Moskva
Ukrajina "okupovala" Krym. Rusko chce po ní vymáhat škody

04.04.2019 08:22

Rusko hodlá na Ukrajině vymáhat škody, které údajně Kyjev způsobil Krymskému poloostrovu v době ukrajinské správy.

Zpět na článek

Nejdiskutovanější názory

 • Jeroným Pražský b. (16 hlasů) 04.04.2019 10:19

  Když si Rusko bralo zpět svůj Krym, nikoho nezabilo. Když ale...

 • Jiří Rys (15 hlasů) 04.04.2019 09:50

  Rusko udělalo jedině dobře, že si - po řádném referendu - vzalo...

 • Týdenní cenzor (14 hlasů) 04.04.2019 11:07

  Krym v minulosti Rusku dlouhá léta patřil, než ho v rámci tehdejšího...

 • Jan Novák (14 hlasů) 04.04.2019 09:39

  Dobře Rusové palec nahoru. Fašouni a jejich patroni by měli platit.

 • Bob Kadet (12 hlasů) 04.04.2019 10:51

  Růžovoučký mamánku, pořád lepší referendum, než napadení bombardéry...

Vložte nový příspěvek

Pro přidání vlastního názoru musíte být přihlášen.

Přihlášení | Registrace

Diskuzní příspěvky

A dle Pruské justice není předání tzv. "Kaliningradské oblasti" pravomocné. Ale kvůli tomu aby se vojska Pruska vplížila za noci a mlhy do té oblasti bez předešlého oznámení, že se to zabere, nebo že vyhlášení války (pokud by se chtělo chlapácky předvést), to by se zdálo docela bez manýrů.

0 hlasů

Slovanskych bratru je habadej.jak ukrajinci tak Rusove jsou nasi Slovansti bratri.maji stejnou haplo skupinu,rec zalozena na staroslovastine,nebo-li proto slovastine.

0 hlasů

Ukrajinci jsou nasi slovansti bratri.
Moskva-Horda neni Rus:
napr.
1. v roce 1169 Andrej Bogoljubský dobyl a pobořil Kyjev:
přišel barbar, který necítil žádný rodinný vztah k slovanské svatyni Kyjevu.

2. Moskva mnohokrat valcila s Novgorodem, Kyjevskou Rusi.
Nejvetsi ranu Novgorod utrpel v roce 1570 od moskevskeho cara Ivana Hrozneho, ktery brutálně povraždil tisice zdejších obyvatel, především bojarů a obyc lidu ..

1 hlas

Rusove jsou nasi Slovansti bratri.

1 hlas

Pro vitace ruSSaku a Chazara Ledvinku:

Jak si Moskovie přivlastnila dějiny Kyjevské Rusi

V rámci budování vlastního státu musí Ukrajinci přehodnotit a zpřesnit své dějiny tak, aby se zakládaly na pravdě, spolehlivých faktech a historických událostech.

Když žili dlouhá staletí pod vládou dobyvatelů, de facto postrádali možnost ovlivnit tvorbu národního povědomí a vývoj svých dějin, v čehož důsledku byly dějiny Ukrajiny sepsány převážně tak, aby byly těmto dobyvatelům poplatné.

Zejména nevyjasněná je otázka nároků a domáhání se ze strany nejdříve Moskovie, pak Ruska vůči historickému dědictví Kyjevské Rusi.

Román-studie od V. Bilinského „Země Moksel, neboli Moskovie“ , ve třech knihách, uvádí převzatá fakta z historických pramenů (převážně ruských), která vypovídají o zásadním překrucování dějin Ruské říše s úmyslem vytvořit historickou mytologii,

že Moskovie a Kyjevská Rus mají údajně společné historické kořeny a že Moskovie má vůči Kyjevské Rusi „dědičné právo“.

Obyčejný podvod ze strany Moskovitů, kteří si přivlastnili minulost Kyjevského velkoknížectví a jeho národa, zasadil ukrajinskému etniku strašlivou ránu.

Nyní je našim úkolem na základě pravdivých faktů odhalit prolhanost a amorálnost moskevské mytologie.

