Jak se dá ušetřit na daních? Co je momentálně za největší novinku pro zaměstnance, co se týče daní? Jak se změní od nového roku paušální daň? Odpovídal Michal Jelínek ve čtvrtek 8. září 2022 od 11.00.

Chat je uzavřený08.09.2022 11:00

Michal Jelínek, daňový poradce.

Ať už na podzim, nebo od nového roku se v daních mění mnoho věcí. Lidí, kteří pracují jako osoby samostatně výdělečně činné neboli "na sebe", se dotkne například zvýšení hranice pro vstup do paušální daně, nebo limit pro daň z přidané hodnoty, a to z jednoho milionu na dva. Běžných zaměstnanců se pak týká například zvýšení základní slevy na poplatníka, vyšší stravenkový paušál nebo změny v cestovních náhradách. Na jakékoliv otázky ohledně daní odpovídal 8. září 2022 od 11 hodin Michal Jelínek, daňový poradce a partner V4 Group.

Ing. Michal Jelínek, Ph.D. je partnerem poradenské skupiny V4 Group sdružující právní poradce, daňové konzultanty, auditory a účetní. Jeho společnost poskytuje komplexní poradenské služby v zemích Visegrádské čtyřky. Michal Jelínek se specializuje na daň z příjmů a mezinárodní zdanění. Pravidelně přednáší pro Komoru auditorů, Komoru daňových poradců a Komoru certifikovaných účetních, dále se věnuje přednáškové činnosti na postgraduálním kurzu Úřadu průmyslového vlastnictví a Ekonomické fakultě Vysoké školy báňské.

Chat

 • GF

  Jak zatím vidíte daňovou politiku současné vlády ČR?

 • Host chatu

  Vláda bohužel přichází s celou řadou parciálních změn, přitom český daňový systém by potřeboval spíše celkovou změnu koncepce. Určitě je dobře, že se zvýší limit pro registraci k DPH na 2 mil Kč, naopak rozšíření paušální daně nebylo nastaveno nejlépe. Od vlády bych očekával, že připraví kompletně nový zákon o daních z příjmů, jak to před lety udělali na Slovensku. Pevně věřím, že to má v plánu a do konce volebního období to zvládne.

 • DENMARK

  Jaké budou daňové změny v ČR na podzim 2022?

 • Host chatu

  Změny daňového systému se obvykle implementují s účinností od nového roku nebo např. v pololetí, takže na podzim nás žádné změny nečekají. Více v další odpovědi. Snad jen uvedu změnu silniční daně z června 2022. Jednak byly zrušeny zálohy na tuto daň, dále se počínaje rokem 2022 daň silniční uplatňuje podle zcela nových pravidel

 • ANTI

  Jaké budou daňové změny v ČR od ledna 2023?

 • Host chatu

  1) Zvýšení limitu pro podání daňového přiznání
  Výraznou změnou v roce 2023 je navýšení limitu pro podání daňového přiznání. V současné době nemusí podnikatelé podávat daňové přiznání v případě, že jejich příjem za kalendářní rok nepřesáhl hranici 15 000 Kč. Od roku 2023 se hranice pro povinné podání daňového přiznání zvýší na 25 000 Kč. Toto zvýšení má vliv i na poplatníky v paušálním režimu, kteří do limitu 25 000 Kč mohou mít příjmy z jiné než podnikatelské činnosti.

  2) Zvýšení limitu pro registraci k DPH
  Podnikatelé mají nyní povinnost se registrovat k DPH, pokud jejich obrat za 12 po sobě jdoucích měsíců přesáhne hranici 1 milionu korun. Od 1. 1. 2023 se má tato hranice zvýšit na 2 miliony korun.
  Nové limity mají platit až od 1. ledna 2023, ale už letos jsou stanovena přechodná ustanovení. Například ti, jejichž obrat za 12 po sobě následujících kalendářních měsíců před prosincem 2022 byl v rozmezí od 1 000 000 korun do 2 000 000 korun, nemají povinnost podat přihlášku k registraci k dani z přidané hodnoty. Takže změna limitu pro přihlášení k DPH se týká již letošního roku.

