Stáří a potřeby člověka. Co si pod tím představit? Odpovídal Matěj Lejsal

Chat je uzavřený17.12.2018 11:00

Matěj Lejsal.

O stáří se v poslední době hodně mluví a bylo o něm již mnoho napsáno. Ví ale každý, co si má pod pojmy stáří a potřeby člověka ve stáří představit? 91 let je odhadovaná průměrná délka dožití u žen na začátku příštího století. U mužů je to 87 let, tedy o 13 let více než dnes. Je tedy zřejmé, že stáří prožité s nemocí bude delší než v současné době. Jsme na tento fakt připraveni? Víme, kde hledat informace a služby potřebné pro pomoc svou nebo svých blízkých, když nám stáří začne přinášet starosti? Ptejte se Matěje Lejsala. Host odpovídá v pondělí 17. prosince od 11.00.

Ing. Mgr. Matěj Lejsal je ředitelem Domova Sue Ryder, neziskové organizace pomáhající seniorům a jejich rodinám, od roku 2006. V Domově je zodpovědný za to, aby se týmu jeho spolupracovníků dobře pracovalo, a každý věděl, co má dělat a proč. Stará se také o zajištění stabilního a vyrovnaného hospodaření organizace.

Působí na katedře řízení a supervize na Fakultě humanitárních studií Univerzity Karlovy. Zaměřuje se na témata sociálního zabezpečení, ekonomie a personálního managementu. Je zapojen do expertních skupin ministerstva sociálních věcí v oblasti financování sociálních služeb. Je předsedou občanského sdružení SKOK, které sdružuje nestátní neziskové organizace působící v sociálních a zdravotně – sociálních službách.

Chat

 • Helena K.

  Hezký den. Doporučil byste nějaké Alzheimer centrum v Praze? Nebo přijímá domov Sue Ryder i takové pacienty? Případně myslíte, že je bezpečné starat se o takového seniora doma, když už je pokročilé fázi, kdy zapomíná? Nemůžeme s ním být 100 % času bohužel. Děkuji

 • Host chatu

  Začnu od závěru Vaší otázky - otázka bezpečí je velmi podstatná. Bez bližších podrobností, jak se onemocnění v chování a jednání člověka projevuje, je obtížné rizika vyhodnotit. Doporučuji obrátit se na odborné poradenství či na sociální pracovníky v nejbližším centru služeb pro seniory, případně na kolegy na www.neztratitsevestari.cz. Sue Ryder se na péči o seniory žijící s demencí nespecializuje, přesto zde řada klientů s tímto onemocnění žije. Při rozhodování o vhodném místě doporučuji zvážit více ohledů (jak je blízko, jak na Vás a na Vašeho blízkého místo působí, zda jde o registrovanou službu apod.). Jednoduché doporučení není. Budete-li chtít hledat službu legální, pak je ideální hledat službu "domov se zvláštním režimem".

 • SOD

  Jak dobrá je pro české důchodce organizace Rada seniorů české republiky, o.s.?

 • Host chatu

  Jde o jeden z "organizovaných" způsobů, jak dění ve společnosti komentovat a nahlížet optikou seniorů, včetně připomínkování legislativy apod. Každý podobný hlas je cenný. Současně je třeba mít na paměti, že nejde o reprezentaci všech seniorů v ČR.

 • SK

  Co si myslíte o organizaci SENIOŘI ČESKÉ REPUBLIKY Z.S.?

 • Host chatu

  S touto organizací jsem nebyl v pracovním ani soukromém kontaktu a výsledky práce neznám.

 • GF

  Existuje nějaká speciálně péče o psychiatricky nemocné seniory?

 • Host chatu

  Touto skupinou se cíleně zabývá pouze obor gerontopsychiatrie. Počet specialistů a tím i kapacita jejich služeb je nedostatečná. V sociálních službách se této skupině věnují ve velké míře služby domovů se zvláštním režimem. V řadě případů jde především o neformální sítě místních organizací a odborníků. Jinak jsou senioři s psychiatrickým onemocněním odkázáni na běžně dostupné služby.