Rozeberme hlavní stránky tohoto problému.

Moskevští a později i ruští carové chápali, že bez velké minulosti nelze vytvořit velký národ a velkou říši. K tomu bylo zapotřebí nejen vlastní minulost vylepšit, ale i přivlastnit si tu cizí.

Proto si moskevští carové počínaje Ivanem IV. (Hrozným, 1533–1584) dali za úkol přivlastnit dějiny Kyjevské Rusi a její slavnou minulost a vytvořit oficiální mytologii Ruské říše.

Nemuseli bychom se tím vůbec zabývat, nebýt toho, že tato mytologie zasahuje do zásadního zájmu Ukrajiny a je zaměřena na totální zničení Ukrajiny, jejích dějin, jazyka a kultury.

Čas ukázal, že ruští imperiální šovinisté dělali a stále dělají vše, aby se tento úkol mohl naplnit.

Po celá staletí, zejména od začátku 16. století se lidem vtloukalo a stále vtlouká do hlavy, že prvopočátkem ruského státu a národa je velkoknížectví Kyjevské, že je Kyjevská Rus kolébkou tří bratrských národů, ruského, ukrajinského a běloruského, a že Rusové z titulu „staršího bratra“ mají nárok na odkaz Kyjevské Rusi.

Tyto ubohé lži stále využívá jak ruská historiografie a ruští státníci, tak „pátá kolona“ na Ukrajině, kam patří komunisté a téměř všichni regionálové v Nejvyšší radě.

Víme však, že:

v době, kdy existovala Kyjevská Rus, nebyla o moskevském státě žádná zmínka.

Je známo, že Moskevské knížectví založil chán Mengu-Timur jako ulus Zlaté hordy teprve v roce 1277.

Kyjevská Rus v té době existovala již přes 300 let;

nemáme žádné důkazy o spojení mezi Kyjevskou Rusí a finským etnikem v zemi „Moksel“ ani později mezi Moskevským knížectvím a knížectvími v zemích Kyjevské Rusi před 16. stoletím.

Zatímco v roce 988 došlo k pokřtění státu Kyjevská Rus, finské kmeny v zemi „Moksel“ přebývaly v polodivokém stavu.

Jak můžeme mluvit o jakémsi „starším bratrovi“, když onen „starší bratr“ přišel na svět o několik století později než Rusíni-Ukrajinci?

Nemá žádné morální právo si říkat „starší bratr“, diktovat lidstvu životní pravidla, vnucovat svůj jazyk, kulturu a vidění světa.

Víme, že až do konce 15. století neexistoval žádný ruský stát, žádný starší bratr „Velkorus“ ani ruský národ, existovala jen Suzdalská země, tzn. země Moksel, později Moskevské knížectví, které bylo součástí Zlaté hordy, státu Čingisovců.

Od konce 13. až do začátku 18. století se národu této země říkalo Moskovité.
Otázku svého etnického původu moskevští historikové zamlčují.

Moskovité, aneb Velkorusové – kdo jsou?

Moskovité: v 9. až 12. století velký kraj od Tuly, Rjazaně a dnešní Moskevské oblasti, Merja, Ves, Mokšané, Čuď, Mordvinci, Marijci – toto vše je národ „Moksel“.
Tyto kmeny se později staly základem národa, který si začal říkat „Velkorusové“.

V roce 1137 přišel do těchto krajů mladší syn kyjevského knížete Monomacha Jurij Dolgorukij, na nějž v Kyjevském knížectví nezbyla knížecí stolice.

Jurij Dolgorukij zahájil vládnutí Rurikovců v zemích „Moksel“, když se postavil do čela Suzdalského knížectví.

Žena z místního kmene mu porodila syna Andreje, jemuž se začalo říkat „Bogoljubský“.

Narozený a vychovaný v lesní divočině v prostředí polodivokých finských kmenů kníže Andrej zpřetrhal veškeré vazby na otcovu družinu a staré kyjevské zvyklosti.

V roce 1169 Andrej Bogoljubský dobyl a pobořil Kyjev: přišel barbar, který necítil žádný rodinný vztah k slovanské svatyni Kyjevu.

