Jaká je situace pražských mostů? Odpovídal Petr Smolka

Chat je uzavřený11.03.2019 11:00

Petr Smolka.

Zajímá vás, kdy proběhne jarní čištění ulic ve vaší lokalitě? Kde zaparkovat auto během čištění? Jaká jsou pravidla P+R parkování? Kde letos vzniknou nové cyklostezky? Které ulice a silnice se budou opravovat? Jaká je situace pražských mostů? Na tyto a další otázky odpoví Ing. Petr Smolka, generální ředitel Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. Host odpovídá v pondělí 11. března od 11.00.

Ing. Petr Smolka zastává funkci generálního ředitele a předsedy představenstva Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. od 1. 4. 2017. Vzdělání získal na Vysoké škole báňské Technické univerzity Ostrava, kde dokončil inženýrské studium na Fakultě metalurgie a materiálového inženýrství v oboru Řízení metalurgických procesů. Svou pracovní dráhu začal na ministerstvu financí, poté působil na ministerstvu pro místní rozvoj. Než přišel do Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s., zastával manažerské funkce v Dopravním podniku hl. m. Prahy, a.s. a Pražské teplárenské, a.s.

Chat

 • Jana

  Jak vidíte situaci pražských mostů? Které v nejbližší době čekají opravy a s tím související dopravní omezení? Děkuji za odpověď

 • Host chatu

  Je třeba si přiznat, že stav některých mostů není dobrý. Jejich údržba byla dlouhá léta podfinancována, a to především z pohledu financování větších oprav a diagnostik. Řada z nich, potřebuje zásadní generální opravy. Možná to není vidět, ale naši lidé za poslední rok odvedli neuvěřitelný kus práce. V posledním roce jsme zahájili diagnostiky velkých mostů (Hlávkova, Palackého, most Legií, Barrandovský most, atd.). Postavili jsme 13 nových mostů na místě původních, které už nebylo možné opravit, například most X052 v Nových Butovicích, řadu dalších jsme opravili. Nyní opravujeme hned tři velké silniční mosty, a to přes Růžičkovu rokli v ulici K Barrandovu, Slánská a přes D0 v ulici Ořešská. Neflákáme se.

 • Lída

  Hezký den. Kdy bude zahájeno čištění ulic po zimě? Podle čeho se stanovují termíny pro jednotlivé městské části?

 • Host chatu

  Blokové čištění pražských ulic zahájíme jako každý rok na počátku dubna. Termíny jsou plánovány několik měsíců dopředu s tím, že jednotlivé ulice jsou sloučeny do bloků, a to tak, že je myšleno na přeparkování vozidel obyvatel do blízkého okolí. Informace o konkrétním termínu čištění Vaší ulice, najdete po finálním schválení plánu od konce března na našich internetových stránkách nebo si můžete nechat tuto informaci s upozorněním zasílat prostřednictvím naší služby veřejnosti TSK INFO, do níž se můžete registrovat na www.tsk-praha.cz .

 • Z. K.

  Zdraví vás, rád bych se zeptal, zda plánujete rozšíření modřanské cyklostezky? V některých částech je tak úzká a poškozená, že není snadné se tudy prodírat mezi ostatními cyklisty.

 • Host chatu

  Ano, připravujeme rozšíření cyklostezky Modřany – Zbraslav (v návaznosti na severní i jižní části cyklostezky A2 v úrovni pod Radotínským mostem). Stezka se bude na několika místech rozšiřovat, zejména v místech jejího poškození po povodních. Na těchto místech dojde nejen ke kompletní výměně všech konstrukčních vrstev, ale i k výstavbě nových opěrných zdí, které zabrání dalšímu sesedání.

 • Stepan

  dobry den, jake nove cyklostezky se planuj na letosni rok?

 • Host chatu

  Letošní největší investicí CYKLO bude bezesporu akce Rokytka – vodní prostup (Praha 8, Praha 9). Dále pro letošní rok počítáme s realizací stezek: Cholupice – Dolní Břežany, Na Prostřední cestě, 1. etapa (Koloděje), Suchdolská – V Sedlci, Cyklostezka Pražačka, Cyklostezka Modřany, K Dolům – Na Havránce, Zbraslav – Jarov - 2. etapa (poslední chybějící úsek) a rozšíření stávající stezky v Radotíně (od Šárova kola po ulici K Přívozu).

