Jak poznat kvalitní vysokou školu? Odpovídala prof. Vladimíra Dvořáková

Chat je uzavřený23.02.2016 10:00

Prof. PhDr. Vladimíra Dvořáková, CSc.

Tento týden vrcholí zasílání přihlášek na největší české univerzity. Univerzita Karlova v Praze či Masarykova univerzita v Brně přijímají přihlášky již jen do neděle 28. února. Celkem ale v Česku působí 74 vysokých škol. Jejich kvalitu dozoruje Akreditační komise ČR. Jak poznat kvalitní vysokou školu a podle čeho vybrat tu nejlepší? Odpovídala předsedkyně komise prof. Vladimíra Dvořáková.

Prof. PhDr. Vladimíra Dvořáková, CSc. patří mezi zakladatelské osobnosti české politologie po roce 1989, jednak odborně a teoreticky – zejména její publikace (ve spoluautorství J. Kunce) O přechodech k demokracii přinesla zcela nový teoretický vklad do ustavujícího se vědního oboru, jednak editorsky, kdy od roku 1994 byla výkonnou redaktorkou a od roku 1998 je šéfredaktorkou časopisu Politologická revue. Členkou Akreditační komise je od září roku 2004, od září 2006 byla jmenována předsedkyní Akreditační komise a znovu byla do této funkce jmenována od září 2010. Zároveň vede pracovní skupinu Akreditační komise pro sociální vědy. Na podzim 2008 absolvovala měsíční pobyt v USA na pozvání ministerstva zahraničí USA zaměřený na problémy vysokoškolského vzdělávání (Challenges to Higher Education). V roce 2009 jí redakce Listy udělila cenu Pelikán za zásluhy o politickou kulturu a občanský dialog.

Chat

 • InnerS

  Existuje 74 VŠ v ČR, kolik byste si představovala, že by mělo být v ČR vysokých škol, aby to bylo optimální?

 • Host chatu

  Na to neexistuje jednoznačná odpověď, do tohoto čísla se počítají i fakulty jednotlivých univerzit - třeba Univerzita Karlova jich má 17. Problémem je spíše počet soukromých škol. Zákonné podmínky pro jejich vznik byly nastaveny hodně lehce, takže školy jednoduše splnily podmínky. Naopak odebrání státního souhlasu je hodně obtížné, i když je škola nekvalitní. Mnohé školy jsou vlastně obchodní společnosti a sledují jen okamžitý zisk a nebudují školu z dlouhodobější perspektivy. Otázkou spíše je, kolik lidí má mít vysokoškolské vzdělání a co lze za vysokoškolské vzdělání opravdu považovat.

 • 6SH

  Dá se říct obecně jestli jsou v ČR lepší vysoké školy soukromé či státní?

 • Host chatu

  Obecně se to nedá říci, veřejné vysoké školy (státní je jen Policejní akademie a Univerzita obrany) mají u nás delší tradici, tudíž se mohou opírat i o určitou kontinuitu, na druhou stranu je poškodily "experimenty" s neúnosnou masifikací škol a výrazné podfinancování vědy pěstované na vysokých školách. U soukromých škol je svým způsobem největším rizikem "majitel", školu může kdykoli prodat a ta zcela změní svou kvalitu a zaměření, nemluvě o chování některých "obchodních společností" ve školství.

 • ANTI

  Jaký byl rok 2015 v ČR ve vysokoškol. vzdělávání a jaký bude ten letošní?

 • Host chatu

  Stále přetrvávají nejistoty ohledně budoucích pravidel financování škol a podmínek pro vědu. "Handrkování" o peníze neumožňují nastavit dlouhodobější koncepce, stejně tak vědecké týmy se nevytvářejí ze dne na den. Uvidíme, co přinese nový systém akreditací, novela vysokoškolského zákona vytváří nový úřad, kde se po přijetí pozměňovacích zákonů nakonec členové úřadu z akademického prostředí dostanou do takřka izolace a ztratí kontakt s realitou, pro zástupce praxe se žádné rizika střetu zájmů nevidí, takže nakonec i podnikatelé se vzděláním třeba budou moci působit v akreditačním úřadu. Uvidíme, jak se to nakonec podaří ustát.

 • Vladimir Kramář

  Dobrý den.., nehodláme založit české vysoké školy na Slovensku??

  .... to aby byly místa pro naše české studenty??

  V Brně je téměř 50 proc SLováků

 • Host chatu

  Upřímně řečeno, pokud by nepřicházeli studenti ze Slovenska, tak kvalita přijímaných studentů by prudce poklesla, vzhledem k demografickému poklesla. Je dobré, pokud je z čeho vybírat a nastavovat vyšší laťky.

