Kandidát na pražského primátora
Jiří Dienstbier

Chat je uzavřený22.09.2010 13:00

Jiří Dienstbier mladší kandiduje za ČSSD na primátora.

Chat s osobností

Kandidát na primátora Prahy Jiří Dienstbier mladší odpovídal čtenářům on-line deníku TÝDEN.CZ.

Jiří Dienstbier mladší je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy a jeho profesí je advokacie. V roce 1989 se podílel na činnosti nezávislé studentské skupiny zástupců pražských fakult, která zorganizovala manifestaci 17. listopadu 1989. V roce 1990 byl na dvouleté volební období zvolen poslancem Sněmovny lidu Federálního shromáždění ČSFR jako zástupce studentů. Po řadu let byl aktivní i v Mladých sociálních demokratech, dva roky byl ve funkci jejich předsedy. Druhé volební období je členem zastupitelstva Prahy 2. Od července 2010 je stínovým ministrem spravedlnosti. ČSSD si ho v roce 2010 vybrala jako svého kandidáta na pražského primátora.

Chat

 • Terezka

  Téměř každý politik má nějakého kostlivce ve skříni. Přiznejte se, jakého máte vy?

 • Jiří Dienstbier

  O žádném kostlivci nevím. Jistě je řada věcí, které se mi v politice nevydařily tak, jak bych si představoval, ale zcela jistě nejde o kostlivce.

 • Zdeněk

  Můžete nám napsat, jak je možné, že jste před listopadem 1989 studoval Právnickou fakultu UK, když dle webu ČSSD pocházíte ze "známé pražské politické a disidentské rodiny, oba rodiče patřili k signatářům Charty 77"?

 • Jiří Dienstbier

  Právnickou fakultu UK jsem studoval až po listopadu, přihlášku jsem si běžel podat hned v prosinci 1989.

 • Fanta

  Dobrý den,
  na co byste se zaměřil jako pražský primátor? Děkuji z aodpověď.

 • Jiří Dienstbier

  Na prvním místě je změna poměrů na radnici, je třeba rozetnout korupční a klientelistické vazby, sebrat Prahu kmotrům a vrátit ji Pražanům. Pokud se nám podaří uspět, chtěli bychom prověřit všechny klíčové zakázky a majetkové transakce z poslední doby a následně upravit související smlouvy, aby to bylo pro město co nejvýhodnější a případně vyvodit důsledky z odpovědnosti konkrétních osob, pokud ji audity prokáží. Chci, aby Pražská radnice bylo pro Pražany zcela otevřená. Všechny informace by zásadně měly být veřejné, aby lidé měli co největší kontrolu nad rozhodováním města. Transparentní musí být zejména zadávání zakázek. Vše o zakázkách by mělo být od začátku do konce veřejné. Je třeba dbát na kvalitní přípravu zakázek, omezit kvalifikační kritéria na minimum, aby nebylo možné šít zakázky na míru různým kamarádům, a zakázky hodnotit výhradně podle ceny ve všech případech, kde je to možné. Rád bych co nejúčiněji spolupracoval se subjekty občanské společnosti, zejména v oblasti životního prostředí, územního plánování, dopravy a korupce. Další zásadní priorita je dána naším sloganem "více zeleně, méně betonu". Chceme chránit Prahu před zabetonováním každého volného koutu, chránit zeleň, např. Trojmezí, sportoviště, stavby jako Masarykovo nádraží nebo nemocnice na Karlově náměstí. Chci maximálně podporovat veřejnou dopravu a všechny alternativy osobní automobilové dopravy, zejména v centrálních částech města. Zásadní je i sociální bydlení, protože řada lidí, zejména seniorů, už nezvládá hradit náklady na bydlení. Město musí mít sociální byty se sníženým nájemným pro potřebné, protože musí zajistit právo na bydlení. Pokud Vás zajímají další podrobnosti, můžete nahlédnout do našeho programu.

 • Hanuš

  Kam se snažíte směrovat ČSSD? Do pozice strany více socialisticvké, anebo liberální?

