Stárnoucí téma
Byl odsun Němců spravedlivý? Mladí lidé nemají názor

11.01.2017 18:49

V Česku ubývá postupně lidí, kteří si myslí, že poválečný odsun Němců byl spravedlivý. Zatímco v roce 2002 tento názor mělo 64 procent Čechů a Češek, nyní 37 procent.

Zpět na článek

Nejdiskutovanější názory

 • Josef Novák (10 hlasů) 11.01.2017 19:38

  Bohužel doklad toho, že mladí blbnou. A na co nezblbli sami, to...

 • Libor Weizenbauer (9 hlasů) 11.01.2017 20:51

  Odsun Sudetských Němců byl a zůstává dějinnou spravedlností.Jen díky...

 • Press Corrector (9 hlasů) 11.01.2017 20:24

  Odsun vymyslela Velká Británie. Nám to přišlo velmi vhod - díky tomu...

 • Jan Bajer (7 hlasů) 11.01.2017 22:08

  Většina sudeťáků byla pro připojení k Říši. Schvalovali progran...

 • Bob Terry (6 hlasů) 11.01.2017 22:01

  Je opravdu trapné se ptát mladé generace, zda byl odsun Němců...

Vložte nový příspěvek

Pro přidání vlastního názoru musíte být přihlášen.

Přihlášení | Registrace

Diskuzní příspěvky

Tady je tolik věcí za kterými by bylo záhodno udělat konečně tlustou čáru, ale s ohledem na to, že je z toho dobře živa určitá část lidí, je to nemožné.Nikdy bych ale neočekával, že se najdou Češi, kteří budou zpochybňovat výnos českého presidenta.

0 hlasů

Co bylo na té strašné válce a jejích důsledcích spravedlivé?,Nic. Odsun Němců z několika zemí byl vítěznými mocnostmi rozhodnut jako prevence příštích konfliktů, vyvolávaných předtím německými menšinami v těchto zemích. Ve srovnání s hrůzami které Němci způsobili prakticky všem evropským národům, včetně českému, byl ten odsun již jen detail..

0 hlasů

Důsledek vymývání mozků samozvanými elitami

0 hlasů

Chyba byla, že porážka Německa nebyla totální a Německo nebylo zlikvidováno jednou provždy.
Největším nebezpečím pro Evropu bylo, je a bude Německo.

1 hlas

Možná by stálo za zamyšlení,jak by vypadal náš stát dnes,kdby nebylo odsunuto německé obyvatelstvo. Ekonomické ddůsledky byly strašné. Bylo to jako kdyby se Československo aktivně účastnilo války. Přišli jsme o víc jak tři miliony obyvatel. Došlo k likvidaci značné části průmyslu a zemědělství. Zanikly stovky obcí. České pohraničí se s důsledky odsunu nevyrovnalo dodnes.

0 hlasů

Náš stát by v případě který uvádíte byl s největší pravděpodobností chudší o pohraniční kraje obývané neodsunutými Němci.

1 hlas

"Možná by stálo za zamyšlení,jak by vypadal náš stát dnes,kdby nebylo odsunuto německé obyvatelstvo."
Vypadal by nějak takhle:
http://www.toulkystomem.cz/Ruzne/uzemni_celky/Protektorat/thumbs/Protektorat_Bohmen-Mahren-2.gif
Stalo by se to v devadesátých letech a možná by i někdo řečnil o nutném ospravedlnitelném humanitárním bombardování Prahy letectvy NATO.

"Došlo k likvidaci značné části průmyslu a zemědělství. Zanikly stovky obcí. České pohraničí se s důsledky odsunu nevyrovnalo dodnes. "
Přijatelná a skvělá cena za územní celistvost a mírové soužití mezi národy.

1 hlas

Odsun byl nejen nespravedlivý, ale hlavně brutální a nelidský způsob jakým byl proveden je odsouzeníhodný.
Je příjemné slyšet, že se snižuje počet fanatiků, kteří zblblí poválečnou komunistickou propagandou považují zločiny svých spoluobčanů za legitimní. A co se dekretů zrádce Beneše týče, nemají v našem právním řádě místo a je pouze naše ostuda, že jsou neustále v platnosti.

