Starosta Moravského Krumlova Jaroslav Mokrý

Chat je uzavřený12.10.2010 14:00

Starosta Moravského Krumlova Jaroslav Mokrý.

Co všechno je ještě Moravský Krumlov připraven podniknout, aby zabránil odstěhování epopeje do Prahy? Proč město tolik lpí na Muchově díle? A obává se Jaroslav Mokrý trestního oznámení, které Praha podala na tamní radnici? Starosta Moravského Krumlova Jaroslav Mokrý odpovídal on-line.

Přestěhovat do Prahy, nebo nechat v Moravském Krumlově? Spor o Slovanskou epopej Alfonse Muchy nebere konce.

Městský úřad Moravský Krumlov manipulaci s dílem na požadavek části Muchovy rodiny zakázal. Přesto koncem minulého týdne zabalili pražští restaurátoři pět z dvaceti obrazů, ostatní dosud visí na zdech krumlovského zámku. Praha se ohání rozhodnutím znojemského soudu, který prý hlavnímu městu umožňuje dílo odstěhovat. Podle právního zástupce části rodiny Muchových Romana Kouckého, vedení města i Jihomoravského kraje to však není pravda.

Chat

 • DALLAS 63

  Jste clenem ODS, jaky ma nazor na kauzu Muchova dila ODS v Mor. Krumlove?

 • J. Mokrý

  Podle některých důkazů sdílí názor, že by měla Epopej zůstat v Moravském Krumlově do splnění agreementu z roku 1913. Současně má obavu, že kauza může poškodit ODS nejen v Praze.

 • UNDER B R S

  Obáváte se trestního oznámení, které Praha podala na Vaši radnici?

 • J. Mokrý

  Prosím, neplést si "pojmy" s "dojmy". Radnice je široký pojem, většinou nepřesně užívaný. V užším pojetí je to sídlo starosty, rady města a zastupitelstva, tedy samospráva. Tu ať si žaluje kdo chce a jak chce. Takto pojatá radnice vyhověla předběžnému opatření Okresního soudu ve Znojmě a byla ve věci stěhování pasivní. Ve stejné budově ovšem sídlí městský úřad, který plní většinu úkolů v přenesené působnosti - je to prodloužená ruka státu. Tady nevím, co by se dalo žalovat. Praha podá žalobu na stát?!

 • Samo

  Co všechno je ještě Moravský Krumlov připraven podniknout, aby zabránil odstěhování epopeje do Prahy?

 • J. Mokrý

  Město Moravský Krumlov jako veřejnoprávní korporace nic.

 • ll

  Vy se, pane starosto, považujete za osobnost? A pokud ano, proč. Víte, jak to vůbec s Muchovými potomky je a slyšel jste někdy o paní Plockové a to, že mediálně zdatného Johna Mucha za biologického syna nepovažoval?
  Jen tak bokem - už se píše o části Muchovy rodiny - veřejnoprávní média tuto "novotu" dosud nezaznamenala. No pro ně je i CO2 smrtelně jedovatý.

 • J. Mokrý

  Jsem skromný člověk. Za osobnosti považuji lidi, kteří se nějakým významným způsobem a celoživotní nebo velmi intenzivní činností zasloužili o společnost. Já jsem na to neměl dostatek příležitostí. Rodinu Muchovu znám genealogicky podrobně. V této kauze jsou 2/3 pro nepřevážení Epopeje, protože není kam a 1/3 pro převezení, přestože není kam. To je situace, co? A proto to musí někdo rozumný pravděpodobně pohlídat, aby plátna nedošla ke zničení. Tato čerstvá kulturní památka si to nezaslouží!

 • TIME

  V zastupitelstvu Mor. Krumlova jsou mimo ODS take KDU-CSL, CSSD, SNK-ED a extremisticka KSCM. Jake maji tyto 4 polit. strany nazor na kauzu Muchovy epopeje?

 • J. Mokrý

  SNK-ED v zastupitelstvu nemáme. Z hlediska samosprávy vždy byly všechny strany hrdé na to, že Moravský Krumlov zachránil Muchovu Slovanskou epopej a neuměly si představit, že by měla být někde jinde bez splnění "darovací podmínky" autora. Do současné kauzy samospráva nezasahuje, je pravidelně informována.

