Chat s odborníkem
Hrozí letos povodně? Ptejte se šéfa Povodí Moravy

25.01.2015 09:55

Hrozí letos povodně? Jak se to pozná? A nakolik se zlepšila protipovodňová prevence či ochrana v Česku? Máme se připravit na extrémní sucha? Nebo jaký smysl by měl kanál Dunaj-Odra-Labe, který by rád vybudoval Miloš Zeman? Přečtěte si odpovědi šéfa Povodí Moravy Jana Hodovského.

Třiačtyřicetiletý Jan Hodovský zasvětil celý svůj profesní život vodohospodářské problematice a otázkám ochrany životního prostředí. Absolvoval brněnskou přírodovědeckou fakultu, kde v roce 2004 získal titul doktor přírodních věd. Kariéru odstartoval na Zemědělské vodohospodářské správě v Brně, poté pracoval v Agentuře ochrany přírody a krajiny ČR, následně přešel na ministerstvo životního prostředí. Působil také jako ředitel ČR pro zastupování státu v otázkách vodní politiky EU nebo jako tajemník Ústřední povodňové komise. Od listopadu 2013 je generálním ředitelem státního podniku Povodí Moravy. Je ženatý, má dvě děti. Ve volném čase se věnuje sportovnímu rybolovu, zejména muškařině a přívlači.

Chat

 • TD

  Jak se řešili povodně v předlistopadovém režimu?

 • Host chatu

  Dvacáté století bylo, až na jeho konec, celkem chudé na velké povodně. Ale například povodeň v roce 1970 na jižní Moravě si vyžádala 35 lidských životů. Obecně lze říci, že oproti dnešní situaci byly předpovědi i operativní zásahy horší. Je to dáno dostupnými technologiemi i zkušenostmi.

 • SK

  Zvládly všechny po r. 89 povodně? A záchranáři?

 • Host chatu

  Po roce 1989 byl zlomovým rokem rok 1997 a rozsáhlé povodně na Moravě. Společnost na ně nebyla vůbec připravena, protože v takovém rozsahu a v takové síle si je lidé nepamatovali. 50 obětí a extrémní rozsah škod byl alarmující. Bleskové povodně ve východních Čechách rok poté, kdy zemřelo šest lidí, potvrdily vedení státu, že je potřeba v této oblasti velmi rychle podniknout kroky k prevenci a k integraci záchranných prací. Říká se, že všechno zlé je k něčemu dobré a i když měly povodně v minulosti velmi tragické následky, tak můžeme říci, že jsme dnes připraveni daleko lépe.

 • ktg

  Které povodně byly nejtragičtější podle Vás - 97, 2002?

 • Host chatu

  Těžko srovnávat, ale spíše ty v roce 1997, protože je v takovém rozsahu a razanci po dlouhé době klidu nikdo nečekal. Stačí si jen vzít padesát obětí a obrovské množství rozvalin.Navíc ani záchranný sytém nebyl na takové situace schopen zcela adekvátně reagovat, přestože každý dělal co bylo v jeho silách.

 • Lovacoop

  Když se nenatře zábradlí na mostě u Lanštorfa tak spadne za chvíli do Dyje.

 • Host chatu

  Děkuji za upozornění, havarijní stav ihned prověříme. Vzhledem k tomu, že se podněty od občanů množí, zřídíme od 1.2. kontaktní email, kde můžete podobné případy hlásit. Případně nás můžete kontaktovat prostřednictvím našeho facebooku.

 • Lovacoop

  Nechte náletovovou zeleň v dolním Poddyjí být nic nekácejte ať mají drobní pěvci kde hnízdit.Na žádné křoví nesahejte. O náletové dřeviny se vám postarají bobři.

 • Host chatu

  Pokud rostou nálety na ochranných povodňových hrázích, musíme je ze zákona odstranit, je to naše povinnost. Přistupujeme k tomu však citlivě a respektujeme vodní tok jako významný krajinný prvek a biokoridor.

 • erik

  Jaký je Váš postoj k projektu kanálu DOL a jaký je postoj Povodí Moravy?

