Veřejné mínění
Konec Merkelové si Němci nepřejí. Ani přes dílčí nespokojenost

06.12.2019 12:30

Více než dvě třetiny Němců jsou nespokojeny s prací vlády konzervativní unie CDU/CSU a sociální demokracie kancléřky Angely Merkelové, zároveň si jich ale téměř dvě třetiny přejí další pokračování tohoto kabinetu.

Zpět na článek

Nejdiskutovanější názory

 • Jiří Vejvoda (9 hlasů) 06.12.2019 13:03

  Zato zde v ČR Makrela s přehledem patří mezi nejvíce nenáviděné...

 • Bob Kadet (7 hlasů) 06.12.2019 18:45

  To je německá stádní přirozenost, táhnout za svým Fírou. Ordung ist...

 • Bob Kadet (6 hlasů) 06.12.2019 23:01

  A do které sorty dobytků se ty_cocote řadíš ty??

 • Bob Kadet (4 hlasy) 07.12.2019 18:43

  Ty jsi tady zase nakydal kýbl_sraček Postupimská dohoda splnila...

 • František Kytnar (4 hlasy) 06.12.2019 14:28

  To bude určitě pravda. Přeci by hodní němci nefixlovali průzkumy jako...

Vložte nový příspěvek

Pro přidání vlastního názoru musíte být přihlášen.

Přihlášení | Registrace

Diskuzní příspěvky

Debilní Němčouři,stádo bravu.

0 hlasů

Debilní Němčouři,stádo bravu.

0 hlasů

MIGRACE A POSTUPNÁ ISLAMIZACE

BORIS MESARIÁ

Je migrace náhodná, neplánovaná nebo naopak dlouho plánovaný proces globalistů na rozvrácení národních bílých států v Evropě? Můj názor je, že se jedná o plánovaný proces na rozvrácení států hlavně ve střední a východní Evropě. Několik vyjádření co dnešní situaci předcházelo:

Richard Kalergi: ,, Člověk budoucnosti bude smíšené rasy. Rasy a třídy dneška postupně zmizí kvůli eliminaci místa, času a předsudků. Euroasijská-negroidní rasa budoucnosti, zevnějškem podobná starověkým Egypťanům, nahradí diverzitu národů a diverzitu jednotlivců. “

V roce 1922 založil ve Vídni “Panevropské” hnutí, které si kladlo za cíl vytvořit Nový světový řád, založený na federaci zemí pod vedením Spojených států. Se vzestupem fašismu v Evropě se od projektu upustilo a “Panevropské” hnutí bylo donuceno k rozpuštění.

Barnettova doktrína: T. Barnett píše: “Konečným cílem je homogenizace všech států světa smícháním ras do jedné světle hnědé rasy. Evropa musí přijmout miliony přistěhovalců z třetího světa. Výsledek bude populace lidí s průměrným IQ 90, příliš hloupých na to, aby chápali, ale dost inteligentních, aby pracovali. “

OSN: Podnecování ke genocidě je také základem neustálých výzev OSN, které požadují, abychom přijali miliony imigrantů, kteří mají “napomoci” s nízkými mírami porodnosti v EU. Podle zprávy zveřejněné v lednu 2000 v posudku OSN v New Yorku s názvem “Rozdělení obyvatelstva”, pod pojmem “Imigrační nahrazení: Řešení pro snižující se a stárnoucí obyvatelstvo,” Evropa bude do roku 2025 potřebovat 159 milionů imigrantů. / Naštěstí se to dosud nepodařilo prosadit /

V červenci 2016 vydala OSN propagační video se slovy: “244 milionů imigrantů je v pohybu. Migrace je nezbytná. Migrace je nutná. Migrace je žádaná. “

EU: Kalergiho plán a Barnettovu doktrínu třeba plnit rovnoměrně na celé ploše EU. Svobodná vůle a volba uprchlíků tím končí. Násilná alokace a relaokace však fungovat nebude. Evropská komise se trvale pokouší omezit suverenitu států unie. Zejména střed a východ EU se tomu vzepře (jak prohlásil Dimitri Aveamopulos, eurokomisař pro imigraci na ČT 24 6.4.2016).