 • WAR

  Co říkáte na to, že společnost Incheba Praha nepustí zástupce pražské galerie do svého moravskokrumlovského zámku, a neumožní tak stěhování Slovanské epopeje?

 • J. Mokrý

  Je to stará informace. Situace vznikla proto, že Galerie bez jakéhokoliv jednání povolala náhodnou bezpečnostní službu, která zabraňovala vstupu i mně jako nájemci, médiím a dalším osobám. INCHEBA o tom nevěděla. Věc byla narovnána osobním jednáním ředitele Bufky (Galerie) s ředitelem pro komunikaci a marketing Ježovičem (INCHEBA Praha).

 • Instantly killed

  Co říkáte na názor současného českého ministra kultury, že by se se stěhováním díla mělo počkat až do doby po volbách?

 • J. Mokrý

  Ztotožňuji se sním.

 • Směr

  Angažuje se v kauze Slovanská epopej taky kontroverzní a spíše negativní osoba - Zdeněk Mahler?

 • J. Mokrý

  Nevím o žádném publikovaném vyjádření.

 • ZINC

  Dostáváte nějake anonymní dopisy, maily, sms kvůli Slov. epopeji - výhrůžné, urážlivé?

 • J. Mokrý

  Anonymní asi dva, jeden urážlivý, druhý podpůrný. Neanonymních několik set v poměru 3 urážlivé, ostatní podpůrné.

 • faruk

  Jaké by podle Vás bylo nejlepší - totálně ideální řešení krizové situace okolo epopeje a jaké realistické - či pragmatické?

 • J. Mokrý

  Totálně ideáln í řešení? To je asi nejsložitější. Byla by to dohoda se skutečnými vlastníky při zohlednění všech, kteří měli a mají zásluhu na tom, že ještě dnes může být toto dílo předmětem sporu. Epopej by potom nebyla v Praze, ale někde v blízkosti rodiště Alfonse Muchy, v pěkně opraveném nebo novém objektu, na kterém by se podstatně Praha pořizovacími náklady podílela. Kolem ní by bylo mnoho dalších artefaktů z díla A. Muchy. Tím by současně byla splněná i podmínka mecenáše Cranea a autora Muchy, jak je uvedena v agreementu z roku 1913. Realistické či pragmatické jsou všechny další varianty, kde nebude užíváno síly, ale dohody všech stran.

 • RAIN

  Jste vy osobně znalec Muchova díla života?

 • J. Mokrý

  Za znalce se nepovažuji, ale prostudoval jsem toho tolik, že bych mohl být, dejme tomu, jednooký mezi většinou slepých.

 • Vanguard

  Proč si nenajmete nějakého právníka, aby vám vysvětlil, že rozhodnutí soudu má VŽDY přednost před rozhodnutím městského úřadu podle § 5 občanského zákoníku? Anebo to víte a jen populisticky bojujete v naději na lepší volební výsledek?

 • J. Mokrý

  Jsou-li strany totožné v obou kauzách, asi máte pravdu. Jsou-li strany v soudní kauze a správní kauze různé, nemáte pravdu. Mohu vás ujistit, že mne populizmus ani nenapadl, já už to nemám zapotřebí. Jde mně o dílo, které moji spoluobčané zachránili a 60 let o ně pěčovali, a to včetně těch nejhorších dob (kulturtrégra Nejedlého a mnohých dalších).

 • JSP

  Nemám dotaz, ale chci jenom vyjádřit své sympatie Vám i všem občanům M.Krumlova. Byť Pražak, považuji jednání pražských zodpovědných pracovníků v souvislosti se stěhováním Epopeje za naprostou nehoráznost, která se nám ještě vymstí. Já osobně bych, pokud bych měl možnosti, se zasadil o vyřešení majetkoprávních vztahů pokud jde o zámek, sehnal peníze na rekonstrukci...a pak městu M.Krumlovu plátna předal do opatrování!

 • J. Mokrý

  Děkuji vám. Poslední větou i mně mluvíte z duše.

 • lucie, praha

  dobrý den, jsem sice z prahy, ale za naše radní se stydím, praha epopej nepotřebuje. má památek dost a o turisty taky nouzi nemá. Kdyby bylo na mě, epopej bych vám nechala...