1 hlas

Naopak. Československu se dostalo uznání za humánní provedení odsunu. Brutální může sudeťákům připadat, protože si do počtu obětí odsunu započítávají 300 000 nezvěstných sudetských vojáků wehrmachtu, kteří padli na frontách (a chyběli jim pak při sčítání).
Odsun Němců z Polska a Československa vymyslela během války britská vláda, protože se to osvědřilo u Turků a Řeků po první světové válce. Britové pak přesvědčili USA a SSSR k souhlasu (oni je do svých zón také pak přijali). Odsun logisticky připravila jejich Mezispojenecká komise.
https://vlkovobloguje.wordpress.com/2016/11/18/odsun-sudetskych-nemcu-z-pohledu-mezinarodniho-prava/
Mimochodem odsun nemusel být spravedlivý podle nějaké definice spravedlnosti. Stačí, že byl správný a odpovídající předchozím skutečnostem.

4 hlasy

Byl odsun Němců spravedlivý? Mladí lidé nemají názor a proto jim to bude nutné ve smyslu nového trendu vysvětlit. Ale já bych znovu připomněl odkaz prezidenta Dr. Beneše:cituji
Vědom si neblahé zkušenosti našeho národa, zejména z II. světové války, zanechávám vám odkaz, ve kterém vás varuji před možnými pozdějšími požadavky na znovuosídlení našeho pohraničí sudetskými Němci, kteří byli po právu odsunuti. Může se stát, že mé dekrety, vydané z rozhodnutí vítězných mocností, budou s odstupem času revanšisty prohlašovány za neplatné. Může se stát, tak jako v minulosti, že se najdou "čeští vlastenci", kteří se budou sudetským Němcům za jejich odsun omlouvat, a že budou nakloněni otázce jejich návratu. Nenechte se oklamat a jejich návrat nedopusťte. Hitlerové odcházejí, avšak snaha o ovládnutí Evropy Německem zůstává. Nezapomeňte, že mé dekrety se týkaly i potrestání vlastizrádců, že mají trvalou platnost, a potrestejte všechny případné vlastizrádce, ať je to kdokoli a v kterékoli době. Váš Edvard Beneš."
Zejména poslední věto bychom se měli řídit , že pane Hermane, Kalousku , Schwarzenberku a další, včetně některých zde......

5 hlasů

"Některé z nich zbavily občany německé a maďarské národnosti československého občanství a vedly k zabavení jejich majetku."

To takto ale není úplně přesné (byť možná v dekretu přímo tak zmíněno ve znění které nezdůrazňuje akorát upírání nároku na československé občanství). Jakože se prý* mělo zákon 21.11.1938 a dohodu 26.11.1938 (byť ze strany Čechů v té době argumentativně nesvéprávní), na základě čehož došlo u osob "německé národnosti" (kteří byli občany Rakousko-Uherska a potom Československa) k tomu, že byly považované za občany té říše. A potom roku 1945 se pohledy liší jestli německé nebo československé občanství. Jakože například Angličani prý považují to německé občanství za stále platné, mezitím co například USA má to československé občanství za platné.
Osobně při tom chápu výklad USA který se zřejmě točí kolem toho, že nemohlo dojít ke změně občanství bez toho aby ta osoba které se to týká tak za sebe jednoznačně chtěla. Ale zároveň dle takového výkladu by se také rovnou mohlo tvrdit, že se vlastně stále jedná o rakousko-uherské občany.

A tento bod právěže docela podstatný v tom celém. Nicméně, i bez toho, například Německo má zákony na základě kterého se může zbavit občanství když z toho nevyplývá bezstátnost (Ústava SRN čl. 16). A to například když se vezme druhé občanství (kterým to německé zanikne když to nebylo schválené si vzít druhé občanství), dle § 25 StAG, nebo když se vstupí do služby jiné mocnosti s kterou se o tom nemá dohodu a občanství které drží, dle § 28 StAG. A dále se má v Německu zřejmě i jasno, že nemovitý majetek osoby, která pozbytím občanství pozbyla i jakýkoliv pobytový titul, propadá státu. Potažmo to jako shrnutí a jakoby organizační řád postupu těch dekretů není vyloženě co by se mělo za naprosto odporující právnímu pojeti například i v Německu, při čemž právě situace, že bylo myslím více než 2 milióny osob kteří neměli ani pobytový titul v rámci Československé jurisdikce.

