Jaká je alternativa za Evropskou unii? Odpovídal Jiří Payne

Chat je uzavřený04.10.2018 14:00

Jiří Payne.

Evropská unie nefunguje. Neplní, co si od ní lidé slibovali, co si přáli a co potřebují. EU neustále koncentruje moc, zbytečně odebírá pravomoci členským státům. Rozhoduje se o nás bez nás: "Víme, co je pro vás dobré, a my vám to přikážeme!" Existuje však i jiná cesta? Jiří Payne tvrdí, že ano, a vy jste se ho mohli ptát, jaké vidí alternativy. Přečtěte si jeho odpovědi.

Jiří Payne je původní profesí jaderný fyzik. Později vstoupil do politiky, byl poslancem Parlamentu České republiky a věnoval se zahraniční politice. V současnosti je poslancem Evropského parlamentu, kde zpracoval návrh, jak zcela změnit evropskou spolupráci.

Chat

 • Vladimír Mikule

  Dobrý den, rád bych se pana europoslance zeptal právě na ty alternativy k našemu členství v EU. Tváří v tvář katastrofickým scénářům, co by následovalo po našem případném odchodu, podle mě vůbec nebude možné o nich seriózně debatovat...
  Nebo ano?
  Děkuji, V.M.

 • Host chatu

  Máme před sebou minimálně dvě alternativy: odejít, nebo zcela změnit podobu spolupráce evropských států. Takže czexit: Nechci nikoho urazit, ale pokud by Češi reagovali stejně, jako když končil komunismus, byli bychom odcházeli předposlední. Až když to bude už úplně jisté. Na to nechci čekat. Navíc, dovedete si představit, jak by vypadalo 27 exitů? To by snad trvalo desítky let. Potřebujeme mnohem rychlejší řešení. A právě my Češi máme zvláštní předpoklad, abychom ho navrhli. Při rozdělení Československa jsme dokázali za šest měsíců proměnit velmi konsistentní federální spolupráci na bilaterální smlouvy. Zároveň jsme vnesli do mezinárodního práva naprosto nevídanou skutečnost, že nějaký stát může zmizet a místo něj se objeví dva nové rovnoprávné státy. Evropská unie potřebuje podobně velkorysý návrh. Vím, že někteří kolegové sepisují nějakou novou Lisabonskou smlouvu. Ale projednat takový návrh by trvalo několik let a trvalo by dalších několik let, aby se ratifikoval a kdoví, jak by vypadal po uzavření kompromisů. Napsal jsem takový projekt, je popsaný v publikaci Jde to i jinak (http://www.payne.cz/WP15/AlternativaProEvropu.pdf - )a získávám pro něj stále silnější podporu. Výhodou mého návrhu je, že se dá realizovat během týdnů nanejvýš měsíců, že nezpůsobí chaos a zbytečné ztráty, že zachová pozitivní prvky dosavadní spolupráce, že nesměřuje k rozbití všeho, co existuje, ale otevírá cestu k rozpletení gordického uzlu: odstraní demokratický deficit.

 • Hana

  Dojde podle vás opravdu k brexitu, nebo nakonec Britové obrátí?

 • Host chatu

  Já věřím, že k brexitu dojde. Může ale nastat situace, že budou hlasovat o podobě, jakou se podařilo vyjednat a že ji v referendu odmítnou. Pak by musela Británie sjednat nějakou jinou smlouvu o odchodu a to by mohlo vyústit do rozhodnutí, že se pro jednání vytvoří prostor nějakým přechodným obdobím. Ovšem takový výsledek by velmi urychlil konec Evropské unie. Jednání vedl Michel Barnier a porušil při tom Lisabonskou smlouvu. Podle článku 50 o vystoupení musí komise brát při jednání ohled na budoucí uspořádání obchodních vztahů. Jenomže on začal jednat o doplatcích za rozpočtové období a o hranicích s Irskem a výslovně řekl, že o obchodu se bude jednat až potom. Jak může při jednáních brát ohled na obchod, když o něm ani nezačal jednat? Nedohoda by byla hrozitánskou ostudou Evropské unie, zvolil špatnou taktiku jednání, porušil Lisabonskou smlouvu a nakonec přivedl jednání ke špatnému konci. To by EU asi dlouho nepřežila.

