Jak poznat, že vaše kost ztrácí pevnost? Odpovídala MUDr. Ludmila Brunerová

Chat je uzavřený17.07.2019 18:00

Ludmila Brunerová.

Osteoporóze se přezdívá tichý zloděj kostí. Jedná se o velmi rozšířené onemocnění, které se vyznačuje úbytkem kostní hmoty. Osteoporózou po 50. roce věku trpí každá třetí žena a každý pátý muž. Ve specializované osteologické ambulanci se ale léčí pouze čtvrtina nemocných žen a desetina nemocných mužů. Jak poznat, že vaše kosti ztrácí pevnost? Jak onemocnění předcházet a kde hledat pomoc? Na tyto otázky se ptejte osteoložky MUDr. Ludmily Brunerové, Ph.D. Host odpovídá ve středu 17. července od 18.00.

MUDr. Ludmila Brunerová, Ph.D., absolvovala 3. lékařskou fakultu UK v Praze. Na II. interní klinice FNKV a v Osteocentru Affidea Praha se klinicky věnuje osteologii, diabetologii a endokrinologii a působí jako odborný asistent v oboru vnitřní lékařství na 3. lékařské fakultě UK. Výzkumně se v současné době zaměřuje na kostní postižení u chronického onemocnění ledvin.

Chat

 • Radek

  Dobrý den. Dá se osteoporóza poznat bez měření u lékaře? Bolí u ní třeba koluby? Má nějaké jiné příznaky ?
  Děkuji.

 • Host chatu

  Jednoznačně se dá poznat pouze po vyšetření u lékaře (po provedení denzitometrie, která hodnotí hustotu kosti, a dalších vyšetření). Osteoporóza samotná nebolí, bolí ale její komplikace - zlomeniny. Např. zlomeniny obratlů jsou typickou osteoporotickou zlomeninou a ty se mohou projevit výraznou bolestí zad. Také snížení tělesné výšky může na osteoporózu upoznornit. Bolesti kloubů k projevům osteoporózy nepatří, obvykle znamenají nějaké kloubní onemocnění (např. artrózu).

 • Horác

  Dobrý den, paní doktorko.

  Moje babička má diagnostikovanou "stařeckou degenerativní poruchu kostí" - je to to samé co osteoporóza? Je mezi tím nějaký rozdíl?

  Děkuji

 • Host chatu

  Stařecká degenerativní porucha kostí není oficiální diagnózou, ale je pravděpodobné, že se o osteoporózu jedná (osteoporóza je typickým kostním onemocněním žen po přechodu).

 • SK

  Jaký je nejlepší prevence osteoporózy?

 • Host chatu

  Osteoporóze můžeme do značné míry předejít už od dětství, respektive mladé dospělosti - pokud se nám podaří dosáhnout optimální vrcholové kostní hustoty (nejvyšší hustoty kostí, kterou obvykle dosáhneme mezi 25.-30.rokem věku) - a to racionální výživou (s dostatkem vápníku a proteinu), doplňováním vitamínu D (zvlášťě v zimních měsících) a přiměřenou pohybovou aktivitou. Po 25.-30.roku věku již kostní hmotu jen ztrácíme, jsme-li pod ochranou pohlavních hormonů, tak jen velmi pomalu, k prudkému zrychlení ztráty kostní hmoty dochází pak po přechodu. V dospělosti se k těmto základním preventivním opatřením (strava, pohyb) přidává vyhnout se zlozvykům jako kouření, nadměrná konzumace alkoholu apod. Stran pohybové aktivity v dospělosti je důležité volit pohybové aktivity, při kterých si "neseme váhu vlastního těla" - např. nordic walking, běžkování apod. Rutinní suplementace vápníku (t.j. v tabletách) v běžné populaci starších lidí se nedoporučuje. Suplementace vitamínu D může mít pozitivní účinky nejen na kosti.

 • DENMARK

  Jaké jsou nejhorší důsledky osteoporózy?

 • Host chatu

  Největším problémem osteoporózy jsou osteoporotické neboli nízkotraumatické zlomeniny (t.j. zlomeniny vzniklé i po minimálním traumatu). K typickým osteoporotickým zlomeninám patří zlomeniny obratlů, zlomeniny krčku stehenní kosti, zlomeniny předloktí a pažní kosti. Výskyt první zlomeniny zvyšuje riziko další zlomeniny a významně zhoršuje životní perspektivu. Úmrtnost zvlášť na zlomeninu krčku a její komplikace je vysoká.

