Jaké vzácné nemoci pomáhá léčit krevní plazma a kdo ji může darovat? Odpovídal MUDr. Pavel Valoušek

Chat je uzavřený16.10.2015 13:00

MUDr. Pavel Valoušek.

Mezinárodní den dárcovství krevní plazmy tento týden připomíná, nakolik je tato složka lidské krve důležitá. Krevní plazma tvoří největší podíl lidské krve. Obsahuje mnoho životně důležitých látek, jako jsou ionty, cukry, tuky, enzymy, protilátky a další bílkoviny. Krevní plazma slouží jako nenahraditelný zdroj léčby vzácných nemocí a její darování je proto stále významnější. Jaké nemoci se s pomocí krevní plazmy léčí? Kdo může plazmu darovat? Je plazmy dostatek? Ptejte se MUDr. Pavla Valouška v pátek 16. října od 13.00.

MUDr. Pavel Valoušek, MBA, po absolutoriu Všeobecného lékařství na Masarykově univerzitě v Brně v roce 1981 získal 1. atestaci v oboru pediatrie a 2. atestaci v oboru hematologie a transfuzního lékařství. Poté působil jako lékař na transfuzní stanici nemocnice v Šumperku, kde se v roce 1990  stal primářem hematologického a transfuzní oddělení a od roku 1995 zde působil také jako ředitel nemocnice. V roce 2007 nastoupil jako ředitel do společnosti Europlasma, která se věnuje odběru krevní plasmy.

Chat

 • SF

  Může krevní plazma léčit lymfosarkom .- nádor oběhového systému?

 • Host chatu

  Léky z lidské plasmy samy o sobě k léčbě lymfosarkomu nestačí. Mohou ale podpořit jeho celkovou léčbu, zvláště při poruše obranyschopnosti organismu vlivem choroby samotné, či vlivem agresivní onkologické léčby.

 • SASK

  Lidé co užívají psychofarmaka asi nemůžou dávat krevní plazmu?

 • Host chatu

  Podmínkou darování je fyzické i psychické zdraví dárce. U lehkých a úspěšně léčených psychických stavů, musí vhodnost konkrétního zájemce posoudit odběrový lékař.

 • brKbr

  Dováží se krevní plaza i ze zahraničí a konkrétně ze kterých zemí?

 • Host chatu

  Plasmu pro výrobu léků odebírá a pro výrobu několika farmaceutických firmám dodává většina evropských států, v čele s Německém, Rakouskem a Českem. Jelikož Evropa jako celek je nesoběstačná, dováží se také plasma USA.

 • Jiří Kříž

  Dobrý den pane doktore, léčba kterých onemocnění se neobejde bez krevní plazmy?

 • Host chatu

  Léky vyrobené z plasmy se používají pro následující velké skupiny vrozených i získaných onemocnění : poruchy krevního srážení – hemofilie, trombofilie poruchy imunity – imunodeficience autoimunní a neurologické degenerativní choroby. Jedná se o mnoho desítek chorob a většina nemocných je na léčbě trvale závislá.

 • ZUZI

  Dobrý den, mohu se zeptat, jaký je rozdíl mezi krví a plazmou. A v čem se liší jejich odběr?

 • Host chatu

  Plasma je tekutou částí krve, ve které jsou unášeny červené krvinky (dávající krvi barvu), dále bílé krvinky a destičky. Plazma je nažloutlá tekutina tvořená hlavně vodou, bílkovinami a minerály. Při delším stání krve ve zkumavce či její centrifugací vystoupí nad krvinky a dá se oddělit. Plasma se dá získat buď z odběru krve, nebo efektivnějji plasmaferetickým odběrem, kdy se plasma kontinuálně v separátoru odděluje a krvinky se dárci vrací.

 • OMANI

  Zdravím Vás pane doktore, prosím vás, dočetla jsem se, že se k nám plazma dováží. Jak je možné, že některé státy mají její nedostatek a jiné si mohou dovolit jí vyvážet?

 • Host chatu

  Ano, plasma se do Evropy i dováží a naopak léky z ní se vyváží i do jiných zemí a kontinentů. Důvodů je více - ve většině rozvojových zemí transfuzní služba a darování vůbec nefunguje, nebo jsou infekční rizika obyvatel příliš vysoká. Díky přístupu evropských i amerických občanů k darování plasmy, můžeme a musíme být solidární. Nelze se uspokojit pouze národní soběstačností.

 • ruda

  Dobry den, boli odber krevni plasmy?

 • Host chatu

  Mohu vás uklidnit. Mírná bolestivost trvá pouze okamžik při napíchnutí kůže a žíly, další průběh je zcela v pohodě. Můžete si číst či sledovat program v televizi :)

 • CALAT

  Mohu se zeptat, proč je krevní plazmy málo?