Během krátké doby (50 až 80 let) byl do každého finského sídla dosazen kníže z Rurikovců narozený z matky Merjanky, Muromky, Mokšanky…

Takto se v zemi „Moksel“ objevila knížectví: Vladimirské, Rjazaňské, Tverské a další.

V této době začínají do země „Moksel“ pronikat jednotliví misionáři, kteří šíří křesťanství.

O žádném hromadném „přetékání“ Slovanů z Podněpří do zemí „Moksel“, jak tvrdí moskevští historikové, nemůže být řeč.

Proč by Slované opouštěli úrodnou půdu v Podněpří a odcházeli někam tisíc kilometrů daleko, přes neprostupné houštiny a bažiny do neznámých polodivokých končin?

Na bázi křesťanství se v zemi „Moksel“ začíná vyvíjet jazyk, z nějž se postupem času stala ruština.

Před 12. stoletím v zemích „Moksel“ žily pouze finské kmeny.

Potvrzují to archeologické vykopávky O. S. Uvarova (Merjané a jejich každodenní život podle mohylových vykopávek 1872 – 215 stran).
Ze 7729 rozkopaných mohyl nebylo zjištěno jediné slovanské pohřebiště.

Antropologický výzkum A. P. Bogdanova a F. K. Vovka, kteří zkoumali lidské lebky, potvrzuje odlišná specifika finského a slovanského etnika.


V roce 1237 přišli do Suzdalské země Mongolové. Všichni, kdo sklonili hlavu, políbili chánovu botu a přijali jeho poddanství, zůstali živi a zdrávi, kdo se nechtěl pokořit, byl vyhlazen.

Vladimirská knížata Jurij a Jaroslav Vsevolodovičové se Bátú-chánovi podrobili.

Takto se země „Moksel“ stala součástí Zlaté hordy říše Čingisovců a její vojenská síla se začlenila do vojenských sil říše.

V čele vojenské družiny země „Moksel“ v rámci Bátú-chánova vojska stál vladimirský kníže Jurij Vsevolodovič.
Skutečnost, že v roce 1238 vznikla vojenská družina z finských kmenů, které Bátú využíval k dobyvatelským tažením do Evropy v letech 1240 až 1242, je přímým důkazem, že v Rostovsko-Suzdalské zemi byla nastolena chánova moc.

Na dobu válečného tažení Jurije Vsevolodoviče byl na vladimirskou knížecí stolici dosazen Jurijův mladší bratr Jaroslav Vsevolodovič, který dal Bátú-chánovi svého osmiletého syna Alexandra Jaroslaviče za rukojmí.

Alexandr, známý a proslavený ruskými historiky jako Něvský, strávil v Hordě u Bátúa léta 1238 až 1252, vstřebal veškerý řád a zvyklosti Zlaté hordy, stal se andem (pokrevním bratrem) Bátúova syna Sartaka, oženil se s Bátú-chánovou dcerou a časem se stal věrným sluhou Zlaté hordy, kdy stanul v čele Vladimirského knížectví (1252–1263).

Nezúčastnil se žádné vážnější bitvy, veškerá vítězství Alexandra Něvského jsou ubohé lži. Kníže Alexandr se ostatně prostě nemohl podílet na střetech u Něvy v roce 1240 a na Čudském jezeře v roce 1242, protože v té době byl ještě dítětem.

Je nutno uvést, že rostovsko-suzdalská knížata měla jen minimální správní moc. Bátú-chán pověřoval řízením knížectví (ulusu) místodržícího, tzv. velkého baskaka, na místech pak místní baskaky.

Jednalo se o plnomocné vládce Zlaté hordy, kteří se řídili zákony Jasy Čingisovců.

Tvrzení ruských historiků, že suzdalská a později i moskevská knížata byla na Zlaté hordě nezávislá, je lež.
Jako první vládce knížectví (ulusu) byl v chánských listinách vždy zmíněn baskak nebo daruga, knížata se pak počítala na druhém, někdy i na třetím místě.

Lživé je také tvrzení, že Moskvu založil Jurij Dolgorukij v roce 1147.