 • Host chatu

  Postoj můj a Povodí Moravy, s.p. je totožný. Zastávám názor, že jde o velice ambiciózní projekt, ke kterému však nikdo nepoložil na stůl aktuální studii proveditelnosti, která by jasně popsala přínosy a negativa pro oblast dopravy, životního prostředí, vodního hospodářství, ale i cestovního ruchu či hospodářství. Jen se o ní stále mluví dokola. Z pohledu vodohospodářského tvrdím již delší dobu, že na takovýto vodní koridor není v území dostatek vody. Již nyní máme po významnou část roku v řekách nízké průtoky a prvořadým cílem českého vodního hospodářství je udržet vodní zdroje i pro další generace a zajistit s nimi udržitelné hospodaření. Pokud by naše země měla zvažovat nějaké myšlenky na bázi této ideje, pak prioritně napojení jižní Moravy na Dunaj a ostravské aglomerace na Odru a dokončení plnohodnotné labské vodní cesty.

 • erik

  Proč se nedořešila korupce projektu Brněnské přehrady, angažmá pana Juříčka na povodí a další tlaky brněnské ODS na ovládnutí vaší firmy? Proč stále znovu zaměstnáváte v managementu lidi spojené s minulými problémy?

 • Host chatu

  Období minulých generálních ředitelů sahající až přibližně k roku 2006, kdy se začal projekt opatření na Brněnské přehradě připravovat, bych nerad hodnotil, protože nějaká útržkovitá svědectví nejsou objektivní. Nicméně z tohoto období nyní státní zastupitelství aktivně řeší několik sporů. Vliv politických stran v minulém období je pouze smutným obrazem, jak se politické vlivy promítaly do veřejné správy i v tak odborných oblastech, jako je vodní hospodářství a ochrana vod. Jsem rád, že s novým vedením ministerstva zemědělství přišel svěží vítr a hlavně transparentní přístup, který tyto nešvary odstranil. Jestli máte jakýkoli konkrétní podnět, můžete ho poslat přímo na mě na adresu hodovsky@pmo.cz nebo na mail korupce@pmo.cz.

 • ludvaH

  Co míní podnik Povodí Moravy dělat s tím, že některé vodárenské přehrady jsou už tak špatné, že je problém vyčistit jejich vodu na pitnou? Je pro společnost a pro vaši firmu důležitější čistit brněnskou a Vranovskou přehradu než zdroje pitné vody pro nás všechny? Není to jen následování vůle populistických politiků, kteří manipulují se státní firmou, která je jen loajální a málo kompetentní a odborně slabá? Co vlastně chcete na Povodí dosáhnout?

 • Host chatu

  Velice děkuji za tuto otázku, protože poukazujete na dva velké problémy současně. První problém je nedokonalost systému povolování vypouštění odpadních vod do vod povrchových s příliš benevolentními limity v kombinaci s realizací velkých projektů na přehradách, když kvalita vody přitékající do nádrží je špatná. Ale tady se musíte současně zeptat stovek tisíc rekreantů a ne politiků, co říkají na to, že se mají rekreovat u vody zelené jako špenát. Také se ptejte drobných živnostníků na tyto lokality navázaných. V těchto případech musíme uzavírat kompromis, i když je dost drahý. Druhý problém míří na nezávislost podniku na politické situaci a vlivu zájmových lobby. Tady vás mohu ujistit, že v mé dvacetileté praxi je to asi první období, kdy se politika řízení podniku „montuje“ minimálně. Různé vlivy tady samozřejmě jsou a budou, ale ne na osoby a projekty, ale na zákony, které musíme naplňovat. Dnes je to například nový občanský zákoník nebo zákon o církevních restitucích.

 • Roman

  Jste rybář, máte už na kontě nějaký trofejní úlovek?

 • Host chatu

  Ano, i když nechodím k vodě za trofejemi, ale za klidem a vyčištěním si hlavy. Vyhledávám méně navštěvované vody. Občas něco i chytnu kapr 96/18,5, lipan 46, divoký duhák 58 potěší.

