Jaké jsou moderní způsoby léčby srdečních arytmií? Odpovídal prof. MUDr. Miloš Táborský

Chat je uzavřený25.07.2017 10:00

Prof. MUDr. Miloš Táborský, CSc., FESC, MBA.

Arytmie, poruchy srdečního rytmu, postihují až jednu třetinu světové i české populace. V řadě případů pacienty přímo ohrožují na životě a jejich léčba ve vyspělých zemích patří k prioritám zdravotní péče. Česká republika je v léčbě poruch srdečního rytmu na velmi slušné evropské úrovni. Moderní léčba arytmií představuje řadu postupů a zaměřuje se hlavně na nefarmakologické postupy, k nimž patří kardiostimulace, zavádění kardiodefibrilátorů a dalších metod. Arytmie postihuje především lidi starší padesáti let. Je však i řada vrozených poruch srdečního rytmu, dokonce už i v novorozeneckém věku. Jiné arytmie se typicky vyskytují mezi 20. a 30. rokem věku. Jak se žije pacientům s kardiostimulátorem? Na jakém principu funguje kardiodefibrilátor? Jaké jsou prognózy dětí se srdeční arytmií? Dá se nemocem srdce předcházet?  Na to a mnohem více se ptejte prof. Miloše Táborského v úterý 25. července od 10.00. 

Prof. MUDr. Miloš Táborský, CSc., FESC, MBA je přední český kardiolog, věnuje se především poruchám srdečního rytmu. V současnosti pracuje jako přednosta I. interní kardiologické kliniky Fakultní nemocnice Olomouc a jako pedagog působí na Lékařské fakultě Univerzity Palackého. Medicínu absolvoval v roce 1986 na FVL UK. Od roku 1989 pracoval v Nemocnici Na Homolce jako vedoucí kardiostimulačního centra a postgraduálně studoval na Univerzitě v Münsteru (Německo). Působil v srdečním centru v Lipsku (Německo). Od roku 2015 je předsedou České kardiologické společnosti.

Chat

 • Novák

  Dobrý den, je pravda pane doktore, že všechny léky k léčbě arytmií je také mohou vyvolat. To je opravdu mismatch ( nesoulad ).

 • Host chatu

  Velmi dobrá otázka - máte pravdu, některá antiarytmika mohou za určitých okolností být proarytmogenní , tedy vyvolat srdční arytmii. proto jejich použití je dnes limitováno zejména pro akutní fáze onemocnění, kontrolu frekvence u fibrilace síní, kontrolu rytmu před katetrizační ablací apod. Preferenční způsob léčby arytmií je dnes kauzální - katetrizační ablace, pokud je indikována.

 • Štětař

  Dobrý den, dle literatury všechny léky na arytmie nevedou k prodloužení života, tedy snížení mortality ani k vyléčení, naopak k velmi závažným vedlejším účinkům. Proč se tedy indikují. Můžete jmenovat alespoň jedno antiarytmikum, které nemá vedlejší účinky a prokazatelně snižuje morbiditu a mortalitu.
  Děkuji za odpověď

 • Host chatu

  Jedná se jednoznačně o betablokátory, které samozřejmě jako každé antiarytmikum mají jisté nežádoucí účinky, nicméně mají především jednoznačná data o snížení morbidity a mortality. Např. u komorových arytmií není žádné antiarytmikum lepší než nefarmakologická léčba - implantace ICD v prevenci náhlé srdeční smrti.

 • Lotrek

  Dobrý den, mám onemocnění štítné žlázy. Můj lékař mne léčí Cordaronem pro fibrilaci síní. Přečetl jsem si příbalový leták, kde je uvedeno, že tento lék může zhoršovat onemocnění štítné žlázy a další informoce, že může způsobit plicní fibrosu, což je smrtelné onemocnění. Mám strach tento lék dále užívat. Prosím o Vaši radu.
  Děkuji za odpověď.

