Prezident České asociace věřitelů Pavel Staněk

Chat je uzavřený15.08.2014 14:00

JUDr. Pavel Staněk.

Ocitnout v pozici věřitele se dnes může velmi snadno každý občan. Stačí půjčit peníze příteli nebo zaplatit zálohu řemeslníkovi, po kterém se následně slehne zem, aniž by odvedl slíbenou práci. Za ochranu práv drobných i velkých věřitelů se od počátku tohoto roku aktivně zasazuje Česká asociace věřitelů, která nově provozuje také vlastní on-line poradnu, která je určena nejen věřitelům, ale i dlužníkům, kteří se ocitli ve složité životní situaci. Dluží vám někdo peníze a odmítá je vrátit? Poskytli jste službu nebo dodali zboží, ale odběratel nezaplatil? Zajímají vás změny v postavení věřitele a dlužníka plynoucí z nového občanského zákoníku? Na tyto i další otázky bude odpovídat prezident České asociace věřitelů JUDr. Pavel Staněk v pátek 15. srpna od 14 hodin.

JUDr. Pavel Staněk vystudoval práva na Právnické fakultě MU Brno. V letech 2001 až 2006 pracoval jako odborný asistent předsedy a tiskový mluvčí Krajského soudu v Hradci Králové. Po absolvování půlroční stáže na Ministerstvu spravedlnosti ČR byl v roce 2007 jmenován nejprve vrchním ředitelem, náměstkem a později prvním náměstkem ministra spravedlnosti. V této pozici působil až do svého zvolení poslancem Poslanecké sněmovny PČR v roce 2010, kde zastával funkci místopředsedy ústavně právního výboru. V témže roce byl také jmenován členem Legislativní rady vlády. Kromě advokátní kanceláře Legalcom, kde je partnerem, svůj současný profesní čas věnuje a své zejména legislativní zkušenosti uplatňuje v nedávno vzniklé České asociaci věřitelů, jejímž prezidentem byl zvolen v březnu 2014.

Chat

 • Karel Zvědavý

  věříte v Boha?

 • Host chatu

  Ano, věřím v Boha.

 • Inna

  Nájemnice platbu provádí nepravidelně, většinou něco dá až po mém upozornění. Pohrozila jsem jí výpovědí a dozvěděla jsem se, že potom už neuvidím ani korunu. Rozesmálo ji moje upozornění, že potom je i možnost exekuce. Jak na takové lidi ?

 • Host chatu

  Dobré odpoledne, Inno. Pokud je váš vztah s nájemnicí takto narušen, rozhodně bych se k výpovědi uchýlil. Tohle totiž nebude fungovat nikdy a odkládat řešení problému nemá smysl. Předpokládám, že ve smlouvě máte sjednanou kauci, která by se případně dala použít na dlužné nájemné. Pokud ne, je to samozřejmě škoda a dluh na nájmu budete muset řešit prostřednictvím soudu. Uvidíte, zda i potom ji Váš postup bude připadat směšný. Věřím, že nikoliv.

 • SK

  Jste stále politik také - ODS?

 • Host chatu

  V současné době již nejsem aktivní politik.

 • Dan Kostka

  Jste sám věřitelem?

 • Host chatu

  Ne, ale se spoustou nešťastných věřitelů se potkávám v advokátní kanceláři.

 • SONAX

  Znáte film Svátek věřitelů?

 • Host chatu

  Upřímně, film jsem až dosud neznal. Děkuji Vám za tip. Vypadá to na dobrou komedii s dobrými herci. Marvana a Plachtu mám rád, tak se na to podívám.

 • Petr Nerad

  Při řešení vymáhání dluhů pro věřitele, již dávno nejde o samotné věřitele. Ti svoji pohledávku buď účetně odepsali, nebo odprodali a např. banky byly poté sanovány státem, matkou. Od toho okamžiku již jde jen o parazitické podnikání s dluhy, navyšování pro advokáty, exekutory. To již nemá nic společného s vaším cílem dosažení spravedlivého právního prostředí. Jak se na to díváte?

 • Host chatu

  Dobrý den, pane Nerade, to je přesně ten pohled, a mám za to, že bohužel dost pokřivený, se kterým se v poslední době setkávám dost často. Přitom neuspokojeným věřitelem se může stát opravdu kdokoliv. Občan, který v dobré víře půjčí peníze kamarádovi, drobný živnostník, kterému nezaplatí odběratel, matka, které její bývalý manžel dluží výživné. Ti určitě nikomu své pohledávky nepřeprodávají a právě i pro ně tady asociace je. Proto si myslím, že kultivace právního prostředí, která je naším cílem, má smysl.

