Jak školství přistupuje k nadaným dětem? Odpovídala Eva Vondráková

Chat je uzavřený24.06.2019 14:00

Eva Vondráková.

Jak naše školství přistupuje k nadaným dětem? Co by měl pedagog vědět o nadaných dětech a proč? Jakou možnost rozvoje potřebuje takové dítě a co mu může nabídnout české školství? Jaké jsou nejčastější nebo nejzávažnější problémy nadaných dětí? Jak je to se socializací nadaných? Co může rodič pro své nadané dítě udělat a jak fungují asociace rodičů nadaných dětí v zahraničí? Neměl by stát podporovat takové děti, protože se mu to mnohonásobně vrátí? Jaké jsou zkušenosti států, které mají péči o nadané jako prioritu? Ptejte se psycholožky Evy Vondrákové. Host odpovídá v pondělí 24. června od 14.00.

PhDr. Eva Vondráková je psycholožka, spoluzakladatelka a předsedkyně Společnosti pro talent a nadání /STaN/, jejímž smyslem je pomoci řešit často nepříznivou a někdy i velmi závažnou situaci přemýšlivých, intelektově nadaných dětí, zejména v souvislosti s jejich vzděláváním. Eva Vondráková má dlouholetou praxi poradenského a školního psychologa a zkušenosti s prací s celým věkovým spektrem (Kojenecký ústav, učitelka MŠ, psycholog ve speciální MŠ, školní psycholog ZŠ a gymnázií a výuka na VŠ). Na zlepšení péče o nadané spolupracuje i mezinárodně. Snaží se dostat k učitelům, psychologům a dalším odborníkům i rodičům solidní informace ke vzdělávání a výchově nadaných, ověřené praxí. V roce 2011 byla předsedkyní organizačního výboru konference WCGTC (Světové rady pro nadané a talentované děti), která se konala v Praze. Iniciovala mezinárodní konferenci Potřeba změny ve vzdělávání nadaných, která se uskuteční 21.-23.8.2019 v Praze. Je to mimořádná příležitost pro účastníky (odborníky i rodiče) z ČR setkat se se špičkovými zahraničními odborníky v problematice nadaných. Je autorkou řady článků a kapitol o nadaných (v ČR i v zahraničí).

Chat

 • František Mach

  Ať jsem pátral jak jsem pátral nikde jsem nenašel ani náznak toho jak se řeší nadané děti či geniové. Nadále jsem přesvědčen, že kdyby se u nás narodil nový Einstein , tak by ho naše školství zlikvidovalo. Otázka, jak to mají řešit rodiče, když to učitelé a školy neřeší ? Již před lety jsem četl článek o podobné situaci z nadanými dětmi v Kanadě a tam bylo uvedeno, že tyto děti mohou přejít do školy kde jsou samé takové děti a neplatí pro ně v jaké jsou třídě, ale jaké mají znalosti a co dovedou až splní požadavky základní školy jdou hned dál a dál. Takže se může stát, že 12 ti- letý dosáhne inženýrského či jiného titulu. Toto naše školství neumožňuje, to se zabývá tím jak snížit průměr znalostí dětí a daří se mu to velmi dobře.

 • Host chatu

  Vážený pane Machu, aktuální situace v našem školství opravdu není moc dobrá. A nadaní jsou u nás stále málo známou menšinou. V zahraničí existuje řada zajímavých variant, jak pečovat o rozvoj celé populace, včetně té její části, která by mohla posunout úroveň společnosti a napomoci jak jejímu rozvoji, tak celkové spokojenosti obyvatel. Společnost pro talent a nadání /STaN/ je součástí mezinárodního dění v oblasti péče o nadané. Abychom alespoň v rámci svých možností pomohli zlepšit situaci k lepšímu pro nadané děti, ale i jejich učitele a rodiče, přinášíme informace ze zahraničí těm, kdo je potřebují – pokud o ně mají zájem. Na odborných setkáních STaN informujeme o práci s nadanými, jejich výchově a problémech, které ji provázejí i o různých variantách jejich vzdělávání. Nejbližší takovou akcí bude mezinárodní konference STaN, která se koná 21-23.8.2019. Podrobnější informace najdete na www.talent-nadani.cz a na www.giftdprague2019.cz. Konference je určena především učitelům a psychologům, je ale dostupná i rodičům nadaných dětí. Můžete nám také napsat na kontakt zavináč talent-nadani.cz