 • SK

  Který pražský most je na tom technicky nejlépe a který nejhůře?

 • Host chatu

  Vezmeme-li nejsledovanější mosty přes Vltavu, pak nejlépe je na tom nový Trojský most a nejhůře Libeňské soumostí, zejména jeho rámové konstrukce v předmostí.

 • SK

  Jaký je technický stav Nuselského mostu?

 • Host chatu

  Nuselský most v minulých letech prošel zásadní rekonstrukcí. Vyměnili jsme kompletně hydroizolaci, opravili dilatace a kompletně byl celý most sanován včetně jeho pláště, přestavěny chodníkové římsy, položen nový povrch, bylo instalováno nové osvětlení i záchytný systém svodidel. Díky tomu jsme prodloužili jeho životnost o desítky let. Jeho stav byl před rekonstrukcí hodnocen na stupni 4 (uspokojivý) ze sedmibodové škály, nyní je spodní stavba na stupni 1, horní stavba na stupni 2.

 • DENMARK

  Jaký je technický stav pražských tunelů v současnosti?

 • Host chatu

  Pražské tunely patří mezi nejbezpečnější v Evropě. Tunelový komplex Blanka je jeden z nejmodernějších projektů tohoto druhu v Evropě, a to především z hlediska vnitřního vybavení a vzájemného propojení systémů, jako jsou vzduchotechnika, osvětlení, kamerový systém či řízení dopravy. Důležitou součástí pražské dopravy je také Strahovský tunel, který byl projektován v 80. letech minulého století a otevřen v roce 1997. Jsme si vědomi jeho limitů a doby vzniku, proto v současnosti prochází modernizací. V posledních dvou letech jsme instalovali novou vzduchotechniku, v současnosti připravujeme projekt na kompletní výměnu osvětlení a jeho další modernizaci. Průběžně ve všech tunelech kontrolujeme a udržujeme nejen dopravní značení, ale i povrchy s ohledem na jejich smykové vlastnosti, a tak dále.

 • Daniel

  Dobry den, lze nekde ziskavat aktualni informace o planovanych opravach a uzavirkach v Praze? Idealne aby mi byly zasilany napr na email?

 • Host chatu

  Ne všechny dopravní omezení má na svědomí TSK a.s. Opravy provádí také další subjekty jako správci kanalizace, vodovodů, poduličních sítí, dopravní podnik, a další. Informace o zásadních akcích s dopadem na dopravu realizovaných TSK a.s. najdete na našich internetových stránkách www.tsk-praha.cz (podrobněji v záložce Významné stavby) nebo prostřednictvím twitterového účtu TSK Praha. Zasílání zpráv o novinkách a připravovaných akcích do Vašeho emailu si lze objednat prostřednictvím služby TSK INFO.

 • TRX

  Planuji se na pristi rok opravdu opravy Barrandovskeho mostu? A jak pokracuji plany s realizaci Dvoreckeho mostu?

 • Host chatu

  V současné době probíhá projektová příprava celkové rekonstrukce Barrandovského mostu, jehož součástí je i podrobná diagnostika stavu mostu. Je třeba si uvědomit, že tento most byl otevřen před více než 30 lety (jižní část - 1983, severní část - 1988) a některé jeho části se blíží své životnosti, proto je jeho zásadní rekonstrukce nutná. Kdy bude tato rekonstrukce zahájena závisí na vydání všech potřebných povolení a vysoutěžení dodavatele. Pokud jde o takzvaný Dvorecký most, tato otázka není v naší kompetenci, neboť jeho stavbu připravuje hlavní město Praha.

 • AlanD

  Zdravím. Zajímalo by mě, jaké se letos plánují opravy v Praze na léto?