 • Terry

  Dlužníci mají velkou spoustu naprosto jednoduchých opatření, jak se vyhýbat splacení dluhů i prostřednictvím soudních stíhání a exekucí. Nejjednodušší je změnit si jméno a na schránce nechat své původní; rázem je pro doručování nedostupný. Dalším častým krokem je "opatřit" si úřední adresu.
  Z vlastní špatné zkušenosti vím, že čím víc se určitý jedinec ("vychcánek") chová "nestandardně" (neslušně, nečestně), čím víc využívá mezery v zákonech (záměrně špatných, nedokonalých?!) a pohrdá jimi, tím víc je stát vůči takovým hajzlům (záměrně?) impotentní.
  Státní systém, který se sám označuje jako "demokracie", který je ale systémově nastaven tak, že není schopen chránit slušné lidi, je jen pseudodemokracií, pouhou deklarativní demokracií. A v takovém systému žijeme už čtvrt století.
  Odsuzováni jsou jen "ti hloupí". Ti "chytří" se podíleli a stále podílejí na rozkrádání státu (demokratický výraz - tunelování) a protože za takové rozkrádání ve velkém (často politicky "posvěceném" - viz privatizace) nebyl nikdy nikdo potrestán, nemůže to být náhoda, ale "demokratickými" politiky záměrně vybudovaný systém.
  Posledním "důkazem" byla Klausova amnestie, "demokraticky" osvobozující i opakované recividisty a násilníky, a "velké zloděje".
  A na tomto stavu systému nemůže změnit nic ani Česká asociace věřitelů.

 • Host chatu

  Dobrý den, ani nám se takové praktiky nezodpovědných dlužníků, kteří namísto řešení svých dluhů využívají, nebo spíše zneužívají různých právních možností a mezer a svého věřitele se snaží obejít, nelíbí. A právě proto je tu Česká asociace věřitelů. Jejím cílem je, aby věřitelé měli maximálně spravedlivé podmínky při správě svých pohledávek. Proto je naší prioritou i dohled nad přijímanou legislativou a snaha o její socializaci. Právě zkušenosti, jaké popisujete i Vy, dodávají potřebnou motivaci pro naši činnost.

 • Šiller

  Dobrý den, půjčil jsem kamarádovi před čtyřmi lety 50000,- Kč, přestože vědě, že bude mít problémy s jejich navrácením. Jeho firma se ocitla v bankrotu a tím pádem dluží více lidem. Nepracuje, protože by musel platit. Udržuje se mnou kontakt a slibuje. Mám s ním podepsanou smlouvu o půjčce. Co mohu dělat? Děkuji za odpověď.

 • Host chatu

  Dobrý den, pane Šillere, bohužel jste typickým příkladem věřitele, kterým se může stát snadno a rychle skutečně každý. Pokud máte podepsanou smlouvu o půjčce, je třeba ji uplatnit u soudu, tedy podat žalobu na zaplacení dlužné částky. Jen pozor na promlčení. V případě jeho namítnutí žalovaným Vám soud žalobu zamítne.

 • MC

  Dobrý den,
  jsem bohužel věřitelem již několik let, i když se exekutorovi zpočátku dařilo část dlužné částky získat, poslední cca. tři roky se neděje nic. Dlužník pracuje neoficiálně, protože exekucí má několik a oficiálně už asi nikdy pracovat nebude. Je nějaký způsob, jak situaci řešit?
  Exekutor mi navrhnul ukončení exekuce pro nemajetnost - bude to pro mě znamenat další výdaje pro exekutora (mimo faktu, že peníze od dlužníka neuvidím) ?
  Děkuji.

 • Host chatu

  Dobrý den, pokud dlužník formálně nemá žádný majetek, který by bylo možno exekucí postihnout, pak bohužel skutečně nezbývá nic jiného, než exekuci pro nemajetnost dlužníka zastavit. V každém případě se ale před ukončením exekuce doporučuji informovat, jaké kroky za účelem vymožení pohledávky exekutor provedl a zda-li prověřoval majetkové poměry dlužníka v terénu. Pokud tak neučinil, může tu být ještě šance uspokojení Vaší pohledávky provedením mobiliární exekuce. Pokud by Váš exekutor nechtěl v tomto směru podnikat příslušné kroky, můžete se obrátit na jiný exekutorský úřad. Co se dalších výdajů týče, pokud má exekutor v řízení všechny dosavadní náklady uhrazeny, další již požadovat nebude. Pokud nikoli, mohl by je požadovat jen za předpokladu, že jste si byl již před zahájením exekuce vědom nemajetnosti dlužníka, a přesto jste trval na jejím provedení.