 • o k

  Paní profesorko, při současném značném počtu vysokých škol jich patrně dost málo může patřit k vysokým školám kvalitním.Vždyť je i téměř nemožné zajistit všude kvalitní výuku vysokoškoláků i personálně. Rostoucí počty docentů a profesorů na této skutečnosti nic nezmění. Členové akademické obce si mohou udělovat tituly fakticky navzájem a zahraniční návrhy na profesuru jsou z 80 procent pouze ze Slovenska. Někteří studenti o kvalitě té či oné vysoké školy ani ty nejpodstatnější informace nehledají. Jiní se přihlásí právě na takovou vysokou školu, kde vysokoškolského vzdělání dosáhnou snadněji. A to je špatně.

 • Host chatu

  Máte zcela pravdu. AK při posuzování kvality nehledíme jen na tituly, ale především na kvalitu publikací a dalších aktivit. Tomu se ovšem některé školy brání a argumentují právě takto "vyrobenými" docenty. Když navrhneme sankce, tak se pak správní řízení protahuje, někdy i celé roky. Málokdo by uvěřil, co všechno jsou některé školy schopny učinit a jak "drahé" právní služby si zaplatit, aby mohly i nadále nekvalitně vyučovat. A mnozí studenti si tyto školy vybírají třeba i proto, že kvalitní školu by nezvládli.

 • Petr

  Dobrý den paní profesorko. Rád bych se zeptal, kdy v Akreditační komisi končíte a jaké jsou vaše další plány? Moc rád poslouchám vaše názory a bylo by mi líto, kdybyste se z veřejného života stáhla. Petra

 • Host chatu

  Pokud půjde vše podle představ, funkce předsedkyně AK i členství v AK mi končí 31.8. Pokud by se protáhlo projednávání zákona a tudíž vznik nového úřadu, tak jako členka AK (nikoli jako předsedkyně) bych byla možná aži do konce roku, protože by se na těch pár týdnů nejmenovali noví členové (končí nás tuším 6). Pokračuji na katedře politologie, kde garantuji obor politologie jak bakalářský tak magisterský a kde se věnuji výzkumu korupce, role kontrolních institucí a mechanismů a chtěla bych cca do dvou let napsat knihu. Takže zůstávám se studenty (a rádi uvítáme studenty do bakalářské i magisterské politologie), budu dělat vědu (podařilo se získat grant jak domácí tak evropský), spolupracují s Mezinárodní politologickou asociací jako jedna ze šéfredaktorů World Political Science. A dle možností určitě budu fungovat i na veřejnosti, komentovat, vystupovat, protože asi mi to jinak "nedá".

 • Květa

  Dobrý den. O komisi se v poslední době nejvíce hovoří v případě kauzy UJAK. Asi vás to už musí otravovat, ale pozorujete coby dozorový orgán nějaká zlepšení? Snaží se ta škola trochu zlepšit, když vidí, jakou pověst získala a co se o ní píše? Květa

 • Host chatu

  Nemohu se vyjadřovat, informace ke všem školám a konkrétní výsledky nyní projednaných akreditačních a reakreditačních žádostí najdete v zápisu AK. Mohu asi jen konstatovat, že si najala kvalitní právní služby.

 • Jan Březina

  Dobrý den paní předsedkyně. Jak tedy najdu dobrou vysokou školu? Vy jste celkem skeptická k různým žebříčkům, ale když se dívám na stránky komise, tak hodnocení jste za dobu existence příliš nestihli. Takže úplně nevím, co jiného než novinářské žebříčky sledovat. Je jasné, že na webech škol je každá ta nejlepší. Honza

 • Host chatu

  Hodnocení jsme stihli několik desítek, ale to asi není podstatné. Samozřejmě hlubší rozbor a představu o situaci lze ze stránek učinit, ale uznávám, že je to dost náročné. Několik rad: 1) Řekněte si, co od školy očekáváte - jste více do praxe, nebo inklinujete třeba k teoretičtějším otázkám (proto jsou žebříčky problém, toto neobsahují), co vás baví, jaké jsou tam předměty, je tam něco, co zcela nesnášíte? 2) Podívejte se na webové stránky - jaké jsou tam informace (jsou tam vůbec informace nebo jen rozesmáté tvářičky?), jsou tam vyučující? katedry? dostanete se k předmětů a jejich obsahům? 3) Děje se na škole něco? Jsou tam konference, workshopy, studentské organizace, někdy jsou dobré komentáře na facebooku z pohledu studentů 4) Podle zájmu - jezdí studenti do zahraničí a kam? Jsou tam organizovány praxe a jaké jsou s nimi zkušenosti? Jsou tam někde stránky absolventů? Jak jsou úspěšní, udržují kontakt se školou, hlásí se k ní (nebo ji spíše tají) Takže to vlastně chce ujasnit si, jaký typ vzdělání hledám, odhadnout, jaké jsou mé zájmy a schopnosti, a kriticky projít informace (ostatně kritické myšlení by mělo být rysem vysokoškoláka)