Na druhou stranu se jistě má body kritiky ohledně jak to proběhlo, že nedošlo k prosekuci vlastních sadistů a podobně, i že mnohým možná není vůbec jasné jestli by český soud uznal na základě těch dekretů kdyby si nějaká současná vláda mínila zabavovat majetek německých občanů nebo dokonce koholiv kdo možná dostal jedníčku v písemce němčiny. Natož celý ten jistě liberální argument, že nějací prezidenti nemůžou nařídit občanům změnu občanství jentak (byť co vím tak moderně se například Čechů nikdo neptal jestli vstupem do EU také berou občanství EU, které se technicky vzato bere za existenční). Ale ohledně jádra o co jde, že masa osob bez místního občanství a ani pobytového titulu (a těžko si vyskakující aby Češi museli opět nějak jak se to "Němcům" hodí), tak osobně v tom problém nevidím. A zdůraznil bych, že ta situace určitě docela odlišná než jak nacisté v Německu zbavili například Židů občanství (a například i některých Prusů prý), právěže v první řadě ohledně, že to Československé občanství neměli respektive, že měli dvě občanství a že se aplikovalo prezidentské nařízení ve smyslu jak se v Německu má zmíněný § 25 StAG.

Co se týče "Maďarů", tam to celé však možná poněkud odlišné. Ale opět, pokud vlastně Československými nebo Českými občany nebyli, tak nebyli, a tudíž se těžko mohli a mohou opírat o České/Československé občanské právo, respektive o článek 12 Ústavy ČR.

*
http://riesengebirgler.de/gebirge/Heimat/Staatsangehoerigkeit.htm
https://www.gesetze-im-internet.de/rustag/__25.html

Což vše ne přímo k tématu jakoby "co se na těch školách vlastně účí když mladí možná ani neví nějaké základy státovědy respektive mající názor na některé body které někdy i snadno politicky relevantní a že v občanském státu jejích hlas jak poroty přece tolik významný", u čehož bych mimochodem připomněl, že se mnozí po čítance ve středních školách co vím obvykle věnují profesnímu vyučování, ale to jen k tomu zmíněnému a že docela podstatné, nebo alespoň v mém pohledu relevantní, že se obvykle nejednalo o osoby s Československým mono-občanství které by se Německu najednou jentak vnutilo.

0 hlasů

Co se týče vyhnanců z dle mého mínění de iure vzato Pruského území, tak tam se to pochopitelně točí kolem podobného argumentu, byť trochu rozdíl neboť Prusy jíž před Hitlerem v té jako Německé federaci nebo unii ale zároveň zbavené vlastní státnosti 1932/33 a že z celého toho za monarchy dobitého území k tomu poměrně málokdo kdo se národně viděl jako Prus (a opět vlna jak kolonistů i za nacistů).

Nicméně, stejně tak málo jako by Brusel mohl nařídit rozpuštění České státnosti a stejně tak málo jak by Francie a např. USA mohli rozhodovat o rozpuštění České státnosti, tak právěže Pruská státnost základově-de-iure dle mého mínění nezanikla. A například v NDR se co vím vyhnancům nevyplácelo jak v SRN těm kteří například přišli o dům nějakou částku jako kompenzaci.

U čehož osobně netvrdím, že by se trvalo na získání celého státního území jak se mělo roku 1866. A jsem si vědom, že v Polsku jsou osoby které měli předky s Pruským občanstvím, a tudíž stejně tak ten zdědený nárok na občanství jak další. Ale stranou řešení záležitostí individuálních restitucí a celkově jak s pobytovým právem* tak se právěže má tu věc, že docela rozdíl v tom, že tzv. Sudety nebyli vlastní stát mezitím co Prusko právěže bylo a argumentativně právěže stále je, a navíc Prusko nemělo svéprávní účast na té válce atd., jakože těžko může být postižené za něco co jako vlastní entita nedělala, nápodobně jak například ČR těžko může být předhazováno že němečtí nacisté zestřelili z Pražského hradu letadlo, či podobně, neboť prostě tenkrát pod okupační správou.

