Jak řešit šikanu ve škole nebo nepochopení učitelů k žákům? Odpovídala PhDr. Jana Zapletalová

Chat je uzavřený15.11.2016 14:00

PhDr. Jana Zapletalová.

Děti se ve škole často setkávají s nejrůznějšími nástrahami jako například šikana, nepochopení ze strany učitelů či špatná úroveň sanitárního zařízení. Jaké problémy jsou nejčastější a jak se s nimi vypořádat? Ptejte se PhDr. Jany Zapletalové v úterý 15. listopadu od 14.00. 

PhDr. Jana Zapletalová je psycholožka, předsedkyně Asociace školní psychologie, dlouholetá ředitelka Institutu pedagogicko-psychologického poradenství, autorka projektů na podporu školních psychologů a školních speciálních pedagogů ve školách. Pozornost věnuje také tématům nadaných žáků, rizikovému chování, a zejména poskytování poradenských služeb rodičům a jejich dětem. 

Chat

 • JK

  Dobrý den.

  Proč v českém školství učí téměř výhradně ženy a proč tak sprostě zvýhodňují dívky?

  Jinak je zajímavé, že drtivá většina obětí šikan na školách jsou chlapci. Co vy na to?

  Děkuji za odpověď.

 • Host chatu

  Důvodů je více, pravděpodobně to vyplývá z role učitele potažmo volby tohoto povolání, význam má jistě i výše platového ohodnocení a možnosti kariérního růstu.

 • Jana

  Dobrý den,
  zajímalo by mě, jetli jsou učitelé vzděláváni po dobu svého zaměstnání. Myslím si, že vzdělání učitele končí složením zkoušky najedné z nejlehčí vysoké škole. Dále se učitel už nevzdělává. Pokud to není vhodná osobnost, je za svých 40 profesních let zdrojem mnohých špatných osudů dětí.
  Moje otázka tedy zní: jaká školení v souvislosti s patologickými jevy jsou učitelé povinni absolvovat?
  Děkuji za odpověď-

 • Host chatu

  Ano, učitelé mají řadu programů DVPP. většina z nich se průběžně vzdělává. jejich nový kariérní řád s tím také počítá.

 • Ivan

  Dobrý den, co když žák nebo skupina šikanují učitele? Do 15 let jsou ,,nevinné děti,, nepostižitelné. I kdyby učitele zabil, posedí do 18 let v pasťáku, pak jen nová identita a samá positiva a sociální jistoty.
  Co potom? Je dobré budovat kult dítěte za každou cenu?

 • Host chatu

  Šikana je jev, který se nevyhne ani pedagogům. Zde je mnoho příčin, na počátku je obvykle osobnost učitele a schopnost reagovat v situacích, které jsou spojeny se znaky šikany, agresivního chování a někdy nejen slovního. Pedagog musí tuto situaci okamžitě řešit ve spolupráci s vedením školy i rodiči té které třídy. Bohužel se někteří pedagogové stydí a nedokáží včas vyhledat pomoc a oporu k řešení takové situace.

 • alena

  Vím, že je důležitá odbornost, ale je mnoho učitelů, kterým chybí emoční inteligence! A nejhorší je, když se dítě s takovou učitelkou setká dítě již ve školce! ? Co vy na to?

 • Host chatu

  V každé profesi je důležitá nejen odbornost, ale také osobnost člověka. velmi důležitá je pak empatie a schopnost s emocemi pracovat.

 • Oldřich K.

  Domnívám se, že s nejrůznějšími nástrahami jako například šikanou ve škole se nejčastěji setkávají děti, které jsou povahově ostýchavé a bázlivé, i když při výuce mnohdy patří třeba k těm lepším.Pro ně může být psychickou zátěží již samotný pobyt ve škole. Učitelé sice registrují větší individuální rozdíly v chování svěřených dětí, ale většině učitelů a vychovatelů potřebná emocionální inteligence, o níž se tady zmiňuje paní Alena, spíše chybí. Možným problémům nepředcházejí, spíše problémy začnou řešit až když nastanou.

 • Host chatu

  Ve škole je důležité nepodceňovat příznaky a raději začít komunikovat o možných problémech dříve, než později. Klíčem je vždy otevřená komunikace a důvěra, že se věci dějí v zájmu těch, kterých se hluboce dotýkají. Pakliže nevnímáme dobře co se děje, může to být velký problém.

 • ANTI

  Stává se často šikana na dítěti ze strany jiného dítěte či dětí důvodem k záškoláctví šikanovaného dítěte?

 • Host chatu

  Ano, bohužel. tam kde se dítě nemá komu svěřit a bojí se sdělit rodičům, tak to může takto začínat.

 • Leo

  Dobrý den, můj syn ráno, když má jít do školy dostane průjem, vše naznačuje, že je to psychického původu, ale na přímý dotaz odpovídá, že je ve škole vše v pořádku a známky také nemá špatné. Jak je možné zjistit, proč má obavu ze školy?