USA: Politický komentátor a bývalý poradce Bílého domu, Patrick Buchanan, říká, že “podpora masové migrace národů třetího světa do Evropy a Ameriky a nahrazení původního obyvatelstva, je ze strany OSN v souladu s jejich proti-západní ideologií, a proto není překvapující. “

Tolik na začátek. Určitě by se dalo pokračovat téměř do nekonečna v takových výrocích. Kdo chce namá problém najít to na internetu. Jaké jsou však cíle a co se už z těch cílů naplnilo?

Výměna obyvatelstva a jeho postupné hloupnutí
Malmö – městě s více než 300 000 obyvateli, z nich se podle městských statistik jedna třetina narodila v zahraničí. V Goteborgu je to 23%, ve Stockholmu je to kolem 20% (1)

Nejrozšířenějším jménem v mnoha zemích se stal Mohamed, např. Amsterdam, Oslo, Londýn. V Paříži je 4 nejrozšířenější. Italské noviny Tempi

Čtvrtina švédských školáků jsou cizinci (9)

Kriminalita
58% pachatelů znásilnění odsouzených ve Švédsku za posledních pět let se narodilo mimo zemi. V 85% případů, kdy se oběť znásilnění a pachatel neznali, byli pachateli přistěhovalci. Čtyři z deseti pachatelů této kategorie znásilnění byli ve Švédsku kratší než jeden rok. K těmto údajům se dopracovali novináři švédské státní televize SVT.

Likvidace sociálního systému
Výdaje v Německu na imigranty v roce 2018 stouply na rekordní úroveň 23 mld eur. BILD

Stále více imigrantů je podezřelých z napojení na organizovaný zločin v Německu (2)

Mnoho obcí po celém Švédsku přerozděluje financování a snižuje základní služby, aby se dokázalo vyrovnat se záplavou imigrantů závislých na dávkách, podle nové zprávy. (3)

Pronikly informace, podle kterých tvoří příjemců minimální dávky ve Vídni ze 43% cizinci. Mimo jiné se ukázalo, že téměř 77 000 cizinců obdrží měsíčně v hlavním městě dávku ve výši asi 838 eur. Největší skupinu příjemců tvořili turečtí imigranti, přičemž v jejich zemi nezuří válka (5)

Podle nejnovějších údajů OECD je 2,85 milionu mladých lidí ve věku 15 až 23 let bez práce, ani se nevzdělává. Přibližně 40 procent z nich jsou buď cizinci, nebo se narodili ve Francii a pocházejí z rodin s alespoň jedním přistěhovaleckým rodičům, uvádí Le Figaro.

Postupná islamizace
Muslimská populace v Německu překročila v roce 2017 šest milionů, a dosáhla tak podle výpočtů Gatestone institutu 7,2% celkové populace 83 milionů. (6)

Zakladatel francouzských Zelených: Evropané musí mít méně dětí, aby uvolnili cestu pro muslimské imigranty (7)

V muslimské škole v Anglii smí dívky obědvat až když jídlo dojedli chlapci (8)

Nejvyšší občanský a trestní soud v Německu, Spolkový soudní dvůr (Bundesgerichtshof, BGH) vydal rozhodnutí, že nový zákon, který zakazuje dětské sňatky, může být protiústavní, protože všechna manželství, včetně sňatků uzavřených podle práva šaría, jsou chráněny Ústavou (Grundgesetz) . (10)

https://pravyprostor.cz/migrace-a-postupna-islamizace/

1 hlas

Ten zápach z toho komunismu budeme muset ještě dlouho snášet. A do toho ta aktivní ruská propaganda, české rovnostářství a české obavy ze všeho trochu cizího a neznámého, to je smrtící koktejl.