* Při tom by z mé strany určitě nebyla snaha se tím celým vypořádat neslušně, jakože pokud Polský občan v Pruském území investoval do výstavby domu tak osobně bych to určitě respektoval aby se mělo jasno, že se nemíní nějaké "prostě sebrat a vyhnat", a koneckonců když se stejně zavede alespoň dva úřední jazyky tak ne nutně důvod aby se musel přestěhovat a možná dokonce snadná cesta pro místní Polské občany k Pruskému občanství i pokud předek nebyl Pruským občanem. Což však jistě poněkud předbíhající celou tu záležitost jakého rozsahu se má území, potravinové soběstačnosti a počtu obyvatel, ale i kdyby se nemělo moc zájem ani o udělování pobytového titulu tak jak zmíněno bych to osobně chtěl řešit aby se mělo jasno, že alespoň nějaká kompenzace či podobně.

A stranou těch specifik, celé to pochopitelně nepostrádá ironii, že NSDAP se vedením z Rakouska, Bavorska, od Rýnu se oháněla tolik tím zájmem o údajné soukmenovce východně, kteří tím celým skupinově přišli o hodně mezitím co si nejeden nacista po válce vesel pil koktejly například v Chile ale nejen.

0 hlasů

Ohledně toho "propadnutí" bych ale ještě zmínil, že například věc toho, že se např. v Berlínu mělo byty které byli majetkem Pruského státu, potom je nějak drželi Němci kteří si je navzájem prodali a často jakože rovnou celé bytovky nějaké firmě (někdy i za směšně nízké ceny), tak to dle mého mínění však věc kde však v jako státním pohledu nevidím důvod proč bych měl ještě něco platit za získání zpět jak svého majetku. Nápodobně co se týče majetku konfiskované za totalitní NDR, kde co vím individuální restituční nárok je často oprávněný. A potom se jistě má i celou tu věc tzv. Kaliningradu, kde se přiznám, že bych to celé zestátnil a použil oblast například jako obrovský kampus či podobně se zdůrazňováním toho, že restituční nároky na území a pozemky kdysi německých imigrantů neuznám protože k tomu přišli spíše pofiderním způsobem když si to jejích předci možná koupili ale právěže od těch neoprávněných dobývatelů. Tak či tak, opět ne kde bych viděl, že bych Rusům anebo Rusku musel něco vyplácet, a pokud trvají na tom, že ta válka (a možná i že děvčat nebylo dost) či podobně, tak se můžou obrátit na Německo které se tolik ohání následovnictvím té tzv. Wýmarské republiky (neboli poněkud demokratizovaná 2. říše, z které ta 3. vzešla). Ale jak zmíněno, ohledně stavu, že by se po vypořádání s Německem chtělo zpět i toho všehovšudy trochu vlastního státního území držené Polskem (které by zřejmě v lepším případu akorát trvala na tom aby dostali zpět co dostala Ukrajina v rámci co vím tehdejšího posunu Polského státního území na západ), tak tam určitě daleko od nějakého zacházení které se možná aplikuje například na budovu Berlínské radnice která majetkem Pruského státu a ne nějakých německých squatterů kteří nemají nutně ani nárok na účast ve volbách v rámci Pruské jurisdikce. I tam však jistě podstatné, že se nutně nemíní vyhánět jentak kdejakého Němce který možná investoval do místního podniku atd.. ale pokud si někdo koupil pozemek který jak ukradený Prusku (nebo že za NDR konfiskovaný), tak tam technicky vzato odpovídá Německo za nějakou kompenzaci mezitím co bych Polsku v takovém rozměru nepředhazoval naprosté přecházení základů práva a tudíž osobně určitě nemíníl aplikovat stejné "účty se přece má platit jak kážou i Vaše soudy, dámy a pánové z Německa" jak by se možná aplikovalo ohledně Němců pokud se nemá rovnou do písmena jasně stanovenou bilaterální dohodu o tom vypořádání.

0 hlasů

Dnešní mládež obvykle nemá názor na nic, snad kromě šmudlání prstem po těch jejich plackách a pravidelného přísunu kapesného. A je čemu se divit, když vidí ten neskutečný absurdistán kolem sebe?