 • Host chatu

  Cordarone / amiodaron/ je neúčinnější antiarytmikum, ale také lék s největším spektrem nežádoucích účinků. Pokud je onemocnění štítné žlázy stabilní a je dobře kompenzováno hormonální substitucí při snížené funkcí, je léčba amiodaronem možná, nicméně jistě za pečlivé kontroly nežádoucích účinků - 1 x ročně doporučuji vyšetření štítné žlázy, plicní vyšetření k vyloučení fibrózy, kontrolu jaterních testů, při zhoršení zraku oční vyšetření /rohovková depozita/. Pokud je fibrilace síní již trvalá a akceptovaná, Cordarone není indikován, vhodnější ke kontrole srdeční frekvence je kombinace betablokátoru s digoxinem. U paroxyzmální/perzistující formy FS se informujte o možnosti provedení katetrizační ablace FS ve specializovaném centru se zkušeností v léčbě FS.

 • Kramár

  Dobrý den, jsem léčen pro fibrilaci síní a podstoupil jsem tzv. radiofrekvenční ablaci, ale arytmie neustoupila. Navíc jsem měl po výkonu obrovskou podlitinu v třísle, která se infikovala a bylo třeba chirurgické ošetření. Jaké jsou výsledky a naděje na vyléčení po RFA. Můj soused měl také RFA bez výsledku. Pokud vede RFA k vyléčení, může se arytmie zase vrátit ? Jaké máte zkušenosti s touto léčbou ?
  Děkuji za odpověď

 • Host chatu

  Klíčem k úspěchu je především správná indikace pacienta - posouzení všech faktorů a doprovodných onemocnění, které vedou k úspěchu - udržení sinusového rytmu a zmírnění obtíží pacienta, event. mohou být limitací pro stabilizaci srdečního rytmu. Velmi záleží na přístupu daného konkrétního centra s léčbou této arytmie - vždy bych volil takové centrum, které má dlouhodobé zkušenosti s velkým počtem pacientů a velmi dobré reference - např. IKEM Praha, FNUSA Brno a řada dalších. Je pravda, že asi 20 % pacientů musí podstoupit 2., event. 3. zákrok tak, aby bylo dosaženo finálního a dlouhodobého efektu. Navíc existují také možnost chirurgické léčby fibrilace síní, event. hybridních výkonů - zde má např. velké zkušenosti centrum v Českých Budějovicích.

 • Rozsypal

  Dobrý den, mám chronickou fibrilaci síní opakovaně léčenou léky, kardioversí bez efektu. Musím užívat Warfarin, přečetl jsem si, že se jedná o jed na hlodavce. Mám obavy, že mi tento lék může ublížit. Existuje nějaká jiná alternativa léčby ? Můj lékař mne informoval, že ve světě ano, ale SUKL v ČR tuto léčbu zakázal. Je to pravda ?
  Děkuji za odpověď

 • Host chatu

  Ano ,existuje, jsou to tzv. nová perorální antikoagulancia, která jsou indikována přísně dle pravidel plátců zdravotní péče (pojišťoven) při splnění jedné ze 4 jasně definovaných podmínek - především neúčinnosti léčby warfarinem. Jedná se o (pořadí dle uvedení do klinické praxe): dabigatran, rivaroxaban, apixaban a edoxaban. Pokud by pacient požadoval tuto léčbu nad rámec splnění daných podmínek, musel by si terapii hradit sám ( cca 1500 Kč měsíčně). SÚKL rozhodně nic nezakázal a chová se jako regulátor naprosto korektně.

 • Pesak

  Dobrý den, já bych rozhodně jed na hlodavce neužíval. Lékař mi předepsal Xarelto a nemusím chodit na pravidelné kontroly srážlivosti krve. Nechápu proč se Warfarin u nás stále předepisuje, když jsou alternativy. Jaké jsou rizika léčby Warfarinem ?

