Jak vybrat správné pojištění a co vše by mělo obsahovat? Odpovídala odbornice Jana Rodová

Chat je uzavřený08.10.2015 13:00

Jana Rodová.

Nečekaný úraz, zdravotní komplikace přinášejí také velké finanční problémy. Právě pro tyto případy je tu úrazové nebo rizikové životní pojištění. Jak si vybrat správné pojištění? Co vše by nemělo v pojištění chybět? Ptejte Jany Rodové, produktové specialistky z pojišťovny AXA, ve čtvrtek 8. října od 13.00.

Jana Rodová v pojišťovnictví pracuje již třináctým rokem. Prošla si pozicemi v oblasti vzdělávání, obchodu i správy pojištění. Poslední čtyři roky spojila svůj profesní život se společností AXA, kde již dva roky pracuje na pozici produktové specialistky pro životní pojištění.

Chat

 • williamblake

  Dobrý den,
  mívám zpravidla víkendově nechráněný sex z různými partnerkami. Momentálně beru ATB na kapavku a je to docela nepříjemné, nicméně stávající životní styl mi vyhovuje. Můj dotaz tedy zní, lze se pojistit proti nakažení z pohlavního styku?

 • Host chatu

  V nabídce pojištění pro případ nemoci je pojištění pro případ pracovní neschopnosti. Pokud onemocnění je takového charakteru, že je příčinou pracovní neschopnosti s minimální délkou trvání podle konkrétního typu produktu (např. 15, 29, případně 60 dní), pak pojištěný obdrží plnění ve formě sjednané denní dávky. Pojištění se však běžně nevztahuje na onemocnění, poruchy zdraví, které nastaly před uzavřením pojištění. Pojišťovna má také právo přezkoumat zdravotní stav před vstupem do pojištění a podle toho se rozhodnout, zda dané riziko přijme.

 • Tichá

  Pravě hledám produkt úrazového pojištění . Jsem žena po 50. Předpokládám, že nejvíc mi hrozí nečekaná zlomenina. Vše, co nabízí trh pojíštovnictví - finanční odměna v případě TRVALÝCH NÁSLEDKŮ. Já mám zájem udělat všechno, aby trvalé následky neměla. T.zn. v případě zlomeniny a dočasného handicapu potřebují ASISTENCI doma . Pro mně nemá smysl odměna za pobyt v nemocnici - nikoho tam se zlomeninou na měsíc nehospitalizují. Takže má představa: husí krk a jiné zařízení k posteli doma, asistentka 1 hod. denně, úhrada za dovezené stravování, úhrada nákladů na rehabilitaci nad rámec zdravotního pojištění, bolestné po dobu uzdravení. Znáte takový produkt? Děkují.

 • Host chatu

  Pro případ úrazu na trhu existují i další typy pojištění mimo pojištění trvalých následků, například pojištění denního odškodného v případě úrazu. V tomto pojištění si máte možnost sjednat částku, kterou dostanete za každý den léčení úrazu až do maxima, které je uvedeno pro každý typ úrazu v tzv. oceňovací tabulce. Tyto tabulky se mohou u jednotlivých pojišťoven lišit, proto je vhodné si je před uzavřením smlouvy prostudovat. Některé pojišťovny navíc poskytují v rámci rizikového životního pojištění asistenční služby. AXA pojišťovna v produktu Active Life zajišťuje v případě, že vám to Váš zdravotní stav neumožňuje, úklid domácnosti, nákup základních potravin, odvoz k lékaři apod.

 • KSvi

  Které pojištění v současnosti v ČR Češi nejvíce podceňují, že riskují a neuzavírají jej?

 • Host chatu

  Dlouhodobě klienti více uzavírají pojištění pro případ úrazu, ačkoliv výrazně častější příčinou pro dlouhodobý výpadek příjmu je nemoc. Mimoto jsme v minulých letech byli svědky upřednostňování pojištění pro případ méně závažných situací ve formě denního odškodného úrazu či dávek v pracovní neschopnosti před pojištěním vážných úrazů a nemocí se zásadními následky, například vzniku invalidity. Tento trend se v poslední době mění, zaznamenáváme výrazný nárůst klientů se zájmem o pojištění invalidity všech stupňů, což je jedno z nejkomplexnějších pojištění. Tyto produkty také nejvýrazněji inovujeme.

 • STOP

  Co byste mi prosím radila jako invalidnímu důchodci 3. stupně, kt pobírá ID, příspěvek na bydlení a dávku v hmotné nouze, co by měl pojistit? Jsem invalida který je psychiatricky churav.

 • Host chatu

  Při vstupu do pojištění je vždy zkoumán zdravotní stav zájemce o pojištění, protože právě zdravotní stav výrazně ovlivňuje pravděpodobnost toho, že v dalších letech dojde k onemocnění, případně i snadněji k úrazu s komplikovanějším léčením. Základem každého pojištění je, že pojistná událost je událost nahodilá. Překročí-li tedy pravděpodobnost vzniku nemoci či úrazu v budoucnu určitou hranici, pak již nelze hovořit o náhodě a pojišťovna takové riziko nepřijme. Pokud jste v invalidním důchodu 3. stupně, budete v tomto okamžiku pravděpodobně pro většinu produktů nepojistitelný.