1 hlas

Zajímavé by bylo se těch mladých dotázat, kdy byla Mnichovská konference.

Je to generace, která se už nemusela učit (Máme demokracii, ne, vole?!), jediným zájmem je wifina, pokemoni.... Hlubší zájmy má málokdo... O znalostech nemluvě.

Ministryně školství Valachová je "zděšena", že velkým problémem letošních maturantů byla blbá trojčlenka.
Inkluze a tablety do škol to zlepší....

4 hlasy

Většina sudeťáků byla pro připojení k Říši. Schvalovali progran nacistů, včetně záměrů, které měli nacisté s Čechy. Důležité je i vyhánění Čechů z pohraničí.

Odsun byl proto spravedlivý. Kdo ho zpochybňuje, měl by jít před soud za vlastizradu, kolaboraci a napomáhání nepříteli. Příklad Sudeťáků dokazuje nesmyslnost a škodlivost multikulturalismu. Žili v pohraničí stovky let ale neasimilovali se. Právě proto stačilo, aby se před ně postavil Henlein a Hitler a hned byli proti nám. Asimilace všech příchozích je nutná podmínka bezproblémového života.

Teď se to Němcům vrací s Turky. Ti žijí v Německu desítky let a také se neasimilovali. Pořád se považují za Turky. A už demonstrují za Erdogana "řekni a my je zabijeme"... historie se opakuje. Němci to zatím ustojí, ale dlouhodobě je to časovaná bomba.

7 hlasů

Ta Sudetoněmecká stran však svůj program značně měnila.

Stranou toho, technicky vzato jste před 1. republikou byli v Rakousko-Uhersku...

Co se týče Německa, chtít po Tureckém občanovi aby se asimiloval/integroval jako Německý občan když na to občanství často nemá nárok, poněkud absurdní...

0 hlasů

(a vím, že bylo České království, ale v rámci nedávno předešlých dějin Češi byli dle občanství co vím "Rakousko-Uheráci", což se poněkud zdá relevantní zmínit pokud někdo míní dělat dogma typu "I Češi pochybili když se neasilimovali do Rakousko-Uherska")

0 hlasů

Odsun Němců po 2. světové válce
(http://www.pozitivnisvet.cz/odsun-nemcu-po-2-svet - ove-valce/)

1 hlas

Je opravdu trapné se ptát mladé generace, zda byl odsun Němců "spravedlivý". Mladí dnes nejsou schopni znát, natož pochopit celý kontext událostí 1938-1945 se všemi dramatickými průvodními jevy.

Vzhledem k tomu, že odsun Němců je jedním z bodů (XII. Spořádaný odsun německého obyvatelstva) velmocemi podepsaného protokolu Postupimské konference v roce 1945, o "spravedlnosti" tohoto aktu rozhodly vítězné mocnosti.