 • Castor

  Dobrý den, kolik Vaše firma (Welcon) vydělala na zakázkách od ŘVC?
  Děkuji daňový poplatník.

 • Host chatu

  Ano, moje bývalá firma historicky pracovala pro státní sektor i soukromé subjekty, ostatně všechny tyto informace jsou veřejně dostupné a známé.

 • Radim Tolasz

  Honzo, jak se vodohospodářská veřejnost dívá na možnost výstavby kanálu DOL? Periodicky se to plánuje už desítky let, ale vždy se najde nějaký důvod, který vše nechá jen ve formě plánů.

 • Host chatu

  Ahoj Radime! Zdravím srdečně na Český hydrometeorologický ústav. Postoj vodohospodářské veřejnosti celkově vnímám zdrženlivě. Ano, jde o projekt, na které by se mohla dlouhá řada projektantů, pracovníků inženýringu, ale i velká skupina stavebních firem. Liknavost v rozhodování vše devalvuje. Územní hájení koridoru blokuje jiné rozvojové projekty. Já zastávám názor, jak jsem zmínil v přeedchozí odpovědi, že jde o velice ambiciózní projekt, ke kterému však nikdo nepoložil na stůl aktuální studii proveditelnosti, která by jasně popsala přínosy a negativa pro oblast dopravy, životního prostředí, vodního hospodářství, ale i cestovního ruchu či hospodářství. Jen se o ní stále mluví dokola. Z pohledu vodohospodářského tvrdím již delší dobu, že na takovýto vodní koridor není v území dostatek vody. Již nyní máme po významnou část roku v řekách nízké průtoky a prvořadým cílem českého vodního hospodářství je udržet vodní zdroje i pro další generace a jejich udržitelné hospodaření. Bilanční deficit koridoru, který je dán zejména výparem, si nyní povodí Moravy nemůže dovolit. Pokud by naše země měla zvažovat nějaké myšlenky na bázi této ideje, pak možná napojení jižní Moravy na Dunaj a ostravské aglomerace na Odru a dokončení plnohodnotné labské vodní cesty.

 • Kocman Zdeněk

  Dobrý den,
  rád bych se zeptal, jak se řeší a kdy se vyřeší nepovolené stavby v okolí a hlavně na březích Novomlýnských nádrží. Na řadě míst jsou stavby oplocené až po vodu a brání se tak k přístupu občanům i zvířatům na břehy nádrží, které tvoří pozemky Povodí Moravy? Děkuji.

 • Host chatu

  Pokud Vás štvou a odpuzují „slumy“ na březích vodního díla Nové Mlýny, mám na věc stejný pohled. Například zátoka u hráze Mušovské nádrže je místy skoro jako předměstí Mexico city! Povodí Moravy analyzovalo všechny nájemní vztahy, protože zde byla řada dalších podpodnájmů a ztrácel se efektivní dohled nad dodržováním podmínek. Teď Povodí sklízí plody svého liknavého a ekonomicky nevýhodného přístupu v minulosti. Vyklidit pozemky neoprávněně obsazené podle našich zákonů de facto nejde a soudy se táhnou roky. Proto očekávám mravenčí práci. Ploty kolem soukromých pozemků mohou být pouze nad hladinou hladiny maximálního nadržení vody v nádrži a k vodě a podél vody musí být umožněn průchod. A nyní další problém. Bezpečný vstup jen s Policií ČR, protože „kudlu v zádech“ od často namol opilých lidí v té oblasti nikdo ani na Povodí mít nechce.

 • Jan Liban

  dobrý den, rád bych se zeptal jaký je váš názor na šíření nepůvodních druhů živočichů (bobr, kormorán), škody jimi způsobené a stávající, dle mého názoru nedostačující legislativu v tomto ohledu? děkuji za odpověď

 • Host chatu

  Dobrý den, v tomto případě často nejde o nepůvodní druhy živočichů, jako např. bobr. Problémem je, že ochrana přírody ve snaze vrátit je do české krajina způsobila jejich přemnožení, aniž by řešila dopady přemnožení. Škody jen na majetku Povodí Moravy přesahují za posledních deset let 300 milionů korun a způsobují problémy zejména při ochraně před povodněmi (rozvrtané hráze nebo zanesená řečiště). Bohužel opět řešíme věci expost a legislativa je opět o krok pozadu.