 • Jiří Dienstbier

  Do pozice strany sociálně-liberální. Měla by usilovat o rozvíjení evropského modelu sociálního státu, o kvalitu veřejných služeb, jako je vzdělání a zdravotnictví dostupné pro každého nebo důstojné sociální zabezpečení. Musí chránit svobody pro všechny, nejen pro majetkově privilegované. Předpokladem svobody je ochrana lidských práv včetně práv sociálních a kulturních.

 • Jiří Tesař

  Kandidujete na pražského primátora. Co zamýšlíte udělat s Václavským náměstím, jak vyřešit pražskou dopravu (bude více místa pro kola)? Můžeme od Vás čekat, že nebudete další z řady zkorumpovaných? Díky,

 • Jiří Dienstbier

  Václavské náměstí by si zasloužilo zkultivovat hned z několika stránek. Především by potřebovalo posílit bezpečnost, žádoucí by bylo zavřít všechny herny nejen na náměstí, ale ideálně v celé Praze, případně je soustředit na jediné místo někde na okraji města. Dalším problémem je magistrála. Ta by měla být zrušena a v centru města přeměněna na klasické městské třídy, tím by bylo dosaženo i prospěšného propojení náměstí s Národním muzeem. Absolutní nesmysl je zahloubení magistrály do tunelu u muzea, tím by se magistrála v centru definitivně zakonzervovala a už bychom se jí nikdy nezbavili. Více místa pro kola rád podpořím, nejen budování cyklostezek, dopravní opatření pro snadnější a bezpečnější pohyb cyklistů, ale i půjčovny kol po vzoru např. Vídně. Považuji se za nezkorumpovatelného, ale to by jistě řekl každý, udělám vše, abych v tomto směru neselhal.

 • Andulka

  Jaké jsou a byly vaše vztahy s panem Paroubkem? Má podle vás ještě nějakou budoucnost v ČSSD - a jakou?

 • Jiří Dienstbier

  Jsou a dlouhodobě byly poněkud odměřené. Jeho budoucnost bych viděl zejména v zahraničních vztazích, ve speciálních diplomatických posláních. Jako bývalý předseda vlády má vynikající kontakty zejména v zemích Evropské unie a umí několik jazyků. Nebylo by z pohledu České republiky moudré těchto jeho předpokladů nevyužít. Po jeho významnější roli v ČSSD žádnou výraznou poptávku mezi členy necítím.

 • Petr Janeček

  Zastupujete svého otce v jeho soudním sporu se stranou Liberálové.cz. Myslíte, že je morální, když písemně něco této straně slíbil, způsobil jí tím finanční ztráty a teď se z toho snaží vykličkovat?

 • Jiří Dienstbier

  Všechno, co slíbil, byl můj otec vždy ochoten splnit. Nebyl ochoten platit věci, které nikdy pro svou kampaň nepotřeboval a ani u nikoho neobjednal, např. digitální fotoaparát, o jehož úhradu se pánové z Liry taky pokusili, údajně ho potřebovali na kampaň :-). Prvoinstanční rozsudek potvrdil, co zde uvádím.

 • Petr K.

  Pražská ČSSD chce podle programu stavět metro D, dokončit Městský okruh a zvyšovat nasazení a kvalitu MHD, ačkoli nebude zvyšovat cenu jízdenek. To ale bude dost nákladné, určitě by to stálo desítky miliard korun. Bude na to mít Praha vůbec peníze?

 • Jiří Dienstbier

  Vámi zmiňované investice jsou skutečně v řádu desítek miliard Kč. Praha pravidelně realizuje investice v této výši. Pokud budou prostředky vynakládány hospodárně na základě řádného a transparentního zadávání veřejných zakázek, tak se dá za stejné peníze pořídit více než doposud. Velkým rizikem je závazek ODS, TOP09 a VV ve vládním prohlášení, že změní rozpočtové určení daní (to, jak se obce podílí na daňových výnosech). Pokud by se tak stalo, mohla by Praha přijít až o 15 miliard Kč, pak by nikdo nemohl realizovat žádné investice. To si však snad na triko nevezmou. Další riziko je, že současné vedení radnice na poslední chvíli vypisuje řadu zakázek. Mohlo by se stát, že v případě volebního úspěchu přijdeme na radnici a zjistíme, že investiční prostředky jsou nasmlouvány dlouho dopředu. Potřebných investic je víc, zmínil bych například čistírnu odpadních vod. Za normálního chodu a financování města však naše investiční priority nereálné nejsou, stav financí a smluvních závazků detailně zjistíme až na radnici, budeme-li se po volbách podílet na pražské vládě.