 • Host chatu

  Warfarin a je dlouho bude standardem antikoagulační léčby a to jednak z ekonomických důvodů, ale také pro zatím nenahraditelné indikace - např. mechanické náhrady srdečních chlopní aj. Rizikem léčby warfarinem je především jeho úzké terapeutické rozmezí, možnost jak poddávkování - tedy riziko závažné tromboembolické příhody, nebo naopak předávkování se závažným krvácením do mozku. Přínosem nových perorálních antikoagulancií je především jejich bezpečnost - významné snížení krvácení do CNS, dále řada přidaných efektů dle jednotlivých molekul, není nutní pravidelná laboratorní kontrola efektivity léčby,ale je naopak nutné sledovat pečlivě ledvinové funkce, krevní obraz a další parametry. A především pacient musí být velmi spolehlivý v jejich užívání - odborně toto nazýváme compliancí pacienta a dlouhodobou perzistencí k léčbě.

 • Herman

  Dobrý den, mám TKS s resynchronizační léčbou pro srdeční slabost. Dočetl jsem se, že úspěšnost léčby je jen 30%, tedy rovno placebu. Je to pravda ?

 • Host chatu

  Není to pravda, správně indikovaná a technicky provedená resynchronizační léčba má dnes dlouhodobou pozitivní odpověď u více než 85 % pacientů ve zkušených centrech. Léčba pacienta je ale komplexní, není to pouze resynchronizační terapie, ale komplexní pohled na pacienta, moderní farmakologická léčba srdečního selhání včetně indikace moderních léků - např. sacubitril valsartanu ( pozn.: lék zatím nemá úhradu ZP - očekává se cca v 9/10 2017).

 • Pecková

  Dobrý den, mám po IM aneurysma srdce a musím brát Warfarin k vyléčení. Ale dle ultrazvuku se aneurysma nezmenšuje. Může mě tento lék vyléčit ? Nebo proč mi ho lékař předepsal ?
  Děkuji za odpověď

 • Host chatu

  Omlouvám se, protože nemám Vaši zdravotnickou dokumentaci, nemohu exaktně odpovědět, mohu však předpokládat že jste měla přítomný trombus v levé komoře srdeční, nebo máte trvalou fibrilaci síní, event. některou z dalších indikací antikoagulační léčby. Je pravdou, že warfarin samozřejmě aneurysma neléčí a je nutné zvážit další možnosti včetně kardiochirurgické léčby, event. moderní katetrizační léčby aneurysmat.

 • Bílková

  Dobrý den, léčím se pro srdeční slabost. Budím se v noci pro dušnost. Mám snad nějaké extrasystoly dle Holteru. Žádné léky mi nepomáhají. Bojím se srdeční zástavy. Co mám dělat ? Ptal jsem se lékaře na možnost transplantace srdce, ale nebyla mi doporučena a to mám jen 57 let.

 • Host chatu

  Vážená paní Bílková, je potřeba vyšetření specialistou pro léčbu srdečního selhání za využití všech moderních diagnostických metod - laboratoř, echokardiografie, srdeční katetrizace, magnetická rezonance s gadoliniem, 7 denní holterovská monitorace srdečního rytmu. Dle výsledků pak by měla být doporučena farmakologická, event. nefarmakologická léčba srdeční slabosti. Dle regionu kontaktujte cestou vašeho lékaře kardiovaskulární centrum, které by Vám výše uvedenou diagnostiku a léčbu mělo poskytnout.

 • J. Příhodová

  Vážený pane profesore, ráda bych se zeptala na nutnost užívání léku Warfarin. Otci je 72 let a letos mu byla diagnostikována srdeční arytmie. Kvůli možnému zákroku mu byl nasazen lék na ředění krve Warfarin, nemůže však údajně jíst ovoce ani zeleninu. Zákrok byl nakonec zrušen, prý se stav zlepšil. Musí nadále jíst tyto léky a vyhýbat se zelenině. Jiné léky na arytmii neužívá. Děkuji za odpověď.