 • Tomáš

  Dobrý den.
  V našem školství se zabýváme spíše žáky, kteří jsou velmi slabí,žáky s různými poruchami atd. Na nadané žáky není čas. Situace kolem integrovaných žáků je velmi napjatá - učitelé jsou neustále kontrolováni, zda dodržují pokyny a doporučení psychologů atd. Nadaní se spíše protloukají sami, protože třída se posunuje tak, jak se posunuje nejpomalejší skupina žáků - tedy integrovaní. Kéž by byly peníze na rozdělení vyučovacích hodin třeba matematiky! Ale nejsou a hned tak nebudou. Slabší mají přednost. Co si o této situaci myslíte? Děkuji za váš názor.

 • Host chatu

  Vážený pane Tomáši, máte, bohužel, v mnohém pravdu, podobně jako pan Mach v předchozím příspěvku. Odpověď bude zčásti podobná – je zapotřebí situaci řešit. Teď například tím, že nabízíme zájemcům bližší seznámení s problematikou nadaných, která je mnohem složitější, než jak může na první pohled vypadat. Máte-li zájem o téma, napište nám, prosím, na kontakt zavináč talent-nadani.cz Velmi přínosná bude také chystaná konference. Bližší informace najdete na www.talent-nadani.cz Děkuji za zájem o téma nadaní i o zlepšení situace v našem školství.

 • Božena Maláčková

  Není vzdělávání velmi nadaných dětí řešeno třídami ve školách pro tyto
  děti?
  Můj dotaz nepochází z toho, že bych měla nenadané děti. Obě jsou vysoko-
  lačky. Starší 48 let - lékařka, mladší 42 let - pedagožka.
  Nechápu proč se snažíte ponižovat méně nadané děti a vadí vám péče o ně
  v základní škole. Základní vzdělání potřebuje každý tak, jak nejvíc je schopen ho pobrat. I o ni se budou muset o sebe a své děti postarat. A v každé třídě jsou děti všeho druhu. Zdraví Božena

 • Host chatu

  ...

 • Lovacoop

  Je promiskuitní Jágr opravdu dobrým příkladem pro naše mladé sportovce?

 • Host chatu

  ...

 • SK

  Jsou nadané děti v českých školách v současnosti spíše obdivované nebo naopak šikanované?

 • Host chatu

  To je poněkud zvláštní otázka. Nemělo by jít ani o jedno, ani o druhé. Princip by měl být v tom, aby každé dítě mělo možnost rozvíjet svůj potenciál co nejlépe a v přátelském prostředí. Obdivu netřeba, spíš šancí. A šikana, bohužel, existuje a není zcela výjimečná.

 • SOD

  Jak české školství v současné době přistupuje k nadaným dětem?

 • Host chatu

  Poněkud okrajově, formálně sice máme legislativu, podpůrná opatření apod., ale praxe ukazuje, že je zapotřebí změnit takovýto způsob „péče o nadané“. Ostatně motto konference, která se koná 21.-23.8.2019 v Praze zní: „Potřeba změny ve vzdělávání nadaných.“ Máte-li zájem pokračovat v diskuzi na toto téma, napište nám, prosí, na kontakt zavináč talent-nadani.cz

 • SK

  Co by měl pedagog vědět o nadaných dětech a proč?