  3) Změny v paušální dani
  V současné době mohou paušální daň využít pouze poplatníci s příjmy do 1 mil. Kč. Od roku 2023 to má být možné pro osoby s příjmy až do 2 mil. Kč. Zároveň mají být zavedena 3 pásma podle výše příjmů a výše výdajového paušálu. Pásma zohledňují i podíl příjmů podléhajících vyšším procentům výdajů. Každému pásmu má být přiřazena určitá výše paušální zálohy, ve které je zahrnuta daň i minimální zdravotní pojištění a minimální důchodové pojištění.
  1. pásmo s měsíční paušální daní 5 994 Kč
  Pásmo odpovídá současnému měsíčnímu odvodu na daních pro podnikatele v režimu paušální daně. Tato částka se bude nadále týkat podnikatelů s příjmy do 1 mil. Kč nebo podnikatelů s příjmy do 1,5 mil. Kč, pokud 75 % z těchto příjmů tvoří příjmy, na které lze uplatnit výdaje ve výši 80 % nebo 60 %. Do první skupiny budou patřit i podnikatelé, jejichž příjmy jsou do výše 2 mil. Kč a 75 % těchto příjmů tvoří příjmy, k nimž jdou uplatnit výdaje ve výši 80 %.
  2. pásmo s měsíční paušální daní 16 000 Kč
  Do druhého pásma budou spadat podnikatelé, jejichž příjem nepřekročil hranici 1,5 mil. Kč. Dále druhého pásma využijí podnikatelé s příjmem do 2 mil. Kč, pokud 75 % z těchto příjmů tvoří příjmy, na které lze uplatnit výdaje ve výši 80 % nebo 60 %.
  3. pásmo s měsíční paušální daní 26 000 Kč
  Třetí pásmo je určené pro podnikatele, jejichž příjem za poslední zdaňovací období nepřesáhne limit 2 milionů korun a nebudou spadat do předešlých kategorií.

  4) Datová schránka pro všechny
  Povinnost mít zřízenou datovou schránku mají prozatím pouze právnické osoby. Od roku 2023 bude všem OSVČ povinně zakládána datová schránka. Živnostníci tak již budou muset využívat při komunikace se správcem daně své datové schránky. Tato změna má zamezit zbytečné administrativní zátěži a posílit digitalizaci mezi státní správou a občanem.

 • Karel80

  Ovlivní nějak komunální volby daňový systém? Je v programu stran nějaká daňová jobovka?
  Děkuji za odpověď,
  Karel

 • Host chatu

  Místní samosprávy nemají v kompetenci měnit daňové zákony. Pouze mohou upravovat koeficienty v nemovitostní dani, což je pro běžného občana relativně zanedbatelná věc.

 • Ondatra

  Dobrý den, komu se vyplatí od ledna paušální daň? Vyplatí se všem živnostníkům, nebo jen někomu?

 • Host chatu

  Paušální daň se vyplatí zejména podnikatelům a osobám, které mohou uplatňovat 40% výdajový paušál (svobodná povolání, umělci...) a 60% výdajový paušál (neřemeslné živnosti), pokud si neuplatňují slevy na dani na děti a manželku. Záleží také na výši příjmu. Jedná se o poměrně komplexní problematiku a doporučuji přechod na paušální daň konzultovat s odborníky. Při přechodu na paušální daň je totiž potřeba splnit několik podmínek, které musí být splněny po celou dobu, kdy poplatník paušální daň uplatňuje.

 • Denda

  Dobrý den, pane doktore, byly pro vás těžké zkoušky daňového poradce? A udělal jste je napoprvé?
  Děkuji a přeji hodně úspěchu,
  Denisa

 • Host chatu

  Ano, zkoušky byly náročné, protože musíte znát všechny oblasti daňové problematiky. Já se specializuji na daň z příjmů a např. nemovitostní daň pro mě byla na zkouškách noční můrou. Zkoušky jsem udělal na potřetí.

 • Jarda

  Jaká daňová sleva je momentálně nejvyšší? Na čem se dá v rámci dani z příjmu nejvíc ušetřit?