 • Hans

  Jak často se stýkáte se svým otcem? Máte spolu politické spory?

 • Jiří Dienstbier

  Pravidelně, žádné zásadní spory spolu nemáme.

 • luki luki

  Kdybyste se náhodou stal primátorem, co byste udělal s hummery strážníků?

 • Jiří Dienstbier

  Městská policie má být především pěšmo v ulicích a dohlížet na dodržování běžného pořádku. Rozhodně nepotřebuje žádná luxusní nebo terénní auta typu hummerů, nejlepší by bylo je prodat a finance použít lépe.

 • O. Zajíček

  Platí podle vás věta, že kdo nebyl v mládí levičák, nemá srdce, a kdo je levičákem i jako dospělý, nemá rozum?

 • Jiří Dienstbier

  Neplatí. Každý člověk, kdo je solidární a ohleduplný vůči svému okolí, lidem, zvířatům i přírodě, je do jisté míry levičák a to by neměla být doména výhradně mladých lidí.

 • Michal

  Neobáváte se, že vás budou lidé příliš srovnávat s vaším otcem, a každý váš sebemenší neúspěch budou posuzovat o to kritičtěji?

 • Jiří Dienstbier

  Neobávám. Nemohu to ani nijak ovlivnit. Pokud mě někdo hodnotí podle mého otce a ne podle mých vlastních činů, je to více jeho než můj problém.

 • Rittig

  Znáte se osobně s pány Janouškem a Hrdličkou?

 • Jiří Dienstbier

  Neznám a nemyslím, že by se na tom mělo něco měnit. Jedná se o osoby, které pan Topolánek označil slovem kmotři, kteří i bez funkcí ovlivňují veškerá klíčová rozhodnutí pražské radnice. Právě tyto osoby by letošní volby měly zbavit veškerého vlivu.

 • Méďa

  Už jste jel po novém pražském okruhu? Kam ho protáhnete, pokud se stanete primátorem?

 • Jiří Dienstbier

  Nejel. Pokud budu primátorem, podpořím jeho co nejrychlejší dokončení kolem celého města, protože se jedná o jedno z mnoha opatření, která ve svém souhrnu musí ulevit městu od dopravní zátěže. Investorem vnějšího okruhu ale není Praha, je to stát, takže závisí především na finančních prostředcích, které stát poskytne.

 • Gogo

  Stojíte v ČSSD za Sobotkou, nebo za Haškem? Ale bez vytáček, prosím!

 • Jiří Dienstbier

  Oba mají své kvality, každý je trochu jiný. Oba by v případě zvolení představovali posun k lepšímu oproti minulosti. Rozhodnu se podle vize pro sociální demokracii, kterou představí. Zatím se všichni soustředíme na volby, své představy o další strategii a výzvách pro ČSSD budeme diskutovat poté.

 • Roman

  Jak hodnotíte období před volbami do poslanecké sněmovny, kdy se sociální demokracie v čele s panem Paroubkem pustila do boje snad se všemi, včetně novinářů, u kterých si dokonce vytvořila seznam "nežádoucích", se kterými nebude mluvit? Bylo potom podle vás dobrým krokem, že Jiří Paroubek opustil funkci předsedy strany?

 • Jiří Dienstbier

  Jakýkoliv bojkot médií považuji za nešťastný. Politici mají povinnost mluvit s občany, potřebují vysvětlovat své postoje a svá rozhodnutí. Efektivně to není možné jinak než přes sdělovací prostředky. Odstoupení Jiřího Paroubka z funkce předsedy bylo logickým krokem po mimořádném neúspěchu ve volbách do Poslanecké sněmovny. Osobně jsem ho přivítal, preferuji jiný styl politiky.

