Proč je pro náš organismus železo důležité? Jak poznat jeho nedostatek a jak ho řešit? Odpovídal farmakolog Jiří Slíva v úterý 3. 5. 2022 od 13.00.

Chat je uzavřený03.05.2022 13:00

Farmakolog doc. MUDr. Jiří Slíva Ph.D.

Zdravá a pestrá strava, pravidelný pohyb a pořádná dávka vitamínů je jistě dobrou cestou k udržování zdravého těla i mysli. Řada lidí však zapomíná na důležitost minerálů a také železa. Přitom právě železo je jedním z nejdůležitějších prvků v lidském organismu. Jak se projevuje jeho nedostatek? Jak nedostatku zabránit, jak ho případně poznat a řešit? Odpovídal farmakolog doc. MUDr. Jiří Slíva, Ph.D. 3. května od 13 hodin.

Doc. MUDr. Jiří Slíva Ph.D. vystudoval lékařskou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, od roku 2002 působil jako odborný asistent v Ústavu farmakologie 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze, jehož je od r. 2020 přednostou. Rovněž působí jako konzultant v oblasti farmakoterapie či při schvalování a preklinickém a klinickém hodnocení léčiv. Jiří Slíva je také autor nebo spoluautor několika monografií a více než 300 odborných článků u nás i v zahraničí. Je členem etické komise SÚKL a členem redakčních rad či odborným redaktorem řady časopisů (např. Farmakoterapie, Remedia, Československá fyziologie aj.). Podílí se na úspěšném řešení výzkumných projektů. Je členem výboru České společnosti farmakologie a toxikologie ČLS JEP a členem České farmakoekonomické společnosti.

Chat

 • DENMARK

  Co se může stát, když je minerálů až moc v lidském organismu?

 • Host chatu

  Lidské tělo, za předpokladu, že je zdrávo, má spoustu vlastních mechanismů, které zajišťují rovnováhu jeho vnitřního prostředí. Vše je zařízeno tak, že příjem pokrývá poptávku. To vše za předpokladu, že má jídelníček odpovídající složení. Tělo je schopno velmi jemné regulace, a tak se za běžných okolností zkrátka nemůže stát, že máme oněch minerálů hodně. Zkrátka, je-li větší příjem ve stravě, buď tyto látky nejsou vstřebány a/nebo jsou pak ve zvýšené míře vyloučeny.
  Při narušení uvedené rovnováhy z důvodu nemoci, dlouhodobě nevhodné stravy, užíváním některých léků, se nicméně minerály mohou v našem těle hromadit s odpovídajícími projevy pro ten či onen minerál. Je-li řeč např. o železe, pak zmiňme např. hemochromatózu, tedy dědičné onemocnění provázené hromaděním železa, zejm. v játrech, která se zvětšují, či jiných orgánech.

 • SOD

  Jaké jsou důsledky nedostatku železa v lidském těle?

 • Host chatu

  Obvykle je nedostatek dáván do souvislosti s chudokrevností (tzv. sideropenická anémie) projevující se např. bledostí kůže a sliznic či dušností. Důvodem je nepostradatelnost tohoto prvku při přenosu kyslíku v krevním barvivu (hemoglobinu). Nicméně železo v našem těle zastává i celou řadu dalších funkcí, včetně ovlivnění aktivity nejrůznějších enzymů podílejících se na mnoha biochemických reakcích. Mírný nedostatek tak nemusí mít nějaké konkrétní projevy, které by byly pro takový nedostatek typické. Často jsou zcela nespecifické, jako je únava, snížená výkonnost, neschopnost se koncentrovat apod.

 • BENED

  Jaké můžou být následky toho, když lidské tělo nemá dostatek minerálů?

 • Host chatu

  Každý minerál má svoji zcela nepostradatelnou funkci. Železo je nejčastěji spojováno s přenosem kyslíku či různými enzymatickými reakcemi. Naproti tomu třeba vápník je nezbytný pro zdraví kostí a zubů, nicméně stejně tak je významný pro schopnost svalové kontrakce či přenos nervového vzruchu a rovněž nepřeberně enzymatických reakcí. A tak bychom mohli pokračovat a popsal bych tady asi hodně obrazovek :). Je-li zkrátka nedostatek kteréhokoliv z minerálů, lze očekávat zhoršení funkcí, které v našem těle zastává...

 • Lovacoop

  Pane doktore na vojně nám píchli každému preventivně " pendepon",co to bylo zač,že jsem 2 roky nestonal a nebyl jsem ani nijak otužilý,rok 1968. Myslím si,že by přibrzdil i covid. Proti covidu jsem 3 krát očkovanýa nechal bych se očkovat i vícekrát. Zdravá strava je na pochutnání,víc věřím lékům.Chtěli po Vás kluci na fakultě ať jim nakreslíte něco veselého?