0 hlasů

Takový Franta Třasořitka nahoře, to je tapetka. To je duch!

0 hlasů

Výsledek průzkumu televize ARD je asi tak vypovídající, jak průzkum agentury KANTAR pro ČT: TOP0.9% huj a SPD chuj.

1 hlas

lžou jako vždy ,sviňuchy

2 hlasy

Merkelová pravila, že ji hanba fackuje, když byla na návštěvě v příšerném místě, polské Oswienczimi.
Němci vedení jejich nácky zavraždili řadu našich lidí, ovšem těžko říct kolik, protože ČSR si po válce započítala do ztrát na obyvatelstvu ruské občany odvlečené NKVD, Slováky padnuvší nebo zajaté a zahynuvší v SSSR v boji po boku s Hitlerem, sudetské Němce a Maďary padnuvší taky za Hitlera... Pak Židy a české Cikány, které ovšem Češi dobrovolně a nemilosrdně vydali Hitlerovi do pecí... Nebylo to všechno za války, protože my jsme s Německem válku nevedli, my jsme pro něj makali. A velmi dobře makali.
Pak došel konec války, mír a : 260 000 sudetských Němců mrtvých před jen a pouze českým divokým odsunem, při
něm a na jeho následky.

Odsun Němců odnikud nebyl nikdy oficiálně Spojenci schválen, jen navrhován a projednáván, nikdy se nedošlo ke konečné podobě a věc nakonec byla odpískána, když emoce utichly. Jen Češi, zdaleka nejméně ze všech národů
Evropy se snažící v odboji (taky náš podíl na válečných reparacích byl mizivý) měli potřebu svoji kolaboraci maskovat zmasakrováním vlastních spoluobčanů.
Ještě nedávno jsem měl za to, že se těchto zvěrstev dopouštělo pár českých nebo slovenských kriminálních živlů, ale výpovědi pamětníků, která mám možnost číst, říkají, že si české Němce shromážděné k odsunu chodili zbabělí čeští tatíkové s pupky střílet do ohrad jako zajíce jen tak pro potěchu v neděli po obědě.
My, chamraď, jsme se nejenže k tomuto dosud ofiko neuměli ani doznat, ne se tak ještě omluvit, stejně jako se neustále omlouvají Němci.

2 hlasy

Ty jsi tady zase nakydal kýbl_sraček
Postupimská dohoda splnila německým kolaborantům_to jejich „Ein Volk ein Reich ein Fuhrer“.
Vítěznými mocnostmi byl uznán požadavek na odsun_Němců (který již probíhal chaoticky).Týkalo se to Polska, Maďarska, ČSR a Rakouska ( převážně říští_Němci kteří se po anschlussu do Rak. přistěhovali). Účastníci „schůzky“ uznali, že je nutné_Němce z těchto zemí vystěhovat, ale odsun musí probíhat spořádaně a v právním rámci . Všechny země byly vyzvány, aby bylo vysídlování p o z a s t a v e n o,( ne zrušeno!) neboť okupační úřady nestačili Němce přerozdělovat mezi jednotlivé okupační zóny. Státy kterých se vysídlování Němců týkalo, tak si to ještě ošetřili implementováním do svého zákonodárství (viz u nás jeden z“Benešových dekretů“, který navazoval na postupimskou dohodu a odebíral Němcům a Maďarům čs. stát. bčanství).
Vláda Velké Británie považovala odsuny německých menšin za způsob jak vyřešit národnostní problémy v Evropě, a uvažovala o této možnosti již na počátku druhé světové války. To že bylo zabyto nebo zemřelo 260 000 sudeťáků (ze 3 mega odsunutých), tak to si snad dovolí lhát jen vepř Posselt na srazu sudetoněmeckých krajanů. Historici hovoří o 15 000 mrtvých, něměčtí až o 30 tisících mrtvých (ČSR). No možná to již_flanďáci z KDU-Čsl co jezdí na jejich srazy upravili.

