Jaké způsoby léčby rakoviny prostaty nabízí moderní medicína? Odpovídala MUDr. Jana Katolická, Ph.D.

Chat je uzavřený12.06.2017 10:00

MUDr. Jana Katolická, Ph.D.

V současnosti žije v České republice více než 60 tisíc mužů s rakovinou prostaty. Aby byla nemoc odhalena včas, jsou nutné pravidelné preventivní prohlídky. Znalosti mužů o nemoci a jejich ochota docházet na prohlídky však nejsou příliš dobré. Často jim v tomto pomohou jejich partnerky, jelikož onemocnění většinou zasáhne celou rodinu. Jaká je kvalita života nemocných? Jak mohou mužům pomoci jejich rodiny? Jaké způsoby léčby nabízí moderní medicína? Ptejte se MUDr. Jany Katolické, Ph.D., v pondělí 12. června od 10.00.

MUDr. Jana Katolická, Ph.D., promovala v roce 1992 na Lékařské fakultě Masarykovy Univerzity v Brně. V roce 1996 získala atestaci I. stupně z vnitřního lékařství a v roce 2000 nadstavbovou atestaci v oboru klinická onkologie. V současné době působí jako primářka onkologicko-chirurgického oddělení Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně. Přednáší na českých i zahraničních kongresech a publikuje v českých a zahraničních časopisech.

Chat

 • Kája

  Dobrý den,

  manželovi nedávno diagnostikovali rakovinu prostaty, je mu 65 let, ale zatím ho prý budou asi jen sledovat. Stejně je z toho celý nesvůj, nevíme, co bude. Jak mu můžu pomáhat?

  Děkuji.

 • Host chatu

  Dobrý den přeji, manželovi pravděpodobně nabídli aktivní sledování, které je možné v případě, že se jedná o nízce rizikový karcinom. Do této skupiny jsou zařazení pacienti se stabilní hladinou prostatického antigenu tzv. PSA pod 10 ng/ml, s Gleason score maximálně 6 a malým objemem postižení prostaty karcinomem. Aktivní sledování je určeno nemocným, kde je předpoklad minimálního či velmi pozvolného zhoršení onemocnění, s cílem aktivní léčbu (např. ozařování nebo operaci) oddálit, případně se jí zcela vyhnout. V rámci tohoto postupu je potřeba pravidelně každé 3 měsíce navštívit urologa, který provede vyšetření prostaty konečníkem, provede odběr krve na stanovení hodnoty PSA a přibližně lx ročně biopsii prostaty. V případě zhoršení některého ze sledovaných parametrů se přistupuje k aktivní léčbě. Pomoc rodiny je pro každého onkologicky nemocného velmi důležitá, potřebuje mít pocit zázemí a podpory. To je velmi významná součást léčby. Podporujte ho při návštěvách lékařů, snažte se o jeho zdravý životní styl a podporujte ho po psychické stránce.

 • Michal

  Paní doktorko, všude se píše, že mají muži chodit na preventivní kontroly, ale od kolika let a kam? Udělá mi kontrolu můj praktik, nebo mám jít raději za urologem? Je mi 38 let, ale mám pocit, že bych na to měl už začít myslet... Díky!

 • Host chatu

  Dobrý den přeji, Muž po padesátém roce věku by měl být jednou ročně vyšetřen preventivně, ať už u praktického lékaře nebo u urologa. U urologa je vyšetření nejvhodnější, protože je vyšetřená nejen hladina prostatického antigenu (PSA) z krve, ale také je provedeno vyšetření prostaty pohmatem přes konečník nebo pomocí sondy zavedené do konečníku. U mužů, kde se onemocnění projevilo u některého z příbuzných například otce nebo jeho bratrů nebo i v několika dalších generacích mužů dané rodiny je vhodné začít s prevencí již od čtyřiceti let věku. Vzhledem k vašemu věku 38 let je proto vhodné vědět, zda pro karcinom prostaty byl někdo ve vaší rodině léčen nebo sledován.