Je to mýtus, který není podložen žádným důkazem. Moskva jako sídlo byla založena v roce 1272.

Téhož roku proběhlo třetí sčítání obyvatel Zlaté hordy. Při prvním (1237–1238) ani druhém (1254–1259) sčítání se sídlo Moskva nezmiňuje.

Moskva jako knížectví vznikla v roce 1277 na příkaz mongolského chána Mengu-Timura a byla obyčejným ulusem Zlaté hordy.

Prvním moskevským knížetem se stal Daniel (1277–1303), mladší syn Alexandra řečeného Něvský. Z něj vychází dynastie moskevských knížat Rurikovců.

V roce 1319 chán Uzbek (mluví se o tom ve shora uvedeném románu-studii V. Bilinského) jmenoval svého bratra Kulchána místním moskevským knížetem a od roku 1328 moskevským velkoknížetem.

Chán Uzbek, jemuž ruská historická literatura přiřkla přízvisko Kalita, přijal islám a zlikvidoval téměř všechna knížata Rurikovce.

V letech 1319–1328 tak v Moskevském ulusu Zlaté hordy dynastii Rurikovců vystřídali Čingisovci.

A roku 1598 se v Moskovii přerušila dynastie rodu Čingischána, která začala knížetem Ivanem Kalitou (Kulchánem).

Přes 270 let tak Moskvě vládli čistokrevní Čingisovci.

Nová dynastie Romanovců (Kobylinovců) se v roce 1631 zavázala svatě uchovávat dávné tradice a složila slib věrnosti staré dynastii Čingisovců.

Z moskevské pravoslavné církve se v roce 1613 stala stabilizační síla, která zajišťovala zachování mongolské státnosti v Moskovii.

Ze shora uvedených informací je patrné, že Moskovie je přímou dědičkou Zlatý hordy Čingisovců, tedy že skutečnými „kmotry“ moskevské státnosti byli Mongolové.

Moskevské knížectví (od roku 1547 carství) nemělo až do 16. století žádné vazby na knížectví v zemích Kyjevské Rusi.

Velkorusové. Kmen Velkorusů, aneb ruský národ, jak se mu dnes říká, vznikl zhruba v 15.–17. stol. v prostředí finských kmenů: Muromců, Merji, Vese aj. V této době začínají jeho dějiny.

Neexistují žádné dějiny Velkorusů v zemi Kyjevské! Dějiny Velkorusů začínají „Záleskou zemí“, tedy Moskovií, která nikdy nebyla Rusí.

Mongolové, kteří do těchto krajů přišli, k vývoji „Velkorusů“ výrazně přispěli.

Do psychologie Velkorusů se vtiskl přejatý mongolský instinkt dobyvatele, despoty, jehož hlavním cílem je světová nadvláda.

Takto se k 16. století vyvinul typ dobyvačného člověka, strašného ve své nevzdělanosti, zuřivosti a krutosti.

Tito lidé nepotřebovali evropskou kulturu ani písemnictví, kategorie jako je morálka, čestnost, stud, pravdivost, lidská důstojnost, historická paměť apod. jsou pro ně cizí.

Velká část mongolů se ve 13.–16. stol. začlenila mezi Velkorusy, od nich počítá svůj rodokmen přes 25 % ruské šlechty.

Zde jsou některá jména Tatarů, kteří přinesli slávu říši: Arakčejev, Bunin, Gribojedov, Děržavin, Dostojevskij, Kuprin, Plechanov, Saltykov-Ščedrin, Turgeněv, Šeremeťjev, Čaadajev a mnoho dalších.

K přivlastnění dějin Kyjevské Rusi a uchování této krádeže navěky potřebovali Velkorusové potlačit ukrajinský národ, zahnat ho do otroctví, připravit o vlastní jméno, vymořit hlady apod.

Ukrajince, kteří se projevili jako národ v 9.–12. stol., prohlásili za „Malorusy“ a začali vtloukat tuto verzi do hlavy celému světu.

Za nejmenší odchylky od této verze se popravovalo, likvidovalo nebo posílalo do Gulagu.