4 hlasy

Policejní sedmilháři: Postupimská konference žádné odsuny Němců nepotvrdila ani neschválila. Jen váš báťuška Stalin to chtěl, USA ani VB ne. Shoda neproběhla.
Češi si Němce vyhnali sami, hrdinně, po válce, sudetští Němci měli na své straně 260 000 mrtvých.
Zdroje: Vyhnání Grety Schnirchové, Co chybí v českém dějepise, postupimské dohody samotné.

Zde další zdroj, server válak.cz

Na sklonku války nedocházelo k tak častému útěku rodilých Němců ze svých domovů. Značnou část jimi obývaných území navíc osvobodila americká vojska. Krátce po válce však začalo docházet k četným excesům ze strany části českého obyvatelstva.

V oblasti západních a severních Čech se jednalo spíše o útoky ze strany nově příchozích z vnitrozemí, než od českých starousedlíků, kteří žili s Němci pohromadě celá staletí.

Doplním, že v Sudetech žilo do pěti procent českých starousedlíků, které nikdo z jejich domovů nevyháněl, jak Češi stále lžou. Vláda stáhla všechny české policisty, úředníky atd atd, kteří měli za úkol sudetské Němce počešťovat a kteří, a to hlavně je nutné říct, byli českými ná*cky do Sudet za tímto účelem posíláni. Pokračuje válka.cz

Často šlo o majetky sudetských Němců, které se nově příchozím hodily.

Če*ští zbabělí zloději.

Historie dala tomuto tříměsíčnímu běsnění označení „divoký odsun“. Přestože byla mezi těmito Němci řada těch, kteří měli být po právu vydáni poválečné spravedlnosti, princip vraždy na základě kolektivní viny však nelze ničím ospravedlnit.

A českou lůzu k tomu pobízel opakovaně Beneš.

Někdy se hovoří o tom, že odsun (či vyhnání – zde ať si každý doplní výraz podle svého) byl dohodnut v Postupimi – tedy se na něm dohodly velmoci a na tom se nedalo nic měnit. Jde však o čirý alibismus. Svádění viny na silnější mocnosti se u nás stalo jakýmsi pravidlem.

Ano, my nikdy nic.

Ve skutečnosti schvaloval vyhánění Němců zejména Stalin. Naopak Churchill to označil za potenciální hrozbu budoucnosti a za „omyl, proti němuž Alsasko-Lotrinsko a Gdaňský koridor byly jen pouhé maličkosti“.

Historie není ten váš marxistický dějepis, esenbácká rudá sv*ině!

0 hlasů

Tento příspěvek byl v rozporu s pravidly diskuze a byl administrátorem odstraněn.

Německo se totiž, na rozdíl od českých dyslektických howádek, s těmi netáhly dokázalo skutečně jakž takž vypořádat, hospodářsky jsou na tom skvěle a je tam pořádek. Proto volí Merkelovou. Udělala mega chybu s těmi muslimskými nadvěřícími, proto k ní mají výhrady. Jenže Němec na rozdíl od českého mudrlanta s holou zadelí chápe, že chybu udělá každý.

1 hlas

Chyby se mají napravovat. To oni nedělají.

Německo se nevypořádalo s ničím. Snaží se tajit zločiny migrantů. Nejsou schopni ani vyhnat ty, kteří prokazatelně něco spáchali (strpění zločinců).

A že je na tom jejich hospodářství dobře? Proto tam ti migranti přece přišli. Prosperita znamená vysoké dávky. To migranty láká.
Bez migrantů by na tom samozřejmě byli lépe, ale s tím se Merkelová nepochlubí.

3 hlasy

To právě že dělají, hledají všechny způsoby, aby se to, co se stalo a co byla chyba nemohlo opakovat a situace, do které se dostali, aby vyřešili.