 • Gábina

  Jaká je alternativa za Evropskou unii? nějaké další spojenectví či unie? Nebo každý stát sám za sebe?

 • Host chatu

  Podle teorie federalismu neexistuje žádný kompromis mezi federací a konfederací. My jsme to také zjistili, když Slovensko chtělo být součástí federace, ale mít při tom vlastní nezávislou zahraniční politiku. Zažívali jsme tehdy bezradnost: k fungující federaci to nešlo, proti rozdělení byl Václav Havel, Petr Pithart, Jiří Dienstbier a další. Vyhrožovali, že budou statisíce nezaměstnaných a že se rozpadne ekonomika. Tehdy se podařilo minimalizovat ekonomické ztráty a žádná katastrofa se nekonala. Evropská unie je v podobné situaci: na půl cesty. Jenže dosavadní tristní zkušenosti s evropskou integrací zavírají možnost vůbec uvažovat o federalizaci. Nejméně na několik generací, možná navždycky. Martin Schulz v Německu federalizaci navrhnul a pár týdnů po tom přestal být politikem. Takže na federální Evropu zapomeňme. Zbývá učinit odvážný krok a proměnit unijní spolupráci na mezivládní smlouvy. Mám vymyšlený způsob, jak to udělat docela rychle a jak při tom minimalizovat ztráty. Umíme to udělat. Půjde jen o to, zda se naskytne dobrá příležitost a zda ‚Brusel‘ nezačne kopat kolem sebe. Jednání o brexitu ukazuje, že ta druhá varianta je pravděpodobnější. Dokonce už to můžeme v náznacích vidět, v EU začíná masivní politická diskriminace každého politika, který má trochu jiný názor, než je ten povolený. Opoziční poslanci nesmí zastávat žádné funkce, provádí se kontrola jejich účetnictví a jsou trestáni za to, co se probruselským poslancům toleruje. Znovu odkazuji na text Jde to i jinak (http://www.payne.cz/WP15/AlternativaProEvropu.pdf - ),kde je můj projekt podrobněji popsán.

 • Mirek

  Dobrý den,

  neoslabí Evropu právě rozpad unie? přeci spolu tvoříme silnější celek, než když každý bude kopat sám za sebe?

 • Host chatu

  Evropská unie nás oslabuje. Přeregulované prostředí brzdí ekonomiku. Deformované ceny energií způsobují technologické zaostávání za ostatním světem. Pokud se Evropská unie rozpadne chaoticky, pak to bude vážný problém nejenom pro evropské státy, ale způsobí to světovou krizi. Proto je tak důležité mít připravený plán, jak chaosu zabránit a jak s minimálními ztrátami převést EU na mezivládní spolupráci. Nová podoba spolupráce bez demokratického deficitu bude znamenat silnější a zdravější Evropu. A navíc: Evropa bude mít jasnou perspektivu do budoucna. To nyní nemá.

 • SK

  Byl byste pro "mastrichtskou" EU?

 • Host chatu

  V roce 1992, když jsem si ji prostudoval a zjistil, že nemůže fungovat, přestal jsem Evropským společenstvím věřit. Četba Maastrichtské smlouvy v kombinaci s hrozivým prohloubením balkánské války ze mne udělala euroskeptika. Nemyslím, že to je dobrá varianta. Stejně není žádná cesta zpátky.

 • SK

  Trochu nerozumím Vašim postojům, v ODS jste byl za antikomunistu, proamerického člověka, dokonce trochu proti V. Klausovi st., přišel jste s návrhem trestat třídní nenávist. Navíc jste se jako jeden z mála českých politiků zajímal o zahraniční věci. Pak jste z ODS odešel a v r. 2015 jste se objevil na proruské demonstraci v Praze na Hradč. n. vedle reformního bolševika Ransdorfa - akce se zúčastnil třeba i antisemita Adam B. Bartoš. Proč tahle změna?

