Jaké jsou vývojové odchylky u "rizikových" dětí? Odpovídala MUDr. Patricie Zemanová

Chat je uzavřený01.11.2018 14:00

Patricia Zemanová Konopová.

Příchod na svět je u některých dětí doprovázen zvýšeným rizikem vývojových problémů způsobených komplikacemi v těhotenství, během porodu a v prvních týdnech po porodu. Děti narozené s tímto druhem zátěže potřebují zvláštní multidisciplinární péči. Ta se podrobně zaměřuje na sledování jejich vývoje a na záchyt případných odchylek, které se dají díky včasné diagnostice a vhodné kombinaci terapeutických metod často úplně odstranit anebo podstatně zmírnit. O jaké děti se ve specializovaných centrech pečuje? Jaké vývojové odchylky se u "rizikových" dětí objevují? Odpovídala  MUDr. Patricie Zemanová Konopová z Centra speciální péče pro děti Canadian Medical.

MUDr. Patricia Zemanová Konopová je atestovaný pediatr se specializací v neonatologii. Věnuje se dětem s perinatální zátěží. V současné době vede ambulanci dlouhodobého sledování na novorozeneckém odd. Ústavu pro péči o matku a dítě v Praze. Působí také v Canadian Medical jako vedoucí lékařka Centra speciální péče pro děti na pobočce Aviatica. Zúčastnila se vzdělávacího programu European Courses in Neonatology v Barceloně a v Siene. Absolvovala stáž na pediatrickém a novorozeneckém odd. Oslo University Hospital.

Chat

 • Alena

  Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, co je ta multidisciplinární péče? Kteří odborníci se o děti starají? A může se k vám objednat maminka se zdravým novorozencem, pokud chce mít jistotu, že je vše v pořádku?
  Děkuji. Alena

 • Host chatu

  Dobrý den, multidisciplinární péči zajišťuje tým specialistů. Patří sem neonatolog – specialista pro novorozence, fyzioterapeut – poskytuje potřebnou rehabilitační péči, neurolog – sleduje neurologický vývoj, nutriční specialista – pro problémy s prospíváním, ergoterapeut – podpora soběstačnosti, logoped – věnuje se poruchám vývoje řeči…a jsou tu další specialisté dle individuálních potřeb dětí. Pneumolog, kardiolog, ORL specialista, psycholog, kožní specialista, chirurg, endokrinolog, gastroenterolog atd. Ano, může se k nám objednat i maminka se zdravým novorozencem na konzultaci, zda je jeho vývoj v mezích normy .

 • Hana

  Jaké jsou nejčastější vývojové problémy způsobené komplikacemi po porodu? Má na to vliv věk matky? Může mít vliv i věk otce?

 • Host chatu

  Dobrý den, komplikací po porodu je opravdu velké množství a projevují se různě. Závisí také od toho, kdy komplikace nastali – těsně v návaznosti na porod? V prvních hodinách po porodu, nebo ještě později? Může se jednat o předčasný porod, kdy se narodí nezralý novorozenec nebo o traumatický porod, resuscitaci novorozence, poruchy dýchání, křeče, infekce…Vývojové problémy se nejčastěji projevují disharmonickým vývojem, neprospíváním, poruchami příjmu potravy, problematickým krmením, odchylkou svalového tonu, opožděním ve vývoji, fixací patologických pohybových vzorců, oslabenou imunitou, včasnými alergickými projevy, v pozdějším věku také hyperaktivitou, poruchami pozornosti, poruchami vývoje řeči. Také se můžou vyskytnout poruchy zraku nebo sluchu. Mnoho dalších projevů již souvisí s konkrétní situací.

 • Magdalena

  Dobrý den, mé nyní tříleté dcery se narodily ve 32. týdnu. Chodíme ale jen na běžné prohlídky k dětské lékařce, která nikdy nezmínila žádná závažnější opoždění nebo problémy, které by tím byly způsobené. Ani já nic takového nevnímám. Myslíte si, že bychom tomu přesto měli věnovat větší pozornost a navštěvovat nějaké specializované centrum?