Migranti nepřčišli do Německa proto, že je na tom Německé hospodářství dobře, ale proto, že jim Němci cpou za nic nehorázné prachy. Vy si musíte uvědomit, že jsou to muslimové. V jejich zemích zhusta dostává tahle lůza od diktátorů prachy, aby drželi rypáky. Němci jsou jim velmi blízko. Dávají a nic za to nechtějí.
No a Němci na to přišli, sice ukrutně pozdě, naivita je šílená věc, ale přišli.
Merkelová jasně a opakovaně řekla, že to byla chyba, což vy nejste schopni vnímat, jak to vypadá.
Teď takové srovnání: my máme zloděje premiéra, který krade až se za ním práší, zneužívá svého postavení v politice k vlastnímu obohacování se - pardon, pane Rous, ale my bychom měli držet ty naše sprosté kušny. My Němcům nemáme skutečně co radit.

0 hlasů

Aby jim mohli cpát ty nehorázné prachy, musí na tom být německá ekonomika dobře. Jinak by Německo nemělo dost peněz a dávky tam byly nízké. Migranti tedy přicházejí do Německa, protože je na tom ekonomicky dobře. To jsem rád, že jsme se shodli :-)

Kdyby Němci opravdu hledali "všechny způsoby, aby se to, co se stalo a co byla chyba nemohlo opakovat", tak by jim ty dávky dávno přestali vyplácet a bylo by po mígraci. Zbylé muslimy by mohli depotovat k pobřeží Afriky.

Jenže oni na nic nepřišli. Dávají jim ty dávky pořád a tím lákají další. Přijímají je stále. Nezbavují se jich, protože nechtějí. Jen by je chtěli odkládat i k nám. Názorový vývoj Merkelové byl jiný: https://www.youtube.com/watch?v=93EX5onDEbc

Radit Němcům je marné. Ale neměli bychom opakovat jejich chyby.

1 hlas

Jo, pardon, ještě: my jako chceme radit Němcům? Proboha, a co? Tisíc let společného soužití s nimi furt za nimi o dva parníky zaostáváme, my můžeme tak leda dr*žet hu*by! To si nedělejte legraci, Němci jsou ve všem silně před náma. Bohužel.

0 hlasů

Že ekonomické štěnice, ale zdaleka nejen muslimové, přicházejí do Německa se pást na sociálních dávkách, jsem jako někde a někdy popíral? Co?

Druhý odstavec: a to myslíte vážně? Jaké máte vzdělání? Jste snad policajt Kadet nebo migrobijce Kocourek? No, vidíte. Copak se dávky mohou rozdávat nebo nerozdávat podle vyznání? Pane Rous, no tak.

0 hlasů

Tento příspěvek byl v rozporu s pravidly diskuze a byl administrátorem odstraněn.

To je německá stádní přirozenost, táhnout za svým Fírou. Ordung ist Ordung.

7 hlasů

Vy jste svým podřízeným k jejich velkému pobavení nebo zhnusení, porady co porady, vykládal, co si k čemu mají myslet a to přesně podle posledních usnesení Kominterny a vy tady chcete vykládat o stádu? No nazdar! Jejich fíra byl váš velký kámoš, to nevíte?

0 hlasů

Jo a Češi táhnou za svým kradením, to je takové nikomu neubližující. Kde zloděj, tam většina českých voličů.

1 hlas

No, co jste chtěl napsat, tady to maže opravdu záhadná slova... Jako u policie, kdy jakákoliv připomínka byla vámi brána jako útok na vlastní ega, co? Jenže tady už nejste král mezi ho*vny, ale jen to ho*vno. Sice s brutální rentou za křivení statistik a pomáhání zločincům skrz vlastní čárečky,, ale co národ chce, to má.