 • J. Mokrý

  Děkuji, každá podpora pohladí po duši.

 • Bathory

  Dobrý den, máte rád huspeninu? Děkuji

 • J. Mokrý

  Ano.

 • Petr Pokorný

  Moravskokrumlovský starosta Jaroslav Mokrý zranil ženu... Bez potrestání. Náhodou to ve Znojmě nezvládli...Asi žádný beránek. Přesto dotaz: nenapadlo vás, pane Mokrý, že tato válka je zinscenována jedním dědicem - vnukem (druhý - vnučka má opačný názor) který se snaží získat toto dílo do svého držení? (I když zlí jazykové tvrdí, že vám slušně zaplatil) Že onen dědic je prostě jako ten třetí vzadu a jeho právníci čekali na chybu, aby to pro něj mohli získat, i když vy s Haškem jste z toho udělali frašku a moravsko-český boj? Bůh ví proč... Děkuji za odpověď.

 • J. Mokrý

  Válka není nikým zinscenována. V situaci, kdy není jasné vlastnictví - viz Agreement z roku 1913 a jeho nesplněná podmínka - požádali dva dědicové, tedy Geraldine Mary Muchová a John Mucha, o ochranu pokojného stavu, protože nesouhlasili se zbytečným stěhováním z šedesátiletého "provizoria" v Moravském Krumlově do osmiměsíčního provizoria v Praze. Má-li třetí - tedy třetinový - dědic/dědička jiný názor, dosud nikoho neseznámila s výstavní síní, kterou Praha pro dílo vybudovala. Vystavování ve státním Veletržním paláci, který podle řady specialistů není vhodný pro takové dílo (v roce 1928 tam bylo představeno z nedostatku jiné možnosti) za 3-4 milióny Kč ročně není řešením podle agreementu 1913. Moravsko-český boj je možná něčím přáním, ale v pátek bylo několikrát řečeno, že je to falešná karta. John Mucha trvá na tom, že dílo má být prezentováno v Praze podle přání autora, a to v domě podle agreementu 1913, ať už ho popstaví hlavní město nebo investoři J. Muchy, kterým Praha poskytne vhodný pozemek.

 • Petr Pokorný

  A je to tady. Z veřejných zdrojů je informace, že dědic Muchy podal žalobu, že mu prý díla patří a vy mu svými lumpárnami (zastavení možnosti výstavy v Praze) systémem zdržování máte k dílu pomoci. Neobáváte se, pane Mokrý, pokud se to ukáže jako pravda, že můžete jít do kriminálu? Že vám to, narozdíl od vaší kličky se zraněnou ženou, v případě prokázání uplácení neprojde? Rád bych věděl, kolik peněz v tom létá. Nebo máme věřit, že onen Mucha chce vyhrát díla, aby je nechal v Moravském Krumlově? No, nějak je to přitažené za vlasy, ale myslíte si, že dostat do toho národnostní spor nebyla špína?

 • J. Mokrý

  Již výše jsem se zmínil, že právní zástupci Geraldiny a Johna Muchových podali návrh na dodatečné projednání dědictví po Marii Muchové, protože při jeho řešení v roce 1950 se "zapomnělo" na veškeré obrazy. Nejsem si vědom žádných lumpáren. Samospráva města vyšla Galerii hlavního města Prahy vstříc, správní úřad na žádost oprávněných osob koná. O penězích může mluvit jen ten, kdo takovým způsobem myslí a žije. A nemylte se, národnostní spor se naše strana snaží z kauzy naopak odstranit. Za historické trauma Moravy, kterou si někdo rozparceloval do Čech, však nemůžeme.