 • Jolana

  Dobrý den, víte jaký je kapacitni stav ceskych domovů seniorů? Je třeba se tam hlásit s velkým předstihem? A doporučil byste takový ústav třeba svým rodičům, když zůstanou sami (jeden bez druhého) nebo se o sebe nedokáží zcela postarat? Dekuji

 • Host chatu

  Na otázku kapacity domovů pro seniory neumím dát jednoznačnou odpověď. Každopádně je třeba počítat s tím, že najít volné místo v domově pro seniory vyžaduje čas, hledání, vyjednávání a vyjasnění vlastních očekávání a představ. Jde o zásadní životní událost. Je třeba počítat s časem v řádu měsíců. Hlásit se do domova pro seniory s velkým předstihem obvykle nemá velký význam. Služba musí Vaší žádosti buď vyhovět nebo ji ze zákonných důvodů (nedostatek kapacity, zdravotní kontraindikace apod.) zamítnout. Doporučuji včas mluvit se svými blízkými - rodiči, prarodiči, sourozenci, dětmi - o tom, jak si případný život se závislostí na pomoci druhých představujete. Mluvit o tom, co je pro Vás v životě důležité. A co nejdříve získat informace o tom, jaká je situace v místě, kde žijete. Zjistit, jaké zde působí služby, kdo je poskytuje. Začít se zajímat. Rád bych své vlastní rodiče podpořil v tom, aby prožili život podle svých představ. A zatím jsem přesvědčen, že to je v kruhu rodiny, vnoučat. Jedna moje babička žila a zemřela doma, druhá prožila několik let v domově pro seniory. Obě řešení považuji za dobrá a možná.

 • Kenl

  Jaka je finanční měsíční náročnost bydlení v domově seniorů či s pečovatelskou službou? Dosáhne na takovou péči průměrný důchodce?

 • Host chatu

  Zákon o sociálních službách (108/2006Sb. a prováděcí vyhláška 505/2006 Sb.) obsahuje pravidla pro stanovení cen sociálních služeb. Je to mj. proto, aby služby byly finančně dostupné. Průměrný důchodce tedy na služby dosáhne. Současně z vlastní zkušenosti s prarodiči vím, že první dojem z ceny služby je někdy překvapující (např. 130,-Kč za hodinu pečovatelské služby). Je třeba si uvědomit, že v případě potřeby získává člověk nárok na příspěvek na péči.

 • Daniela

  Jak je to s příspěvky pro seniory? Na jaké mají nárok?

 • Host chatu

  Zjednodušeně jde o pojistné dávky (důchod), které spravuje Česká správa sociálního zabezpečení a dále nepojistné dávky (příspěvek na péči aj.), které spravuje Úřad práce ČR. Kromě starobního důchodu nejsou dávky specificky zaměřeny na seniory, jsou vázány na životní situace: - chudoba - riziko ztráty bydlení - závislost na péči - úmrtí manžela/manželky apod. Doporučuji se obrátit v první řadě na místní pobočku Úřadu práce a probrat konkrétní životní situaci, kterou potřebujete řešit.

 • Jana

  Od kolika let přijímají domovy seniory?

 • Host chatu

  Obecně od 65 let. Předesílám, že věk není jedinou podmínkou přijetí do domova pro seniory.

 • ALena

  Dobrý den,
  ráda bych se zeptala podle čeho domovy seniorů vybírají, kdo bude přijat a kdo ne? Jak dlouho se průměrně čeká na lůžko nebo pokoj v domově seniorů?

 • Host chatu

  Každý domov má povinnost mít písemně stanovená kritéria pro přijetí do domova pro seniory. Pro odmítnutí žádosti jsou dána zákonné podmínky, především nedostatek kapacity a zdravotní překážky. Další hledisko je míra potřebné pomoci. Obecně lze říci, že domovy jsou určeny pro lidi s vysokou mírou potřebné pomoci. Domov současně musí být schopen v dané situaci odpovídající obsluhu zajistit. Domovy zřizované místní samosprávou v některých případech zohledňují místo bydliště žadatele. Při rozhodování pak je třeba zohlednit i povahu konkrétního pokoje, příp. stávajícího obyvatele, aby byla naděje, že se noví spolubydlící spolu snesou "po zbytek života". Průměrnou dobu čekání nedokážu určit. Situaci mohou zkreslovat žádosti podávané "pro jistotu". V naléhavé situaci doporučujeme všem zájemcům podat více žádostí do více domovů a využít nabídky nejdříve volného místa.