 • Katka

  Dobrý den, před třemi lety jsem půjčila 120000 známému. Polovinu již splatil, poslední rok od něj ale slyším jen samé výmluvy a další splátka je tak asi v nedohlednu. Já bych teď ty peníze ale sama potřebovala. Dluh mám stvrzený směnkou. Na koho se mám obrátit? Jak dlouho to může trvat?

 • Host chatu

  Dobrý den, Katko, na nic nečekejte a obraťte se na příslušný soud s návrhem na vydání směnečného platebního rozkazu. Po jeho vydání a v případě, že žalovaný nepodá námitky, tedy se platební rozkaz stane pravomocným, požádejte o výkon rozhodnutí prostřednictvím soudního exekutora. Nevíte-li si s procesními postupy rady, doporučuji vybrat si advokáta, aby Vám se sepisem obou podání a případnými procesními postupy pomohl on. V případě, že vše půjde hladce, mohlo by vše trvat v řádu měsíců.

 • Emil Jeník

  Dobrý den,

  všude se píše, že budou exekutoři působit jen v určitém území. Přijde mi to jako dobrý nápad, notáře jsou přeci také jen v okrese. Dlužníkům by se tak nezvyšovaly dluhy o nesmyslné částky. Situace, kdy je věřitel i dlužník z Chebu, ale exekutor z Přerova mi přijde absurdní, nebo spíše nemravná! Jaký na to máte názor?

 • Host chatu

  Dobrý den, pane Jeníku. Ano, téma teritoriality exekutorů je teď hodně diskutováno. Není vše ale tak jednoznačné, jak se zdá. Z pohledu věřitele jde například o citelný zásah do jeho práva svobodné volby subjektu, který mu zajistí vymožení jeho pohledávky. A v případě, že by s prací exekutora, který mu bude v rámci okresu přidělen (v celé řadě okresů sídlí jen jeden exekutorský úřad), nebyl spokojen, má smůlu. O možnosti domluvy exekutora s dlužníkem snad ani nemá smysl mluvit. Pokud jde o náklady na dopravu, ty byly s účinností od 1.1.2013 zastropovány částkou 1.500,- Kč, takže je jedno, z jaké vzdálenosti je, resp. kolik kilometrů vykonavatel ujede.

 • Martin Macháček

  Vy tak umíte vymáhat opomenutou stovku a když někdo dluží desítky či stovky milionů, tak je to nevymahatelné.

 • Host chatu

  Pane Macháčku, jde o to, jak jsou desítky či stovky milionů zajištěny. A pokud jde o tu stovku, i to jsou peníze. A pro někoho nemalé.

 • Martin Semerád

  Sousedce před tejdnem vybílil byt exekutor, pač její synáček dluží kde může. Zabavil ale i věci který vůbec nejsou jeho. Jenže prej když má u ní trvalý bydliště, tak můžou vzít všechno. Není to nefér, aby stará ženská doplácela na cizí dluhy?

 • Host chatu

  Dobrý den, pane Semeráde, máte naprostou pravdu, že na dluhy by neměly takto doplácet třetí osoby. Vždy bohužel záleží na konkrétních okolnostech případu, v tomto případě zejména na tom, zda se dlužník zdržuje na adrese Vaší sousedky, přebývá tam nebo tam má uložený movitý majetek. Exekutoři v terénu prověřují tyto skutečnosti a teprve poté provádí soupis na dané adrese. Pokud došlo k soupisu movitých věcí ve vlastnictví třetí osoby, v tomto případě Vaší sousedky, doporučuji sepsat návrh na vyškrtnutí věcí ze soupisu a zaslat jej na adresu soudního exekutora. Pokud by soudní exekutor návrh na vyškrtnutí zamítl, bude třeba podat vylučovací žalobu. Z dlouhodobého hlediska pak doporučuji odhlášení trvalého pobytu syna z této adresy, což lze z pozice vlastníka nemovitosti zařídit návštěvou magistrátu relativně snadno.

