Jak připravit dítě do kolektivu pohledem pediatra? Odpovídal MUDr. Petr Žáček

Chat je uzavřený10.08.2018 14:00

Petr Žáček.

Děti by se měly na nové prostředí připravovat průběžně, pomalu, postupně. S přípravou mohou rodiče začít i několik týdnů před nástupem do školky nebo školy, jelikož delší odloučení od rodiny může být pro děti zpočátku těžké. Zdravé děti s nástupem do kolektivu velmi často onemocní běžnými dětskými nemocemi, například planými neštovicemi nebo virózou. Jak nejlépe zapojit dítě do kolektivu a jak jej na to připravit? Kdy s přípravou začít? Na tyto a další otázky se ptejte MUDr. Petra Žáčka. Host odpovídá v pátek 10. srpna od 14.00.

MUDr. Petr Žáček působí na pediatrickém oddělení ve zdravotnickém zařízení Canadian Medical, na pobočce Waltrovka v Praze 5. Absolvoval Fakultu dětského lékařství Univerzity Karlovy, splnil atestaci z pediatrie I. a II. stupně a v roce 2010 získal titul MBA. Působil ve Fakultní Thomayerově nemocnici, ve Fakultní nemocnici Bulovka a také v Nemocnici Na Homolce. Je zkušeným pediatrem s více než třicetiletou praxí. Je členem Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost a také České pediatrické společnosti Jana Evangelisty Purkyně.

Chat

 • Katka

  Dobrý den, právě nás také čeká nástup nejmladšího člena rodiny do školy. Je možné dítě už v létě nějak preventivně připravit na to, aby bylo dostatečně připravené imunitně a nepodléhalo virózám, nachlazením apod. Ve školce jsme to řešili i několikrát do roka.
  Děkuji

 • Host chatu

  Dobrý den – nástup do kolektivu je vždy spojen s rizikem kontaktu zejména s respiračními infekty. Děti jsou vůči nim zvýšeně vnímavé mimo jiné i z toho důvodu , že se jejich imunitní systém vyvíjí. Řada dětí má větší v tomto období též fysiologicky nedostatečně vyvinutou , sníženou imunitu - jak uvádíte u Vašeho syna. Je proto vhodné posilovat jek nespecifickou imunitu – otužováním, dostatečnou výživou a příjmem vitaminů, pobytem na čerstvém vzduchu a to i v domácnosti / doma určitě nebudete například kouřit / . Jako doplnění je vhodné podávání přirozených imunostimulačních preparátů například z hlívy ústřičné, ostropeřce a dalších. Pokud by Váš syn byl v předškolním věku nápadně často nemocen , je možno po dohodě s Vaším pediatrem provést základní imunologické vyšetření a zahájit podávání léků specificky podporujících jak protibakteriální tak protivirovou imunitu. Vše pokud možno co nejdříve po skončení léta než začne podzimní a zimní období respiračních infektů.

 • Šárka

  Dobrý den, syn v září nastupuje do školky. Mám strach, jestli si zvládne najít kamarády, je poměrně tichý. Můžu pro to něco udělat?

 • Host chatu

  Dobrý den - přechod z období čistě rodinné péče do kolektivu je určitě významné období ve vývoji každého dítěte. Tak jak je každé dítě více či méně vázané na rodiče a rodinné prostředí podle toho reaguje na pobyt ve školce. V převažující většině případů je adaptační období velice krátké, je možno zkraje využít možnosti dávat synka jen na dopoledne či na několik hodin, pokud možno do menšího kolektivu a předem informovat paní učitelku aby se mu více věnovala. Ve většině případů si děti velmi rychle najdou kamarády a po zapojení do kolektivní činnosti a her dojde vlivem vrozené soutěživosti k rychlé adaptaci.

 • Libuše Malá

  Dobrý den,

  ráda bych se zeptala, od kdy bychom už měli začít dítě připravovat na změnu režimu, která ho čeká v září? Náš Viki půjde do druhé třídy, ale pořád bojuje se vstáváním a novou organizací dne.

  Děkuji.

 • Host chatu

  Dobrý den - přechod dítěte z domácího režimu do režimu kolektivu je vždy více či méně náročný, hodně záleží na individualitě dítěte a režimu v rodině. Váš syn to zažil jistě minimálně 3x – po nástupu do mateřské školky a pak do 1. třídy . Bude to mít nyní ulehčen , protože jde o opakovaný proces a rovněž je o rok starší. Nicméně bych s přípravou - tedy s „přitvrzením režimu „ vstávání a organizací dne začal tak dva až tři týdny před nástupem do školy.