 • Aristofanes(UK)

  Vazeny pane starosto,
  velmi si vazim lidi,kterym o neco jde a pokud jsou sikanovani,omezovani,je jim vyhrozovano,pak stale jedou dal"NADORAZ"!
  To je profil tech,kteri se neboji podvodnych prazskych smejdu,at sedi na jakemkoliv postu,od Hradu,az po zakuklene politicke ekvilibristy na Staromestske radnici,ci kdekoliv jinde.Nedovolte,aby dilo Alfonze Muchy bylo z mista ktere mu patri prevezeno kamkoliv do Prahy.Alfonz Mucha rodak z Ivancic by Vam dal za pravdu.Jsem pri Vas,nebot to co se dnes v kulture deje,si nedovolili ani komunisticti pohlavari.Vydrzte a prosim Vas podivejte se mlcky na takove nazory,kde si jasne uvedomite,jake reprezentanty ma Ceska republika osob na teto diskuzi a jake Vam jsou kladeny otazky.Prikladem debility je pod pseudonymem"Bathory". Znojemsky soud??? V nouzovem stavu,kde jde o kupceni s narodni pamatkou muze mistni urad v ramci svych zakonnych prav se domahati rozhodnuti"viz major".Prazska reprezentace jiste svuj zamer neuskutecni a Epopej zustane v Moravskem Krumlove.Jsem pri Vas.

 • J. Mokrý

  V této kauze je možné všechno. Velmi vám děkuji za podporu a charakteristiku některých aktérů.

 • Fandím vám z Prahy

  Alfons Mucha věnoval Slovanskou Epopej Praze s podmínkou, že do 90 let vybuduje pro ni novou jedinečnou budovu. Nestalo se tak, teď se Praha probudila a dělá ramena. Osobně se domnívám, že nařadě jsou jeho potomci jmenovitě John Mucha. Jste stejného názoru?

 • J. Mokrý

  Časová podmínka v dohodě (agreementu) z roku 1913 není. To však nic nemění na věci, že nesplnění podmínky má za následek, že Epopej je darem/nedarem a že v současné době dokonce vlastníka nemá. Nějaké prohlášení ministerstva nemá právní váhu. Proto se věc řeší a John Mucha se svou matkou Geraldine je ve věci aktivní. Zištné pohnutky mu však nepodsouvám, mám ho za morálně čistého člověka.

 • Občan Moravského Krumlova

  Chtěl bych se zeptat kde podle vás berou zástupci a občané našeho města
  drzost přisvojovat si něco co jim nepatří. (Slovanská epopej)

 • J. Mokrý

  Kdo se ptá? 1. Odpověď obyvateli Prahy: Z celé řady různých mimosoudních aktů, které se shromažďují za dobu existence Muchovy Slovanské epopeje. Soudní jednání o určení vlastnictví neproběhlo dosud ani jedno, obrazy Alfonse Muchy nebyly dosud projednány ani v dědickém řízení po jeho zesnulé manželce Marii (1950), ačkoliv jí všechno, co namaloval, A. Mucha ve své závěti odkázal.

 • Eman

  Fandím Vám a přeji, aby epopej zůstala v Krumlově. Zde nejde o Vaši osobu, ale o vzácnost, která do Krumlova evidentně patří. A zde diskutující pod různými přezdívkami jsou evidentně jedna a tatáž osoba - jak smutné, že existují takoví lidé.

 • J. Mokrý

  Děkuji za názor.

 • Petr Černý

  Dobrý den, v Krumlově jsem studoval, takže Vám fandím. Kromě Epopeje už by tam opravdu moc turisticky atraktivních možností nezbylo. Rád bych se ale zeptal,jak je to s možností opravy zámku, přece jen je současné umístění Epopeje v oprýskaném objektu možná i trochu nedůstojné. Vím, že nejste jeho vlastníky, ale svého času se mluvilo, že se zámkem má společnost Incheba velké plány, snad i vybudování kongresového centra a kompletní rekonstrukce. Jak vidíte Vy osobně současnou komunikaci a spolupráci s Inchebou? Dočkáme se v nejbližší době výrazné rekonstrukce zámku? Pokud ne, plánuje město investici do zlepšení okolního prostředí, apod.? Děkuji za odpovědi.