Sovětské období se vyznačovalo zvláštní krutostí. Během této doby Ukrajina přišla o 25 milionů svých synů a dcer, kteří umírali ve válkách za ruské zájmy, při kolektivizaci, ve vyhnanství nebo v mučírnách.

Takto „starší bratr“ Velkorus nutil žít „mladšího bratra“ „Maloruse“ v krutém „objetí lásky“.

Vznik historické mytologie ruského státu
Již za vlády knížete Vasilije III. (1505–1533) se v Moskovii zrodila velikášská myšlenka, kterou vyjádřil zástupce moskevského pravoslaví mnich Filofej:

„Dva Římy padly, třetí stojí, čtvrtý nikdy nebude“.
Od této doby se mezi Moskovity zdomácněla ideologie všemocnosti a „vyvolenosti Bohem“, kdy je Moskva „třetím a posledním Římem“.

Tyto myšlenky se v Moskovii šířily a upevňovaly.
Kvůli této bludné myšlence prolila moskevská knížata a později i carové spoustu krve.


Monomachova čepice

V době vlády Ivana IV. (Hrozného) sílí moskevské nároky na dědictví nejen po Kyjevské Rusi, ale i po Byzantské říši.

Třeba tzv. Monomachovu čepici podle pověsti daroval kyjevskému knížeti Vladimíru Monomachovi jeho dědeček, basileus Konstantin IX., proto byl tento klenot považován za symbol předání moci z Byzance do Kyjevské Rusi.

Vzhledem k tomu, že prvním suzdalským knížetem byl šestý syn knížete Vladimíra Monomacha Jurij Dolgorukij, měla přítomnost této čepice v Moskovii „dokazovat“ dědičná práva moskevských vládců nejen na kyjevský velkoknížecí trůn, ale i na odkaz někdejší Byzantské říše.

Dále byla sepsána podvržená závěť Vladimíra Monomacha, na jejímž základě měla být Monomachovu synovi Juriji Dolgorukému, pokořiteli tzv. „Záleské“ země, předána dědičná práva. Toto vše byla fikce.

Ve skutečnosti byla Monomachova čepice zlatou bucharskou ťubetějkou, kterou daroval chán Uzbek Ivanu Kalitovi (1319–1340), který tuto čepici-ťubetějku přizpůsobil pro své zveličení.

Ivan IV. (Hrozný) se v roce 1547 poprvé oženil v kostele s titulem Moskevského cara jakožto „následník“ řeckých a římských císařů.

Z 37 podpisů, které stvrdily listinu zaslanou z Konstantinopolu do Moskvy, se 35 ukázaly jako padělané.

Takto se Ivan Hrozný stal „dědicem byzantských císařů“. Takto byla uzákoněna lež.

Masivní státní falzifikace dějin svého národa zahájil Petr Veliký.

Jako první v roce 1701 vydal výnos o odebrání veškerých písemných národních památek podrobeným národům: letopisů, chronografů, kronik, starých historických záznamů, církevních listin, archivů apod.
Obzvlášť se to týkalo Ukrajiny-Rusi.

V roce 1716 Petr Veliký „pořizuje kopii“ z tzv. Radziwillského letopisu, který měl ukazovat „sloučení“ dávných kronik Kyjevského a Moskevského knížectví a zdůvodnit jednotu slovanských a finských zemí.

Tato zfalšovaná „kopie“ byla stejně jako samotný originál znepřístupněna.

Shora uvedená Petrova falzifikace se stala základem pro falzifikace pozdější, a sice sepsání tzv. „celoruských letopisných sbírek“, které zdůvodňovaly nároky Moskovie na dědictví Kyjevské Rusi.

Na základě těchto falzifikací se Moskovie dne 22. října 1721 prohlásila za Ruskou říši a Moskovity za Rusy.

Takto byl Ukrajincům, zákonným nástupcům Kyjevské Rusi, ukraden historický název Rus.

Petr Veliký dovezl z Evropy velký počet odborníků, zejména profesionálních historiků, které zapojil do psaní a falšování dějin ruského státu.