 • Rhys

  Dobrý den paní doktorko,
  po nedávném sonografickém vyšetření jsem ve zprávě objevil větu: prostata nezvětšena, s kalcifikacemi. Chtěl bych se zeptat, co znamenají tyto kalcifikace (předpokládám, že jde o vápenatění), jaký může být do budoucna vývoj, jak zabránit dalšímu zhoršování (jde to nějak léčit?) a může z toho vzniknout rakovina?
  Děkuji

 • Host chatu

  Dobrý den přeji, Kalcifikace jak jste uvedl je ukládání vápenatých solí do tkání, nejedná se o prekancerosu.

 • Mája

  Manželovi v lednu diagnostikovali rakovinu a je diabetik dobře kompenzovaný, kardio dobré. Vyšetření kostí je v pořádku. Operace mu není v76 letech doporučována (považována za rizikovou), ozařování by prý bylo příliš zatěžující a hormonální léčba také není vhodná. Máme čekat, jak se bude podle krevních odběrů nemoc dále vyvíjet. Léky žádné. Co byste nám poradila paní doktorko, jak dále postupovat?

 • Host chatu

  Dobrý den přeji, Manželovi mohl ošetřující lékař nabídnout dvě varianty: buď aktivní sledování nebo vyčkávání tzv. watchful waiting. V případě aktivního sledování pacient pravidelně každé 3 měsíce dochází k urologovi, který provede vyšetření prostaty konečníkem, provede odběr krve na stanovení hodnoty PSA a přibližně lx ročně biopsii prostaty. V případě zhoršení některého ze sledovaných parametrů se přistupuje k aktivní léčbě. V případě vyčkávání tzv. watchful waiting se k léčbě přistupuje v případě potíží souvisejících s nádorovým onemocněním. U každého pacienta vyššího věku je potřeba zhodnotit jeho klinický stav, přidružené choroby, sociální zázemí. Nevím přesně rozsah postižení prostaty ani nemám bližší informace o histologii nádoru nebo hladině PSA, proto Vám nedokážu přesně odpovědět.

 • SK

  Je nejlepší léčba rakoviny prostaty ozařováním?

 • Host chatu

  Dobrý den přeji, Ozařování patří mezi ověřené léčebné metody nádoru prostaty. U nádorů nízkého rizika se ozáření svojí účinností vyrovná operaci tzv. radikální prostatektomii. V případě nádoru středního nebo vyššího rizika se ozařování kombinuje s hormonální léčbou. Je to jedna z variant léčby a záleží také na rozhodnutí pacienta, zda upřednostní ozařování nebo operaci. Každý pacient by měl být poučen v tomto rozhodovacím procesu jak o výhodách, tak o nevýhodách a nežádoucích účincích jednotlivých léčebných postupů.

 • DAYD

  Od kterého roku by muži měli chodit na preventivní prohlídky kvůli rakovině prostaty a jak často?

 • Host chatu

  Dobrý den přeji, U mužů, kde se v rodině nádor prostaty nevyskytl, je doporučená věková hranice 50 let. V případě pozitivní rodinné anamnézy od 40. Běžně je návštěva urologa doporučená 1x ročně. V případě, že první klinické vyšetření ukáže nejasnosti tak návštěvy probíhají častěji.

 • WAR

  Je v ČR obecně kvalitní léčba rakoviny prostaty?

 • Host chatu

  Dobrý den přeji, Léčba všech nádorových onemocnění obecně je v České republice na velmi vysoké úrovni. U nádorů prostaty se operační léčba provádí na urologických pracovištích. Kromě klasického způsobu je možné podstoupit jak operaci robotickou tak laparoskopickou. Několik variant možností nabízí také ozařování. Využívají metody, které šetří zdravé tkáně a jsou účinné na nádorové buňky. Velmi významný posun nastal zejména ve fázi tzv. metastatického kastračně rezistentního karcinomu prostaty, kde máme k dispozici za posledních 5 let několik nových léků s velmi dobrým účinkem a významným vlivem na prodloužení přežití. Jejich podání je omezeno na Komplexní onkologická centra. Při dodržení určitých pravidel pro jejich podání jsou dostupná pro každého takto nemocného muže, který je v dané fázi choroby potřebuje.

 • DIS

  Kolik procent případů rakoviny prostaty končí smrtí?