 • J. Mokrý

  SPolupráce s firmou INCHEBA je z naší strany (města Moravský Krumlov) vzorná. Jejím původním záměrem byla rekonstrukce zámku na kongresové centrum s Muchovou Slovanskou epopejí obklopenou dalšími secesními artefakty jako "bonbónkem". Nechala asi za 8 miliónů zpracovat projekt, má na neurčito platné stavební povolení. "Motorem" uskutečnění záměru však byla smluvní zápůjčka Muchových pláten na 10-15 let, a to se nepodařilo. Na to přišla ekonomická krize, která se dotkla podstatně i výstavnictví jako hlavního oboru podnikání firmy. Výrazná rekonstrukce zámku je nezbytná, proto nyní INCHEBA hledá solventního zájemce. Do jednání s ním by samozřejmě vstoupilo i město jako třetí subjekt. Zámecký park patří městu a byl nedávno revitalizován nákladem 7 mil. Kč. Zámek by však byl pro město se svými náklady kolem 1 mld Kč přece jenom velkým sousetem.

 • Pepa

  Dobrý den.
  Pane starosto, nenechte se vytáčet názory chudáků, kteří nejsou schopni uvést k dotazu ani svoje jméno.(TIME,II,Vanguard,Bathory,Pokorný,občan Mor.Krumlova aj.)Jsou to jedni a ti samí lidé, kteří pro občany Mor.Krumlova nehnuli nikdy ani prstem a jsou schopni pouze urážet a kritizovat.Vy jistě sám dobře víte o koho jde. Fandíme Vám a všem, kteří pro občany Mor.Krumlova něco dělají.Vydržte ve svém úsilí a nenechte se hlupáky otrávit.Muchovo dílo zachránil Moravský Krumlov a proto v Moravském Krumlově musí zůstat.

 • Jar. Mokrý

  Děkuji a souhlasím s Vámi.

 • hanak

  Není podstatné, jaký názor má Roman Koucký, vedení města a Jihomoravského kraje ale platné rozhodnutí soudu. Nechápu, že hlavně město toto soudní rozhodnutí tak očividně ignoruje. No, je před volbami, co Vy na to pane starosto.

 • J. Mokrý

  Odpověď viz výše (jeden z dotazů na začátku).

 • Marek

  Já také nemám dotaz. Moje sympatie patří lidem, kteří respektují dohody, úmluvy a není tomu jinak ani v tomto případě (Muchova Epopej). Děkuji nejen Vám pane starosto, (i přesto, že straně ODS jsem přestal důvěřovat od roku 2002 - nějaké základní etické normy by měli fungovat z podstaty věc,i nikoliv, že je povolené to, co není zakázané), děkuji také všem lidem kteří podporují prozatimní zachování Slovanské Epopeje v Moravském Krumlově. Držím nám všem palce.

 • J. Mokrý

  Děkuji.

 • Hasal

  President Václav Klaus řekl, že Praha má památek dost, a že Muchovu epopej nepotřebuje.Já, jako Pražák, plně souhlasím a s kým jsem se tady v Praze bavil, nikdo o ní zvlášť nestojí. Kdo jsou tedy ti "pražští horlivci", kteří o ní tak usilují ? Na druhé straně je asi pravda, že právně epopej Praze patří.

 • J. Mokrý

  Podle zpráv se jedná o některé osoby ze současného vedení magistrátu. Z hlediska práva tato otázka nebyla podle mých informací ještě nikdy řešena.

 • žežule

  Nevadí Vám, že pánovi, který PŘIJAL jméno Mucha (není to jeho pravé jméno) a není biologickým synem Jiřího Muchy, natož vnukem Alfonse Muchy, děláte víceméně šašky? Celá přetahovačka o stěhování už má rozměry spíš frašky. Měl byste z toho nějak důstojně vycouvat, pane starosto.

 • J. Mokrý

  Na tuto zlovolnou otázku bych neměl vůbec reagovat. Kolik ve vás musí být zla a nenávisti, když nejste schopen(schopna si připustit, že je zcela legitimní adoptování nepokrevních dětí, stejně jako uznávání levobočků. Ti všichni mají samozřejmě stejná práva, nároky i povinnosti jako děti vlastní. Opravdu je u nás ještě stále vidět 40 let působení železné opony. V civilizovaném světě by se nikdo takto mluvit neodvážil, protože by riskoval okamžité ignotorování slušnou společností (nerozuméte-li tomu slovu, tedy nezájem a vyloučení z této společnosti). Nemslím si však, že dělám někomu šaška snahou, aby bylo dosaženo spravedlnosti ve věci Epopeje, a to nikoliv jenom právní, ale zejména morální. Co myslíte, kolik zbytků by se našlo po Epopeji, kdyby se nepřevezla do Krumlova?