 • Host chatu

  Vážená paní Příhodová, Váš tatínek měl pravděpodobně fibrilaci síní, pro kterou byla indikována léčba warfarinem, následně pak pravděpodobně došlo k normalizaci rytmu na rytmus sinusový. Posouzení nutnosti dlouhodobého užívání antikoagulační léčby je individuální a závisí na míře rizika tromboembolických komplikací arytmie . Stanovuje se tzv. CHADS2DS.VASc skóre, jehož hodnota předurčuje nutnost dlouhodobé léčby. Opět je potřeba individuálně konzultovat s kardiologem a domluvit se na dalším postupu.

 • Klára

  Dobrý den, pane doktore,

  můj otec (55 let) trpí srdeční arytmií již řadu let (zatím bez kardiostimulátoru). Jaká jsou u něj největší rizika, na co by si měl dávat největší pozor?

  Děkuji za odpověď.

 • Host chatu

  Záleží samozřejmě velmi na konkrétním typu poruchy srdečního rytmu - výrazná rizika při absenci léčby má samozřejmě fibrilace síní, jiné arytmie převážně prognózu nemocného neovlivňují. Pokud má skutečně fibrilaci síní, měl by mít především dlouhodobou účinnou protisrážlivou léčbu k prevenci tromboembolických komplikací, dobře kontrolovanou srdeční frekvenci tak, aby nedošlo k srdečnímu selhání, měla by být velmi dobře kontrolována přidružená onemocnění - pokud trpí cukrovkou, hypertenzí..., vše cestou kardiologa či internisty v příslušném regionu.

 • Martina P.

  Dobrý den pane profesore,
  mé desetileté dceři zjistili srdeční arytmii, nikdo v rodině s tímto onemocněním nemá žádné zkušenosti. Jaké jsou prognózy do budoucna, bude moci žít normálním životem?
  A hrozí, že by její děti měly podobnou zátěž? Je toto onemocnění dědičné?
  Děkuji za odpověď

 • Host chatu

  Vážená paní Martino, Vaše dcera by především měla být důkladně vyšetřena ve specializovaném centru - ideálně Dětské kardiovaskulární centrum, Fakultní nemocnice Motol, p. prof. Janoušek a to na základě doporučení dětského kardiologa. Perspektiva, léčba, dědičné aspekty a další je možno stanovit teprve na základě detailního poctivého vyšetření. Pozitivní zprávou je, že naprostá většina poruch rytmu je dnes velmi dobře léčitelná s dobrou prognózou.

 • Froněk

  Dobrý den, četl jsem, že každý 10. člověk má nějakou arytmii. ČR snad zavedla první bezdrátový KS na světě, vyroben však byl v USA. Jaké jsou výsledky léčby po 4 letech experimentů. Jak vede jedna elektroda v hrotu PK srdeční vzruch při Leadless Cardiac Pacemaker. Já mám také TKS ale s 3 elektrodami, aby se vzruch šířil fysiologicky, jak mi vysvětlil kardiolog. Má tedy bezdrátový TKS s jednou elekrodou nějakou budoucnost. Překvapivě ho nezavedli v USA, kde byl vyroben.
  Děkuji za odpověď

 • Host chatu

  Vážený pane Froňku, pokud máte srdeční stimulátor se 3 elektrodami, jedná se o tzv. srdeční resynchronizační léčbu srdečního selhání, která je ověřená a má velmi dobré výsledky. Tato léčba nemůže být v žádném případě nahrazena bezelektrodovým stimulátorem, který je nepochybně milníkem ve vývoji zcela nových generací kardiostimulátorů, má však v současné době velmi omezené indikace. Limitací je také cena ( 6 x dražší při standardnímu sytému) a zatím možnost stimulace pouze v pravé komoře srdeční ( ne zcela fyziologická stimulace). V současné době jsou k dispozici 2 systémy - MICRA, Medtronic, INC, která je schválena pro běžnou klinickou praxi a NANOSTIM, SJM, který může být zatím používán pouze v rámci běžících klinických studií ve vyjmenovaným amerických a evropských centrech. Schválení technologií podléhá v USA FDA, která v současné době požaduje další data pro uvolnění a schválení do praxe. Budoucnost tato techologie jistě má, nyní běží studie s fyziologickou stimulací a připravuje se třetí generace s možností srdeční resynchronizační léčby.