 • Host chatu

  Plasmy na výrobu léků je stále nedostatek. Jen malá část vhodných lidí se v zemích s vhodnými podmínkami k darování rozhodne. Ne každý stát má systém odběrů dobře propracovaný a léky z plasmy se na principu solidarity zpřístupňují ve všech zemích. V neposlední řadě se stále rozšiřuje počet chorob a indikací, u kterých má podávání léků z plasmy pozitivní účinek.

 • GROSMAN

  Mohu se zeptat, kolik plasmy při jednom odběru dárce může dát, kolik za to dostane peněz a za jakou cenu následně toto množství plazmacentrum prodá dál? Děkuji

 • Host chatu

  Dárce může darovat najednou až 850 ml plasmy a dostává finanční náhrady za čas strávený dopravou, odběrem a zotavením po odběru, což se pohybuje kolem 450 Kč. Výkupní cena plasmy průmyslovými výrobci léků je určena náklady spojenými se zřízením, provozem a vybavením center, mzdami zaměstnanců, odměnami dárců, náklady na přístroje, odběrový materiál, laboratorní vyšetření atd. Tyto náklady jsou vysoké a představují řádově až tisíce korun na jeden odběr, dle charakteru a efektivity odběrového centra.

 • Zdena

  Dobrý den pane doktore, toto téma vůbec neznám, můžete mi napsat, kdo potřebuje krevní plazmu, a zda plazma je možná nahradit krví?

 • Host chatu

  Plasma je izolovanou složkou krve a může se podávat buď přímo transfuzí při krevních ztrátách úrazem, u operaci a nemocí. Většinou se plasma průmyslově zpracovává na léky a ty užívají tisíce a statisíce pacientů při mnoha vrozených i získaných nemocích. Podrobněji jsem toto téma již rozvedl v předchozích dotazech.

 • Filda

  Dostávají dárci nějaké peníze?

 • Host chatu

  Dárci plasmy mohou obdržet buď jen náhradu cestovních nákladů – tzv. bezpříspěvkové dárcovství, nebo i finanční kompenzace (příspěvky), jako náhradu za čas strávený cestami, odběrem a dobou potřebnou na zotavení po odběru. To vše v České republice do maximální výše 5% minimální mzdy, což nyní činí cca 450 Kč. Takové dárcovství se nazývá neplacené – neplatí se za plasmu, jako za běžné zboží.

 • Dáša

  Moc Vás zdravím pane doktore, prosím vás, uvádí se, že krevní plazmu potřebuje stále více lidí. Čím to je? Jsme více a vážněji nemocní?

 • Host chatu

  Dobrá otázka, důvodů je více. Léčba léky z plasmy je stále dostupnější, sortiment vyrobených léků se rozšiřuje, také se rozšiřuje počet chorob, které lze úspěšně těmito léky léčit. Také se zlepšují diagnostické možnosti při prokázání těchto často vzácných onemocnění. Závěrem - zvyšující se potřeba léků z plasmy neznamená zhoršování celkového zdraví lidstva, právě naopak.

 • fany-6

  Mohu se jen zeptat, když někdo začne brát léky vyrobené z krevní plazmy jak dlouho je musí užívat?

 • Host chatu

  Léky z plasmy se používají buď krátkodobě u získaných poruch, po úrazech a při léčení akutních onemocnění. U většinu vrozených chorob léčených léky z plasmy je pacient celoživotně závislý na jejich podávání.

 • 98-0J

  Dobrý den, možná budu za hlupáka, ale je vůbec bezpečné brát léky z cizí krve?

 • Host chatu

  Naopak, velmi správná otázka. Bohužel jiná cesta není, rekombinantně vyrobené analogy dokážeme vyrobit jen pro některé tyto nemoci. Na výrobu léků z plasmy pro roční léčbu jednoho pacienta je zapotřebí stovek i tisíců darování. Bezpečnost celého řetězce od dárce, přes výrobu až po podání léků je zcela prioritním požadavkem. V zásadě lze říci, že dnešní léky z plasmy jsou z pohledu možného přenosu známých infekce zcela bezpečné.

 • slamníček

  Mohu se zeptat z jakých řad se rekrutují dárci krevní plazmy? A je toto nějak regulováno? Nebo kdo přijde, ten dá pak světe div se… děkuji za odpověď

 • Host chatu

  Darovat plasmu může každý zdravý člověk od 18 do 60 let. Veškeré podmínky a požadavky upravuje česká legislativa a můžete se s nimi seznámit na webových stránkách center nebo lépe přímo při registraci. Zájemce prochází řadou vyšetření a teprve pokud je vše ověřeno, může být plasma darována resp. použita pro výrobu léků. Mírná většina dárců jsou studenti, ostatní lidé různého věku a profesí, lehce převažují muži.

 • Igor

  Dobrý den, mohu se zeptat, kde všude se krevní plazma využívá?