 • Host chatu

  Některé velké opravy jsme již zahájili jako například další etapu opravy Českobrodské ulice v Běchovicích, omezení dopravy se dotýká i oprava mostu přes Růžičkovu rokli v ulici K Barrandovu. Od 18. března zahájíme další etapu opravy Štěrboholské spojky od křižovatky s Průmyslovou ulicí směrem z Prahy, budou pokračovat práce na protihlukové stěně v ulici Slánská na Praze 17, zahájíme opravu protihlukové stěny v ulici Bělohorská směrem do centra. V létě plánujeme opravu svodidel na Jižní spojce, pokračování oprav Ústecké ulice, Na Slupi, Vídeňské, části Evropské třídy a dalších. Chápeme, že tyto opravy mají nepříjemný dopad na dopravu, ovšem je třeba si uvědomit, že dluh na stavu komunikací v naší správě je odhadován na 20 miliard korun. Zkrátka opravit je musíme.

 • Jonas

  Dobry den, proc tak casto probihaji nocni uzavirky tunelu?

 • Host chatu

  V tunelech na městském okruhu musíme z důvodu bezpečnosti každý měsíc provést kontrolu technologií a čištění kamerového systému. V tomto čase provádíme i další běžnou údržbu, ale také opravy po nehodách, zkrátka vše, co nemůžeme udělat za provozu. Všechny tunely také 3x do roka kompletně čistíme a myjeme, a to z důvodu vysokého znečištění emisemi a prachem, což je dáno hustotou provozu (přes 80 000 vozidel denně).

 • Dita

  Jaký je v současné chvíli stav Libeňského mostu? Plánují se zde nějaká další opatření? Děkuji

 • Host chatu

  Stav Libeňského soumostí je hodnocen klasifikačním stupněm VI. (velmi špatný). Jeho nejkritičtější části jsou podepřeny a jeho stav průběžně sledujeme a monitorujeme. V současné době čekáme na závěry Kloknerova ústavu ČVUT, z nichž vyplyne způsob jeho opravy. V dohledné době neplánujeme žádná další dopravní opatření nebo omezení.

 • Rudolf

  Krásný den přeji. Jaké velké opravy se letos plánují a s tím také dopravni omezení? A kdy začnou první opravy po zimě?

 • Host chatu

  Pokud máte na mysli běžnou údržbu a opravy výtluků po zimě, pak jsme s nimi již začali a provádíme je postupně. Na očekávané velké opravy jsem již odpovídal v předchozím dotazu.

 • Tadeáš

  Jaká jsou pravidla používání záchytných parkovišť? A jaká je jejich kapacita?

 • Host chatu

  Pokud máte na mysli parkoviště P+R, pak se řídí provozním řádem schváleným hlavním městem Prahou ( bit.ly/2HdY0lW ) . V současné době spravujeme 19 P+R parkovišť v 16 lokalitách s kapacitou 3 433 stání.

 • Jana

  Může mi být během čištění ulic odtaženo auto, pokud ho nepřeparkuji?

 • Host chatu

  Ano, může. Provádí se buď takzvaný technický úkon, kdy je vozidlo z místa čištění naloženo na odtahový vůz a po vyčištění komunikace vráceno na původní místo nebo dochází k takzvanému zpětnému odtahu. Podrobnější informace najdete v tomto článku: https://bit.ly/2UvyLOX

 • Bohuslav B.

  Dodnes jsem neslyšel/nečetl žádné závěry, co přesně bylo příčinou pádu Trojské lávky. Přitom z důvodů detailního zkoumání byly zbytky lávky přesunuty na nějaké místo, kde se jimi měli zabývat odborníci. Jsou tedy už k dispozici nějaké finální posudky, ze kterých se dá přesně rekonstruovat co předcházelo pádu lávky? (jak mohla lana zkorodovat? jak to, že se lana přetrhla najednou?...)

 • Host chatu

  S ohledem na stále probíhající vyšetřování se k této záležitosti nemůžeme vyjadřovat.

Foto: archiv

Autor: - red -
Časopis Týden

Předplaťte si časopis Týden

V čísle 9/2021 najdete >
Týden

Sedmička

Exkluziv

Interview

Instinkt

Nebezpečné vztahy

Týden rozhovory

Týden speciál

Sedmička křížovky

Sedmička pro ženy

Sedmička pro maminky

Sedmička Krimi

Sedmička Extra

VIP svět

TV Komplet

Sedmička Retro

TV Barrandov

Kino Barrandov

Barrandov Krimi


Tento web používá k poskytování služeb soubory cookie. Více informací najdete ZDE.