 • Martina Suchá

  Dobrý den, bývalý přítel mi už čtyři měsíce nezaplatil alimenty pro syna. Prý nemá práci, přitom teď odjel s manželkou na dovolenou do Turecka, takže zas tak špatně na tom asi nebude. Prý je teď možné ho k zaplacení donutit zabavením řidičáku. Na to by snad mohl slyšet. Co pro to mám udělat? Nahlásit ho na policii? Díky, Martina Suchá

 • Host chatu

  Dobrý den, paní Suchá. Ano taková možnost tu je a do našeho právního řádu se od roku 2013 dostala jako inspirace ze Slovenska. Z Vašeho dotazu není zřejmé, kolik let je Vašemu synovi. Jde-li o vymožení nedoplatku výživného na nezletilé dítě, exekuční řád stanovuje právo exekutora vydat exekuční příkaz k pozastavení řidičského oprávnění. Jde-li o dítě zletilé, takovou možnost zákon nepřipouští. Zákon ale také uvádí výjimky, kdy řidičské oprávnění není možné zabavit někomu, kdo k uspokojování základních životních potřeb svých a osob, ke kterým má vyživovací povinnost, nezbytně potřebuje své řidičské oprávnění. Pokud je tedy Váš manžel např. taxikář nebo řidič kamionu, takový institut využít nelze.

 • Tereza K.

  Mám obavy, že se stanu dlužníkem, aniž bych se o to nějak zasloužila. Netušila jsem, že manžel má poměr s jinou ženou a proto jsem souhlasila, že si vezmeme půjčku od KB na rekonstrukci bytu. KB nás donutila (podmínka půjčky) zavést si u nich účet, sdělila, že ač jsme manželé, tak účet musí být veden na manžela. Poté na účet zaslali 800 tisíc korun. Manžel mi dal k účtu katru, kterou ale neaktivoval, potom mi dokonce zablokoval k účtu přístup a posléze peníze vybral a odstěhoval se. Nevím, zda-li platí splátky, KB mi nechce podat žádné informace. Jsem v pozici dlužníka, který má jen povinnosti, ale žádná práva. Ještě mi vyhrožovali, že když manžel bude se splátkami v prodlení, tak dají věc smluvnímu exekutorovi a já mu budu dlužit i za jeho služby. Snažím se s KB komunikovat (osobně - na naší pobočce), ale marně. Dáte mi nějakou radu?

 • Host chatu

  Dobré odpoledne, Terezo. Je mi líto, ale Vaše obavy jsou zcela namístě. Z titulu ručení k úvěru u KB jste samozřejmě povinna společný dluh uhradit společně s manželem, se kterým, jak předpokládám, i přesto, že spolu již pravděpodobně nežijete ve společné domácnosti, máte tzv. společné jmění manželů. Bez váhání Vám doporučuji vyhledat advokáta, a celou věc začít řešit dříve, než se Vámi popsaný negativní scénář (manžel přestane platit splátky úvěru) skutečně naplní a vy nejenže nebudete mít z poskytnuté půjčky nic, tedy ani tu plánovanou rekonstrukci bytu, ale navíc ještě skutečně problémy s exekucemi. V případě, že úvěr nebyl využit na plánovanou rekonstrukci bytu, rovněž nechávám na zvážení podání trestního oznámení na Vašeho manžela z důvodu možného spáchání trestného činu podvodu, respektive úvěrového podvodu, kdy by mu hrozil trest odnětí svobody na 2-8 let. Vy byste se mohla pokusit přihlásit do trestního řízení jakožto poškozený a nárokovat po manželovi náhradu škody způsobenou jeho protiprávním jednáním.

 • Valkýra

  Neměl byste se radši věnovat politice - ODS - když jsou komunisté silní, socdem také apod.?

 • Host chatu

  Děkuji za námět.

 • Jaroslava Otradovcová

  Dobrý den pane doktore,

  nezlobte se, že vám píši, ale mohl byste mi vysvětlit v čem jsou soukromí exekutoři lepší? Dokud měl své vykonavatele soud, tak k žádným excesům nedocházelo. Nebyly zabavovány ledničky, pračky, nebo třeba snubní prstýnky. A teď? Hrůza se podívat. Myslím si, že nyní jde jen o kšeft. Člověk je v tomhle řetězu až na konci. A to je špatně. Ale třeba se mýlím. Máte takové upřímné oči, tak snad mi to vysvětlíte také upřímně a bez vytáček.