 • SK

  Má osteoporóza i psychiatrické, psychické příčiny?

 • Host chatu

  Nelze říci, že by psychické choroby přímo vedly k osteoporóze, ale je pravda, že se z různých důvodu může osteoporóza u některých psychických poruch (např. schizofrenie, deprese apod.) vyskytovat častěji. K těmto důvodům patří obvykle horší a méně kvalitní stravování, nedostatek pohybové aktivity a obvykle velmi nízká hladina vitamínu D. Současně ale bylo prokázáno, že některé léky, používané při léčbě psychických chorob (např. tzv. SSRI antidepresiva, která zabraňují zpětnému vychytávání serotoninu, používané při léčbě deprese), snižují významně kostní hustotu a mohou vést ke zvýšenému riziku zlomenin.

 • GF

  Jaké jsou příčiny osteoporózy?

 • Host chatu

  Osteoporóza je typicky onemocněním vyššího věku a její výskyt dramaticky narůstá, pokud se v těle přestanou tvořit pohlavní hormony (t.j. po přechodu). Příčin, které mohou osteoporózu způsobit, či k ní přispět, je však významně více (např. kouření, nadměrná konzumace alkoholu, některé choroby - jako choroby žláz s vnitřní sekrecí - diabetes, zvýšená funkce štítné žlázy, nadprodukce kortizolu apod., dále choroby jater, ledvin, revmatická onemocnění, ale také např. užívání některých léků (jako jsou kortikoidy, některá antiepileptika, antidepresiva, léky na ředění krve apod.).

 • SK

  Jaká je komorbidita u osteporózy?

 • Host chatu

  Vzhledem ke skutečnosti, že je osteoporóza typickým onemocněním vyššího věku, obvykle u pacientek/pacientů s osteoporózou vídáme onemocnění, jejichž výskyt taky roste s věkem (např. vysoký krevní tlak, onemocnění srdce, artróza apod.) - společným jmenovatelem těchto chorob je však vyšší věk (čili není mezi nimi prokázána příčinná souvislost). Některá onemocnění (jater, ledvin, žláz s vnitřní sekrecí, revmatická, ad.) však mohou osteoporózu způsobit a měli bychom u nich po osteoporóze pátrat. Současně, máme-li před sebou pacienta s denzitometricky prokázanou osteoporózou, měli bychom tyto choroby (jako možné příčiny osteoporózy) vyloučit.

 • ANTI

  Jak nejlépe léčit osteoporózu?

 • Host chatu

  Osteoporózu léčíme pomocí speciálních léků, které různými mechanizmy zabraňují dalšímu poklesu kostní hustoty (resp. vedou ke zvýšení kostní hustoty) a snižují zhruba na polovinu riziko zlomenin. Výběr konkrétního preparátu je třeba nechat na ošetřujícím lékaři, který na základě různých parametrů (např. kostní obrat, výskyt zlomeniny, kontraindikace, apod.) vybere optimální lék. Existují však určitá omezení zdravotní pojišťovny, která je třeba při výběru respektovat (jedná se hlavně o podmínky úhrady těchto léků z prostředků veřejného zdravotního pojištění). Krom těchto léků je samozřejmě nutné zajistit dostatečný příjem vápníku, vitamínu D, volit přiměřenou pohybovou aktivitu a nekouřit.

 • SK

  Negativní jevy jakou alkoholismus, drogy, kouření - mají vliv na osteoporózu?

 • Host chatu

  Ano, kouření i nadměrný příjem alkoholu mají jasně negativní vliv. Je pravděpodobné, že užívání drog může na kost také negativně působit, není mi však známa studie, která by se touto problematikou zabývala (což ovšem neznamená, že neexistuje).

 • ANTI

  Je v ČR dostatek osteologických odborníků a je česká osteologie kvalitní?

