Jaká je občanská vybavenost v obcích? Odpovídal europoslanec Stanislav Polčák

Chat je uzavřený02.04.2019 11:00

Stanislav Polčák.

Jaká je občanská vybavenost obcí? Co všechno do této kategorie spadá? Má vzestupný, nebo spíš zestupný trend? Ptejte se europoslance Stanislava Polčáka. Host odpovídá v úterý 2. dubna od 11.00.

Stanislav Polčák je europoslancem klubu Evropské lidové strany. Vystudoval práva na Univerzitě Karlově. V Evropském parlamentu se pohybuje od rokuu 2004, kdy se stal vedoucím poslanecké kanceláře. Veřejnou činnost vykonává od roku 2002, kdy byl zvolen místostarostou obce Vysoké pole. Poslancem Parlamentu České republiky je od roku 2010.

Chat

 • SK

  Jaká je občanská vybavenost obcí?

 • Host chatu

  Laicky řečeno tím rozumíme, jaké služby, příp. infrastrukturu mají obyvatelé v obci k dispozici, Vybavenost obcí je jedním z kritérií, které slouží ke vzájemnému porovnání jednotlivých územních celků nejen mezi regiony České republiky, ale i z mezinárodního pohledu. Pojem „občanská vybavenost” se začal používat v době centrálně plánovaného hospodářství a zahrnuje řadu rozdílných typů staveb. Původně měl označovat stavby, které doplňují obytné a výrobní stavby a zajišťují různé služby pro obyvatele. Dnes už jej ale vnímáme šířeji jako něco co zásadně ovlivňuje kvalitu života. Mezi základní typy objektů občanské vybavenosti patří ubytovací služby, např. hotely, penziony, nebo ubytovny, restaurace, administrativní a správní budovy, školská zařízení, nemocnice, obchodní domy, prodejny, tržnice, divadla, kina, kulturní domy.

 • DENMARK

  Proč je třeba dobré sledovat občanskou vybavenost českých obcí?

 • Host chatu

  Má to řadu dobrých důvodů, naše země - jejích sídelní struktura a krajina se utvařela po staletí a má nádhernou podobu, co 3 - 5 km natrefíte na nějakou obec či vísku. To je obrovské bohatství, všude u nás žijí lidé, kteří obhospodařují tuto zemi. Nicméně postupem 20. stol. narostly významně nároky, co občané očekávají, že jim stát, potažmo obec zajistí ke kvalitnějšímu životu, ať sociální, zdravotní, kulturní, sportovní, vzdělanostní atd. Občané dnes očekávají, myslím, že oprávněně, že tam, kde budou žít, budou mít dostupné tyto služby. Pokud stát nepodpoří v dobudování základní infrastruktury obce, města, regiony a jejich vybavenost, začnou se postupně občané sestěhovávat do velkých aglomerací, jejich prstenců, a to budou přinášet ohromující negativa. Takového vývoje se bojím, bojuji už leta za obce a jejich rozvoj, protože pokud selžeme, ztratíme to ohromné bohatství, které nám naši předkové nechali.

 • SK

  Zlepšuje se stále obč. vybavenost v čes. obcích?

 • Host chatu

  Paušální odpoveď nefunguje. Stát nepostupuje dlouhodobě předvídatelně, postupně se situace zlepšuje, ale máte pořád tisíce obcí, kde nejsou veřejné vodovody, máte v dezolátním stavu sportoviště, kde mladí by mohli trávit svůj volný čas. Pomohlo v tomto zřízení krajů, protože ty se snaží tuto vybavenost zlepšit, ale ten kumulovaný dluh po desítky let se nevyřeší ani během deseti let. Pokud však do smysluplné vybavenosti obcí nezačne stát investovat, pocítí razantní dopady sestěhovávání obyvatel do několika měst, což je vývoj, který si skutečně nepřeji. Sám bydlím na úplně maličké obci u Benešova.

 • Petr Řepka

  Dobrý den, myslíte si, že Britové odejdou z EU?