 • Znepokojený návštěvník Novomlýnských nádrží

  Rád bych se dotázal, proč státní organizace Povodí Dyje prodala pozemky na břehu Novomlýnských nádrží soukromníkům? Vedlo to k zablokování přístupu k vodě a výstavbě ohyzdných plotů, karavanů a kadibudek. V oblasti pod Pavlovem se jedná o nadregionální biokoridor. Pavlov je navíc krásná turistická obec, jenž ročně navštíví tisíce turistů, kteří se ale nemohou podívat ani k vodě. Na stevebním úřadu v Mikulově mi bylo řečeno, že se jedná o protiprávní stav, který ale není možné řešit, protože Krajský úřad v Brně všechny jejich žádosti o odstranění staveb bojkotuje. Protiprávní stav již existuje spoustu let a nikdo není schopný to řešit? Proč? Toto téma se řešilo již několikrát i v mediích. Pavlov navštěvuji jako turista již 7mým rokem a stále se nic neděje... Nejsem jediný koho to trápí.

 • Host chatu

  Viz. jedna z mých odpověďí výše

 • Lipan Podhorní

  dobrý den, pane řediteli

  všude tu čtu o hrozbě povodní. Jak se ale díváte na současné výkyvy počasí a riziko nedostatku vody a tedy sucha. Mám pocit, že v této zemi stále budujeme protipovodňová opatření a na sucho, tak trošku zapomínáme nebo už to stát a případně podniky povodí nějak řeší? Vím, že např. v sousedním Rakousku je otázce sucha věnována stejná, neli větší pozornost než ochraně před povodněmi.

 • Host chatu

  dobrý den, lidé budou muset brát rizika sucha minimálně stejně vážně jako povodně. Je pravda, že na častou frekvenci těchto výkyvů nejsme zvyklí a naše pozměněná krajina se s nimi bez naší pomoci nedokáže vypořádat. Je na čase aby stát začal věnovat opatřením proti suchu stejnou pozornost jako povodním. Je pravda, že nejen my, ale celá Evropa se musí na tyto změny připravit.

 • Doveda

  Dobrý den, pane řediteli.
  Je podle Vás účelné spravovat činnost v oblasti činnosti jednotlivých podniků Povodí pěti firmami? Aparát jednotlivých podniků by měl být jednoznačně řízen stejnými principy, nicméně jej v ČR "kočíruje" každé jedno Povodí samostatně, přičemž by se mělo respektovat přírodou dané rozdělení rozvodími na území ČR.
  Povodí Odry a Povodí Moravy by mohly být jednou firmou a druhé správcovství by mohlo zahrnovat ostatní tři podniky Povodí Labe, Vltavy a Ohře.
  Děkuji za odpověď.

 • Host chatu

  Upřímně si vámi navrhovaný model nedokážu představit v praxi, protože každé z těchto povodí má svá specifika a potřeby. Daleko aktuálnější je podle mého názoru otázka sjednocení kompetencí ve vodním hospodářství na úrovni ministerstev, aby se zamezilo sporům mezi zájmy zemědělství, dopravy nebo životního prostředí.

 • Uplnej Vypatlanec

  Dobry den, za poslednich cca 15 let jsme tu meli asi troje velky povodne. Myslite ze by vcasne upousteni prehrad dokazalo prinejmensim omezit ty katastroficke skody a ohromna zaplavena uzemi ? (nemluve o mrtvych). Existuji nejake modely, kde by se to dalo nasimulovat ? Chapu, ze by to nebylo jednoduche, zalazi na spouste veci (do jakyho lesa ta voda padne, jak to bylo predtim nacucany, atd. atd. , ale mame rok 2015, dnes si koupite PC x-krat vykonejsi nez ta kalkulacka v Apollu11). Ale popravde !! Odmitam zkratka dopredu odpoved, ze nic delat neslo. Na jedne prehrade (uz si nevzpominam kde... Nechranice?!) to posledne zvladli na vytecnou. Toz pekne dekuju, a at se Vam voda z dobreho sluhy nemeni na zleho pana.