 • NICKA

  Dobrý den! Dá se ještě na VŠE, kde učíte, studovat politologie? Jen mě mrzí, že ještě nedávno jste požadovali přijímačky z matematiky - těch se bojím :( Žaneta

 • Host chatu

  Ano, politologie se letos na VŠE otevírá v bakalářském i magisterském stupni. Matematika a dva jazyky jsou stále vyžadovány pro bakaláře, ale není to nepřekonatelné, jak vím od našich studentů. Pokud se to překoná na padesát procent, je vysoká míra naděje, že je student přijat. Pro magistra je nutná ekonomie, obor a jeden jazyk . Schopnost orientovat se v politice i ekonomice vytváří u nás unikátní profil absolventa a výborné možnosti uplatnění. Podívejte se na náš facebook, tam najdete přímo vyjádření a zkušenosti studentů a více o nás.

 • Milan

  Moc děkuji předem za odpověď - zlepšují se české vysoké školy? Všichni říkají, že je tu masovost studentů, že kvalita padá. Tak mě zajímá, zda to je skutečně pravda. Moc díky.

 • Host chatu

  Odpověď není jednoznačná. Zhoršuje se připravenost studentů ze středních škol (a tam asi řeknou, že ze základních škol). Hodně to souvisí s masovostí, ale také se situací na pedagogických fakultách (silně podfinancované), postavením a platy učitelů. Přesto si myslím, že kvalita jde spíše nahoru, větší propojení se zahraničím. Školy silně poškozuje nekoncepčnost školské politiky a podpory vědy, mnoho věcí je i záležitostí akademických pracovníků, mnohdy žabomyší války, zbavování se schopných "konkurentů" atd.

 • ŠÁRKA

  Dobrý den! Jaký je váš vztah s paní ministryní? Nikde jsem se nedočetla, jak zdůvodnila to, že odmítla zavřít UJAK i přes ten sáhodlouhý podnět, který jste sepsali. Měla jste možnost o tom s paní Valachovou mluvit?

 • Host chatu

  Vztah s paní ministryní je pracovní, několikrát jsme spolu jednali o různých otázkách (i když občas o tom pochybuji, tak existují i jiné otázky než řešení UJAKu), z mé strany šlo spíše o upozornění na určité problémy. Zdůvodnění, jsme dostali, pravděpodobně se k tomu AK v nejbližší době bude vyjadřovat. Z hlediska zákona to MŠMT vidí jako problematické odebrat státní souhlas na základě tohoto podnětu, já jsem přesvědčená, že by to stálo za pokus, i za cenu, že by rozhodl soud.

 • Hermína

  Dobré ráno! Trochu z jiného soudku. Společností teď díky bulváru hýbe inkluze. Nejsou asistenti, ani učitelé. Přitom UJAK už je vzdělávat nebude, speciální pedagogy snad vzdělávají jen dvě školy? Kde ty speciální učitele vezmeme??? Kde je problém?

 • Host chatu

  Speciální pedagogika se učí na více školách, i s doktorským programem to je na UK, MU a UP. Nedostatek speciálních pedagogů podle mne nebude problém, spíše je otázka financování a zabezpečení oněch asistentů a organizační zajištění.

 • Pavla N.

  Pan Klaus mladší se do Vás neustále strefuje. Prý jste odpovědná za to, jak šla kvalita škol do kytek, protože jen vaše komise může za to, že tu vyrostlo škol jak hub po dešti. Měli jste si někdy šanci to vyříkat a co na to říkáte?

 • Host chatu

  každá instituce musí jednat podle zákona, zamítnout žádost školy je možné pouze se zdůvodněním. Zákon jsem nepsala, nenavrhovala, nelobbovala pro něj ani pro něj nehlasovala. Jenom se jako AK chováme podle zákona, což bývá v demokratickém právním státě zvykem. nevidím důvod, tyto základní otázky diskutovat.

 • Vlaďka

  Dobrý den paní profesorko! Myslíte si, že pokud chci najít kvalitní vysokou, že ji najdu i mezi soukromými školami? Líbí se mi VŠ psychosociální, byla jsem i na dnu otevřených dveřích a klidně si i zaplatím, ale bojím se, aby se na mě pak při pohovorech nedívali skrz prsty, že jsem si "zaplatila školu". Vlaďka

 • Host chatu

  Nevidím důvodu, proč nejít na soukromou školu. Vždy je dobré si učinit vlastní obrázek a podívat se na to, kdo tam učí a co se učí a zda, to co se tam učí, vnímat jako podstatné pro své další uplatnění.

 • JR

  Jak s odstupem casu hodnotite svoje rozhodnuti vstoupit do KSC a byt odborne politicky angazovana v dobe hluboke normalizace? Neziskala jste tim misto na ukor nekoho odborne i moralne kvalitnejsiho?