 • Host chatu

  Měl by znát nejen možnosti, jak rozvíjet různé varianty potenciálu nadaných dětí, ale hlavně by mělo být více známo o specifikách jejich osobností. Tyto děti bývají extrémně vnímavé, chápou „příliš rychle“ a protože jsou kritické a sebekritické, vidí, jak by věci měly fungovat a jaká je realita. Jsou zvlášť citlivé na nesoulad a nespravedlnost. Bývají častěji introverti a nemají-li „spřízněnou duši“, potýkají se s problémy, které jim dělají starosti (včetně problémů světa) sami. Výsledkem mohou být například deprese, i s fatálními následky. Bývají osamělé, uprostřed třídy, plné spolužáků. Je to na delší povídání. Toto téma bude i součástí připravované konference: www.talent-nadani.cz

 • SOD

  Jakou možnost rozvoje potřebuje nadané dítě a co mu může nabídnout české školství?

 • Host chatu

  Možností rozvoje existuje spousta a bylo by dobře, kdyby byly dostupné ve větší šíři i v našem systému vzdělávání. V ČR máme také zajímavé programy pro nadané děti/žáky/studenty, většinou volnočasové. I tak by stálo zato nabídku rozšířit. A hlavně je zapotřebí zlepšit šance nadaných a zejména mimořádně nadaných dětí v povinné části našeho systému vzdělávání. Inspirace bude například na konferenci STaN. Nabídky lze také najít na různých webových stránkách, například www.talentovani.cz, případně odkazy na www.talent-nadani.cz a na setkáních STaN.

 • DENMARK

  Jaké jsou nejčastější nebo nejzávažnější problémy nadaných dětí?

 • Host chatu

  Nejčastějšími problémy bývaly nuda a šikana, byť se hlavně to první během 30 let, kdy společnost STaN existuje, výrazně zlepšilo. V současnosti je asi nejčastější záměna projevů nadání za různé poruchy a příznaky patologie. Například přemíra energie, typická pro velkou část mimořádně nadaných bývá zaměňována za ADHD, zájem pochopit podstatu věcí, introverze, přemýšlivost a neochota podílet se na poněkud jednoduché zábavě vrstevníků bývá zaměňována za poruchy autistického spektra atd.. Nejzávažnější problémy jsou ale ty, které už jsem zmínila v některé z předchozích odpovědí. Je-li intelektově nadané dítě ve své úrovni myšlení, zájmech a znalostech o několik let napřed před svými spolužáky, není žádné společné téma ani nikdo, s kým ho sdílet, pak se takové dítě nutně cítí jiné, „divné“ a nezapadá, nebo je dokonce pro svou odlišnost šikanováno. Je-li navíc introvert, který se tedy nesvěřuje a nemá-li kde najít porozumění a pomoc (nebo o tom alespoň neví), upadá do deprese, někdy, bohužel, i s tragickými následky. O všech těchto problémech budeme mluvit na chystané konferenci STaN a jsou to hlavně tyto důvody, kvůli kterým jsme se rozhodli ji zorganizovat. Více viz www.giftedprague2019.cz a www.talent-nadani.cz

 • ANTI

  Jak je to se socializací nadaných?

 • Host chatu

  To je téma u nás rovněž málo známé. Nadané děti chtějí rozumět podstatě věcí, hledají principy, jak věci fungují a pravdu za různými tvrzeními. Nespokojí se s „nižšími úrovněmi myšlení“, které jdou spíše po povrchu. Jak už jsem také zmínila, mají cit pro spravedlnost, nechtějí se smířit s povrchností a nespravedlností. Mají jiný smysl pro humor, než většina jejich spolužáků. Nerozumí některým jejich „žertům“, které jim mohou připadat až kruté. Oblíbené hry jejich vrstevníků jim mohou připadat hloupé a nechtějí se jich zúčastňovat. Bývají tak „stranou kolektivu“, považováni za sociálně nezralé apod. Jsou-li ale ve skupině dětí, které mají podobné zájmy, starosti a způsob uvažování, mohou být do jejich skupiny velmi dobře začleněni. Tytéž děti také – a to už v dost nízkém věku, organizují pomoc těm, kdo to potřebují. Tedy například sbírky pro pomoc lidem, postiženým povodněmi apod. což by většinu jejich „sociálně zdatných a v kolektivu oblíbených“ spolužáků ani nenapadlo. I o této stránce osobnosti nadaných bude řeč na konferenciSTaN, 21.-23.8.2019 v Praze. Viz www.talent-nadani.cz

 • SOD

  Co může rodič pro své nadané dítě udělat a jak fungují asociace rodičů nadaných dětí v zahraničí?