 • Host chatu

  Dobrý den přeji, Příčinou úmrtí na karcinom prostaty je nemoc ve fázi metastatické choroby, kdy se nádorové buňky nachází nejen v prostatě ale i v jiných orgánech, nejčastěji kostech, uzlinách nebo játrech a plících. V České republice žije podle odhadů přes dva tisíce mužů s pokročilou rakovinou prostaty a metastázami.

 • MORTAR

  Jaká je recidiva u rakoviny prostaty?

 • Host chatu

  Dobrý den přeji, Recidiva karcinomu prostaty se může projevit jak lokálně, v místě kde byla prostata odstraněná operací se opět může objevit nádorová tkáň nebo může dojít k vzniku vzdálených ložisek tzv. metastáz. Nejčastěji nádor prostaty metastazuje do kostí (až v 75%), dále do uzlin, jater a plic. Metastázy do mozku jsou poměrně vzácné.

 • asphyx

  Jak poznám, že mám rakovinu prostaty - příznaky jsou jaké? A jaká je nejlepší prevence rakoviny prostaty?

 • Host chatu

  Dobrý den přeji, nádor prostaty může být na začátku onemocnění, kdy je ohraničen pouze na prostatu, bez jakýchkoliv příznaků. Může ale způsobovat časté močení, časté noční močení. Může se u nemocného objevit krev v moči, pálení při močení. V případě, že se jedná už o metastatické postižení, kdy nádorové buňky se nachází mimo prostatu, projevují se příznaky podle rozsahu postižení. U metastáz do kostí to je nejčastěji bolest, případně může dojít ke zlomenině. Můžou se objevit otoky dolních končetin pro postižení uzlin, v případě postižení jater může pacient zežloutnout, v případě postižení plic bývá dušnost. Velmi často se u metastatické fáze objevuje nechtěný váhový úbytek za poměrně krátkou dobu a také únava. Jasná prevence karcinomu prostaty jako taková není. Doporučuji zdravý životní styl, pohyb a preventivní kontroly podle výše uvedených doporučení. Prevence vzniku nádorového onemocnění sice nezbrání, ale karcinom bude zjištěn v časné fázi choroby a tím se umožní jeho dostatečně radikální léčba.

 • victofwar

  Co komorbidita u rakoviny prostaty, se kterými nemocemi se rakovina prostaty objevuje?

 • Host chatu

  Dobrý den přeji, Komorbidita znamená přidružená choroba. Při rozhodování jak postupovat při léčbě nádoru prostaty se orientujeme také podle toho, jakými jinými chorobami pacient trpí. Zda má potíže se srdcem, vysoký tlak, cukrovku… Snažíme se vybrat ten nejlepší postup tak, abychom nezatížili ostatní orgány. Výskyt karcinom prostaty není závislý na jiných chorobách. Může ním onemocnět i jinak úplně zdravý muž.

 • ANTI

  Je rakovina prostaty dědičná? U mého otce byla diagnostikována v jeho sedmdesátičtyřech letech.

 • Host chatu

  Dobrý den přeji, u určité skupiny nemocných má rysy dědičnosti. Jedná se zejména o ty, kde se již karcinom prostaty v rodině objevil. Věk nad 65 let je věkem, kdy je karcinom prostaty zachycen nejčastěji.

 • ONTARIO

  Co lymfosarkom a rakovina prostaty, je tam nějaká souvislost?

 • Host chatu

  Dobrý den přeji, nádory prostaty mají několik histologických variant. Nejčastěji se setkáváme s acinárním adenokarcinomem. V malých procentech se objevuji i jiné histologické typy, kam může patřit i zmiňovaný lymfosarkom. Jeho léčba ale může probíhat jiným způsobem než u adenokarcinomu. Záleží na rozsahu postižení.

 • George

  V listopadu tomu budou 4 roky, kdy mi byla odstraněna prostata, Gleason 9, od počátku bez ozařování, pouze hormonální léčba, výsledky MR (březen 2017) bez recidivy tumoru. PSA ale mi kolísá pořád v rozmezí 0,2 - 0,3. Je to chyba v měření PSA nebo čím může být nenulová hodnota způsobena? Děkuji.