 • Host chatu

  Krevní plasma se v naprosté většině využívá pro průmyslovou výrobu zdraví a životy zachraňujících léků. V předchozích odpovědích je to již podrobně popsáno. V malé míře přímo v nemocnicích pro transfuze u krvácení různého původu. V poslední době se objevují nabídky různých estetických a jiných "specialistů" na aplikaci vlastní plasmy. Je to mimo oblast seriozní medicíny.

 • G-Ramdi

  Dobrý den, chci se zeptat, říkáte, že je málo dárců. A je vůbec dost odběrových míst? A jak jsou přístupná? Není málo dárců třeba proto, že by museli jet sto kilometrů daleko, aby mohli darovat? Když se podíváte, jak to u nás vypadá s dopravou a spojením z menších měst, a na to, jak s všechno centralizuje, tak zda není problém třeba v tom, že se lidé prostě nemají k tomu aby darovali jak dopravit. Děkuji za vysvětlení.

 • Host chatu

  Ano, máte pravdu. Zatím v ČR vznikala velká dárcovská centra ve velkých městech. Snad dále již budou přibývat i menší a dostupnější specializovaná centra. Darovat krev nebo plasmu je však možné i na většině současných transfuzních odděleních v nemocnicích, které také dodávají plasmu pro výrobu léků.

 • klarka

  prosím, jak se kontroluje nezávadnost dárce a jeho krevní složky? S pozdravem…

 • Host chatu

  Zájemce o dárcovství pečlivě a pravdivě vyplní zdravotní dotazník, je vyšetřen lékařem a jsou mu změřeny různé zdravotní parametry. Každý vzorek krve a plasmy je vyšetřen na infekční nemoci přenosné krví. Plasma je minimálně 6 měsíců v bezpečnostní karanténě a je také vyšetřována velmi přesnou metodou PCR na různé virové infekce. Při výrobě léků je plasma preventivně antivirově ošetřena. Bezpečnost léků z plasmy je velice velice vysoká.

 • Olina M.

  A co se z té plazmy vůbec dělá? děkuji

 • Host chatu

  Z plasmy se průmyslově vyrábějí léky - např. albumin, imunoglobuliny, srážlivé i protisrážlivé koncentráty krevních faktorů. Plasma se po odběru prudce zmrazí na méně než -25°C. Doveze se do farmaceutického závodu v zahraničí (v ČR takový není) a tam se v šaržích i několik tisíc litrů nejednou zpracovává. Různými fyzikálně chemickými postupy se izolují jednotlivé léčivé látky (bílkovinné frakce), ty se čistí a koncentrují a vznikne lék.

 • Josef Veverka

  Jak se používá krevní plazma v kosmetickém byznysu?

 • Host chatu

  V kosmetickém byznysu se z odebrané zkumavky vlastní krve odstředí několik ml plasmy, která se v mnoha desítkách vpichů aplikuje do kůže obličeje s cílem vyhladit vrásky a omladit pleť. Krátkodobý efekt, hlavně vlivem albuminu, může být sice teoreticky patrný, omlazující účinek destiček je sporný, stejně jako po aplikaci ortopedem do kloubů. Obojí je za drahé peníze, ale jak jste sám řekl - jedná se o byznys, ne o léčbu.

 • Nunu

  Proč je v odběrovém sále taková zima?

 • Host chatu

  Zřejmě již darujete plasmu v některém centru:) ? V odběrových sálech udržujeme teplotu jen kolem 20°C, protože při vyšších, hlavně tropických zevních teplotách, dochází k rozšíření kožních kapilár (zčervenání) a regulační rekce organismu na pokles tlaku při odběru neprobíhají optimálně. Při vnějším chladu a nižší teplotě kůže je riziko kolapsů menší.

 • Didi Sue

  Dobrý den pane doktore. Kolik plazmy je vlastně zapotřebí na výrobu léků?

 • Host chatu

  Také dobrá otázka. Podle toho pro jaký region, stát či kontinent. Pro ČR by stačily statisíce, pro Evropu miliony a pro celý svět desítky milionů litrů. Přesně, pro celosvětovou výrobu léků z plasma je dostupných kolem 30 milionů litrů. Asi třetinu dodají nemocniční transfuzní oddělení, většinu (2/3) specializovaná dárcovská centra. Dodaný objem stále nestačí a odhady nárůstu spotřeby jsou poměrně progresivní.

Foto: archiv

Autor: - red -
Časopis Týden

Předplaťte si časopis Týden

V čísle 09/2019 najdete >
Týden

Instinkt

Sedmička

Faktor S

Exkluziv

Interview

Sedmička křížovky

Sedmička křížovky XXL

Sedmička Naše životy

Týden Historie

TV Barrandov

Kino Barrandov

Barrandov Krimi

Barrandov News


Tento web používá k poskytování služeb soubory cookie. Více informací najdete ZDE.