 • Host chatu

  Evidentně somatizuje, tedy asi je nějaký důvod proč se školy obává. Může to být způsobeno tím, že se bojí vystupovat před spolužáky při zkoušení, má strach zda obstojí nebo se bojí konkrétní osoby. někdy tyto pocity vyvolává sama přítomnost ve škole.

 • Slávina

  Proč se šikana řeší nedůsledně? Tř. učitel často o šikaně neví - a to npř. i 1. stupeň ZŠ.
  Rodiče ztrácejí ke škole důvěru a řeší sami. Dají dítě do jiné školy.
  Jak bylo již výše uvedeno, často jsou obětí agresorů děti s dobrým prospěchem a děti plaché!
  V inkluzivním prostředí bude mít šikana velmi volné pole.
  Nemyslíte?

 • Host chatu

  Šikana má obvykle někoho kdo je iniciátorem, tedy strůjcem dalšího konání. Obvykle to není jedno dítě. Sama inkluze určitě nebude faktorem ke zvýšení rizika šikany. děti dokáží být jak nekompromisní a zlé, tak mají také schopnost pomáhat slabším .Důvody pro šikanu jsou velmi pestré.

 • Mian F.

  Dobrý den, dcera je žákyní druhé třídy a často chodí domů s tím, že na toaletách nemají toaletní papír ani mýdlo. Dále se prý také často stává, že wc nejde splachovat...Jak je to možné? To školy nejsou schopné financovat základní opravy ani hygienické potřeby? Dá se škole eventuálně nějak pomoci, existují nějací sponzoři nebo "záchranné akce"? Děkuji.

 • Host chatu

  Finanční prostředky škol na provoz asi nejsou příliš vysoké, přesto by školy měly dodržovat základní pravidla dodržování hygieny. Existuje řada programů, které školám v zajištění těchto podmínek mohou pomoci. například aktivity firmy Domestos již po mnoho let v této věci školy podporují.

 • Ivana

  V jaké stavu je v současnosti v ČR hygiena dětí na základních školách? Může eventuálně špatná hygiena dětí ve škole působit na jejich psychiku?

 • Host chatu

  Asi bych si netroufla bez šetření s daty toto hodnotit. bude určitě různá od vynikající až po nepříliš kvalitní. Pokud by ve škole nebyly podmínky k základní hygieně, mohly by mít některé děti jednak zdravotní komplikace -například riziko infekčních onemocnění. Pak je řada obsesí, které mohou mít tento důvod.

 • SK

  Jaké všechny druhy šikany se v ČR objevují na ZŠ a SŠ?

 • Host chatu

  Objevuje se nejčastěji klasická šikana, slovní i fyzická. V posledních letech přibývá případů kyberšikany, sms zprávy, pronásledování prostřednictvím emailů a sms zpráv. Objevuje také tzv. "ruská škola", kdy žáci obvykle spíš středních škol nahrají jako že se něco stalo, pustí to na internet nebo facebook a pak se společně baví. Šikana je častá i ve formě bosingu nebo mobingu ve školách mezi pedagogy. Bohužel je zde i šikana učitelů i šikana učiteli. Objevuje se i xenofobie se znaky šikanózního chování.

 • GF

  Je nyní více šikany na školách v ČR než jí bylo před rokem 89?

 • Host chatu

  Objevují se nové formy šikany. Obecně by se dalo konstatovat, že řada okolností přispívá ke zvýšení netolerantního chování. Dost se změnila situace i vlivem bulvárních médií.

 • STOFM

  Lze na šikanu ve školách jít kamerovým systémem?

 • Host chatu

  Kamerové systémy mají jistě svoji informační hodnotu při sledování dopravních přestupků, ale velmi bych vážila zavádění do škol a školských zařízení. Kamery nikdy nenahradí práci s dětmi a komunikaci o problémech.

 • SK

  Jaká je nejlepší prevence a represe šikany?

 • Host chatu

  Nejlepší prevencí je dobrá připravenost školy na to jak tyto situace zvládat, práce s příznaky netolerantního chování včas, otevřenost komunikace, důvěra mezi učiteli a žáky. vytváření příznivého sociálního klimatu, kde mají svoje místo i jasná pravidla, odměna i sankce za porušení pravidel. Podpora a tým, který umí s problémy ve škole pracovat. Výborná je přítomnost školního psychologa nebo spolupráce třeba s Středisky výchovné péče.

 • IH

  Dobrý den.
  Může učitel ZŠ, absolvent VŠ studia směru pedagogického, který dále vykonal v rámci celoživotního vzdělávání na OU v Ostravě státní zkoušku ze specifických poruch učení (šestisemestrální studium), vést předmět speciální pedagogická péče?
  Děkuji za odpověď.