 • Host chatu

  Nejvyšší sleva na dani je na poplatníka a dále na postižené děti. Detailní přehled níže. Daňovou úsporu dosáhnete tím, že správně nastvíte model svého podnikání (kdy se vyplatí být OSVČ, kdy už s.r.o., jaké příjmy vyplácet z s.r.o. apod.) a správným využitím daňových odpočtů a slev.
  Fyzická osoba má možnost uplatnit následující slevy:
  1) Základní slevy na poplatníka ve výši 30 840 Kč ročně
  2) Sleva na manžela ve výši 24 840 Kč - slevu lze čerpat na manžela žijící s poplatníkem ve společně hospodařící domácnosti, pokud nemá vlastní příjem přesahující za zdaňovací období 68 000 Kč
  3) Sleva na invaliditu ve výši 2 520 Kč (1. a 2 stupeň invalidity)
  4) Rozšířená sleva na invaliditu ve výši 5 040 Kč (3. stupeň)
  5) Sleva na držitele ZTP/P ve výši 16 140 Kč
  6) Sleva na studenta ve výši 4 020 Kč
  7) Daňové zvýhodnění na dítě
  a. Na 1. dítě je sleva na dani 15 204 korun, tedy 1267 korun měsíčně.
  b. Na 2. dítě je sleva na dani 22 320 korun, tedy 1860 korun měsíčně.
  c. Na 3. a další děti je sleva na dani 27 840 korun, tedy 2320 korun měsíčně.
  V případě postiženého dítěte jsou slevy na dani vyšší:
  d. Na 1. dítě (ZTP/P) je sleva na dani 30 408 korun, tedy 2534 korun měsíčně
  e. Na 2. dítě (ZTP/P) je sleva na dani 44 640 korun, tedy 3720 korun měsíčně
  f. Na 3. dítě (ZTP/P) je sleva na dani 55 680 korun, tedy 4640 korun měsíčně
  8) Sleva na umístění dítěte - Slevu na dani mohou uplatnit i rodiče, kteří mají dítě umístěné v předškolním zařízení. Za každé dítě činí tato sleva maximálně 16 200 Kč (minimální mzda)
  9) V případě podnikatelů lze pak ještě uvažovat slevu za každého zaměstnance se zdravotním postižením – 18 000 Kč (se zdravotním postižením) a 60 000 Kč (s těžším zdravotním postižením)
  Daňovou povinnost nám pak dále snižují odčitatelné položky od základu daně:
  1) Dary
  2) Platby na penzijní pojištění - maximálně je možné odečíst 24 000 Kč. Konkrétní výše samozřejmě závisí na vašich zaslaných platbách. Platí, že uznatelné jsou vždy jen měsíční platby nad 1000 Kč, takže např. u pravidelných úložek 2000 Kč měsíčně v celkové výši 24 000 za rok je nutné pro účely odpočtu částku snížit o 12 000 Kč.
  3) Platby na životní pojištění - maximálně je možné odečíst 24 000 Kč
  4) Úroky z hypoték - platí, že u úvěru pro bytovou potřebu obstaranou po 1. lednu 2021 je možné odečíst nejvíce 150 000 Kč za rok. U úvěru, kde byla bytová potřeba obstarána před tímto datem, stále platí limit 300 000 Kč.
  5) Zkoušky ověřující další vzdělávání - Lze odečíst i platbu za zkoušky, které ověřují výsledky vašeho dalšího vzdělávání, maximálně do limitu 10 000 Kč.
  6) Členské příspěvky – Lze odečíst do částky odpovídající 1,5 % zdanitelných příjmů, nejvýše ale do 3000 Kč.

 • Andrea D.

  Dobrý den, mám paušální daň, mám nárok na ten pětitisícový příspěvek na dítě? Budu muset dokládat příjmy, nebo jak to je? Děkuji

 • Host chatu

  Na jednorázový příspěvek 5000 korun na každé dítě do 18. narozenin mají nárok rodiny s hrubým příjmem do jednoho milionu korun za rok.
  V rámci množících se dotazů týkající se posuzování nároku na mimořádný příspěvek na dítě ve výši 5000 Kč a paušální daně upřesnilo Ministerstvo práce a sociálních věcí, že: Vykonávala-li osoba, která bude posuzovanou osobou podle svého prohlášení v roce 2021 samostatnou výdělečnou činnost v paušálním režimu jako hlavní činnost, bude se jí počítat jako příjem z této činnosti do rozhodného příjmu vždy nejméně částka 50 % průměrné mzdy v národním hospodářství. Tzn. min. částka 18 900 Kč.

 • DENMARK

  Bylo by podle Vás dobré oddělit sociální pojištění od státu podobně jako je to se zdravotním pojištěním?

 • Host chatu

  To by fakticky znamenalo privatizaci důchodového pojištění. Obávám se, že za těchto podmínek by mnoho lidí nebylo schopno na důchod dostatečně spořit a skončili by v hmotné nouzi. Systém sociálního pojištění bez nejmenších pochyb potřebuje zásadní změnu fungování, jeho úplné oddělení od státu ale podle mého názoru není správná cesta.

 • Václav

  Jste pro stravenky nebo pro stravenkový paušál?

 • Host chatu

  Nejsem ani pro jedno. Podle mého názoru by ani stravenky ani žádná jiná obdobná forma neměla mít speciální úlevy dané zákonem o daních z příjmů.