 • Host chatu

  Rodič může svému dítěti (každému) vytvořit především spolehlivé, přátelské, milující zázemí. Seznamovat ho se světem, ukázat mu, co je zajímavého a nechat dítě spoust věcí si vyzkoušet. Všímat si, co ho zajímá, co mu jde a v čem potřebuje pomoc. Nadaným dětem pak poskytnout podněty přiměřené jejich potřebám, tedy často odpovídající vyšší věkové úrovni (to neznamená učit ho to, co bude za rok, dva či tři v učebnicích). Najít mi takovou školu, která umožní další rozvoj dítěte, i kdyby už tak bylo o několik let napřed před svými vrstevníky. Najít dobrou školu a přijít na Klub rodičů nebo na konferenciSTaN. Tam přdstavíme i další asociace rodičů v zahraničí.

 • SOD

  Jaká je nejlepší definice nadaného dítěte?

 • Host chatu

  Dítě s vysokým potenciálem k vynikajícím výsledkům v nějaké hodnotné oblasti lidské činnosti. Na to, aby se mimořádný potenciál dítěte mohl realizovat, jsou ale zapotřebí podmínky, které to umožní.

 • DIS

  Jaký je rozdíl mezi nadaným dítětem a talentovaným dítětem?

 • Host chatu

  |Nepodstatný. Vždy jde o nějaký potenciál, který stojí zato rozvíjet.

 • GF

  Neměl by stát podporovat nadané děti, protože se mu to mnohonásobně vrátí?

 • Host chatu

  Určitě ano. Opět i k tomu se lze dovědět více na konferenci STaN.

 • SOD

  Jaké jsou zkušenosti států, které mají péči o nadané jako prioritu?

 • Host chatu

  Je to vidět na rostoucí ekonomické, vzdělanostní, technologické, kulturní a pod. úrovni státu. Více se lze dovědět také na akcích STaN, z nichž ejbižší bude konference 21.-23.8.

 • SK

  Jaký je rozdíl v péči o nadané děti v ČR v současnosti a v ČR před rokem 1989?

 • Host chatu

  To ja na delší povídání, rozdíl je oběma směry - něco bylo lépe a něco hůře. To už asi nestihnu zodpovědět. Kontaktujte, prosím, STaN např. na kontakt@talent-nadani.cz Byli bychom velmi rádi, kdyby se podařilo zlepšit péči o nadané. vedlejším efektem by ve školách ostatně bylo zlepšení péče o všechny. Tak tomu bylo ve všech zemích, které jsou v tomto ohledu před námi. Kvalitní péče o nadané je ku prospěchu nejen nadaným, ale i celé společnosti. Navíc může být přínosem pro všechny, kdo potřebují péči a léčbu, kterou zatím neumíe poskytnout.¨, protože čeká, až někdo dostatečně nadaný, motivovaný, pracovitý a s odpovídajícími osobnostními vlastnostmi se¨bude chtít některý ze zatím neřešených problémů zvládnout.

 • XXXL XXXL

  Nadaným dětem nabízí české školství Valachové inkluzi, aby se jejich intelekt srovnal s úplně blbými cigány, postiženými incestním pářením.

 • Host chatu

  ...