 • Jan

  Bez ohledu na to, že Epopej považuji za nejspíš nejslabší Muchovo dílo a tak za spíš kýčovitou oslavu slovanství než kulturní památku, a jako u takové by mi nevadilo, kdyby v Krumlově zůstala se mi jeví současný stav blokování převozu jako typická ukázka nefunkčnosti našeho právního systému. Co říkáte na názor, že to, že je Epopej stále ještě v Krumlově, je jen a pouze důsledek pověstného moravského nacionalismu a nenávisti k "pražákům"?

 • J. Mokrý

  Odpovím vám jinou otázkou: Domníváte se, že praktikovaný centralizmus hlavního města, nepřirozené rozparcelování Moravy na neuvěřitelné kousky v minulosti (Svitavy - největší moravský okres v Čechách) i nyní (kraje - zcela nelogicky spojené kousky území přes historické zemské hranice) nejsou pravou příčinou "moravského nacionalizmu"? Máte dojem, že rozpočtové určení daní, kdy na jednoho obyvatele Prahy jde 6x více peněz než na jednoho obyvatele Krumlova či Ivančic (zatímco v Rakousku je ten to poměr 1:2,5!) není dalším takovým důvodem?

 • Vojta

  Moravský Krumlov nepřišel jen o Slovanskou epopej, ale také o festival Krákor.Proč město neusiluje o jeho znovupořádání?

 • J. Mokrý

  Osobně nemám nic proti alternativní kultuře, někdy ji sleduji a zajímá mne. Je ovšem spousta lidí, kteří si stěžovali, že se bojí jít i do Alberta nakoupit, aby se nedostali do střetu s lidmi evidentně pod vlivem nějakých látek, povalujícími se poblíž vchodu se svými psy bez náhubků. Jsem přesvědčen o tom, že nové volené orgány se budou v rámci rozšíření spektra kulturní nabídky zabývat i touto aktivitou.

 • Občan Prahy

  Pane starosto, budu citovat vyjádření jednoho mého známého k Vaší osobě: "Ten chlap má koule a nebojí se jít do toho. Fandím mu." ... a já se s ním plně ztotožňuji. Vydržte bojovat.

 • J. Mokrý

  Děkuji a doufám, že věc dopadne ve prospěch Epopeje.

 • žežule

  Pane starosto, bohužel jste špatně pochopil mou otázku. Pánovi, který si přisvojil jméno Mucha, nejde ani tak o "dědictví předků", jako spíš o to, aby měl hmotné statky po "dědečkovi" pěkně pod kontrolou. S tím vyčleňováním ze společnosti jste to krapet přehnal:-), ale zaráží mne, že názor druhé dědičky (biologické ikdyž to nechcete slyšet) není vůbec brán v úvahu...

 • J. Mokrý

  John Mucha prostřednictví nadace Mucha Foundation i osobně již léta hlídá etický odkaz Alfonse Muchy, když už nechcete slyšet název "dědečka". Ze své vlastní činnosti úspěšného bankéře a z dědictví po svém (adoptivním?) otci je dostatečně zabezpečen, právě tak, jako jeho nevlastní sestra. Je přirozené, že chtějí mít hmotné statky po dědečkovi pod kontrolou. Otázka zní, kdo z nich je odpovědnější, zda ten, který chce mít dílo v Praze až tehdy, bude-li je mít kam trvale umístit nebo ta, která chce mít dílo v Praze bez ohledu na to, jak to s ním dopadne. Funkcionalistický státní monstrum s několikamiliónovým ročním nájemným na úkor Galerie hl. m. Prahy určitě není trvalým řešením, i kdyby ho stát pro tytio účely vyčlenil.
Časopis Týden

Předplaťte si časopis Týden

V čísle 5/2020 najdete >
Týden

Sedmička

Exkluziv

Interview

Sedmička křížovky

Sedmička křížovky XXL

Sedmička Naše životy

Týden Historie

TV Barrandov

Kino Barrandov

Barrandov Krimi

Barrandov News


Tento web používá k poskytování služeb soubory cookie. Více informací najdete ZDE.