 • Host chatu

  Česká osteologie (obdobně jako celé české zdravotnictví) je na vysoké odborné úrovni a také pacientům s osteoporózou jsou z prostředků veřejného zdravotnictví hrazeny speciální léky, které významně zlepšují nejen jejich kostní zdraví, ale také snižují riziko zlomenin. Léčbou osteoporózy se zabývá několik odborností, která jsou také oprávněny předepisovat speciální antiosteoporotické léky (relativně nová odbornost osteolog, ale také endokrinolog, revmatolog, ortoped, gynekolog). Objednací doba do osteologických ambulancí, zabývajících se léčbou osteoporózy, je však Česku relativně dlouhá (často v řádu několika měsíců).

 • Evak

  Paní doktorko, jsem osteologickým pacientem. Kromě vitamínu D a calcia jsem dostala Ibandronát Mylan 150 mg, který mám brát 1x za měsíc. Po přečtení příbalové informace jsem se zděsila, jaké může mít přípravek vedlejší účinky. Nedočetla jsem se, jaký má mít příznivý účinek na stav kostí. Děkuji.

 • Host chatu

  Ibandronát (jako jeden z představitelů lékové skupiny tzv. bisfosfonátů) má ve velkých studiích prokázaný účinek na zvýšení kostní hustoty a přibližně na polovinu snižuje riziko osteoporotických zlomenin. Při jeho užívání se mohou vyskytnout nežádoucí účinky (nejčastější jsou nežádoucí účinky z oblasti zažívacího traktu, které však lze obejít injekčním podáváním). Závažné nežádoucí účinky (jako nekróza čelisti či atypická zlomenina) jsou extrémně vzácné - takže poměr přínosu a rizik této léčby je jednoznačně ve prospěch přínosu. (Pozn. na okraj, pokud byste si přečetla příbalový leták aspirinu, který všichni celkem běžně při různých virózách apod. užíváme, také se zděsíte, navíc tyto nežádoucí účinky - jako postižení ledvin, jater, krvácení apod. se vyskytují o několik řádů častěji než závažné nežádoucí účinky při léčbě bisfosfonáty).

 • Ondrs

  Existuje nějaká osvědčená prevence před osteoporézou?
  Děkuji

 • Host chatu

  Již jsem odpověděla v jedné z předchozích otázek.

 • Irma

  Je při osteroporéze nutná nějaká dieta?
  Díky za odpověď.

 • Host chatu

  Nelze říci, že by existovala specifická dieta při osteoporóze (jak je tomu např. při céliakii). Obecně se doporučuje racionální dieta, s přiměřeným/dostatečným příjmem protein a vápníku.

 • Rosťa

  Jakou stravu by měl člověk jíst, aby zabranil nejen vzniku osteoporózy,ale i dalším podobným chorobám?
  Děkuji.

 • Host chatu

  Viz přechozí odpověď. Vhodné je častěji zařazovat potraviny bohaté na vitamín D (nejvíce vitamínu D si však vytvoříme v kůži při pobytu na slunci - stačí významně kratší pobyt na slunci, než dojde k poškození kůže (zčervenání apod.) sluncem).

 • Irena P.

  Dobrý den,
  je mi 57 let a mám 3 dospělé děti. Mám se ve svém věku zajímat o vyšetření svých kostí? Stačí jako prevence osteoporózy doplnit do stravy potraviny bohaté na vápník (jako mléko nebo sýry) nebo je potřeba užívat i nějaké vitamíny, případně podstoupit nějaké vyšetření?
  Děkuji za odpověď.
  Irena

 • Host chatu

  Po menopauze je určitě dobré zajímat se o stav svých kostí (nejjednodušší je nechat se praktickým lékařem či gynekologem odeslat k denzitometrickému vyšetření). Pokud se při denzitometrii zjistí snížená kostní hustota, měl by Vás následně vyšetřit a začít léčit osteolog (či jiná odbornost zabývající se diagnostikou a léčbou osteoporózy - viz jedna z předchozích odpovědí). Preventivní opatření (dieta, pohyb, nekouřit) jsem podrobněji rozebírala v předchozích odpovědích.

Foto: archiv

Autor: - red -
Časopis Týden

Předplaťte si časopis Týden

V čísle 48/2019 najdete >
Týden

Sedmička

Exkluziv

Interview

Sedmička křížovky

Sedmička křížovky XXL

Sedmička Naše životy

Týden Historie

TV Barrandov

Kino Barrandov

Barrandov Krimi

Barrandov News


Tento web používá k poskytování služeb soubory cookie. Více informací najdete ZDE.