 • Host chatu

  Ano, bude se jednat o učitele s rozšířenou kompetencí pro nápravy specifických poruch učení.

 • Marta

  Dobrý deň,

  moje dieťa sa stále sťažuje, že ho učiteľka nikdy nechce pustiť cez hodinu na toaletu. Aj keď súrne potrebuje a prosí ju. Možno to považovať za šikanu a ako to môžeme riešiť?

 • Host chatu

  Asi by bylo dobré požádat paní učitelku, aby zohlednila potřebu vašeho syna. Obavy učitelů jsou často spojeny s tím, že podezírají děti z úniku z vyučování.

 • Lucie

  Dobrý den, mám 17 letou sestru, která chodí na gymnázium a v loňském i letošním školním roce byla pracovně (modeling) v zahraničí. Po návratu se k ní všichni chovali odměřeně a když poprosila (tedy i během pobytu v zahraničí) své spolužáky o pomoc, zda by jí posílali výpisky, aby si je mohla dopsat, obrátili se k ní téměř všichni zády... Dnes se s ní nebaví téměř nikdo, mají nepříjemné narážky (pravděpodobně závidí) a je pro ní teď nepříjemné do školy vůbec chodit. Co byste v takovém případě poradila? Děkuji.

 • Host chatu

  Bohužel se často stává, že pokud se někdo odlišuje od celku, tedy třídy tak se objevují motivy závisti a řady jiných emocí, které mohou ovlivnit vztahy. Pokud je ve škole školní psycholog ať se na něho obrátí, chtělo by to možná pracovat s třídou. Mohla by to dokázat i sama, tím, že zkusí s nimi promluvit a vysvětlit, že každá mince má dvě strany.

 • Karel

  Dobrý den,
  jak můžu u dítěte zjistit, že je vystavováno kyberšikaně? Ta je v dnešní době hodně aktuální. Může škola v tomto případě nějak zasáhnout, nebo to musí řešit pouze rodiče?
  Děkuji moc za odpověď.

 • Host chatu

  Často to nemusí vědět škola ani rodiče. Je dobré o takových věcech v rodině mluvit a třeba náhodou se zmínit, kdyby se něco takového stalo pojdˇme si o tom promluvit.

 • Pavla

  Dobrý den,
  dcera se ve škole setkává s šikanou. Nejednou jsem o tom informovala učitele. Žádné zlepšení ale nenastalo. Proto jsem kontaktovala ředitelku a požádala ji o schůzku, protože je třeba tuhle situaci nějak vyřešit. Ze strany ředitelky jsem se ale setkala s absolutním nepochopením a dokonce, když jsem čekala před jejím kabinetem na domluvenou schůzku, slyšela jsem její rozhovor se zástupkyní, že "je tu ta, co furt otravuje kvůli dceři". Situace se vůbec nezlepšuje a dcera začíná mít problémy. Poraďte prosím, jak nejlépe tuhle situaci vyřešit? Je možné se obrátit na nějakou vyšší instanci kvůli nevhodnému chování vedení školy?
  Moc Vám děkuji!

 • Host chatu

  Škola by měla mít výchovného poradce nebo školního metodika prevence. Zkuste nejprve vyhledat třídního učitele a požádat o schůzku s metodikem prevence. Pokud nebudou reagovat můžete požádat o pomoc pedagogicko-psychologickou poradnu.

 • Petr Z.

  Jak je mozne, ze škola neprimo podporuje kybersikanu? Například tim, ze zakum toleruje pouzivani jejich smartmobilu během prestavek a doby oběda! Jak je mozne, ze rodice podporuji kybersikanu svých deti tim, ze svým ratolestem kupuji datove tarify do jejich mobilu ? A vsecko se deje jenom proto, aby rodice měli doma klid, když si doma hraji se svým zarizenim, tak prece nezlobi. Jak je mozne, ze deti si neresi svoje problémy z oci do oci ale resi si je přes socialni site ???

 • Host chatu

  Otázka užívání mobilních zařízení je věcí školního řádu, domluvy rodičů se školou. nelze obviňovat přístroje, protože do nich píší a s nimi pracují naše děti. Spíš je potřeba vysvětlovat co k čemu slouží a jaká jsou pravidla hry.

Foto: archiv

Autor: - red -
Časopis Týden

Předplaťte si časopis Týden

V čísle 1/2022 najdete >
Týden

Sedmička

Exkluziv

Interview

Instinkt

Nebezpečné vztahy

Týden rozhovory

Týden speciál

Sedmička křížovky

Sedmička pro ženy

Sedmička pro maminky

Sedmička Krimi

Sedmička Extra

VIP svět

TV Komplet

Sedmička Retro

TV Barrandov

Kino Barrandov

Barrandov Krimi


Tento web používá k poskytování služeb soubory cookie. Více informací najdete ZDE.