 • SOFM

  Je lepší uzavívrat pojistné smlouvy doma u klienta či v kancelářích pojišťoven?

 • Host chatu

  Zde neexistuje obecné pravidlo. Pojištění je kontrakt na dlouhou dobu, proto je vhodné při jeho uzavírání mít klid a čas vyslechnout si nabídku, zeptat se na vše, co vám není jasné, prostudovat příslušné materiály. Proto je vhodné zvolit takové prostředí, které pro vás, klienta, je nepříjemnější. Může to být doma, v kanceláři pojišťovny či pojišťovacího zprostředkovatele nebo dokonce na neutrální půdě. V každém případě byste neměl smlouvu uzavírat na první schůzce. Je lepší si nabídku i materiály prostudovat a případně doladit další detaily tak, abyste dostal řešení, které je pro vás skutečně nejvýhodnější.

 • ep

  Ruku na srdce, paní specialistko - mít pojištěn dům a možná auto se vyplatí kvůli strýčku Příhodovi, ostatní pojištění jsou pro normálního člověka naprosto k ničemu, je lepší spořit. Nemyslíte?

 • Host chatu

  Záleží na tom, jaké situace máte na mysli. Naprosto s Vámi souhlasím, že pro vykrytí finančního výpadku je nejvhodnější použít vlastní rezervy. Ne každý však má takové rezervy k dispozici. Je rozdíl mezi běžným úrazem, jehož následkem je např. zlomenina ruky, která klienta omezí v práci jen krátkodobě, a může mu způsobit výpadek příjmu například jen v délce několika týdnů, a velkým úrazem či nemocí, která má za následek vznik invalidity a zásadní propad příjmů na celý život. První případ je mnoho klientů schopno zvládnout s pomocí vlastních úspor, na druhý případ je připraven málokdo z nás. Proto doporučujeme při uzavírání pojištění pečlivě zvážit, které situace klienta skutečně finančně ohrožují a na ně nastavit zajištění. Pojistné produkty jsou v dnešní době natolik flexibilní, že poradce může nastavit smlouvu individuálně pro každého klienta a v průběhu pojistné doby smlouvu upravovat tak, aby reagovala na aktuální potřebu pojistného krytí.

 • Landik

  Dobrý den, s manželkou čekáme dítě, které se má narodit po Novém roce. Žena životní i úrazové pojištění má, já jsem je ale doposud příliš neřešil. Aktuálně o nějaké pojistce uvažuji. Rád bych od Vás radu, jaký druh pojistky je pro mě nejvhodnější - životní nebo úrazové? Sportu se moc nevěnuji, takže nehrozí, že bych se zranil třeba při jízdě na kole...

 • Host chatu

  Vaše otázka, na jaká rizika se pojistit, je zcela na místě. Samozřejmě byste se mohl pojistit na vše, co je na trhu dostupné, ale to by bylo zbytečně drahé a navíc by pojištění zahrnovalo zřejmě i situace, které Vás ohrozí jen s minimální pravděpodobností. Při výběru pojištění je vhodné postupovat od situací, které by způsobily největší zásah do vaší rodinných financí a nejste je připraven řešit z jiných zdrojů, například z vlastních úspor. Pro případ, kdy by vaše rodina byla po nějakou dobu závislá zejména na Vašem příjmu, je vhodné nejprve zvážit dostatečnou pojistnou částku pro případ smrti, která by zajistila v případě nejhorší události krytí pro úvěry, pokud nějaké máte, a pro život Vaší rodiny na budoucí období (obvykle se udává cca na 3 roky). Dalším typem pojištění, které bych doporučila, je pojištění invalidity z důvodu úrazu i nemoci, které patří mezi jedno z nejkomplexnějších pojištění. Zvážila bych podle Vaší konkrétní situace pojištění všech stupňů invalidního důchodu s tím, že pro každý stupeň můžete zvolit jinou pojistnou částku. Je-li pro Vás důležité vykrýt pojištěním i krátkodobější výpadky příjmu, můžete smlouvu doplnit o pojištění dávky v pracovní neschopnosti, a to jak z důvodu úrazu tak i nemoci. Úrazy bych zcela nevynechávala, protože k úrazu může dojít i mimo sportovní činnosti, například při jízdě autem. V každém případě Vám doporučuji otázku nastavení pojištění konzultovat s finančním poradcem.

 • Pavla

  Dobrý den, paní Rodová. Plánuji si zřízení úrazového pojištění. Ráda bych se zeptala, zda je možné pojistit v rámci jedné smlouvy i mého dvouletého syna, nebo je nutné mu pojistku zařídit zvlášť. A jak je to v případě, že plánuji ještě další dítě?
  Děkuji!

