

 • Host chatu

  Já bych raději hovořila o profesi než o práci – doma se nadřeme zpravidla více ... Nejčastěji se řeší chybějící znalosti, informace a především pomoc v době nemoci dětí. Nesmí ale chybět znalost vlastních kvalit.

 • Anežka

  Jak se vypořádat s návratem do práce, po dlouhém období, kdy je žena většinu času doma s dítětem?

 • Host chatu

  Návrat do zaměstnání by nás především neměl překvapit. Mělo by jít pouze o změnu druhu pracovní činnosti, nikoli o návrat do civilizace či útěk z rodiny. Ideální tedy je, neztratit kontakt s pracovištěm, umět si říci, co jsem se dnes prací v rodině naučila, co jsem se nového dověděla (mít čas pro sebe). Umět se i pochválit.

 • Aleš Hejný

  Mohou se se stejnými problémy potýkat i muži, kteří zastanou ženy na rodičovské dovolené?

 • Host chatu

  Podle mé zkušenosti to mají muži na rodičovské dovolené lehčí: nástup na rodičovskou dovolenou je výsledkem zralé úvahy s vědomím přínosu svého rozhodnutí. Uvědomovat si přínos je zásadní prevence ztráty sebevědomí.

 • Simona

  Dobrý den,
  chtěla bych se zeptat, jak ženám, které se zapojí do vašeho programu, pomáháte? Jak kurzy probíhají?
  Děkuji

 • Host chatu

  Učíme ženy popisovat a prezentovat psychosociální dovednosti, které prohloubily mateřstvím, a využít je při hledání zaměstnání. To znamená, umět je začlenit i do CV a použít při přijímacím řízení. Bližší informace i brožury jsou ke stažení na www.rodiny.cz

 • Dana

  S jakými dalšími těžkostmi se rodič během mateřské dovolené obyčejně potýká?

 • Host chatu

  Nedocenění vlastní práce v rodině, nižší životní úroveň, velká únava a k tomu všemu se mnohde dočte či doslechne, že si toto všechno mohl ušetřit, protože v jeslích by bylo jeho potomku stejně dobře, ne li lépe…

 • Milada Zlovolná

  Má žena v dnešní době šanci budovat kariéru a zároveň se naplno věnovat rodině? Je tomu společnost nakloněnější než dřív, nebo se stále od žen očekává naprostá oddanost dětem?

 • Host chatu

  Vždycky jde o konkrétní ženu. Odpověď tedy není možno zobecnit na všechny ženy. V zásadě je ale možno říci, že se mohu vždy věnovat jen jedné věci: nemohu chtít budovat kariéru a současně plně se věnovat rodině ve stejném čase. Na druhé straně se neustále prodlužuje délka života i důchodový věk. Pokud rozložíme naše plány do delšího časového úseku, můžeme pravděpodobně na konci života mít za sebou jak kariéru, tak hezkou rodinu. Ale vždy je nutno volit, rozhodovat se a hlavně mít odvahu nést důsledky.

 • Petra

  Mají ženy v Česku možnost v práci nějakým způsobem zůstat i v době rodičovské dovolené? Jsou zaměstnavatelé otevření práci z domova nebo částečným úvazkům? Podporuje něco takového i stát?

 • Host chatu

  Stát podporuje u dětí starších dvou let plnou zaměstnanost matek (pečujícího rodiče) tím, že plně proplácí rodičovský příspěvek i těmto rodinám. Do dvou let věku dítěte se sleduje délka pobytu v kolektivním zařízení ale nikoli individuální nerodičovské péče. VČR je, jak jsem již psala, pouze čtvrtinová nabídka průměru EU zkrácených úvazků. Práce z domova není rovněž rozvinuta tak, aby odpovídala potřebám

 • František M.

  Dobrý den. Nemyslíte si, že by sebevědomí žen také zvýšilo, kdyby stát více hovořil o tom, jak je i pro společnost důležitá nejen jejich práce, ale také péče o děti, a kdyby jim zároveň firmy vycházely více vstříc udržováním kontaktu pro zachování kvalifikace a nabídkou různých zkrácených úvazků ? Není to nakonec i pro ty firmy výhodné ?
  Nemohou se také s podobnými problémy setkávat i muži, v případě, že si role prohodí ?

 • Host chatu

  Plně s Vámi souhlasím. Zapomíná se často na to, že nejen děti potřebují k rozvoji svoje rodiče, ale že i rodiče potřebují ke svému rozvoji sovje děti. Zkušenost ukazuje, že se zaměstnavatelům vyplatí netabuizovat rodinné závazky. Dovednosti, které získáváme v rodině, snadněji pozom využijeme i ve prospěch zaměstnavatele. Muži jsou na tom v tomto ohledu stejně, jako ženy.

 • Senátor

  Jak mohou firmy podporovat harmonizaci rodinného a pracovního života? Velká firma jako třeba účetnictví snadno zavede práci z domova, ale co třeba učitelé, kuchařky nebo sekretářky?

 • Host chatu

  Každá profese má svoje specifika. Profese, které uvádíte, opravdu nejde vykonávat formou homeworkingu. Jsou ale i další možná opatření, která lze skloubit s charakterem profese. Zásadní je vnitrofiremní dialog, jasně daná pravidla, která platí pro každého, a solidarita těch, kteří zrovna nepečují s těmi, kteří právě pečují.

 • Václava Táborská

  Dobrý den, existuje jeden model rodičovské, který je obecně lepší? Například jestli by stát měl výrazněji podporovat rychlejší návrat do práce nebo naopak pouze dlouhou mateřskou?

 • Host chatu

  Stát by především měl umožnit svobodnou volbu rodičovského páru a neznevýhodňovat určitá rozhodnutí. V současné době jím je urychlení návratu na trh práce matek-otců dětí starších tří let tím, že se vyplácí rodičovský příspěvek bez ohledu na to, zda rodina celodenně pečuje či nikoliv.

Foto: archiv

Autor: - red -
Časopis Týden

Předplaťte si časopis Týden

V čísle 1/2022 najdete >
Týden

Sedmička

Exkluziv

Interview

Instinkt

Nebezpečné vztahy

Týden rozhovory

Týden speciál

Sedmička křížovky

Sedmička pro ženy

Sedmička pro maminky

Sedmička Krimi

Sedmička Extra

VIP svět

TV Komplet

Sedmička Retro

TV Barrandov

Kino Barrandov

Barrandov Krimi


Tento web používá k poskytování služeb soubory cookie. Více informací najdete ZDE.