 • Magdaléna

  Dobrý den, jsem OSVČ a chtěla jsem se zeptat, jak to je, když můj příjem za uplynulých 12 měsíců bude v listopadu vyšší než jeden milion korun. Musím se pak na jeden měsíc hlásit jako plátce DPH a pak se v lednu odhlásit? Nebo co mám případně dělat? Díky za odpověď

 • Host chatu

  Viz jedna z předchozích odpovědí. Dle přechodných ustanovení novelizace zákona se už v roce 2022 nemusíte registrovat k DPH, pokud máte obrat do 2 mil Kč.

 • Johnny

  Zdravím, musím podávat daňové přiznání k dani z příjmu, když jsem budu celý rok zaměstnán v zahraničí?

 • Host chatu

  Pokud jste celý rok pracoval v zahraničí a neměl jste ani žádný jiný příjem z ČR, pak daňové přiznání v ČR podávat nemusíte. Doporučuji nicméně o této skutečnosti informovat Vašeho správce daně.

 • KAREN

  Jak se daní zisk z prodeje nemovitosti a z prodeje auta? Musím to někde hlásit, podat zvlášť daňové přiznání?

 • Host chatu

  V případě automobilu se jedná o prodej věci movité. Příjmy z prodeje movitých věcí jsou osvobozeny od daně z příjmů fyzických osob, pokud k prodeji dojde minimálně rok po pořízení. Pokud není časový test 1 roku naplněn, nejedná se již logicky o příjem osvobozený, ale takovýto příjem je třeba zdanit. Pokud tedy poplatník prodá svůj automobil do jednoho roku od jeho pořízení, příjem z prodeje musí uvést do daňového přiznání (§10 - ostatní příjmy). Jako výdaj si může uplatnit kupní cenu automobilu.

  U prodeje nemovitosti je situace složitější a existuje velké množství variantních řešení. Rozebereme tedy situaci, kdy nemovitost prodá nepodnikající občan:

  Příjem z prodeje nemovité věci, která nebyla součástí obchodního majetku, může být pro fyzickou osobu zdanitelným, ale i osvobozeným příjmem. Pro osvobození příjmu z prodeje nemovité věci musí fyzická osoba splnit časový test délky vlastnictví k této nemovité věci. Časový test se zjednodušeně řečeno liší v závislosti na tom, zda jde o prodej nemovitých věcí, ve kterých se bydlí nebo nemovitých věcí, ve kterých se nebydlí. Nemovité věci určeny pro bydlení představují rodinné domy a související pozemky či bytové jednotky.

  Časový test pro prodej nemovitých věcí určených k bydlení činí 2 roky. Pokud tedy fyzická osoba prodává například rodinný dům, ve kterém nejméně po dobu 2 let bezprostředně před prodejem bydliště, příjem bude osvobozen. Pokud bude doba kratší než 2 roky, nesplní tedy časový test pro osvobození daný zákonem a pokud nechce o osvobození přijít, musí se soustředit na další zákonné možnosti, jak osvobození získat. U ostatních nemovitostí, které neslouží k bydlení, je časový test stanoven na 10 let (a to pro nemovitosti nabyté až v roce 2021, pro nemovitosti nabyté před rokem 2021 platí časový test 5 let).
  Pokud tedy nebude splněn časový test (doba mezi nabytím vlastnického práva k nemovitým věcem a jejich prodejem), existují pro nárok na osvobození takového příjmu od daně z příjmů fyzických osob dvě podmínky, a to:

  1. použití získaných prostředků na obstarání vlastní bytové potřeby a
  2. podání oznámení o získání těchto prostředků poplatníkem správci daně do konce lhůty pro podání daňového přiznání za zdaňovací období, ve kterém k získání prostředků došlo. Za rok 2021 je termín pro podání daňového přiznání 1. dubna 2022, případně 2. května 2022 (je-li přiznání podáváno elektronicky), nebo 1. července 2022 (je-li přiznání podáváno poradcem).