 • Oldřich K.

  Pane profesore,
  WPW syndrom je také typ srdeční arytmie. Jaké jsou současné moderní způsoby jeho léčby u nás. Moje léčba začala před více než třemi desetiletími u kardiologa trimepranolem. Nyní už zhruba dvacet let pravidelně užívám vasocardin. Nevyhledával jsem dále kardiology, byl a jsem jen pod průběžnou kontrolou praktického lékaře. Vážnější potíže při této léčbě nepozoruji. Bylo by vhodné na ní něco měnit? Děkuji.

 • Host chatu

  Vážený pane Oldřichu, každý pacient s WPW syndromem by měl být jistě vyšetřen specialistou - arytmologem. U pacientů, kteří vykazují rizika náhlé srdeční smrtmi, je velmi vhodné provést katetrizační ablaci přídatné spojky, která je podstatou vzniku arytmií u WPW syndromu. Ostatní nutně ablovaní nemusí být, nicméně většina pacientů katetrizační ablaci nakonec podstoupí. Výkon je rutinní a je prováděn ve věch zkušených kardiovaskulárních centrech.

 • Baletková

  Dobrý den,
  můj otec užívá Warfarin a nesmí jíst zeleninu, kapustu a další potraviny, které obsahují vitamin K, který je však pro život nezbytný. Jaké mohou být důsledky hypovitaminosy K způsobené léčbou. Nemůže dojít k poškození organismu. Otec má časté krvácení z nosu a tvorbu podlitin, navíc má těžkou osteoporózu, kterou také může Warfarin zhoršovat. Jaké jsou další rizika léčby Warfarinem. Prosím o radu.
  Děkuji za odpověď.

 • Host chatu

  Vážená paní Baletková, je velkým omylem, že člověk léčený warfarinem nesmí jíst absolutně žádnou zeleninu. Jistě jsou určité druhy zeleniny, které jsou méně vhodné, nicméně pokud je příjem zeleniny stabilní (každodenně např. 1 malý salát) a léčba warfarinem je dobře nastavena, může být tato kombinace akceptována. Pokud má však tatínek výrazné vedlejší účinky a hodnota INR kolísá, je vhodné zvážit některé z nových perorálních antikoagulancií. Doporučuji kontaktovat a konzultovat spádové trombocentrum, např. p. prof. Kvasničku ve VFN Praha.

 • Čechová

  Dobrý den, mám TKS a měl jsem poruchu vědomí. Bylo mi kardiologem sděleno, že mohlo jít o pacemakerův syndrom. Co si mám pod tímto pojmem představit. Může se taková příhoda opakovat. Jaké jsou rizika a vedlejší účinky trvalé kardiostimulace.
  Děkuji za odpověď

 • Host chatu

  Nejspíše se nejedná o projevy pacemakerového syndromu, který má jiné projevy než poruchu vědomí. Porucha vědomí je vždy závažný příznak a pacient by měl být podrobně vyšetřen neurologem, kardiologem, event. dalšími specialisty ke zjištění příčiny synkopy. Prosím kontaktuje Vaše spádové kardiocentrum nebo ambul. kardiologa v této otázce.

 • Baranová

  Pane profesore, je bezdrátový KS již certifikován v rámci EU a je už zaveden do běžné praxe ? Aplikuje se také mimo EU např. v USA ?
  Jaké jsou dosavadní zkušenosti s touto léčbou a jaké byly nejčastější komplikace ?