 • Jitka

  Dobrý den,
  syn nastupuje do první třídy a máme z toho poměrně velké obavy. Vždy byl takový "mamánek", nechtěl chodit ani do školky a situace se zhoršila před čtyřmi měsíci, kdy se mu narodila sestřička. Žárlí a nechce se ode mne hnout ani na krok. Přitom při zápisu prošel bez problémů, nikdo neměl žádné připomínky.
  Co s tím?
  Moc děkuji za radu

 • Host chatu

  Dobrý den - přechod dítěte z domácího režimu do režimu kolektivu je vždy více či méně náročný, hodně záleží na individualitě dítěte a režimu v rodině. Rovněž ve Vašem případě bude hrát roli snaha upoutat na sebe pozornost s ohledem na mladšího sourozence. V převažující většině případů je adaptační období velice krátké, doporučil bych možnosti dávat synka jen na dopoledne či na několik hodin, pokud možno do menšího kolektivu a předem informovat paní učitelku aby se mu více věnovala. . Ve většině případů si děti velmi rychle najdou kamarády a po zapojení do kolektivní činnosti a her dojde vlivem vrozené soutěživosti k rychlé adaptaci. Po návratu ze školky mu dle možností věnovat zvýšenou pozornost včetně pokračování aktivit a her ze školky tak, aby měl motivaci pro další den a cítil se být i nadále „středem „ Vaší pozornosti. Do péče je vhodné dle možností zapojit též prarodiče.

 • Andrea

  Pane doktore,,
  dcera nastupuje do mateřské školy a má celiakii. Ve školce mi slíbili, že budeme kombinovat jídlo z domova s jídly z kuchyně, která je pro tyto případy vybavená. Mohu si nějak kontrolovat, jestli skutečně dodržují naši domluvu? Nebo koho mám poprosit o supervizi?

  Děkuji za odpověď, Mám obavy, aby dcera byla v pořádku a aby si školku užívala bez zdravotních obtíží.

 • Host chatu

  Dobrý den – v současné době předškolní a školní stravovací zařízení již řadu let disponují možností přípravy bezlepkové stravy. Je Vaší zcela jasnou a pochopitelnou starostí, zda i ve Vaší školce tomu tak je. Doporučil bych navštívit ředitelku školky a popovídat si s ní na toto téma a možná zjistíte , že ve školce je více takových dětí a pak vejít s těmito rodiči v kontakt a zjistit jejich zkušenosti. Dodržování důsledné bezlepkové stravy je pak možno ověřit provedením kontrolních laboratorních odběrů u Vašeho pediatra, kdy v případě expozici lepku by byl pozitivní nález transglutaminázy.

 • Ivo

  Naše dcerka bude mít teprve na konci prázdnin 6 let, inteligenčně je vše OK, ale je velmi plačtivá, na sebemenší kritiku reaguje pláčem. Jak jí pomoci? Děkuji

 • Host chatu

  Dobrý den - pokud se Vaše dcera takto jeví již od batolecího věku, jde velmi pravděpodobně o její povahový rys a je dobré zapátrat v rodinné anamneze, zda někdo z rodičů nejeví obdobné rysy. Pak by – úměrně intensitě projevů bylo vhodné kromě velmi citlivého a individuálního přístupu , včetně zapojení do kolektivních her, aktivit a sportu společně s vyhledáním vhodných kamarádek a kamarádů ve školce vyhledat též pomoc kvalifikovaného dětského psychologa. Pokud je plačtivá až poslední dobou, může jít o reaktivní jednání na stresovou situaci – například plánovaný nástup do kolektivu. Pak by bylo vhodné dle možností pobyt v menším kolektivu na několik hodin, postupné zapojování do pracovních , herních a sportovních aktivit s vyhledáním nových kamarádek . Po návratu ze školky mu dle možností věnovat zvýšenou pozornost včetně pokračování aktivit a her ze školky tak, aby měla motivaci pro další den a cítila se být i nadále „středem „ Vaší pozornosti.

 • Oldřich K.

  Co s poměrně chytrým klukem, které se v rodině chová normálně, ale v kolektivu ve školce nebo v cizím prostředí nikoliv. Tam není aktivní, neumí ani zlobit jako většina dětí. Soustředí se zejména na pokyny paní učitelky, kterými se až úzkostlivě řídí. Ale aby snědl oběd ho ani ona nepřiměje. Těší až bude zase mezi svými, tzn. doma, kde všechno "dožene". Snažíme se mu pomáhat, ale mám obavy, že může mít stejné problémy ve škole i v životě.