0 hlasů

Jo fakt to maže záhadná slova. V příspěvku nebyla žádná urážka tvé maličkosti_huba, ani nic vulgárního. Ale asi se utomatu nelíbí slovo_Germán_?!

1 hlas

Já jsem na to taky nedošel, proč něco automat nepustí. Když nadávám, dávám tam hvězdičky, to pustí.

0 hlasů

Koukám že máš o té policii dobré informace. Tak to jsi nemusel odcházet jít dělat do belgické sklárny pučmidráta (nebo že by jsi byl odejit?). Tebe je tam s tím vytříbeným smyslem pro zákony škoda! No ještě můžeš dělat u vás v Teplicích obecního slouhu, ve čtvrti slimáků, co vám tam zřídil Tubera.

3 hlasy

Policajti neumějí číst a jsou to dyslektici, protože asi neumíte vnímat psané slovo. Ale to by odpovídalo, kdo tu práci může jít asi tak dělat, než socky a vyžírky, co nechtějí dělat.

0 hlasů

Měli s tím silný problém 12 let. My máme s nacionalismem problémy už dvě stovky let a pořád se to nelepší. Ještě nás Němci táhnou nahoru a my, tradičně za nimi zaostávající, na ně nadáváme a závidíme.

1 hlas

Tento příspěvek byl v rozporu s pravidly diskuze a byl administrátorem odstraněn.

To bude určitě pravda. Přeci by hodní němci nefixlovali průzkumy jako u nás. Semkněte se a nenechávejte se zastrašit teroristama.

4 hlasy

Ani před dílčí nespokojenost.Kdo by se zdržoval,že.

1 hlas

Zato zde v ČR Makrela s přehledem patří mezi nejvíce nenáviděné zahraniční politiky. Její pozvání muslimů do Evropy, z nichž část se sem k nám snaží Evropská unie direktivně nacpat a procpat, bylo a je jednoznačným zločinem.

9 hlasů

Blábol. Merkelová pozvala do země jen Syřany a to za situace, kdy začali zaplavovat ekonomické štěnice jih Evropy. Byla to blbost, jenže Němci to zvládli, jak říkala. I přes obrovskou sociální zátěž má Německo neustále přebytkový rozpočet, ultravysokou životní úroveň, díky výkonné policii i slušně bezpečnou zemi a pomalu se snaží pakovat štěnice pryč.
O kvalitkách tohoto národa svědčí volební preference, kdy 60% hnoje volí zloděje, vrahy a defraudanty. Třicet let po rrrevoluci máme komunisty v parlamentu. Němci v roce 1975 rozhodně NSDAP neměli vůbec nikde. Hlasy dobytka zůstanou jen hlasy dobytka.

2 hlasy

A do které sorty dobytků se ty_cocote řadíš ty??

6 hlasů

Potrefená hus už kejhá....a gááá gááá gááá gááá, Kadete. Ozvou se určitě i další, hehehe....

1 hlas

Na hňupa STANDABULISA není třeba reagovat, jen se tím povzbuzují jeho diskutérské ambice a chrlí další pí.čoviny.

2 hlasy

Na hňupa STANDABULISA není třeba reagovat, jen se tím povzbuzují jeho diskutérské ambice a chrlí další pí.čoviny.

0 hlasů

Hm., inteligentní odpověď. Takhle s tebou komunikuje rodina aby jsi jí rozumněl??

4 hlasy

No potrefená hus je potrefená hus, nemůžu za to, že tak hloupě skočíte na špek.

0 hlasů
Časopis Týden

Předplaťte si časopis Týden

V čísle 14/2020 najdete >
Týden

Sedmička

Exkluziv

Interview

Sedmička křížovky

Sedmička křížovky XXL

Sedmička Naše životy

Týden Historie

TV Barrandov

Kino Barrandov

Barrandov Krimi

Barrandov News


Tento web používá k poskytování služeb soubory cookie. Více informací najdete ZDE.