 • Host chatu

  Dobrý den přeji, nenulová hodnota může být způsobená mikroskopicky prokázanými pozitivními okraji po radikální operaci prostaty nebo přítomností nádorových buněk v uzlinách nebo vzdálenými metastázami. Je mi líto, ale nemám více informací, potřebovala bych vědět v jakém rozsahu operace prostaty proběhla, jaké jsou výsledky vyšetření na vyloučení metastáz....Chyba měření, pokud se jedná o opakované výsledky, to není.

 • DENMARK

  Co rakovina prostaty a psychiatrické souvislosti?

 • Host chatu

  Dobrý den přeji, je mi líto ale nerozumím dané otázce. Pokud máte na mysli třeba stres, tak je to jeden z obecných rizikových faktorů vzniku nádorových onemocnění.

 • Jiří Kučera

  Dobrý den,
  Myslím, že by jste měli lidi poučit o prevenci, jak předcházet těmto a vůbec všem nádorům všeobecně...
  Děkuji Jiří Kučera

 • Host chatu

  Dobrý den přeji, za nejvhodnější, obecně u nádorových onemocnění, v rámci prevence považuji pravidelné preventivní prohlídky. Velká část z nich je od jistého věku hrazená zdravotními pojišťovnami. Bohužel není v našich silách vzniku nádorového onemocnění zabránit, ale můžeme ho odhalit včas, ve fázi lokalizované choroby a tím významně prodloužit přežití takto nemocných. Všeobecně platí pravidla zdravého životního stylu - každodenní pohyb, zdravé jídlo, vyhýbat se alkoholu, nekouřit ....

 • Jakub

  Dobrý den,

  68 let s dgn. zbytnělá prostata 30/10g, pravidelné kontroly PSA ( hodnoty vždy v normě - aktuálně 2,4), nyní poměr celkový PSA s f PSA = 19% (ref. hodnota v tzv. šedé zóně - co to je ?). Je biopsie prostaty v tomto mém případě doporučována z opatrnosti nebo z nutnosti s ohledem na zjištěnou hodnotu poměru PSA vyloučit možné riziko rakoviny ? Kde a kdo biopsii provádí ?
  Děkuji.

 • Host chatu

  Dobrý den, poměr mezi volným a vázaným PSA naznačuje, že by se mohlo jednat o karcinom prostaty. Biopsie je doporučována s ohledem na % poměru, klinický nález a Váš věk. Biopsii provádí urolog. Ve většině případů ambulantně.

 • Petra

  Dobrý den,

  v jakém věku doporučujete první preventivní prohlídku? A co taková preventivní prohlídka obnáší?

  Děkuji za odpověď a přeji hezký den.

 • Host chatu

  Dobrý den přeji, k věkové hranici jsem se vyjadřovala výše. Základní prohlídka obnáší odběr krve na stanovení hladiny prostatického antigenu tzv., PSA a vyšetření prostaty pohmatem přes konečník.

 • Oldřich K.

  Paní primářko, můj dotaz vychází z titulku chatu k této problematice. Jaké způsoby léčby rakoviny prostaty nabízí naše moderní medicína? Je to stále otevřená nebo robotická operace prostaty, chemoterapie, ozařování a hormonální léčba, event. k jakému posunu ve způsobech léčby došlo?

 • Host chatu

  Dobrý den, Vámi uvedený přehled léčebných postupů má své stálé místo v léčbě karcinomu prostaty. K významnému posunu stran onkologie došlo zejména v technikách radioterapie a příchodem nových preparátů např.ATRA léků a chemoterapie u metastatických forem onemocnění. Významně prodlužují život za velmi dobré kvality.

Foto: archiv

Autor: - red -
Časopis Týden

Předplaťte si časopis Týden

V čísle 1/2022 najdete >
Týden

Sedmička

Exkluziv

Interview

Instinkt

Nebezpečné vztahy

Týden rozhovory

Týden speciál

Sedmička křížovky

Sedmička pro ženy

Sedmička pro maminky

Sedmička Krimi

Sedmička Extra

VIP svět

TV Komplet

Sedmička Retro

TV Barrandov

Kino Barrandov

Barrandov Krimi


Tento web používá k poskytování služeb soubory cookie. Více informací najdete ZDE.