 • Host chatu

  Na demonstraci mne zlanařili podvodným způsobem a neposkytli mi informace o tom, kdo tam bude vystupovat a kdo se jí zúčastní. Nezměnil jsem názory, ocitnul jsem se prostě na špatném místě.

 • SK

  Jaký je Váš současný postoj k NATO a ke vztahu ČR a NATO a vztahu ČR a USA?

 • Host chatu

  V září v roce 1990 jsem seděl v restauraci s Danem Kroupu a Pavlem Bratinkou (oba byli z Federálu) a zakládali jsme Meziparlamentní klub demokratické pravice. Jedním z hlavních bodů našeho programu byl vstup do NATO. Tehdy Václav Havel prohlásil, že do NATO nikdy nevstoupíme, že se musí rozpustit a Miloš Zeman, tehdy předseda rozpočtového výboru ve Federálu prohlásil, že tak šílené nápady jako vstup do NATO mohou mít jenom političtí skinheadi. Vstup do NATO jsem prosadil jako základní prvek politiky ODS – mimochodem proti vůli Josefa Zieleniece. Federální shromáždění zaniklo a tak jsem zůstal na vstup do NATO sám. Využil jsem toho, že jsme se trochu znali s Václavem Havlem a hodně často jsme měli konzultace k zahraniční politice. Po nějaké době změnil názor a vstup do NATO podpořil. Zahraničním diplomatům jsem přibližoval středoevropskou historii: úkolem Rakousko-Uherska bylo vymezovat hranici Evropy vůči Rusku a stabilizovat Balkán. Po první válce se rozpadlo a ve střední Evropě vzniklo bezpečnostní vakuum. Beneš se ho snažil řešit prostřednictvím Malé a Velké dohody, ale nebyla to fungující modely spolupráce. Hitler, když se podíval na mapu, rozhodl se bezpečnostní vakuum vyplnit tím, že střední Evropu obsadí. Poté, co prohrál válku, podíval se na mapu Stalin a obsadil bezpečnostní vakuum. V roce 1989 padnul komunismus a ve střední Evropě se obnovilo vakuum. Buď povede k dalším konfliktům, nebo se musí rozšířit NATO. Opakoval jsem to snad tisíckrát. Po několika letech přijeli chlapíci z Bílého domu, sebevědomě nekráčeli do jednací místnosti ve Sněmovně a prohlásili: Tady je bezpečnostní vakuum my ho vyřešíme rozšířením NATO. V tu chvíli jsem si byl jist, že jsem svůj úkol splnil. Potěšilo mne, když potom vstup do NATO podepisoval Zeman (nejspíš se chtěl také stát politickým skinheadem – jenom blbec přece nemění názory) a za ním se objímal Václav Havel s Madeleine Albrightovou. NATO je úžasná instituce, potřebuje nyní trochu revitalizaci. Dá se tam naučit spousta zkušeností, které by se hodily i podnikatelům. To by bylo na samostatnou diskusi. Vím, že naši vojáci si členství v NATO váží. Postrádám podporu pro členství v NATO u českých politiků – zahraniční výbor není vidět, Sněmovna ani Senát se k zahraniční politice nevyjadřují, prezident členství v NATO zase zpochybňuje (jenom blbec přece nemění názory). S USA máme věřím stále ještě poměrně dobré vztahy. Vadí mi ale propaganda našich veřejnoprávních médií proti presidentu Trumpovi. Soukromá média ať si říkají, co chtějí. Ale na těch veřejnoprávních je vidět jednostranná propaganda. To je úpadek žurnalistiky, zveřejňují neobjektivní informace, záměrně je deformují. V mnoha případech stačí podívat se do amerických médií a ověřit si, že se u nás šíří propaganda místo zpráv. Jsem v některých případech také kritický, ale opírám se o ověřené informace. Ale propagandistické vyjadřování se netýká jen Trumpa. Například o AfD se systematicky vyjadřují, že to je antiuprchlická pravicově populistická strana. Když si přečtu jejich program, zjistím, že to je strana středová a ne pravicová, že si přeje, aby legální migrace byla omezena jen na přijatelnou míru, že nelegální migrace by asi neměla existovat, protože to je porušování zákonů, a o extremismu jsem tam nenašel nic. Proti nim by naše vláda musela být ultra-extrémně-nekonečně-protiuprchlická, když říká, že nechce přijímat uprchlíky.