 • Host chatu

  Narodila jsem se v socialismu, vyrůstala jsem v socialismu, na západ jsem poprvé jela v roce 1989. Rok 1968 jsem si pamatovala jen matně, byla jsem dítě. Těžko můžete vysvětlovat určité rozhodování a hledání vlastní cesty. Moje angažovanost byla trochu omezená, skončila jsem školu s jedním dítětem, pak v době aspirantury (zaměřené na Latinskou Ameriku - zejména Mexiko) s dítětem druhým. V žádné funkci jsem nebyla a s těmi dvěma dětmi a manželem jsem žila v bytě 1+1, v roce 87 jsem udělala kariéru a získala byt 2+1. Takže skutečně privilegovaná osoba dělající kariéru...

 • Žaneta

  Dobrý den, některé školy jsou zbytečné, tak proč je nepozavíráte? Zvláště, když třeba zjistíte, že navíc nejsou kvalitní a jen tahají z lidí peníze? Ž.

 • Host chatu

  Protože to zákon neumožňuje, navíc správní řízení vede MŠMT a náš podnět může zamítnout.

 • Liduška

  Dobrý den, je to trochu mimo téma, ale snad prominete, že jdu spíše do vaší politologické profese. Ještě donedávna slovo inkluze nikdo neznal (a myslím že skoro nikdo to pořádně nezná doteď) a přitom to pomalu vypadá, že to složí ministryni. Překvapilo vás to jako politologa, nebo je to podle vás opravdu natolik silné téma?

 • Host chatu

  Každé téma je tak silné, jak je medializované. Nejde o inkluzi, to je odborné téma a může k tomu být diskuse, hlavně jaká jsou rizika a jaké jsou přínosy. Téma zde se převzalo jinak, zjednodušeně a fakticky spíše tak, aby společnost rozdělovalo a posilovalo již tak přítomnou nenávist ke všemu "slušnému" či k jakékoli "solidaritě". Nejde jen o inkluzi ve školách, jde i třeba o chování k seniorům, slabším apod.

 • Henry

  Určitě jste zaregistrovala tragédii s ušikanovanou učitelkou. Nebála byste se učit na střední škole? A nebojíte se Vy sama o život? Toto je totiž silně za hranou a skoro bych se nedivil, kdyby takoví lidé pokračovali na vysoké škole...

 • Host chatu

  Je to určitě za hranou a vypovídá to hodně o naší společnosti. Zkuste vnímat média - "živé" pořady, kde by měla být diskuse - musí tam být napětí, urážky, ponižování, zesměšňování .. Toto je už pomalu "norma" chování. Slušnost je vnímána jako slabost. nebojím se a myslím si, že by se slušní lidé neměli bát vyjádřit

 • Jiří Šmucler

  Dobrý den paní kolegyně. Dnes a denně musím vypisovat, za co dostáváme riv body, co jsme sepsali, kde jsme byli a posílat to vyšším instancím. Není to podle vás už přehnané? Neměli bychom být hlavně dobří učitelé? Jiří

 • Host chatu

  Měli bychom být dobří učitelé, měli bychom dělat i kvalitní vědu, ale ne hledat kde se co oboduje (včetně využívání podvodných časopisů). V tom máte určitě pravdu. Ale způsoby financování a hodnocení posilují pak tendence, že vysokoškolské vzdělávání a rozvoj vědy je řízen stylem jednoduchého účetnictví, mnohdy lidmi, kteří na koncepční myšlení nemají a toto jim proto vyhovuje.

 • Šárka

  Školy se v poslední době předhání s tím, s kolika zahraničními univerzitami zahájili spolupráci. 99 procent z nich neznám a kdyby vůbec neexistovaly, ani to nerozpoznám. Kontroluje komise i takové věci, aby školy svým uchazečům nelhaly? Moc díky.

 • Host chatu

  Občas narazíme na nepravdivé informace a pak upozorňujeme ministerstvo či školu. Ale jinak bohužel toto nemůžeme dělat. Školy nabízejí "zahraniční" akreditace, jež mnohdy ani akreditacemi nejsou, ,učí dle ukrajinských "vzorů" apod. Je nutné se vždy informovat a obracet se spíše na známější instituce.

Foto: archiv

Autor: - red -
Časopis Týden

Předplaťte si časopis Týden

V čísle 04/2019 najdete >
Týden

Instinkt

Sedmička

Faktor S

Exkluziv

Interview

Sedmička křížovky

Sedmička křížovky XXL

Sedmička Naše životy

Týden Historie

TV Barrandov

Kino Barrandov

Barrandov Plus

Barrandov News


Tento web používá k poskytování služeb soubory cookie. Více informací najdete ZDE.