 • Host chatu

  Po boji je podle mě každý generál. Kritika po každé povodni směřovaná na podniky povodí je již koloritem. Vzhledem k tomu, že jakýkoliv model pro Evropu nedokáže s dostatečnou přesností předpovědět rozsah a intenzitu srážek dříve než několik dní dopředu, nelze si představit, že v této nejistotě vypustíme přehrady např. na polovinu. Pokud by nezapršelo, voda by naopak významně v řekách chyběla a to často i dlouhodobě. K přehradám se musíme chovat jako zodpovědní hospodáři. Pro doplnění každá přehrada má svůj manipulační řád, který právě na základě historických zkušeností a znalosti moderních přístupů jasně stanovuje co obsluha nádrže může a nemůže dělat.

 • TDI

  Dobrý den , chi se zeptat jaká je v současné době součinnost MZE a MŽP ohledně staveb v rámci CHKO popř. v rezervacích apod. Je součinnost konfrontační a nebo se jedná o vzájemnou spolupráci . Dále se chci zeptat ohledně dotací , jaké % je dotačních titulů z MZE , MŽP a z EU popř. jiných grantů , děkuji za odpověď

 • Host chatu

  Součinnost obou ministerstev a institucí pod ně spadající závisí především na lidech a jejich vůli komunikovat a hledat řešení. Nelze to tedy jednoduše generalizovat. Na námi spravovaném území máme případy velmi dobré spolupráce i případy dlouho trvajících sporů a nejasností. Ad2) každý dotační program je specificky zaměřen na potřeby danného ministerstva a naplňování jeho kompetencí. Programy se mají doplňovat, ne překrývat...

 • Adriana

  Vadí Vám, když břehy řek a potoků obývají nutrie? Prosím, trochu vysvětlit. Nejen odpověď ano/ne. Děkuji.

 • Host chatu

  Dnes je již u řady vod téměř běžný díky nezodpovědným chovatelům. Obecně nerad vidím v naší přírodě nepůvodní druhy.

 • Jiři Novák

  Pane gen. řediteli, bude mít dokončený víceúčelový vodní koridor Dunaj-Odra-Labe vliv na zlepšení vodohospodářské situace v průběhu roku v povodích, budeme-li např. čerpat vodu z Dunaje (jako na kanále Rýn-Mohan-Dunaj) a zlepší se protipovodňová ochrana dotčené krajiny? Děkuji za odpověď.

 • Host chatu

  Dnes ani neznáme reálnou podobu tohoto projektu, takže těžko soudit. Lokálně by však mohl fungovat jako odlehčovací kanál.

 • Vladan

  Nebylo by levnější znovu zprovoznit(vybagrovat) bývalé mlýnské náhony v povodí Odry než stavět protipovodňové hráze?

 • Host chatu

  Ptáte se na území, které není pod správou Povodí Moravy, ale obecně tyto náhony nemohou nahradit protipovodňová opatření v plném rozsahu.

 • Martin BK

  Dobrý den,

  vodu sleduje určitě už dlouho. Myslíte, že je něco pravy na tom, že za pár desítek let vodní zdroje začnou masivně vysychat? Myslíte, že to souvisí s globálním oteplováním? Nebo neexistuje?

  Díky

 • Host chatu

  Ano, máme tady období velkých klimatických výkyvů, a naše planeta je bezesporu silně ovlivněna lidskou činností, ovšem termín globální oteplování bych v této souvislosti nepoužíval.

 • Jan Kábele

  Dobrý den pane řediteli, přijal jste svého předminulého předchůdce Libora Dostála jako investičního ředitele. Teď už jím zase není. Odešel za lepším nebo provedl něco absolutně neodpustitelného?

 • Host chatu

  dobrý den, po pololetí loňského roku jsem provedl vyhodnocení práce jednotlivých managerů našeho podniku, a na to konto přijal odpovídající opatření včetně personálních dopadů.