 • Host chatu

  Myslím, že to neví ani oni. Přál bych si, aby zůstali, jde nepochybně o oslabení Unie, oslabení i našich národních zájmů. Britové pomáhali vyvažovat. Stále věřím, že jedno hloupě formulované referendum nemůže vykolejit jednu z nejstarších parlamentních demokracií na světě. Co se však v Británii děje, tomu nemůže už rozumět vůbec nikdo. Ukazuje to na nebezpečí, kdy o klíčových otázkách směřování země musí být kladeny jasné otázky. Ti, kdo volili, odejít, určitě nevěděli, jak, za jakých podmínek, bez jakýchkoli vztahů s Unií, či s určitými vztahy? Je to smutný pohled.

 • Jan Suchý

  Jak se u nás podle vás čerpají dotace v obcích? Pořád se staví rozhledny v údolích?

 • Host chatu

  Obce čerpají skvěle, vyjímky jsou, ale výsledný obrázek při té míře byrokracie je vynikající. Kdyby stát hospodařil jako obce, měli bychom už pozlacené i chodníky. Několik rozhleden v údolí stojí, ale odpovědnost leží také na tom, kdo je schválil. Nedivím se některým obcím, že je z nějakého důvody chtěly, smysl jejich nechci hodnotit, ovšem to měly udělat kontrolní orgány. Pokud obce staví rozhledny v údolí za své, pak je to jen jejich věc..

 • Karel Vacek

  Co mohou evropští poslanci dělat pro to, aby se zvyšovala kvalita života v našich regionech? Lze pro ně například cíleněji směřovat podporu z evropských fondů?

 • Host chatu

  Já se regionální politice věnuji již téměř 20 let. Nyní pracuji v Regionálním výboru EP a myslím, že se nám podařilo nasměřovat evropské fondy na skutečné potřeby regionů a venkova. I ČR začíná trápit vylidňování. Lidé se za prací i pohodlnějším životem často stěhují do větších měst. Typickým příkladem jsou mladí, kteří odejdou studovat do některé z metropolí, usadí se tam a zpátky domů se už nevrátí. Nejdramatičtější úbytek obyvatel za uplynulých deset let zaznamenal Moravskoslezský kraj, hromadný exodus ale dusí i další regiony. Ruku v ruce s tím je tu i znatelný úpadek dostupnosti služeb, tj. snižování občanské vybavenosti.Právě na zajištění těchto služeb, na dostupnou vodu a adaptaci klimatickým změnám musíme napřímit naše veřejné zdroje i evropskou podporu. Je to skutečně klíčová priorita, o jejíž prosazování jsem se snad úspěšně snažil. Příslušná legislativa byla EP schválena minulý měsíc.

 • Jarmila Novotná

  Co budete dělat pro ochranu životního prostředí, například proti enormnímu suchu?

 • Host chatu

  Jak píšu níže, sucho skutečně ohrožuje naši zemi, ale i Evropu a klimatické změny ohrožují vlastně miliardy lidí po celém světě. Ony skutečně nastávají a kdo celý problém zlehčuje, ten hazarduje s naší budoucností. Stále v ČR nemáme tisíce obcí napojené na veřejné vodovody, lidem vysychají studny, musíme investovat do propojenosti vodárenských soustav. Stav ovzduší je v některých regionech v naši zemi otřesný. Z půdy nám mizí díky erozi substrát, bohužel takový přístup není ojedinělý. V evropských fondech bude nově na tyto potřeby alokováno 30% prostředků, ovšem s nižší podporou pro většinu krajů v ČR, protože se posunuly do bohatších regionů. To je pak úkol pro stát začít najít dostatečné další zdroje, abychom dokázali těmto problémům fakt účinně čelit. Pokud to neuděláme v následujících deseti letech, budou následné investice obrovské a nezaplatitelné v krátkém čase.

 • Jiří Kameník

  Je Čechy v Bruselu slyšet?