 • Host chatu

  Dobrý den, z hlediska vývoje rizikových novorozenců je nejdůležitější první rok života. U nedonošených dětí se doporučuje neurologické sledování a rehabilitace nejčastěji do nástupu chůze. V pozdějším věku se zaměřujeme na jemnou motoriku, schopnost komunikace, vývoj řeči, sociální dovednosti a pak děti můžou potřebovat logopeda nebo ergoterapeuta.

 • Radka

  Dobrý den, jaká rizika ve vývoji hrozí dětem narozeným císařským řezem?

 • Host chatu

  Dobrý den, to závisí především od toho z jakého důvodu bylo těhotenství ukončeno operačně, zda se jednalo o rizikové těhotenství, nebo např. o předčasný porod. Jestli to byl akutní nebo plánovaný císařský řez, zda nastaly v průběhu porodu komplikace, jak se novorozenec po porodu adaptoval…těch rizik může být více. Porod císařským řezem je chirurgická intervence, která nese sebou potenciální rizika pro novorozence. U těchto dětí je častější výskyt problémů s dýcháním, novorozenecké žloutenky, hypoglykémie (nízká hladina cukru v krvi), problémů s krmením. To vše ovlivňuje vývoj dítěte.

 • Zdeňka

  Dobrý den, patří k běžným poruchám novorozenců šelesty na srdci? Lékařka říká, že je to normální a že to odezní, tak by mě zajímal váš názor. Děkuji.

 • Host chatu

  Dobrý den, v prvních dnech se může u novorozence vyskytnout šelest z důvodu přestavby krevního oběhu po porodu. Ten postupně odezní. Déle trvající nebo hlučný, atypický šelest se vyšetřuje sonograficky před propuštěním novorozence z porodnice. Dle nálezu se pak doporučí kardiologické sledování.

 • Lída

  Zabýváte se ve vašem centru také problémem zploštělé hlavičky? Jaké metody jsou podle vás nejvhodnější?

 • Host chatu

  Dobrý den, ano, problém plochého záhlaví nebo jiných deformit hlavičky je velmi častý. Nejdůležitější je začít s terapií včas – při prvních příznacích tzv. predilekce, kdy má dítě převážně hlavičku na jedné straně a nedochází k symetrické rotaci na obě strany. Důsledné polohování, správná manipulace, handling s dítětem, správné nošení a včasná rehabilitace předejdou závažným deformitám lebky, kdy je pak nutné použít kraniální remodelační ortézu.

 • Bára

  Dobrý den, syn (5 let) špatně vyslovuje sykavky. Říkala jsem si, že to není potřeba více řešit, než půjde do školy, takže jsme zatím u žádného odborníka nebyli. Nenapadlo mě ale, že by to mohlo být způsobeno problémy, které jsem měla při porodu. Pokud se neobejdeme bez návštěvy logopeda, je pro léčbu podstatné zjistit příčinu těchto problémů? Liší se pak nějak způsob léčby?

 • Host chatu

  Dobrý den, poruchy vývoje řeči patří k velmi častým u dětí s perinatální zátěží. Proto doporučujeme včasnou logopedickou konzultaci a práci s dětma již v preverbálním stádiu. Obávám se, že v tomhle věku se již příčinu nesprávné výslovnosti u syna nepodaří zjistit, ale na způsob léčby by to nemělo mít vliv. Určitě bych doporučila vyhledat logopeda.

 • Stella

  Dobrý den, jaké všechny poruchy jste schopni v centru řešit?

 • Host chatu

  Dobrý den, jedná se o jakékoliv odchylky od předpokládaného zdravého vývoje dítěte vycházející z podrobného sledování dítěte od narození především v prvním roce života, dle potřeby déle. Na dítě je nahlíženo komplexně a individuálně, dle výskytu odchylky se zvolí včasná terapie. Může se jednat o přechodné problémy typu - poruchy příjmu potravy, nebo neprospívání, nerovnoměrný vývoj, který se včasnou rehabilitací správně nasměruje, včasný záchyt poruch řeči, neurovývojových poruch, nebo poruch grafomotoriky, senzoriky. Dále řešíme i závažné poruchy vývoje po těžkých perinatálních komplikacích s trvalými následky typu dětská mozková obrna, poruchy zraku, sluchu, dlouhodobé respiračné problémy u nedonošených dětí. Je to opravdu široké spektrum.