  Podmínka pro osvobození příjmu spočívající v použití získaných prostředků na obstarání vlastní bytové potřeby, a ta je splněna, pokud:
  1. jsou použity tyto prostředky na obstarání vlastní bytové potřeby do konce zdaňovacího období bezprostředně následujícího po zdaňovacím období, ve kterém poplatník dané prostředky získal, nebo
  2. je použita částka odpovídající získaným prostředkům na obstarání vlastní bytové potřeby před jejich získáním, nejdříve však ve zdaňovacím období bezprostředně předcházejícím zdaňovacímu období, ve kterém poplatník tyto prostředky získal.
  Pokud by tedy byla nemovitá věc prodána v roce 2022, můžeme peněžní prostředky použít na uspokojení vlastní bytové potřeby v letech 2021, 2022 a 2023.
  Pokud by bylo v možnostech poplatníka realizovat osvobozený příjem je jistě více než vhodné upozornit na další oznamovací povinnost vůči správci daně. Všichni poplatníci daně z příjmů fyzických osob mají počínaje 1. lednem 2015 povinnost oznamovat správci daně skutečnost, že obdrželi příjmy převyšující 5 milionů korun, které jsou od daně z příjmů osvobozeny. Oznamovat se nemusí jen příjmy z prodeje nemovitých věcí, které jsou evidovány v Katastru nemovitostí.
  Pokud není možné splnit podmínky osvobození, bude příjem z prodeje nemovité věci předmětem daně z příjmů fyzických osob. Příjem z prodeje nemovité věci pak bude zdaňován v dílčím základu daně dle § 10 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Základem daně bude příjem snížený o výdaje, přičemž ke ztrátě se nebude přihlížet. Jako výdaj, lze uplatnit cenu, za kterou byla nemovitá věc prokazatelně nabyta. Výdajem mohou být také částky prokazatelně vynaložené na technické zhodnocení, opravu a údržbu věci, včetně dalších výdajů souvisejících s uskutečněním prodeje. K hodnotě vlastní práce poplatníka se při stanovení výdajů nepřihlíží. Příjem nepodléhá odvodům sociálního ani zdravotního pojištění.

 • Koudy

  Dobrý den. Mám paušální daň, ale chtěl bych z ní vystoupit. Musím počkat do ledna, nebo můžu kdykoliv? A musím to někam hlásit, nebo stačí přestat platit a pak podat daňové přiznání a zaplatit daň, která mi vyjde? Díky za odpověď

 • Host chatu

  Z dotazu chápu, že podnikatel vstoupil do paušálního režimu a v průběhu zdaňovacího období zjistil, že v tomto paušálním režimu dobrovolně nechce nadále pokračovat. V daném případě nelze vystoupit z paušálního režimu v průběhu zdaňovacího období. Do konce daného roku je tedy podnikatel povinen hradit zálohy na paušální daň. Podnikatel může vystoupit z paušálního režimu daně až po skončení zdaňovacího období, ve kterém byl v paušálním režimu. Oznámí tedy na začátku ledna dalšího roku, že v paušálním režimu již nechce přetrvat. Oznámení o ukončení je třeba učinit kvalifikovaně podle § 71 DŘ.

  V případě porušení podmínek paušálního režimu daně je situace jiná. Pokud podnikatel poruší podmínky paušální daně, tak dnem porušení přestává být poplatníkem v paušálním režimu daně. Zálohy na paušální daň však musí hradit do 31.12. (do konce zdaňovacího období). Po skončení zdaňovacího období pak klasicky podá daňové přiznání a Přehledy na ZP a OSSZ, s tím, že uhrazené zálohy na paušální daň započte na svou daňovou povinnost a veř. pojistné. V následujícím roce pak již není v paušálním režimu daně. Porušení podmínek je třeba oznámit správci daně do 15 dnů ode dne této skutečnosti.

 • Marta z Ostravy

  Musim danovemu uradu nahlasit, kdyz si pestuju na zahrade erteple a pak to prodavam po pribuznych? Ono je to v podstate jenom takovy drobny privydelek, ja nejsu zadna milionarka.

 • Host chatu

  Pokud příjem z takového prodeje za rok nepřekročí 30 000 Kč, pak tento příjem nemusíte zdaňovat a tuto činnost nemusíte nikomu hlásit.

 • Milada z Prahy

  Dobrý den, jsem v důchodu, ale občas si přivydělám různým vyšíváním, pletením atd. Do jakého výdělku nemusím řešit daně? A co když výdělek nepřiznám? Co se stane? Díky, Milada

 • Host chatu

  Na starobní důchodce se vztahuje stejný limit osvobození příjmů z podnikání jako na každou jinou osobu. Jak jsem uvedl v předchozí odpovědi, příležitostný příjem není potřeba danit, pokud úhrn příjmů z těchto činností nepřesáhne 30 000 Kč za kalendářní rok. Pokud byste dosáhla vyššího příjmu a nezdanila jej, pak Vám finanční úřad - pokud tuto skutečnost zjistí - příslušnou daň doměří vč. penále a úroku z prodlení.
Časopis Týden

Předplaťte si časopis Týden

V čísle 20/2023 najdete >
Týden

Sedmička

Exkluziv

Interview

Instinkt

VIP svět

TV Barrandov

Kino Barrandov

Barrandov Krimi