K tomuto účelu každý přijatý na státní službu cizinec skládal slib zachování státního tajemství a zavázal se, že nikdy neopustí moskevský stát.

Nabízí se otázka: jaké může být státní tajemství při „zpracování ruských dějin“ z dávné doby?

V jakékoli civilizované evropské zemi se přece za 30 až 50 let odtajní veškeré archivy.

Ruská říše se velmi bojí pravdy o své minulosti. Až k smrti se bojí!

Po Petrovi Velikém, který udělal z Moskovie Rusko, začala moskevská elita zvažovat vytvoření ucelených dějin vlastního státu.

Této věci se pečlivě ujala císařka Kateřina II. (1762–1796), která si nepřipouštěla pomyšlení, že by mohla být v carském rodu mezi řadovou mongolskou šlechtou.

Kateřina II., evropsky vzdělaný člověk, si po nahlédnutí do archivních pramenů všimla, že se celé dějiny státu drží na slovní bylinné mytologii a nemají žádný důkazní základ.

Takže Kateřina II. svým výnosem ze dne 4. prosince 1783 ustanovuje „Komisi pro sepisování zápisků o starověkých dějinách převážně Ruska“ pod vedením a dohledem hraběte A. P. Šuvalova, kterou tvořilo 10 významných historiků.

Hlavní úkol, který měla tato komise před sebou, spočíval v tom, aby se přepracováním letopisů, napsáním nových historických sbírek a dalších falzifikátů zdůvodnila „legitimita“ přechodu historického dědictví Kyjevské Rusi na Moskovii a vytvoření historické mytologie ruského státu.
Komise působila 10 let.
V roce 1792 spatřily „kateřinské dějiny“ světlo světa.

Činnost komise se ubírala těmito směry:

sběr veškerých písemných dokumentů (letopisů, archivů apod.).

Tuto práci již zčásti provedl Petr Veliký.
Podklady se shromažďovaly nejen z vlastní země, ale také z jiných zemí: Polska, Turecka aj.;

zkoumání, falšování, opisování nebo ničení historických podkladů.

Takto byly přepsány letopisy „Slovo o pluku Igorově“, „Pověst minulých let“, „Lavrenťjevský letopis“ a mnoho dalších.

Některé letopisy se opisovaly i několikrát s tím, že originál byl zničen nebo utajen.

Takto byly zatajeny „Skytské dějiny“ od A. I. Lizlova vydané v letech 1776 a 1787
nebo „Ruské dějiny od nejdávnějších dob“ od V. M. Tatiščeva vydané v roce 1747.

Lizlovovy „Skytské dějiny“ uvádějí, že obyvatelé Moskovie jsou samostatným svébytným národem, který nemá nic společného s Rusí (Kyjevem), Litvou, Poláky apod.;

sepsání nových „celoruských sbírek“, které vznikly v 18. století,
ale tvářily se jako údajně pocházející z 11., 13. nebo 14. století.

Všechny tyto sbírky propagovaly „celoruskou myšlenku“.

A to v době, kdy na kyjevské zemi žily slovanské kmeny (Polané, Drevljané, Seveřané aj.),
které již byly křesťany, zatímco v „Záleské“ zemi žily finské kmeny (Muromci, Merja, Ves, Mokšané aj.), které byly v polodivokém stavu, a tyto kmeny neměly nic společného až do 16. stol.;

ke zdůvodnění jednoty Kyjevské Rusi a finských kmenů byly sepsány tisíce různých sbírek.

Všechny tyto sbírky a letopisy, jak uvádí román-studie V. Bilinského, existují pouze v přepisech, žádný originál.

Vůbec žádný!

Toto vše ukazuje na falzifikaci při tvorbě dějin ruského státu, neuvěřitelnou co do míry nestydatosti a drzosti.

Nelze donekonečna žít ve lži!

Nastal čas, aby ukrajinští historikové sepsali pravdivé dějiny Ukrajiny,
které by nevycházely ze zfalšovaných Kateřinou II. letopisů a nově sepsaných v 18. století „celoruských letopisných sbírek“,
ale z historických faktů zachycených v dokumentech zejména takových zemí jako je Polsko, Turecko, Řecko, Írán aj.