 • Richard

  Když se zamyslím nad tím, co bych měl udělat proto, abych pomohl své mamince při hledání pomoci, například domova pro seniory, kde najdu přehledné informace? Kde zjistím, kolik taková služba stojí a jestli je to dobrá cena? Děkukji

 • Host chatu

  Možná již máte první krok za sebou - rozhovor s maminkou. Klíčová je totiž otázka, co je pro maminku důležité, jak vnímá ona sama potřebu pomoci, jak přemýšlí o věci ona sama. Pokud ne, zkuste najít vhodnou chvíli a téma k rozhovoru jí nabídnout. Při hledání služeb pak budete mít snazší úlohu, neb budete hledat takové, které pomohou mamince podle jejích představ. Při volbě domova pro seniory může být dobrý vodítkem třeba leták Života 90 (https://www.zivot90.cz/uploads/document/612.pdf), obecnější informace můžete najít třeba na webu neztratitsevestari.cz

 • Lada

  Pěkný den, máme onkologicky nemocnou babičku, kam je možné ji umístit, aby dostala potřebnou péči, pokud se o ní nemůžeme starat doma? Je jiná možnost než LDN?

 • Host chatu

  Doporučuji konzultovat situaci s ošetřujícím lékařem. Velmi záleží na tom, jak velký rozsah lékařské a ošetřovatelské péče babička potřebuje a kolik potřebuje obsluhy v běžných životních potřebách. Domovy pro seniory obvykle mají jen omezenou možnost zajistit lékařskou péči. Zdravotnické zařízení (LDN) tak může být dobrým řešením. Případně je otázkou i hospicová péče mobilní či služby kamenného hospice.

 • R

  Můj otec je po mrtvici, musíme řešit úpravu jeho bydlení a nevím, na co všechno je potřeba myslet? Díky za radu.

 • Host chatu

  Doporučuji kontaktovat specializovanou poradnu (půjčovnu kompenzančních pomůcek), případně sociální pracovnici z blízké pečovatelské služby. Obecné info a případně konkrétní poradu může poskytnout i portál neztratitsevestari.cz

 • Eliška

  Dobrý den, ráda bych se zeptala, zda je pro přijetí do domova seniorů nutný souhlas seniora? Náš tatínek se přijetí do domova brání, ale nedokáže se o sebe již sám postarat. Jakákoliv změna prostředí je pro něj nemyslitelná. Nesnese v domě ani pečovatelky. Jak si s tím poradit? S námi bohužel bydlet nemůže.

 • Host chatu

  Souhlas seniora je nutný. Popisujete mimořádně náročnou situaci, kterou zažívá řada lidí. Popravdě nejvíce podpory budete patrně potřebovat Vy sama, případně celá rodina. Někdy nezbývá, než se s odmítáním pomoci smířit a vydržet to. Současně znovu a znovu dávat najevo, že Vám na tatínkovi záleží a že máte zájem mu pomoci. Současně je dobré probrat s odborníkem (sociální pracovník v poradně či v blízké sociální službě pro seniory, příp. psycholog) Vaše možnosti, představy a možná i hranice. Kontakty můžete najít například na www.neztratitsevestari.cz, www.pecujdoma.cz, gerontocentrum.cz a dalších místech. Držím palce.

 • Pavel

  Dobrý den, myslíte si, že je naše společnost připravena na péči o stále rostoucí počet seniorů? Díky Pavel

 • Host chatu

  Rozhodně nejsme. Nejde jen o matematickou-statistickou prognózu délky života struktury společnosti. Jde o zásadní dialog o hodnotách jako je solidarita, soudržnost, individuální odpovědnost a obecné představy o vlastním životě ve stáří.

Foto: archiv

Autor: - red -
Časopis Týden

Předplaťte si časopis Týden

V čísle 10/2021 najdete >
Týden

Sedmička

Exkluziv

Interview

Instinkt

Nebezpečné vztahy

Týden rozhovory

Týden speciál

Sedmička křížovky

Sedmička pro ženy

Sedmička pro maminky

Sedmička Krimi

Sedmička Extra

VIP svět

TV Komplet

Sedmička Retro

TV Barrandov

Kino Barrandov

Barrandov Krimi


Tento web používá k poskytování služeb soubory cookie. Více informací najdete ZDE.