 • Host chatu

  Uvedený přípravek je penicilinovým antibiotikem určeným k prevenci infekcí vyvolaných streptokokem a recidiv revmatické horečky. Asi Vás zklamu, ale není známo, že by antibiotika jakkoliv významně příznivě působila proti virovým infekcím, tedy ani proti infekcím vyvolaným koronaviry.
  Jinak chválím za očkování a za Vaši důvěru k lékům...:) Nicméně hlavní je snaha o prevenci, všeho s mírou a hlavně žádné dietní ani jiné extrémy. K tomu pohyb v rámci možností každého z nás ...
  A k poslední části Vaší otázky, prozatím nikoliv, (pravděpodobně narážíte na shodu mého jména se známým českým výtvarníkem), ale už jsem byl v minulosti na přízeň dotazován. Shoda jest to čistě náhodná, i když kdo ví ... třeba naši dávní předci společně sbírali švestky :)

 • Radek Mikula

  Souhlasíte s názorem, že plně rostlinná strava je z hlediska možného nedostatku železa riziková?

  Pokud ano, vidíte nějaké řešení v potravinových doplňcích či v promyšleném způsobu takového stravování?

 • Host chatu

  Ano i ne. Strava musí být svým složením plnohodnotná ve smyslu, že má pokrýt aktuální poptávku organismu. Je zřejmé, že jakékoliv dietní extrémy se od takového požadavku mohou více či méně odlišovat a v takovém případě je proto žádoucí sáhnout k odpovídající suplementaci chybějících složek. Současně, máte-li na mysli např. vegetariánství, nemyslím si, že by populace touto dietou nějak významně strádaly (podívejme se např. na populaci Indů a mnoha dalších zemí v Asii).
  Vše je tedy proto činit s rozmyslem, zejména pak u dětí, jejichž vývoj má zcela jiné požadavky na živiny než tělo dospělého.

 • Jana

  Dobrý den, doporučil byste železo doplnit v případě těhotenství jako prevenci?

 • Host chatu

  Dobrý den,
  určitě ano, ostatně tak činí i všichni gynekologové/porodníci. Důvodem je zvyšující se poptávka po železe z důvodu pokrytí potřeby nejenom vyvíjejícího se plodu, ale i matky. Jako vhodné se ukazují přípravky s obsahem hemového železa (např. Globifer), které se velmi dobře vstřebávají a i díky tomu nepůsobí zažívací potíže (zácpa, průjem, nevolnost, zvracení), což jistě každá nastávající maminka ocení... :)

 • Linda

  Jak poznám, že mám nedostatek železa? Poslední dobou mi občas teče krev z nosu, mohlo by to být tím?

 • Host chatu

  Krvácení z nosu může mít mnoho příčin, místních i celkových. Nedostatek železa se tímto způsobem neprojevuje. Objevuje-li se krvácení opravdu častěji, jistě se nebojte obrátit na svého ošetřujícího lékaře k dovyšetření a doporučení odpovídající léčby.

 • Zuzana

  Miminko mojí kamarádky musí užívat železo v kapkách, ale samozřejmě mu moc nechutná a plive to. Je to běžná věc, že takhle malé děti musí železo užívat? A nešlo by to "obejít" tím, že by železo užívala maminka - dostane se pak do mateřského mléka?

 • Host chatu

  Celý dětský věk je charakteristický vyšší potřebou na dodávku železa. Uvádí se, že váhový přírůstek o 1 kg odpovídá 35–45 mg železa v organizmu dítěte. Přibližně do 3. měsíce věku je požadavek kryt ze zásob, dále je pak děcko odkázáno na příjem stravou. Výhodou je zde mateřské mléko, ze kterého se železo vstřebává mnohem lépe než z mléka kravského. Abychom předešli nedostatku železa u dětí (a s tím spojeným komplikacím) je zapotřebí železo v takových případech podávat, tj. není to nic neobvyklého ...

 • Libor

  Dobrý den, Hodně běhám a slyšel jsem, že sportovci mívají se železem problém. Je to pravda? Jak byste ho doporučil co nejrychleji doplňovat? Děkuji za odpověď.

 • Host chatu

  Každý, kdo má větší, zejm. fyzickou zátěž, má i větší potřebu dodávky železa. Chcete-li zvyšovat svůj výkon, trénujete, zvětšuje se Vám kapacita plic, zefektivňuje výměna plynů, práce srdce. Pro přenos kyslíku v krvi je pak nezbytné krevní barvivo hemoglobin, jehož nedílnou součástí je právě železo. Tedy jistě suplementaci doporučuji, osobně bych volil jeho hemovou formu z důvodu lepšího vstřebávání a absence možné nechtěnné interakce s jinými složkami potravy či případně léky!

 • Radek

  Dobrý den. Je pravda, že kupování různých výživových doplňků je jen vyhazování penėz? Určitě je přirozenější jíst pestrou stravu, kterou umí tělo zpracovat a náležitě využít. Jaký je váš názor?
  Děkuji.