 • Jan Netoličný, Praha 3

  Kdo z ČSSD je vaším přítelem, ovšem ne pouze úpodle stranického oslovování?

 • Jiří Dienstbier

  V ČSSD mám řadu opravdových přátel, nemá smysl je zde všechny jmenovat. Jsou tam i lidé, kteří mi ne zcela sednou, ale to je v politické straně běžné, protože strany sdružují lidi podle blízkosti základních programových hodnot, ne podle kamarádství.

 • Jiřina Levá

  Tipněte si volební výsledek - kolik senátorských mandátů ČSSD získá a jak uspěje v Praze a velkých městech?

 • Jiří Dienstbier

  Nerad tipuji výsledek. Budeme se snažit o co největší úspěch. Hezké by samozřejmě bylo, pokud bychom získali alespoň 12 nových senátorů a kromě Brna, Ostravy a dalších měst nově i primátora v Praze. Když to v Praze nevyjde teď, tak jistě příště. Jde-li to ve Vídni, Paříži, Berlíně nebo Mnichově, tak dříve nebo později i tady.

 • Marcela

  Líbíte se mi, nešel byste na kafe nebo do kina?
  737 284 479

 • Jiří Dienstbier

  Nevím, co by tomu řekla moje žena. :-)

 • Eva

  Pěkný den, v případě, že byste se stal primátorem, snažil byste se přiblížit magistrát občanům? Snažil byste se také vzhledem k tomu, že se všude šetří, o úsporná opatření? Jaká? A které projekty byste v Praze podporoval?

 • Jiří Dienstbier

  Už jsem v podstatě odpověděl. Otevřenost maximální. Šetrnost především v transparentnosti zakázek a nakládání s majetkem.

 • Karel Vytiska

  Vyženete konečně z Prahy feťáky, cikány a smradlavé bezdomovce? Věřím ČSSD a fandím vám.

 • Jiří Dienstbier

  Nevěřte nikomu, kdo Vám slibuje, že někoho vyžene a tím vyřeší problém, je to populista, kterému jde jen o Váš hlas. Bezdomovectví a narkomanie jsou jistě závažné patologické jevy, které je potřeba řešit. Represe je na místě, dochází-li k porušování zákonů. Před tím je třeba lidi chránit. Represe však sama o sobě nic nevyřeší. Zásadní je prevence, aby se těmto jevům předcházelo, např. sociální bydlení jako prevence bezdomovectví. Důležitá je i pomoc lidem, kteří se dostali do bezvýchodné situace a mají vůli něco se sebou dělat. Je třeba podpořit terénní práci a vznik většího počtu azylových domů tak, aby bezdomovci nebyli nuceni zůstávat na ulici, aby jako útočiště nevyhledávali vozy pražské hromadné dopravy a aby se jim dostalo pomoci jinde. Pouze toto je řešení, protože vyhánění není akceptovatelné a prakticky ani možné.

 • Nečas

  Levice je teď v Evropě nějak v řiti, že? Nevsadil jste na špatného koně?

 • Jiří Dienstbier

  Vsadil jsem na toho jedině možného koně, protože levice v evropě je nositelem toho nejlepšího řešení - evropského modelu sociálního státu, který je nejen sociálně nejspravedlivější, ale i nejefektivnější, protože dává šanci na uplatnění každému a tím nejlépe využívá potenciál celé společnosti. Narozdíl od naší fanatické pravice, která nás žene o dvě století zpátky, si potřebu sociálního státu uvědomuje i podstatná část tvz. evropské pravice.

 • pavlík

  Mám pocit, že vaše politické renomé žije z velké části z renomé vašeho otce. Budete mi tvrdit, že tomu tak není?