 • MM

  Nadané děti nemají šanci. Z vlastní zkušenosti v 1. třídě se naučily 4 žáci číst dobře a plynule, 10 dětí čte pomalu s chybičkami, dalších 10 čte s obtížemi, jak říká můj syn
  “koktají tak, že se to nedá poslouchat”. V matematice jsou
  výsledky v podobném poměru. Z té slabší desítky jsou ještě 4,
  kteří díky “volnomyšlenkářské” výchově rodičů (což se potvrdí
  chováním rodičů na schůzkách) výuku narušují svým neukázněným chováním. Co se mohou naučit v takové třídě
  4 nadané děti, když tam stráví dalších 8 let???
  Už dříve se na základních školách děti rozdělovaly podle schopností a připadalo mi to rozumné. Teď se to dělá naopak.
  Ti nadaní se přispůsobují těm slabším.
  Každý nemá možnost financovat drahé soukromé školy.

 • Host chatu

  Je proto zapotřebí vytvořit takový systém, který by dal šanci celému spektru pouplace, aby v rámci svých možností mohlo každé dítě rozvinout to, "na co má" . Bylo by to opět k užitku každému dítěti i celé společnosti. takový systém mají ve Fnsku a neustále pracují na jeho zlepšování. Aktuálně se zabývají tím, co ještě v tomto systému chybí nadaným. Sonja Laine bude hostem srpnové nference STAN: www.talent-nadani.cz

 • Petr Zalusk

  Vazena pani doktorko,

  kde jako ucitel mohu cerpat inspiraci?Kam se mohu obratit? Jaka skoleni absolvovat pro praci a nadanymi? Existuje nejake doplnkove studium?
  Dekuji.

 • Host chatu

  Vážený pane, napište nám, prosím, na kontakt zavináč talent-nadani.cz. Ta srpnová konference ja akreditována jako DVPP. Určitě by Vám přinesla spoustu zajímavých a užitečných informací. Případně mi napište na vondrakova zavináč gmail.com

 • Dana

  Mam doma nadane dite...ve skole se nudi,codi tam nerad.Pani ucitelka odmita delat cokoliv navic.Nabidli jsme,ze pro syna bude pripravovat ukoly,kteru mu jen da,kdyz je hotov nebo neco zvlada.Pani ucitelka to odmitla,kdyby si to tal delal kazdy,hodina se ji rozsype.Co mame delat?Jak by mela vypadat vyuka pro nadane deti?Proc se zvyhodnuji pouze deti handikepovane?Nezaslouzili by si pozornost vsechny deti?Proc to nefunguje?Bavim se i s jinymi rodici v okoli a maji podobne zkusenosti. Co mohu navic nabidnout synovi ve volnem case? S manzelem se snazime nabidnout co nejvice ruznorodych cinnosti,ale obcas uz to sami nezvladame.Dekuji vam.

 • Host chatu

  Vážená paní Dano, můžete-li zúčastněte se naší konference. Nebo nám napište na některou z adres: kontakt zavináč talent-nadani.cz nebo na mou adresu: vondrakova zavináč gmail.com A ještě lépe - zKUSTE NĚJAK ZAŘÍDIT, ABY SE PANÍ UČITELKA NEBO NĚKDO Z JEJÍ školy, nejlépe z vedení, zúčastnit konference STaN. Bude to opravdu zajímavý úvod do problematiky z velmi solidních a ověřených zdrojů. Poté bude samozřejmě zapotřebí spolupracovat na změně systému péče o nadané, jakostatně říká i název konference: "Potřeba změny ve vzdělávání nadaných". Je na tom hodně práce, ale stojí to za námahu.

Foto: archiv

Autor: - red -
Časopis Týden

Předplaťte si časopis Týden

V čísle 9/2021 najdete >
Týden

Sedmička

Exkluziv

Interview

Instinkt

Nebezpečné vztahy

Týden rozhovory

Týden speciál

Sedmička křížovky

Sedmička pro ženy

Sedmička pro maminky

Sedmička Krimi

Sedmička Extra

VIP svět

TV Komplet

Sedmička Retro

TV Barrandov

Kino Barrandov

Barrandov Krimi


Tento web používá k poskytování služeb soubory cookie. Více informací najdete ZDE.