 • Host chatu

  Pobyt mimo domácí prostředí je pro malé děti v prvních dnech podle povahy dítěte více či méně stresující. U dětí se stres mimo jiné projevuje nechutenstvím , bolestmi břicha a někdy též i zvracením . U dětí více citlivých až úzkostných to platí tím spíše. Tyto děti vyžadují velmi citlivý přístup od veškerého personálu v kolektivních zařízeních , je zapotřebí jim věnovat individuální péči, pokud možno v malých kolektivech, zapojovat je do společných aktivit, probudit v nich zájem. Velmi dobré je najít v kolektivu kamaráda či kamarády a s těmi se stýkat i mimo dobu pobytu v kolektivu – navštěvovat se doma , společně si hrát , najít třeba sportovní či jiné aktivity. To vše výrazně napomůže k adaptaci do kolektivu. Ochrana dítěte jeho vyjímáním z kolektivu není vhodná – v některých případech pomůže při výrazné fixaci na matku odklad o jeden rok a vyčkání vyzrání, více určitě ne. Při zhoršování obtíží je vhodné vyhledat pomoc kvalitního dětského psychologa

 • Robert

  Dobrý den. Netušíte, proč je tak málo mužů pediatrů a praktických lékařů? Děkuji.

 • Host chatu

  +++++++++++

 • DENMARK

  Jak se díváte na zapojení handicapovaného dítěte (psych., fyz.) do školkového prostředí?

 • Host chatu

  Zařadit handicapované dítě do kolektivu je jistě vhodné – záleží pak na typu postižení. Nutné je předem konsultovat vybranou školku , mít jistotu , že s těmito dětmi mají již zkušenosti , že disponují malými skupinami s individuální péčí.

 • SK

  Co si myslíte o tom, že v ČR pětileté děti musí povinně do školky?

 • Host chatu

  Účast dítěte alespoň jeden před nástupem do první třídy základní školy v kvalitním kolektivním zařízení předškolního typu vidím jako přínosnou.

 • ANTI

  Mateřské školy nebudou mít povinnost od roku 2020 přijímat dvouleté děti. Co si o tom myslíte?

 • Host chatu

  Z pohledu pediatra má být dítě do tří let v péči rodiny.

 • Adriana

  pane doktore, s jakými nemocemi musím počítat s nástupem syna do školky. nemyslím jen virózu a chřipku. ale co jiné nemoci?

 • Host chatu

  Dobrý den – nástup do kolektivu je vždy spojen s rizikem kontaktu zejména s respiračními infekty. Děti jsou vůči nim zvýšeně vnímavé mimo jiné i z toho důvodu , že se jejich imunitní systém vyvíjí. Řada dětí má větší v tomto období též fysiologicky nedostatečně vyvinutou , sníženou imunitu . Při pobytu v kolektivu v uzavřeném prostředí, kde je výskyt akutně nemocných dětí vyšší je nutno počítat s častějšími atakami respiračních infektů , zažívacích obtíží včetně střevních parazitů. Jde tedy o virosy, katary horních cest dýchacích, bakteriální infekty horních cest dýchacích včetně zánětů středního ucha, zánětů hrtanu, průdušek , průjmů a již uváděných parazitů – střevních v tomto případě roupů a dále pak vší.

 • Věra K.

  Dobrý večer,

  mám syna, který bojuje s častými záněty horních cest dýchacích, opakovaně má záněty středního ucha. Nedaří se otužování, přestože zkoušíme saunu, solné jeskyně, co se dá. S podzimem se každoročně situace opakuje. Teď by měl nastoupit do školy. Poraďte, jak mu pomoci, aby co nejdéle vydržel zdravý. Nějaké potravinové doplňky? Je mu šest a půl.

  Děkuji za odpověď

 • Host chatu

  Dobrý den , pokud Váš syn bojuje s recivujícími respioračními infekty - tedy více jak alespoň 6x za zimní období a nepomáhá posilování nespecifické imunity bude jistě vhodné podrobnější vyšetření. Mělo by proběhnout ORL vyšetření se zaměřením na vyloučení zvětšné nosní mandle, dále pak vyšetření imunologické , které může potvrdit snížení imunity - a to jak protibketriální nebo protivirové . Pokud by byla výrazně zvětšena nosní mandle , bylo by vhodné její odstranění na příslušném ORL pracovišti, léčba snížené imunity náleží dle závažnosti do rukou pediatra či imunologa příslušných imunopreparátů / výtažky hlívy ústřičné, bakteriální lyzáty atp. /

Foto: archiv

Autor: - red -
Časopis Týden

Předplaťte si časopis Týden

V čísle 52/2018 najdete >
Týden

Instinkt

Sedmička

Faktor S

Exkluziv

Interview

Sedmička křížovky

Sedmička křížovky XXL

Sedmička Naše životy

Týden Historie

TV Barrandov

Kino Barrandov

Barrandov Plus

Barrandov News


Tento web používá k poskytování služeb soubory cookie. Více informací najdete ZDE.