 • Host chatu

  Je i není. Hlavní roli má však česká vláda, ta je jednou ze 27 členských vlád. 21 českých zástupců v EP musí umět přesvědčovat své kolegy a frakce o klíčových věcech. Ovšem hlavní slovo ČR reprezentuje na Evropské radě premiér. Takže mne například dost zajímá, jestli p. Babiš něco pro ČR reálně vyjedná, zejm. rozpočtový propad pro ČR na násl. období minus 25%, to jsem fakt zvědavý,co p. premiér dosáhne. Bohužel se sám oslabuje svými kauzami, trestním stíháním, kolosálním konfliktem zájmů, to všechno samozřejmě ostatní premiéři ví. Jsem zvědav na výsledky, slov jsme už slyšeli dost.

 • Renata Jandova

  Jaké je Vaše hlavní téma?

 • Host chatu

  1) zajištění bezpečnosti Evropy, a to i v širším smyslu - pásu sousedství. 2) prosperita - Evropa bez zbytečných překážek, které brání obchodu či reálnému naplňování práv občanům, podnikatelům. 3) evropské standardy kvality života, mezi které musí patřit i důraz právě na občanskou vybavenost. 4) životní prostředí a adaptace na klimatické změny.

 • Emily

  Co je to vlastně občanská vybavenost? Co do ni patří?

 • Host chatu

  již jsem odpověděl níže.

 • Karel H.

  Všiml jsem si, že kandidujete do Evropského parlamentu společně s Jiřím Pospíšilem. Jaký byl důvod?

 • Host chatu

  Řada dobrých důvodů. Nepokládám za správné, abychom proevropského voliče postavili zase před volbu tří - čtyř podobných sestav, které by zvažoval volit. My jsme šli právě v zájmu Evropy a budoucnosti naší zemi v ní cestou netříštit síly. Sestavili jsme společnou kandidátku 18 politických stran a hnutí pod názvem STAROSTOVÉ s regionálními partnery a TOP 09, tím i vyjadřujeme toto spojenectví směrem k regionům. Dohodli jsme se na celém programu pro toto období (28 str) a zároveň s kolegy z TOP 09 navazujeme na dosavadní dobrou spolupráci v EP uplynulých 5 let. S Jiřím Pospíšilem a Luďkem Niedermayerem máme velmi dobré a korektní vztahy. Mrzí mne, že namísto spolupráce ostatní proevropské strany šly cestou každá vlastní kandidátku. V Polsku se proevropské strany také sjednostily. Jsem na tento náš postup skutečně hrdý a mrzí mne, že některé strany (i osoby) odmítly společný postup.

 • Jana Šímová

  Dobrý den,
  bydlím v jihomoravské obci, která má asi 120 obyvatel. Pár domům tady chybí voda do baráku, pořád to taháme jak to jen jde. Starosta říká, že je tady málo obyvatel a tudíž nemáme na kanalizaci a vodovod peníze... Je nějaké řešení?

 • Host chatu

  Řešení je sdružit zdroje na posílení vrtu, vybudování vodovodu a dotažení přípojek k domům. Zdroje na tyto investice jsou a budou (obecní, krajské, národní a evropské) a musí mít přesně tyto nutné veřejné potřeby prioritní přednost. O to jsem se snažil při příprávě legislativy na nové období.

 • Tomáš

  Jak vy se angažujete v oblasti obecní samosprávy?

 • Host chatu

  Jsem předsedou Sdružení místních samospráv ČR. Sdružení je nevládní apolitická organizace s celostátní působností, která sdružuje a hájí zájmy obcí a měst v ČR. Ze širokého spektra aktivit ve prospěch samospráv lze zmínit především prosazování spravedlivého dělení daňových výnosů mezi obce a města v ČR (rozpočtové určení daní). Agenda SMS ČR dnes zahrnuje připomínkování nejrůznějších legislativních návrhů, prezentace a prosazování potřeb menších obcí a měst, hájení zájmů venkova a jeho obyvatel a spolupráce v protikorupčních aktivitách ve veřejné správě.

 • Edit

  Co nejvíce trápí český venkov?