 • DIS

  Stačilo by podle Vás, kdyby EU spolupracoval čistě ekonomicky, tedy ji odpolitizovat?

 • Host chatu

  Politiku nelze odpolitizovat. Evropská unie musí zaniknout, jinak nás přivede do velké katastrofy. Každá další bezohledná regulace probouzí skutečné extremisty a to povede k chaotickému třesku, který poškodí celý svět. Nová spolupráce na mezivládní úrovni bude muset provést revizi všech regulací. Předpokládám, že jednotný vnitřní trh EU by se měl proměnit na skutečný volný obchod, to by ekonomice velmi pomohlo.

 • SOD

  Zůstanete nadále v SSO?

 • Host chatu

  Nepoužívejme, prosím, tuto zkratku. Podle registrace se má používat buď plný název Strana svobodných občanů, nebo zkratka Svobodní. A v této straně zůstávám.

 • DENMARK

  Jste pro referendum o vystoupení ČR z EU?

 • Host chatu

  Když ho někdo připraví a prosadí, tak půjdu hlasovat. Sám dávám přednost ukončení Unie v plném rozsahu a převedení stávající spolupráce na smluvní úroveň. Dá se to udělat ‚sametově‘. To je přece skvělá zpráva: vysvobodí se všechny státy a nemusí to příliš bolet. Mimochodem: 20. října na Palachově náměstí od 14 hodin pořádáme k této věci politický happening. A sbíráme podpisy na petici, která sametovou změnu podporuje.

 • SK

  Kdysi jste pronesl toto: " Američany jsem přesvědčil já, že ČR potřebuje jejich radar". Pak jste se objevil před 3 lety na demonstraci, kde byl velký transparent se škrtlým brdským US radarem. Změnil jste názor, nebo jste ten transparent neviděl? Nebo děláte kompromisy?

 • Host chatu

  Ano, radar nebyl požadavek USA, já jsem to nastudoval a sepsal (http://www.payne.cz/WP15/hrozi-nam-zasah-balistic - kou-raketou/).Podařilo se to prosadit, ale Topolánek to celé pokazil. Už jsem nebyl v politice, takže jsem to nemohl ovlivnit. Na demonstraci mě vylákali nepravdivými informacemi. Transparent na veřejné shromáždění si může přinést kdokoli, nemohl jsem to ovlivnit. Kompromisy nedělám, radar bych si stále přál.

 • SOD

  Nepřehání se to trochu s tím nebezpečím EU? Zajímavé je, že proti EU jsou většinou jen komunisté, neonacisté apod.

 • Host chatu

  Nejsem ani komunista, ani neonacista. A mám rád křesťanství a judaismus, a učil jsem se hebrejsky. Stačí přečíst si pozorně Lisabonskou smlouvu a najdete desítky důkazů, že EU je naprosto nedemokratická instituce.

 • SK

  Doufám, že SSO je pro spolupráci ČR s NATO a USA. Kdysi lidé z SSO podepsali petici za US radar v Brdech, dokonce jsem znal člověk z SSO, co volil v r. 2013 za prezidenta K. Schwarzenberga.

 • Host chatu

  Na tom se nic nemění, toho radaru je škoda, měli jsme historickou příležitost a obávám se, že jednou budeme litovat, že jsme jí nevyužili.

 • SK

  Není to nepřátelství v ČR vůči EU jen paranoia, klausovský narcismus a klausovský nacionalismus - myslím tím oba Klause, dezinformace, "fejky", hoaxy, nenávist vůči Němcům (vydávaná za antifašismus), česká malost a rusofilie a panslovanský rasismus?