6 hlasů

Ještě žije hodně lidí, kteří tu dobu pamatují. Je tu několik nesrovnalostí. Občanství jim nikdo nezrušil, oni si jej zrušili sami. Po záboru všichni Němci, dle jejich přání, získali německé občanství!!! Samozřejmě, byli mezi nimi i Němci, kteří s nacisty nesouhlasili, ale museli občanství přijmout. Těch ale byla mizivá menšina. Pokud jde o odsun, o tom nerozhodoval Beneš ani žádný orgán v Československu. Rozhodlo se o tom v Postupimi mezi vítěznými mocnostmi USA, SSSR Anglie a Francie. Bylo to proto, aby hlavně ve střední Evropě, nevznikaly třenice mezi menšinami a většinou společností. Třenice vidíme dodnes, ať už je to Itálie, Španělsko, Belgie a další. Takže zrušení Benešových dekretů je zbytečné. Pokud by někdo chtěl tento stav změnit, tak to by opět musely vítězné mocnosti. Jinak je to všechno zbytečné, populistické, anebo to prohlašují ti, kteří neví o co jde.Pravda je, že byl t. zv,.divoký odsun, ale to bylo mizivé procento. Vždy se najdou v každé situaci extrémní případy, ale to neznamená, že to byl systém. Naopak, na vše dohlížela mezinárodní komise. Jejich závěr s celé akce byl, že vše bylo v pořádku. Jen ať si každý prostuduje jaká situace byla v pohraničí před záborem, jak se Němci chovali k našim občanům. Divoký odsun byl proti tomu odvar. Pokud jde o majetek, neboli odškodné. Naše republika byla poškozena několika násobně více, než byl majetek v pohraničí. To bylo ať už na zničeném majetku, ztracených životů a mnoho tragických událostí. Při tom, kdo odešel do pohraničí musel movitý a nemovitý majetek zaplatit. Jedině ti, kteří v důsledku války přišli o majetek tak nemuseli hradit nic. To byl případ i naší rodiny, kdy na konci války byla naše vesnice vypálena. Nebyla střecha nad hlavou, tak jsme se přestěhovali. Na vše se musíme dívat z hlediska doby. Současnost samozřejmě bude hodnotit vše z jiného úhlu pohledu. Za všechno příkoří,které u nás nacisté vykonali, byli Němci nenáviděni, což se nelze divit. Vše co se uskutečnilo na konci války nemusí se v současnosti hodnotit jako dobré, ale je třeba brát věci z pohledu té doby. Proto u starších lidí a hlavně u pamětníků, hodnocení situace na konci války jako správné, kdežto u mladých lidí mohou vznikat pochybnosti.Ono je to také hlavně proto, že ve školách se vše nevysvětluje do hloubky a v rodinách se o tom nemluví. Dnešní rodiče na podobné diskuze nemají čas, žije se moc rychle a to je chyba. Takže, pokud někdo chce objektivně hodnotit jakoukoliv dobu, tak jedině z úhlu pohledu té doby. Nejsmutnější ale je, že někteří politici některé události zkreslují a přistupují k tomu populisticky, aby získávali politické body. Nejde mi na rozum, jak může špičkový politik kázat bludy. Kdyby byl soudný, prostudoval si z té doby materiály tak by musel jednat jinak. Ale pravda je asi to, že se politik dostane k moci, sliby jsou pro něho "pasé" o dělá vše proto aby se napakoval. Usilují co nejvíce o místa ve správních radách a dalších podobných aktivitách. Je se podivuji nad tím, že v pracovní době poslance zasedá v jiných institucích a pobírá z této činnosti peníze. Pokud v pracovní době poslance jsem na jiných aktivitách, tak jsem už placen poslaneckou sněmovnou. To by se tato jiná činnost konala o víkendech, nebo po pracovní době, pak ano, ale jinak to je neoprávněné. Ale to by bylo na jinou diskuzi.

3 hlasy

Odsun Sudetských Němců byl a zůstává dějinnou spravedlností.Jen díky němu je v české kotlině mír.Sudetští Němci odsunem splatili svoji vinu.Provinili se tím že ve své většině dali přednost barbarskému hitlerismu před československou demokracií.Nakonec odešli tam kam vždy chtěli.

9 hlasů

Asi konečně umírají pohrobci komunistů, kteří ukradli pozemky a domy a celou dobu mají paniku, že jim lup někdo vezme. Odporné a doufám, že příští generace to celé svinstvo oprávněně odsoudí.

1 hlas

Jojo, svinstvo odsoudi a budou oslavovat, jak k nam v '39 napochodovali Nemcouri a Cesi byli odsunuti - do dneska bez odskodneni.
Taky bude mistni bolsevicka tlupa jako ok a hemenex potesena, az budou statisice zavrazdenych behem okupace prohlaseni za "pohrobky komunistu a teroristy".
Ani za okupaci, ani za skody, ani mrtve nas Nemci NIKDY NEODSKODNILI.
Presto, mozna prave proto, dneska luza jako hemenex a ok vystrkuje ruzky.
Ja naopak doufam, ze pokud tahle spina nevymre a tahle kolaborace s nacisty neprestane, tak pristi generace se s temihle kolaboranty vyporada stejne, jako to udelali nasi predkove v '45.