 • Host chatu

  Jak jsem již psal, český venkov trápí vylidňování. Lidé se za prací i pohodlnějším životem často stěhují do větších měst. Typickým příkladem jsou mladí, kteří odejdou studovat do některé z metropolí, usadí se tam a zpátky domů se už nevrátí. Nejdramatičtější úbytek obyvatel za uplynulých deset let zaznamenal Moravskoslezský kraj, hromadný exodus ale dusí i další regiony. Ruku v ruce s tím je tu i znatelný úpadek dostupnosti služeb, tj. snižování občanské vybavenosti.

 • Honza

  Proč bych Vás měl volit?

 • Host chatu

  Těžko psát jen o sobě. Máme vynikající celou kandidátku se skutečnými osobnostmi jak v celostátním měřítku, tak regionálním - děkanku FF Univerzity Hradec Králové paní Springerovou, exper. archeologa p. Pavla Pavla. Občané mi dali možnost zastupovat posledních pět let Českou republiku v Evropském parlamentu. A stejně tak jsem dostal důvěru starostů 1800 českých a moravských obcí, abych hájil jejich zájmy coby předseda Sdružení místních samospráv ČR. Vážím si toho a jsem za toto spojení mimořádně vděčný. Intenzivně díky tomu vnímám potřeby našich obcí a měst i komplikace, se kterými se potýkají. Velká politika, ať už v Praze, Bruselu nebo Štrasburku, bývá těmto skutečnostem často příliš vzdálena. Všichni občané, od velkoměst po tu nejmenší vesnici, si přitom zaslouží evropskou kvalitu života. Chci pokračovat dále ve své práci, jak nejlépe dovedu.

 • pavel

  Co si myslíte o Czechzitu, je to téma?

 • Host chatu

  Úspěšná budoucnost České republiky je spojena se členstvím ve fungující EU. Nevěřte těm, kdo halasí pro vystoupení ČR z Unie. Chaos, který takové rozhodnutí může vyvolat, momentálně sledujeme ve Velké Británii. Místo toho kriticky upozorňujme na problémy a aktivně je řešme. Až bude končit příští volební období do Evropského parlamentu, budeme členy už 20 let. Je načase abychom měli identifikované naše zájmy v Unii a v jejích orgánech nás zastupovali zkušení odborníci, abychom využili všechny možnosti pro rozvoj Česka. Zní to jako klišé, ale naším cílem je skutečně předat našim dětem jednou zemi, ve které se bude dobře žít. A ve které budete mít možnosti vést kvalitní život na evropské úrovni v každé obci, od „Aše po Jablunkov“.

 • Radim Novák

  Jak se na nás v EU ostatní dívají, podle Vás?

 • Host chatu

  Obraz České republiky v Evropě i ve světě je již po řadu let bohužel poškozován a naše země stále více odpadává z centra dění a vlivu v Unii. Lví podíl na tom má současná hlava státu, která se přes prvotní proklamace o svém evropanství stala (spolu se svými důvěrníky) nepokrytým zástupcem ruských zájmů. Naší pověsti v Unii pochopitelně ani nepřispívá, když na vrcholná jednání vysílá premiéra, trestně stíhaného za rozkrádání evropských prostředků, který nadto přes svůj ohromující střet zájmů sleduje dokonce při vyjednávání o dalším směřování Unie své vlastní obchodní zájmy. Na druhou stranu to ještě není tak špatné, aby s tím nešlo něco udělat. Byl proto opět nasměřovat obraz naší země v Evropě k roli důvěryhodného a seriózního partnera. Nabízíme občanům volbu seriózního proevropského programu a kandidátů s nezpochybnitelnou odborností, usilujeme o Unii zaměřenou na bezpečí svých občanů a evropskou kvalitu jejich života.

Foto: archiv

Autor: - red -
Časopis Týden

Předplaťte si časopis Týden

V čísle 06/2024 najdete >
Týden

Sedmička

Interview

Instinkt

TV Barrandov

Kino Barrandov