 • Jiří Dienstbier

  To ať si posoudí každý sám. Jsem synem svého otce, na tom nic nezměním a ani měnit nechci. Jak už jsem psal, vypovídá více o Vás než o mně, budete-li mě hodnotit dle mých skutků nebo podle mého otce.

 • Tomáš D.

  Dobrý den, jaký je váš osobní názor na fungování (+ konkrétně pád Topolánkovy vlády), směřování a vnější prezentaci ČSSD v době, kdy byl předsedou pan Jiří Paroubek? Hypoteticky - souhlasil byste s vaší současnou nominací na primátora Prahy, kdyby po posledních volbách nedošlo k personálním změnám ve vedení této strany?
  Díky

 • Jiří Dienstbier

  Pád Topolánkovy vlády mi přišel jako logický důsledek jejích vlastních kroků, poslední kapkou byla snaha panů Topolánka a Dalíka ovlivňovat média v kauze poslance Wolfa. Nová vláda pana Fishera trochu vylepšila i pošramocenou pověst v Evropě, takže Topolánkovy vlády žádná škoda. K směřování ČSSD pod Jiřím Paroubkem jsem se už vyjádřil dostatečně. Mé rozhodnutí přijmout nominaci na primátora nesouviselo s celostátním vedením strany ale se situací v Praze a v pražské organizaci ČSSD.

 • kpt. Pejsek

  Dobry den,

  Jaka mate oblibena zvirata? Mate rad kocky? Zasadil byste se jako primator o (vetsi) podporu utulku opustenych zvirat (kocek) v Praze?

  Dekuji za odpoved.

 • Jiří Dienstbier

  Doma mámě dvě morčata. Kočky mám rád, protože mají výraznou osobnost. Útulek opuštěných zvířat, nejen koček, bych jistě podporoval.

 • Tonda

  V případě svého zvolení - budete nějak řešit skandální causu Opencard, která i přes všechny své negativa je teď všem občanům Prahy povinně vnucována neexistencí jiné alternativy předplacení MHD?

 • Jiří Dienstbier

  Opencard zjevně není v pořádku, byla pravděpodobně mnohonásobně předražena. Chceme prověřit všechny smlouvy, zjistit, zda se dá něco z pohledu Prahy upravit lépe. Je třeba korektně zadat zakázku na kartové centrum. Do projektu bylo nainvestováno příliš mnoho a město vstoupilo do příliš smluvních vztahu na to, aby šlo projekt zrušit. Opencard bude nutné smysluplně využít. Nemohu teď slíbit ani zachování papírových kupónů, protože bez analýzy není možné říct, bylo-li by to ekonomicky hajitelné. Pokud půjde předplatné jízdné pořídit jen přes opencard, měla by být trvale vydávána zdarma. Když už město nutí lidi k pořízení karty, neměli by být trestáni jakoukoliv platbou navíc. Nikdo by také při vydávání karty neměl po nikom chtít více osobních dat, než je nezbytně nutné, natož vyžadovat souhlas s jejich užitím pro jiné účely.

 • Guy Richie

  Co si myslíte o starostce Janě Černochové? Měli jste spolu někdy nějaké rozepře?

 • Jiří Dienstbier

  Měli jsme spolu řadu názorových střetů, což je logické, protože jsme na Praze 2 v opozici. Osobně byly naše vztahy vždy korektní.

 • Majda

  Jak se zrodila vaše vášeň pro Bohemku?

 • Jiří Dienstbier

  V šesti letech jsem začal chodit do Klokánka v sokolovně v Riegrových sadech a od té doby mě to už nepustilo. :-)

Foto: ČTK

Autor: - red -
Časopis Týden

Předplaťte si časopis Týden

V čísle 4/2021 najdete >
Týden

Sedmička

Exkluziv

Interview

Instinkt

Nebezpečné vztahy

Týden rozhovory

Týden speciál

Sedmička křížovky

Sedmička pro ženy

Sedmička pro maminky

Sedmička Krimi

Sedmička Extra

TV Barrandov

Kino Barrandov

Barrandov Krimi


Tento web používá k poskytování služeb soubory cookie. Více informací najdete ZDE.