 • Host chatu

  Komunistické ústavy měly článek o vedoucí úloze komunistické strany. V Lisabonské smlouvě v čl. 17 v odst. 3 se říká, že členové komise jsou vybíráni podle požadavku evropanství. To je přesná analogie. To si nevymyslel Klaus ani česká malost – to je fakt. Předseda komise získá důvěru za podpory nadpoloviční většiny všech poslanců EP, ale nedůvěru by musela vyslovit dvoutřetinová většina, takže k tomu nikdy nedojde. Tím se říká, že komise má neomezenou moc. Nesmí se do ní nikdy dostat euroskeptik, ani někdo, kdo by si přál nějakou změnu. Členové komise nesmí brát ohled ani na státy, ani na jednotlivce, ani na jiné instituce. Nejsou nikomu odpovědní, ale rozhodnutí komise musí státy poslouchat. Ať to čtu horem dolem, je to popis totalitní instituce.

 • SOD

  Podle mne má EU chyby, ale srovnávat ji s RVHP je nesmysl.

 • Host chatu

  RVHP fungovala lépe, neregulovala každodenní život lidí.

 • SK

  Já nejvíc EU vytýkám jako eurorealista, že je málo proizraelská, nebo mi vadí, že třeba v r. 2006 blahopřála k uzdravení nebo narozeninám - teď už přesně nevím co to bylo - ale jedno z toho to bylo - zločinci F. Castrovi!

 • Host chatu

  Psal jsem dopis F. Mogherini, zda by uvážila uznání Jeruzaléma za hlavní město Izraele. Odpověděla mi, že politika EU je v této věci jednoznačná a společná: podporuje Palestince. Podpora jde tak daleko, že se za evropské peníze pravděpodobně nakupují zbraně pro teroristy.

 • SOD

  Udělal podle Vás V. Klaus jako prezident chybu, že podepsal tzv. Lisabon. smlouvu?

 • Host chatu

  Ano, já jsem mu radil, aby ji nepodepisoval a doufal jsem, že nepodepíše.

 • igr

  Vidíte na EU i pozitiva?

 • Host chatu

  Všechno, co EU dělá, umím převést na smluvní základnu a mezivládní spolupráci. Bez Bruselu, bez Komise, bez EP. Umím při tom odstranit demokratický deficit. Nic pozitivního neexistuje, protože máme lepší a efektivnější alternativu. Kdybyste se zeptal, co bych v novém modelu zachoval, tak by to byla výměna studentů (smlouva na několik stránek), jednotný trh bych proměnil na volný obchod, což je lepší varianta, pro Schengenský systém mám také jinou lepší alternativu. Pro mne EU nevypadá příliš atraktivně. I k tomu nejlepšímu umíme navrhnout zlepšení.

 • GF

  Kritizujte EU, ale zároveň i Rusko!

 • Host chatu

  Já to dělám, pravidelně. Rusko není a v této podobě nikdy nebude náš spojenec. Když se rušila RVHP, přišli Rusové za Václavem Klausem, že by se nyní mohla začít dělat nějaká nová družba. On jim na to odpověděl: My s vámi nechceme dělat družbu, my s vámi chceme dělat byznys. S tím bych souhlasil. Družba je totiž politicky motivovaná hospodářská spolupráce. Družbu prosazuje Zeman, když chce politicky motivované hospodářské vztahy s Čínou a s Ruskem. Oproti tomu byznys je spolupráce motivovaná výhradně ekonomickými důvody. Rusko v této podobě není a nebude náš spojenec, ale byznys tam opatrně dělat můžeme.

 • Mortar

  Pokud vím podíl na tom, že jsme v EU má i V. Klaus. A M. Zeman dokonce vyvěsil vlajku EU na Pražském hradě!

 • Host chatu

  Když Zeman vyvěšoval vlajku na Hradě, byl jsem tam proti tomu protestovat. Podíl Klause na členství v EU nějaký je, v dobách před Maastrichtskou smlouvou, kdy se jednalo o zcela jinou instituci, podal přihlášku.