 • Dana

  Dobrý den, může mít nízká porodní váha vliv na problémy s příjmem potravy v budoucnu, třeba i v dospělosti? Jak se tomu dá kdyžtak předejít?

 • Host chatu

  Dobrý den, ano, často se setkáváme s poruchami příjmu potravy u dětí s nízkou porodní hmotností. Je to většinou dlouhodobý problém, který přetrvává celé dětství. Zda až do dospělosti na to zatím nejsou jasná data ze studií. U dětí se tyhle problémy projevují různě, proto je velmi důležitý individuální přístup. Všeobecně se dá říct, že nejdůležitější je vypěstovat pozitivní a zdravý vztah k jídlu, pravidelné společné stolování v rodinném kruhu tomu může pomoct.

 • Pavla

  Dobrý den, učím v mateřské škole a přijde mi, že jsou u dětí stále častější problémy se zrakem. Můžou být způsobeny právě těmito komplikacemi?

 • Host chatu

  Dobrý den, ano, u dětí s perinatální zátěží (s komplikacemi před porodem, v průběhu porodu, nebo v novorozeneckém období) se poruchy zraku vyskytují častěji. Proto je doporučeno pravidelné sledování a včasný záchyt poruch zraku u těchto dětí.

 • dayd

  Co je vlastně rizikové dítě?

 • Host chatu

  Dobrý den, rizikové dítě je novorozenec, kterého příchod na svět provázeli nějaké komplikace. Velkou skupinu tvoří děti narozené předčasně a děti s nízkou porodní hmotností. Dále jsou to děti po traumatických porodech, s nutností resuscitace po porodu, s dechovými problémy, s neurologickými problémy. Děti, které se narodí s vývojovými vadami, děti z vícečetných gravidit, dále děti po překonané infekci v novorozeneckém období, nebo s těžkou novorozeneckou žloutenkou. Spadají sem i děti narozené akutním císařským řezem z indikace hypoxie plodu.

 • dayd

  Jak by se mělo pečovat o děti, které jsou poškozeny nezodpovědnými matkami, jež v těhotenství berou ilegální drogy, pijí alkohol, kouří, berou léky?

 • Host chatu

  Dobrý den, děti, kterých matky užívali v těhotenství návykové látky jsou často po porodu hospitalizovány na jednotce intenzivní péče nebo na intermediárním odd. novorozeneckého pracoviště. Následná péče po propuštění souvisí s komplikacemi, které se v průběhu porodu nebo bezprostředně po něm vyskytli.

 • dayd

  Měly by podle Vás být trestně odpovědné matky, které ve svém těhotenství berou drogy, konzumují alkohol, kouří, berou léky apod.?

 • Host chatu

  ...

 • dayd

  Jak pečovat o děti, u kterých došlo k perinatálnímu poškození mozku?

 • Host chatu

  Dobrý den, perinatální poškození mozku patří mezi nezávažnější komplikace, se kterými se u novorozenců setkáváme. Tyhle děti vyžadují speciální péči již na novorozeneckém pracovišti. Součástí toho je včasně zahájena rehabilitace a zácvik rodičů v péči o dítě. Terapie závisí od charakteru a rozsahu poškození mozkové tkáně. Po propuštění je doporučován komplexní přístup – rehabilitace (Vojtova reflexní lokomoce, Bobath koncept, měkké techniky, masáže, hippoterapie, plavání, později lázeňská terapie) neurologické sledování, další specialisté dle individuálních potřeb dítěte. Důležitou roli zde mají podpůrné programy pro rodinu, komunity, raná péče.

 • dayd

  Jak pečovat o děti, u nichž ze strany jednoho rodiče či obou rodičů se vyskytly jejich u předků sebevraždy?

 • Host chatu

  ...

Foto: archiv

Autor: - red -
Časopis Týden

Předplaťte si časopis Týden

V čísle 10/2021 najdete >
Týden

Sedmička

Exkluziv

Interview

Instinkt

Nebezpečné vztahy

Týden rozhovory

Týden speciál

Sedmička křížovky

Sedmička pro ženy

Sedmička pro maminky

Sedmička Krimi

Sedmička Extra

VIP svět

TV Komplet

Sedmička Retro

TV Barrandov

Kino Barrandov

Barrandov Krimi


Tento web používá k poskytování služeb soubory cookie. Více informací najdete ZDE.