 • Host chatu

  Bezelektrodový kardiostimulátor MICRA má veškerá povolení pro země EU a je standardně implantován. Systém Nanostim vykazoval bohužel závažné komplikace v rámci ověřovací klinické studie, proto není povolen pro běžnou praxi. Mé zkušenosti s touto léčbou jsou zatím velmi pozitivní. Především vždy zvažujeme primárně indikaci u konkrétního pacienta, indikujeme převážně tam, kde pacient nemá klasický přístup pro implantaci standardního KS, komunikujeme s plátci ZP o úhradě, schvalujeme ekonomickým náměstkem FNOL každý jednotlivý případ. Komplikace: 1. Hematomy v třísle po zavedení KS stehenní žílou 2. technicky obtížné zavedení KS přes trikuspidální chlopeň 3. stabilita implantátu - možnost odpoutání se z trámčiny pravé komory a embolizace do plicnice Vlastní zkušenosti mám zatím s 25 pacienty, komplikace nastala pouze u 1 z nich, vyřešena. Dlouhodobě jsou nemocní bez obtíží, spokojení.

 • Hrdlička

  Pane profesore, jsou arytmie dědičné. Můj bratr dostal fibrilaci síní. Jsme jednovaječná dvojčata. Čekají mne stejné problémy ?
  Děkuji za odpověď.

 • Host chatu

  Vážený pane Hrdličko, jednoznačná dědičnost a tedy genetické aspekty fibrilace síní nejsou v současné době i po dlouhém výzkumu jednoznačně známy. Zatím máme pouze 1-2 skupiny nemocných, kde je dědičnost potvrzena. Bylo by jistě vhodné, abyste měl minimálně 1 x ročně vyšetření EKG, dále při pocitu nepravidelnosti srdečního rytmu dlouhodobou EKG monitoraci a byl vyšetřen kardiologem.

 • Vlček

  Pane profesore, která arytmie je nejčastější a která je nejzhoubnější. Je možná nějaká preventivní léčba k předcházení arytmií.
  Děkuji za odpověď

 • Host chatu

  Nejčastější arytmií je jednoznačně fibrilace síní. Vyskytuje se u 2-5 % dospělé populace, její výskyt se výrazně zvyšuje nad 65 et věku a u osmdesátiletých pacientů je běžně v 15-20 %. Za arytmie, které nás nejvíce ohrožují na životě, považujeme komorové tachyarytmie – fibrilaci komor a komorovovou tachykardii (řada podtypů). Pokud tyto arytmie nejsou včas rozpoznány a léčeny defibrilací, končí smrtelně.

 • Hájek

  Dobrý den,
  jsem rok a půl po ablaci. Po půl roce po zákroku se mi občas arytmie obnovili, ne v míře jako před operací, na krátkou dobu několika vteřin, nebo jen jeden, dva mimořádné stahy. Jak velká je pravděpodobnost, že se ten stav bude nadále zhoršovat ? Je řešením opakovaná ablace ? Děkuji.

 • Host chatu

  Vážený pane Hájku, naprostá většina pacientů má po ablaci krátké epizody fibrilace síní, event. jednotlivé supraventrikulární extrasystoly. Pro posouzení by byla vhodná 7denní EKG Holterovská monitorace s vyhodnocením rytmu. Pokud by byly epizody delší a opakované, přiklonil bych se k opakování ablace, kdy zpravidla druhý výkon je výrazně jednodušší a kratší než výkon primární.

 • Petr

  Jak se vlastně arytmie pozná. Je to nějaká chvilková záležitost a potom srdce se "srovná" do normálu? Pokud ano - tak jak se arytmie vlastně objeví a diagnostikuje u lékaře? Nebo arytmie, když se objeví, je trvalá záležitost a tím snadno zjistitelná u lékaře? Co jsou jasné symptomy arytmie?

  Díky za odpověď - zdraví Vás Petr ....