 • DIS

  Co říkáte na názor prezidenta ČR M. Zemana, že by v referendu o EU hlasoval pro setrvání v EU?

 • Host chatu

  Máme špatného prezidenta, dokonce podporuje federalizaci Evropy.

 • SK

  Chtěl bych plně podpořit úsilí Makedonie při začlenění se do Evropské unie i NATO, uvedl při návštěvě Makedonie prezident Miloš Zeman. Takže je pro rozšiřování EU, co vy na to?

 • Host chatu

  Rozšiřování EU už nemá smysl, EU musí skončit.

 • Anna

  Myslím si, že pro vystoupení z EU jsou v ČR pouze političtí extremisté, bohužel jste se jím stal i vy. A to jste byl kdysi oporou české neextremistické pravicové politiky!

 • Host chatu

  Když jsme navrhovali vstup do NATO, byli jsme tři všichni se nám smáli, že jsme političtí skinheadi. To byl tehdy opravdu extremismus – protože jsme tou dobou ještě byli ve Varšavské smlouvě. Za pár let budou za extremisty považováni bývalí příznivci Evropské unie.

 • BRAINKB

  Budete kandidovat do EP příští rok? A je Vám jasné, že už moc šancí nemáte v této kandidatuře!

 • Host chatu

  O mně přece vůbec nejde, já mám tolik plánů, že se těším, až si zase od politiky odpočinu.

 • DENMARK

  Myslím, že EU není největší problém ČR - největší problém je tu s Ruskem, ve vládě podporované komunisty, v tom že ve sněmovně jsou levic. extremisté - ČPS a pravic. extremisté SPD!

 • Host chatu

  Vládu a parlament máme přesně takové, jaký je český národ. Chcete-li změnu, začněte u svých sousedů, příbuzných, známých, přátel, kolegů. Jiná cesta není.

 • Sonja

  Odpor k EU v ČR je jen nenávist vůči SRN, benešovský nacionalismus, oslavování obludných Benešových dekretů a protisudetoněmecká nenávist.

 • Host chatu

  To sice můžete tvrdit, ale musela byste pro to mít nějaké argumenty, aby to někdo bral vážně. Před chvílí jsem uváděl pár argumentů založených na citátech z Lisabonské smlouvy. To není žádná nenávist, to je věcná a logická argumentace. Další příklady budu uvádět na setkání 20. října na Palachově náměstí od 14 hodin.

 • ANTIMONY

  Je SSO pro vystoupení z EU? Jak jste vy hlasoval v r. 2003 v referendu o EU?

 • Host chatu

  Hlasoval jsem proti. Svobodní (prosím nepoužívat SSO) považují czexit za jednu z možností, ale dávají přednost alternativě, kterou jsem už zmiňoval.

 • SK

  Není ten odpor vůči EU jen v možné narcistické poruše osobnosti V. Klause st.?

 • Host chatu

  Nevím, čím by se to mělo dokázat. Když jsme zakládali Svobodné, byli jsme první a jediní, kdo říkali, že to jde jinak i bez EU. President Klaus tehdy a ještě několik roků potom tvrdil, že nemáme alternativu k členství v EU. Až po několika letech změnil názor a přidal se k nám.

 • HAJTKA

  V. Klaus, exprezident, kdysi řekl, že k EU není alternativa!

 • Host chatu

  Ano, opakoval to mnohokrát. A my (Svobodní) jsme protestovali a tvrdili, že to jde i jinak – bez EU.

 • SK

  SSO měla jediný úspěch, křeslo v EU - volby 2014. To je dost málo, ne? Je tedy vidět, že neoslovila svoji protiunijní politikou moc lidí...

 • Host chatu

  To tak v politice někdy bývá. Ale daleko více jde o myšlenky, než o volební úspěchy.

 • ANTI

  Byl jste antikomunistický disident před. r. 89 a pak mluvíte na demonstraci, kde mluví i komunista Ransdorf, trochu divné ne?