 • Host chatu

  Většina smluv na trhu, zejména smlouvy rizikového životního pojištění, umožňuje pojistit na jedné smlouvě spolu s rodiči i děti. Například v našem produktu Active Life je možné na jedné smlouvě pojistit až 8 osob, které dokonce nemusí být v příbuzenském vztahu. V budoucnu je možné na smlouvu další osoby přidávat, případně některé z pojištěných osob z pojištění vyjmout, tedy smlouvy jsou variabilní a jsou připraveny reagovat na budoucí změny v požadavcích našich klientů.

 • gogo

  Dobrý den, v různých nabídkách pojištění jsem narazil na dva druhy plnění - lineární a progresivní. Pochopil jsem, že s druhou variantou dostanu v případě úrazu více peněz. V čem je tedy háček? Platím za takové plnění měsíčně mnohonásobně víc?

 • Host chatu

  Nejčastěji je tento typ plnění používán u pojištění trvalých následků úrazu. Lineární plnění znamená, že pojištění je sjednáno na pojistnou částku např. 1 milion korun a v případě, kdy dojde k tělesnému poškození ve výši např. 10 %, bude vyplaceno plnění ve výši 10 % z 1 milionu, tj. 100 000 korun, v případě kdy je tělesné poškození vyšší např. 50 %, je výpočet stejný, tj. 50 % z 1 milionu, tj. 500 000 korun. Progresivní plnění znamená, že při závažnějších poškozeních je vypláceno více. Například pojišťovna AXA v pojištění trvalých následků úrazu s progresivním plněním do 700 % by z pojistné částky 1 milion korun vyplatila při 10% poškození 100 000, při 50% poškození 1 milion a při 100% poškození 7 milionů korun. Varianta s progresivním plněním je cca o polovinu dražší než varianta lineární. Progrese mohou být uplatňovány i u jiných rizik, například u hospitalizace a dávek při léčení úrazu nebo pracovní neschopnosti, kdy při dlouhých léčeních je vypláceno od určitého dne plnění ve výši násobků základní sjednané částky.

 • Stávek

  Paní Rodová, jezdíme s rodinou pravidelně v zimě na lyže do Rakouska. Vždy máme sjednané cestovní pojištění, ale manželka nemá (na rozdíl ode mě a dětí) žádné úrazové pojištění. Je pro případný úraz v zahraničí dostatečně krytý cestovní pojistkou?

 • Host chatu

  Záleží na tom, jaký rozsah cestovního pojištění volíte. Základem cestovního pojištění je pojištění léčebných výloh, tj. v případě úrazu by z něj bylo hrazeno lékařské ošetření v zahraničí, případně léky, odvoz do ČR. Pokud však přemýšlíte nad dopady, které by úraz mohl zanechat ve smyslu zvýšených nákladů v době léčení úrazu, případně výpadku příjmu, toto v základu cestovního pojištění není. Cestovní pojištění lze zpravidla doplnit v komplexnějších variantách i o úrazové pojištění, tam bývá pojištěno riziko smrti úrazem a trvalých následků úrazu. Pokud chcete řešit úrazové zajištění jen pro případy, kdy jezdíte na hory, doporučuji informovat se o rozsahu cestovního pojištění, které si sjednáváte. Pokud cítíte riziko úrazu i mimo zimní dovolené, pak doporučuji sjednat úrazové pojištění i pro Vaši manželku. Zeptejte se tam, kde máte sjednánu smlouvu Vy a děti, zda je možné Vaši paní na smlouvu přidat.

 • Jana

  Dobrý den, jak je to s úrazem, který způsobíme na horách v zahraničí jinému lyžaři například dítěti? A co když (beru tu nejhorší variantu), nadýchám něco málo promile? Díky za info.

 • Host chatu

  Jedná se o situaci, která by z úrazového plnění byla kryta pojistkou zraněného dítěte. Vás však zřejmě zajímá Vaše odpovědnost v této situaci a případné pojištění odpovědnosti. Toto bohužel není součástí životního pojištění, je to dotaz na někoho z kolegů z oblasti pojištění neživotního, konkrétně na pojištění odpovědnosti z běžného občanského života.

 • Honza K.

  Dobrý den, jak je to s hypotékou - když nebudu například v případě nemoci či úrazu hypo platit?
  Děkuji

 • Host chatu

  Na trhu existují produkty, které jsou obvykle nabízeny při sjednávání hypotéky, které poskytují krytí pro případ neschopnosti splácet úvěr z důvodu např. pracovní neschopnosti či ztráty zaměstnání. Pokud Vás toto pojištění zajímá, můžete se informovat u své banky. V případě závažné nemoci nebo úrazu, která zapříčiní dlouhodobou změnu Vaší finanční situace, je možné úvěr splácet či jednorázově splatit např. z plnění z pojištění pro případ invalidity, závažných onemocnění, případně smrti.

Foto: archiv

Autor: - red -
Časopis Týden

Předplaťte si časopis Týden

V čísle 09/2019 najdete >
Týden

Instinkt

Sedmička

Faktor S

Exkluziv

Interview

Sedmička křížovky

Sedmička křížovky XXL

Sedmička Naše životy

Týden Historie

TV Barrandov

Kino Barrandov

Barrandov Krimi

Barrandov News


Tento web používá k poskytování služeb soubory cookie. Více informací najdete ZDE.