 • Obden

  Pane řediteli, kolik takový státní podnik, jako je váš, generuje státu zisku? Nebo je ve ztrátě? Zajímalo by mě, jestli se práce takovéhle firmy dá popsat jako veřejná služba, nebo bychom od vás my všichni měli očekávat, že třeba přispějete do státní poklady, kterou na druhé straně prožíráme...

 • Host chatu

  osobně jsem naprosto přesvědčen, že vykonáváme téměř v plném rozsahu našich činností veřejnou službu. případná ziskovost podniků se odvíjí od infrstruktury, kterou disponuje. Pro vaši informaci Povodí Moravy ve ztrátě není, nicméně zisky jsou v řádu jednotek milionů. Pokud bychom měli na svých tocích vhodnější podmínky k další hospodářské činnosti, jako některá jiná povodí, logicky i ziskovost by byla vyšší.

 • Doveda

  V odpovědi na dotaz "Jaký je Váš postoj k projektu kanálu DOL a jaký je postoj Povodí Moravy? " uvádíte "...Již nyní máme po významnou část roku v řekách nízké průtoky a prvořadým cílem českého vodního hospodářství je udržet vodní zdroje i pro další generace a zajistit s nimi udržitelné hospodaření."
  Změníte způsob údržby toků a nádrží a bude eliminovat snahu lobby stavebních firem, aby se rybníky vypouštěly a těžil se sediment klasicky bagry, nebo hledáte i jiné, ve světě používané technologie s využitím například plovoucích sacích bagrů?
  Příklad opoždění ukončení těžby VD Plumlov klasickým způsobem je jednoznačný ve vzniklých vícenákladech na likvidaci narostlé vegetace a její likvidaci... Příkladů je víc, třeba Luhačovická přehrada a "skládkování" sedimentu... Ne nepodstatný je fakt činnosti vodního díla v oblasti snížené retence v době kdy je rybník jen strouhou, aby mohla stavební a dopravní technika těžit sedimenty.

 • Host chatu

  Omlouvám se všem, kterým jsem nestihl odpovědět, ale můj čas vypršel. Prosím případné další dotazy mi neváhejte zaslat emailem na adresu hodovsky@pmo.cz děkuji všem za váš zájem a zaslané dotazy

Foto: archiv

Autor: - red -, - mav -

Diskuse

Diskuze u článků starších půl roku z důvodu neaktuálnosti již nezobrazujeme. Vaše redakce.

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Ilustrační foto.

Předpověď počasí
Od středy hrozí v Česku záplavy, silný vítr i ledovka

V Česku se mohou od středy vlivem srážek a tání sněhu zvedat hladiny některých řek, vysoké nebezpečí jejich rozvodnění platí platí zejména pro východ... více

Řeky se uklidnily, podle předpovědi budou hladiny i nadále klesat.

Povodňový stupeň
Řeky se uklidnily, podle předpovědi budou hladiny i nadále klesat

Situace na řekách, které v úterý na několika místech zvedl trvalý a vydatný déšť, se přes noc uklidnila. Druhý povodňový stupeň platil ráno už jen na... více

Ilustrační foto.

Vydatný déšť
Meteorologové varují: Hrozí nebezpečí vylití řek

Na jihu a východě Čech a na většině území Moravy s Slezska bude do úterního poledne pršet, místy vydatně. Spadnout může 40 až 60 litrů vody na metr čtvereční.... více

Ilustrační foto.

Přírodní katastrofy
Povodně v Indonésii si vyžádaly 15 obětí, další desítky lidí se pohřešují

Nejméně 15 obětí si vyžádaly prudké povodně, které postihly indonéskou provincii Jižní Sulawesi. Desítky dalších lidí se pohřešují, informovaly v úterý tiskové... více
Časopis Týden

Předplaťte si časopis Týden

V čísle 6/2022 najdete >
Týden

Sedmička

Exkluziv

Interview

Instinkt

VIP svět

Týden rozhovory

Týden speciál

Sedmička křížovky

Sedmička pro ženy

Sedmička Krimi

Sedmička Extra

TV Komplet

Sedmička Retro

TV Barrandov

Kino Barrandov

Barrandov Krimi