 • Host chatu

  Ano, já jsem se tam také necítil dobře, dostal jsem informace, že půjde o zcela jiné setkání. Ale s Ransdorfem jsem diskutoval mnohokrát, byli jsme spolu v zahraničním výboru mnoho let. Politik musí skoro denně mluvit s lidmi, které si nevybral.

 • SK

  Myslím, že odpor k EU (jsem samozřejmě pro negativní kritiku EU! ale ne nenávist), nenávist k sudetsk. Němcům, obdiv k husiství, panslovanství jsou omyly českých dějin.

 • Host chatu

  Můj názor na EU se opírá o analýzu dokumentů a stávající praxi. Už jsem tady k tomu uvedl několik argumentů. Husitství si vážím přečetl jsem hodně spisů Jana Husa a asi celého Petra Chelčického a některé další autory. Můžete prosím uvést nějaké konkrétní argumenty? Pokud jde o panslovanství, tak to s vámi souhlasím. Opírám se při tom o spisy Karla Havlíčka Borovského, Masaryka a předválečné spisy Beneše.

 • STATEOFM

  Kdysi byl exprezident V. Klaus eurorealista - myslím, že je eurorealismus je nejsprávnější postoj k EU!

 • Host chatu

  Nevím, zda někdy byl Václav Klaus eurorealista. Pokud vím, tak manifest eurorealismu předložil Jan Zahradil, nevzpomínám si, že by se k tomu někdy vyjadřoval Václav Klaus. Pokud se pokouším nějak definovat, co to eurorealismus je, tak se mi zdá, že to je střídavá kritika a střídavé přitakání. Jako například Jan Zahradil, když prohlásil, že předsedu komise Barossa dvakrát volil a že kdyby kandidoval potřetí, že by už pro něj ruku nezvednul.

 • ANton

  Jednou z podmínek sestavení současné české vlády bylo od komunistů, že nebudou posilovány příští mise, které v rámci NATO budou od České republiky žádány. O to byste se měl zajímat a ne o EU, která má jistě chyby, ale není to takové nebezpečí jako když nebudou posilovány ony mise!

 • Host chatu

  Já na ty mise nemám vůbec žádný vliv, v EP se mohu věnovat jenom Evropské unii. Docela hodně se o to zajímám, ale to je vše, co v této věci mohu udělat.

 • Wintera

  Starajte se prosím o to, aby tady v ČR byla US základna - v Polsku ji chtějí a neřešte EU!

 • Host chatu

  Já bych se rád staral, ale to je výhradně v kompetenci Sněmovny, zejména zahraničního výboru a branného výboru. Se mnou se o tom nikdo nebude bavit. Pokud vím, tak v současnosti není žádná naděje o něčem takovém mluvit. Tehdy jsme to mohli mít zadarmo a dokonce navíc získat přístup k informacím o kosmické bezpečnosti. Zatím nemám nápad, jak by se to dalo udělat. Ale z EP to nejde, to bych musel být ve Sněmovně.

 • Silesian

  Dobrý den... neměla by (logicky ! ) centrála EU snížit přiměřeně počet úředníků a také svůj rozpočet o míru danou velikostí podílu odcházející V.Británie ?? Neměl by se zmenšit také europarlament ?

 • Host chatu

  Ano, snížit rozpočet, to by EU měla. A uvolněná křesla by měla zůstat prázdná, zatím si je rozdělují mezi sebe ostatní státy.

Foto: archiv

Autor: - red -
Časopis Týden

Předplaťte si časopis Týden

V čísle 10/2021 najdete >
Týden

Sedmička

Exkluziv

Interview

Instinkt

Nebezpečné vztahy

Týden rozhovory

Týden speciál

Sedmička křížovky

Sedmička pro ženy

Sedmička pro maminky

Sedmička Krimi

Sedmička Extra

VIP svět

TV Komplet

Sedmička Retro

TV Barrandov

Kino Barrandov

Barrandov Krimi


Tento web používá k poskytování služeb soubory cookie. Více informací najdete ZDE.