 • Host chatu

  Vážený pane Petře, v obecné rovině je problém, že řada arytmií nemá bohužel žádné významné příznaky a pacient se dostaví s již proběhlou závažnou komplikací. Příkladem je nepoznaná fibrilace síní s následkem cévní mozkové příhody. Nejčastěji se však arytmie projevují rychlým pravidelným nebo nepravidelným tepem, jednotlivým přeskočením – extrasystolami, nebo pocitem bušení srdce. Pomalé arytmie (bradykardie) se projevují instabilitou, stavy na omdlení, točením hlavy, v některých případech i bezvědomím.

 • MATUŠKA

  Pane profesore Táborský, nechci vycházet jen ze svého příběhu (reoperace VSV Fallot tetr., pulm. bioprotéza, kardiostimulátor...), spíše se chci zeptat, zda považujete za dostačující jen 2 současné poradny pro vrozené srdeční vady v dospělosti (Homolka a FN Olomouc) pro celou ČR? A pak ještě, jak je to s věkovým stropem pro transplantace srdce u nás - a zda i toto považujete za odpovídající? Jinak za vaše vynikající výsledky za vašeho působení na Homolce i ve FN v Olomouci Vám a celému vašemu kolektivu chci takto veřejně poděkovat - speciálně pak paní doc. Popelové a MUDr. Ostřanskému.

 • Host chatu

  Vážený pane Matuško, problematika VSV mě osobně trápí a proto jsem inicializoval zahájení dialogu mezi centry a lékaři tak, aby dostupnost ambulantních léčby, reoperací a komplexního pohledu na tuto problematiku byla výrazně lepší. V současné době máme centra v NNH, FNM, IKEMu , v Brně a sekundární centra v Olomouci a řadě dalších kooperujících míst. Mým osobním cílem je aby v během 5 let se zvýšil počet dostupných center na 5-7. Podporujeme stáže našich lékařů ve specializovaných centrech v zahraničí, vytváříme edukační programy a snažíme se aktivně propagovat program vrozených srdečních vad.

 • GF

  Po operaci koarktace aorty se stává, že má člověk srdeční arytmii?

 • Host chatu

  Ano, u pacientů po operaci vrozené srdeční vady se často po poměrně dlouhé době po primárním výkonu objevují srdeční arytmie, nicméně specificky u chir. řešení koarktace aorty nejsou arytmie typické, může být fibrilace síní, event. AV blokády.

 • ANTI

  Mám v noci "podivné srdeční příhody" - praktická lékařka mi sdělila, že srdce mám v pořádku, že je to psychikou - jsem psychiatricky nemocný.

 • Host chatu

  Každý nemocný by měl být pečlivě vyšetřen – od laboratoře přes echokardiografické vyšetření, EKG monitoraci srdečního rytmu, monitoraci tlaku až po řadu event. dalších specializovaných vyšetření. Také řada léků užívaných při léčbě psychiatrických onemocnění může sama nebo v kombinaci s jinými léky vyvolat arytmie a řadu vedlejších účinků včetně lékových interakcí. Doporučuji komplexní vyšetření.

 • WAR

  Jak poznám že mám srdeční arytmii?

 • Host chatu

  V obecné rovině je problém, že řada arytmií nemá bohužel žádné významné příznaky a pacient se dostaví s již proběhlou závažnou komplikací. Příkladem je nepoznaná fibrilace síní s následkem cévní mozkové příhody. Nejčastěji se však arytmie projevují rychlým pravidelným nebo nepravidelným tepem, jednotlivým přeskočením – extrasystolami, nebo pocitem bušení srdce. Pomalé arytmie (bradykardie) se projevují instabilitou, stavy na omdlení, točením hlavy, v některých případech i bezvědomím.

 • Milan

  Dobrý den pane profesore,
  mám fibrilaci síní a užívám Pradaxu. Začaly se mi projevovat vedlejší účinky (zánět jícnu a žaludku a nějaké projevy na kůži) Byla mi doporučena ablace a protože je to nevratný úkon,mám poněkud obavy.Na kolik % se po úspěšném zákroku zlepší dosavadní stav a co když se nepovede ? Děkuji za odpověď.