 • Host chatu

  Dobrý den,
  přijde na to, respektive odpověď není jednoduchá/jednoznačná. Je spousta doplňků, které skutečně našemu tělu mají co nabídnout a jsou tak schopny efektivně podpořit případná preventivní/léčebná opatření. Na straně druhé je bohužel řada přípravků, jejichž užívání mě přijde bohužel zbytečné, respektive jejich přínos je v reklamě bohužel nadhodnocován. Nelze tedy vše "házet do jednoho pytle"...:)

 • Darina Němečková

  Mohu se železem předávkovat? A existují nějaké vedlejší účinky při jeho užívání?

 • Host chatu

  Za běžných okolností nikoliv. Na stranu druhou, předávkovat, tedy intoxikovat se můžete vším, včetně obyčejné vody.
  Ohledně nežádoucích účinků jsou při podávání železa ústy (roztok, tablety, kapsle apod.) jsou nejčastěji uváděny trávicí obtíže (nevolnost, břišní diskomfort, průjem, zácpa), avšak tyto jsou častěji uváděny především u přípravků obsahujících nehemovou formu železa.

 • Václav

  Pokud trénuji na půlmaraton je potřeba doplňovat nějaké vitaminy tabletami? A železo také?

 • Host chatu

  Železo je jistě vhodné (viz odpvěď p. Liborovi), vitaminy bych nijak zvlášť v dané souvislosti neakcentoval...

 • Markéta

  Dobrý den, jaké jsou projevy nedostatku železa v těle? Jako děti jsme užívaly železo, aby na nás nešli komáři , opravdu to má nějaký vliv?

 • Host chatu

  Dobrý den,
  stran nedostatku železa v těle se odkážu na odpověď tazateli SOD. Ohledně komárů, nikdy jsem dané neslyšel a ani nikde nenašel věrohodný důkaz, že by tomu tak mohlo být. Pravdou je, že komáří samičky si železo berou společně s naší krví a to je mj. nezbytné pro vývoj jejich potomků... Spíše se mohlo jednat o to, jak Vás nějakou věrohodnou pohádkou obalamutit, abyste si to železo vzala, přece jenom, snad nikdo se nechce nechat dobrovolně poštípat... :)

 • Lada Voňková

  Pěkný den,
  mám dlouhodobě málo železa, užívám Tardyferon, ale ráda bych ho nahradila nějakým doplňkem stravy, co byste doporučil, aby to bylo účinné? děkuji

 • Host chatu

  Pěkný den i Vám,
  osobně bych se klonil k některému z přípravků s obsahem hemového železa, event. jeho kombinaci s malým množstvím železa nehemového. Jsou tak využity obě známé cesty vstřebávání, a lze tak očekávat i adekvátní úpravu nedostatku železa...

 • Marie

  Jak je to s doplnováním železa u aktivních sportovkyn? Je to nutnější více než u mužů?

 • Host chatu

  Ano, je tomu tak. Poptávka po železe je vyšší u všech sportovců / fyzicky aktivních osob. U žen je pak třeba navíc mít na paměti i potřebu krýt ztráty železa menstruačním krvácením.

 • Andrea

  Dobrý den, pane doktore, mohl byste mi prosím poradit, jim železo, ale mám pak problémy se stolici. Mám užívat ještě něco k tomu, aby se problém zmírnil? Děkuji

 • Host chatu

  Dobrý den,
  záleží, o jaké problémy se stolicí se jedná - průjem? zácpa? - a tomu uzpůsobit svůj jídelníček. Pokud by to snad nepomohlo, spíše než užívat něco k tomu, bych se klonil ke změně užívaného přípravku. Vámi popisované problémy jsou nezřídka uváděny pacienty užívajícími nehemové železo. Přípravky s obsahem hemového železa by takové problémy dělat neměly...

 • Linda

  Pěkný den, trpím nedostatkem železa v krvi, což se ještě zhoršilo po narození syna. Zároveň mám od dětství atopický ekzém. Potom, co jsem začala brát předepsané prášky na železo, mám pocit, že se ekzém zlepšil, může to mít souvislost? Co vše v organismu nedoatatek železa ovlivňuje a jak se to projevuje? (například únava, vlasy, kůže...) děkuji

 • Host chatu

  Pěkný den,
  naprosto s Vámi souhlasím. Nedostatek železa není pouze obvykle zmiňovaná chudokrevnost. Zejména u lehčích forem jsou problémy zcela nespecifické a nelze vyloučit ani kožní symptomatiku. Tj. skutečně nelze vyloučit souvislost mezi užíváním železa a zlepšením kožních projevů...
Časopis Týden

Předplaťte si časopis Týden

V čísle 5/2022 najdete >
Týden

Sedmička

Exkluziv

Interview

Instinkt

VIP svět

Týden rozhovory

Týden speciál

Sedmička křížovky

Sedmička pro ženy

Sedmička Krimi

Sedmička Extra

TV Komplet

Sedmička Retro

TV Barrandov

Kino Barrandov

Barrandov Krimi