  děkuji

  Jar.Otradovcová

 • Host chatu

  Vážená paní Otradovcová, dokud měl své vykonavatele soud, byla úspěšnost vymáhání pohledávek cca na 5 procentech. Od roku 2001, kdy se svěřil výkon rozhodnutí exekutorům, stoupla vymahatelnost až na dnešních cca 40 procent. Což, jak uznáte, je dost velký rozdíl. Tehdejší stav byl naprosto neúnosný, s nezaplacenými dluhy souvisela i druhotná platební neschopnost, která ochromovala podnikání. Takže exekutoři, bez ohledu na jejich chyby, mají rozhodně svůj smysl a své místo. Zabavování ledniček, praček a podobného vybavení domácnosti patří mezi nejméně oblíbené způsoby výkonu rozhodnutí, tzv. mobiliární exekuce. Jde rozhodně o nepříjemný zásah do soukromí, který si nikdo nepřeje, nicméně patří mezi obvyklé způsoby vymáhání dluhu. A to kdekoliv na světě. Česká asociace věřitelů má však jako jeden z hlavních cílů humanizaci exekucí, kam také patří prosazení zákazu některé nezbytné věci v domácnosti zabavovat. Jestli se to podaří, nebude možné to nejnutnější vybavení domácnosti zabavit. Snad jsem Vám to vysvětlil upřímně a bez vytáček :-)

 • Adalbert Kolínský

  Dobrý den,

  kdy také konečně někdo řekne, že dluhy se mají platit. Schválně, co se stane, když se zruší soukromý exekutoři? Soudům to zase bude trvat roky a kdo si bude chtít pučit, tak bude muset mít buď zástavu, nebo to bude za mnohem větší úrok. Co vy na to?

 • Host chatu

  Dobrý den, pane Kolínský, zcela s Vámi souhlasím. Neuvážené zásahy do současného systému vymáhání pohledávek prostřednictvím exekutorských úřadů by skutečně věřitele mohly závažně ohrozit. A nejen je, odrazí se totiž v cenách služeb a nakonec na ně doplatí především spotřebitelé. Proto se například nyní jako asociace snažíme zabránit zavedení exekutorské teritoriality, která by mohla mít přesně tyto negativní důsledky.

 • Otto

  Spousta lidí dneska končí v exekuci, protože si bere půjčky na úplný hovadiny a pak je nedokáže splácet. Jenže proč by si jí nevzali, když jim reklamy vtloukaj do hlavy, jak je to výhodný a úplně normální. Co si o tom myslíte?

 • Host chatu

  Dobrý den, Otto, souhlasím s Vámi, rozhodnutí vzít si na něco půjčku by vždy mělo následovat až po zralé úvaze, zda danou věc skutečně potřebuji a především jestli půjčku dokážu splatit. Dalším problémem potom je, že řada lidí se předem důkladně neinformuje o smluvních podmínkách a případných sankcích a neprověřuje si, zda je daný poskytovatel půjčky spolehlivý a solidní. Špatné prověření a zvážení těchto okolností potom bohužel opravdu mnohdy vede k tomu, že se lidé ocitají v dluhových pastích. Tento problém je určitě potřeba řešit, a to podle mě zejména prevencí, tedy rozvojem finanční gramotnosti občanů, která u nás bohužel stále poněkud pokulhává. I na tom se jako asociace snažíme pracovat.

 • Radek S.

  Děláte taky něco pro normální lidi?

 • Host chatu

  Dobrý den, Radku, snažíme se hájit práva všech věřitelů bez rozdílu. Ochrana občanů a drobných podnikatelů je pak pro nás obzvlášť důležitá, protože jejich informovanost i možnosti právní obrany bohužel bývají omezené. Pro tyto účely jsme například na našich stránkách nedávno zřídili bezplatnou online poradnu a připravujeme také projekty pro zlepšení finanční gramotnosti. Myslíme si, že toho pro normální lidi tedy neděláme až tak málo.

 • Jirka D.

  Pracoval jsem jako číšník v restauraci, která zkrachovala. Neviděl jsem poslední dvě výplaty. Majitel si přitom už otevřel novej podnik, jezdí ve fáru, prostě do kapsy hluboko nemá, ale zaplatit to ne. Je šance, že svý prachy ještě uvidim?

 • Host chatu

  Dobrý den, Jiří. Šance, že své peníze ještě uvidíte, rozhodně je. Je ale třeba neotálet a se svou pohledávkou se neprodleně obrátit na soud se žalobou na zaplacení dluhu. Pokud si s jejím vyhotovením nevíte rady, a nebo si nejste jist, že vzory na internetu jsou to pravé, obraťte se na advokáta se žádostí o právní zastoupení. Seznam všech advokátů naleznete na webu České advokátní komory www.cak.cz. Držím palce!

Foto: archiv
Časopis Týden

Předplaťte si časopis Týden

V čísle 9/2020 najdete >
Týden

Sedmička

Exkluziv

Interview

Sedmička křížovky

Sedmička křížovky XXL

Sedmička Naše životy

Týden Historie

TV Barrandov

Kino Barrandov

Barrandov Krimi

Barrandov News


Tento web používá k poskytování služeb soubory cookie. Více informací najdete ZDE.