 • Host chatu

  Léčba dabigatranem jako prevence tromboembolických komplikací fibrilace síní je naprosto správná, je však potřeba vědět, že naprostá většina pacientů bude užívat i po ablaci antikoagulační léčbu celoživotně a to v závislosti na konkrétním riziku tromboembolie. Katetrizační ablace je opět dobrým doporučením, příznaky arytmie se daří buď zcela eliminovat, nebo výrazně zmírnit u 85 % pacientů. Výkon by měl být proveden na pracovišti se zkušeností ablace FS s dobrými výsledky.

 • Tim D.

  Posledni dva roky jsem casto trpel silnou srdecni arytmii ktera trvala
  6 az 10 hodin. Pri vysetreni my lekar zjistil drobnou nesrovnalost
  v cinosti stitne zlazy, nedoporucil my vsak brat leky. Arytmie vsak byla
  tak silna ze moje srdce bylo hodiny mimo kontrolu. Protoze jsem mel podezreni na stitnou zlazu, zacal jsem brat tablety jodu. Efekt
  byl okamzity, dnes beru kazdy den 150 - 250 mg jodu, vratila se mi energie a arytmie uplne ustoupila.
  Zili v USA.

 • Host chatu

  Máte pravdu, že dysfunkce štítné žlázy je velmi často příčinou srdečních arytmií. Primárním podmínkou se nastolení normální funkce štítné žlázy a dále doporučujeme užívat betablokátor. Určitě bych doporučil kontrolu zkušeným endokrinologem se stanovením hladiny hormonů štítné žlázy a dle výsledků pak nastavujeme individualizovanou terapii.

 • hájek

  Dobrý den,
  lze po ablaci paroxysmální fibrilace síní rekreačně běhat, např. 20-30 km/týden ?
  Děkuji.

 • Host chatu

  Určitě běhat v uvedeném rozsahu můžete 3 měsíce po výkonu, obecně sport, zdravý životní styl a udržení optimální váhy přispívá ke stabilizaci srdečního rytmu.

 • Machalová

  Dobrý den, mám paroxysmální komorové tachykardie, byl mi navržen ICD kvůli několikera nutným resuscitacím. K tomu mám nekontorvatelný vysoký tlak. Je v tomto případě tohle opatření nutné? Děkuji Machalová

 • Host chatu

  Vážená paní Machalová, s ohledem na uváděné resuscitace je v tzv. sekundární prevenci vždy indikována implantace ICD. Pokud se komorové arytmie opakují, snažíme se je vždy eliminovat pomocí katetrizační ablace. Obtíže kontrolovaný krevní tlak by měl být řešen v centrech excelence pro diagnostiku a léčbu hypertenze – např. III. interní klinika VFN Praha – p. prof. Jiří Widimský, nebo p. doc. Jan Václavík, I. IKK FNOL a LK UPOL.

 • Bohdan

  Je pravda, že lék Warfarin je jed na hlodavce ?
  Děkluji za odpověď

 • Host chatu

  Velmi podobná molekula byla primárně skutečně užita v USA jako prostředek eliminace přemnožených hlodavců, nicméně warfarin v moderní podobě je skutečně lékem, nikoliv jedem.

Foto: archiv

Autor: - red -
Časopis Týden

Předplaťte si časopis Týden

V čísle 4/2021 najdete >
Týden

Sedmička

Exkluziv

Interview

Instinkt

Nebezpečné vztahy

Týden rozhovory

Týden speciál

Sedmička křížovky

Sedmička pro ženy

Sedmička pro maminky

Sedmička Krimi

Sedmička Extra

TV Barrandov

Kino Barrandov

Barrandov Krimi


Tento web používá k poskytování služeb soubory cookie. Více informací najdete ZDE.