3 hlasy

Odsun vymyslela Velká Británie. Nám to přišlo velmi vhod - díky tomu máme po roce 1989 stále stejné hranice.
Nejen spravedlivé ale i tragikomické - oni pár let před tím vyháněli české obyvatelstvo a co chtěla většina odsunutých pár let před odsunem? Heim ins Reich. Domů do Říše.
Spravedlivé to vlastně není, protože oni chtěli vyhlazovat. Spravedlivé by tedy klidně bylo německý národ na oplátku vyhladit, ale Slovani jsou zkrátka velkorysí.

9 hlasů

Já piji víno. Co, proboha, berete vy?

0 hlasů

Chybí mi tam v poslední větě samozřejmě slovíčko "tehdy". A "spravedlivé" je taky špatně. Správně je "adekvátní".

0 hlasů

Podivej se na pocet hlasu.
Rudy dobytek jako ty uz vymira, mas 0 hlasu.
Tak si jeste parkrat zaheiluj, nic jinyho uz ti stejne nezbyva :-)))))

0 hlasů

Já piji víno. Co, proboha, berete vy?

0 hlasů

To je mi líto. Pivo došlo?

0 hlasů

Odsun byl produkt doby.
Nemá cenu ho dnes hodnotit.
Benešovy dekrety měly být zrušeny hned v lednu 1990, jako jeden z prvních, ne-li vůbec první krok k normalizaci vztahů s okolím.
Když si dekrety přečtete, tak se dozvíte, že obsahují vlastně dvě věci: Ztrátu majetku a občanství.
Vstupem do EU jsme získali dvě věci: Možnost nabývat majetek kdekoli a občanství EU. Tato zásada platí všemi směry.
Dekrety jsou tedy k ničemu, protože logicky platí novější právní úprava.
Navíc otázka dekretů je živá jen v Sudetech. Vnitrozemí neví o co jde. Proto "nás" vždy přehlasuje.
( Poslední prezidentské volby jsou toho jasným důkazem. )
Jediné co chtějí Sudetští Němci slyšet je asi toto:
Odsun byl produkt doby. Dnes by se to již nestalo.
Oni odpovědí:
Na tohle čekáme 70 let. Co bylo bylo. Přišli jsme sice o domov, ale byli jsme ušetření čtyřiceti let budování socializmu. Takže to vlastně dobře dopadlo.

Jenže na to se naši politici na vládní úrovní až do loňska nezmohli.
Zato v regionech je to naprosto normální.

1 hlas

Tak to si tedy vymýšlíte. Omluvy za české násilnosti při odsunu Němců a výroky typu "byl to produkt doby" už zazněly z české strany několikrát, oficiálně v lednu 1997 při uzavření česko-německé deklarace (předtím při omluvě Havla, poté při omluvě Paroubka a dalších).

1 hlas

To máte pravdu. Omluvy za násilnosti zazněli a je to dobře. Teprve loni Lansmašaft vypustil ze stanov článek o navracení majetku. K tomu mohlo dojít dřív.
Pozdě bycha honit.

0 hlasů

To snad nemuze ani myslet vazne?!

4 hlasy

Právě že to myslím vážně. Je to prostě syrová pravda.

0 hlasů

Smutné je že naši prarodiče i rodiče mluvili o neoprávněně zabraném území.Přepisování dějin holt vede k podobným deformacím.

4 hlasy

Bohužel doklad toho, že mladí blbnou. A na co nezblbli sami, to dodělá zdebilnělá škola. Rodiče na výchovu kašlou, ti dětem o historii nic neřeknou....

10 hlasů

Nejlepsi je se ptat tech, co o tom nic nevi a co to nezazili. Na ci objednavku byl pruzkum a tento clanek se asi nedozvime.
Je nejvyssi cas udelat v teto republice poradek a ne sametovy.

5 hlasů

Běda poraženým! ... latinské přísloví

2 hlasy
Časopis Týden

Předplaťte si časopis Týden

V čísle 3/2021 najdete >
Týden

Sedmička

Exkluziv

Interview

Instinkt

Nebezpečné vztahy

Týden rozhovory

Týden speciál

Sedmička křížovky

Sedmička pro ženy

Sedmička pro maminky

Sedmička Krimi

Sedmička Extra

TV Barrandov

Kino Barrandov

Barrandov Krimi


Tento web používá k poskytování služeb soubory cookie. Více informací najdete ZDE.