Lidé musí znát pravdu.

2 hlasy

A musíš se tady pořád veřejně onanovat, ty havlistické pojebané howado? Nechceš si to raději nechat na shromáždění zajebaných havlistických Čehuúnů pod bronzovým oslem, na kterém sedí Vendelín?

0 hlasů

Hnede Vocko z ruSSke ambasady zacalo prskat .. hov.nem..

1 hlas

proc se f tomdle veledile nezminujete nikde o novgorode a hlavne o novgorodske republice,ajnstajn?nebo o rurikovcich a knizeti olegovi,ktery prisel z novgoroda a zalozil kyjev?vsevolod a ivan hrozny byli rurikovci,mesuge.mate to tam dost poblbane,ajnstajn.proc nezacnete od zacatku a o tom,jak Slovane zili v klidu a miru mezi dneprem a dnestrem od doby kamenne pres bronzovou az do stehovani narodu?kdyz jste tak obrofsky historik a lhar.cha,cha,cha!shalom.

1 hlas

Chazare, Oleg nebyl Rus... ale normansky nacelnik a varjag..

Chazare, Oleg nezalozil Kyjev .. ale bratri Kyj, Šček a Choriv, spolu se sestrou jménem Lybeď z kmene Poljanů, cili Slovane,
zadny ruSSak-moksel nebo varjag !!!

Chazare Ledvinko, Ivan Hrozny znicil a okupoval !!! Novgorodskou republiku, ktera za dob Olega byla soucasti Kyjevske Rusi..

Chazare, dnesni ruSSaci nepochazeji z Novgorodu, a Novgorod - neni etnicke uzemi ruSSaku..

Chazare Ledvinko, RuSSaci jsou mankurtove z Moskvy-Hordy,
kteri ukradli 500 let dejin u Ukrajiny-Rusi !

1 hlas

mate pravdu v tom,ze oleg nezalozil kyjev,ale zabral to-vesnicka.kdyz prisel z novgorodu.vetsi byl uz tenkrat charkov a ten zabral taky.rurikovci byli misenina vikingu a Rusu.tak jako u nas byl Karel IV.misenec frantika a Cesky.v novgorode se mluvilo staroslovenstinou,tak jako na ukrajine.cili-ze,tam zili Slovane a meli vetsinu.sem tam nejaky viking nebo ugro-fin.tak jako u nas kupec samo.muzete BECET jak chcete,ajnstajn,ale novgorod je kolebkou Ruskeho statu,kde se mluvilo staroslovanstinou,proto-slovanstinou,ktere se vyvinuly do Rustiny.tak jako velka morava byla kolebkou Ceskeho statu a samova rise pred ni.hlavni mesto velehrad byl u uherskeho hradiste a o praze/male vesnicce/nikdo ani neslysel.potom se to prohodilo a Cesi se zacli vic rodit.tak jako kolen novgoroda se asi zacli vic rodit Rusove v suzdalu a vladimiru.cesky kmen zanikl,ale jmeno zustalo.vudci roli prevzali slavnikovci a premyslovci.v Rusku vytrvali rurikovci az do smrti syna ivana hrozneho.horda se prihnala do suzdalu a vladimira kolem 1225.pred tim tam vladli Rusove a o male vesnicce moskve nikdo neslysel.mate to dost poblbane,ajnstajn.proc mi najednou " spilate " do chazaru?to mi nevadi,nemam jejich DNA,ale je to zmana protoze kdyz jste mi spilal do vitacu Russaku,ja jsem vam odpovedel ziddaku?jo,jste prolhany rasisticky semita zid.to delaji vzdy,nicit tradice je vas ukol c.1.lhat,krast,nadavat.jo,slovo soviet,ktere nezna ani pritroubly lejdar,je z novgorodu.vy taky nevite co to je,ale dokazuje to Slovansky jazyk a Rustinu.vzkrisili to saemiti zidi,kdyz se jim to hodilo do kramu a do jmena sssr.pakaz.cha,cha,cha!shalom.

0 hlasů

Chazare, jak to, ze ruSSaci tvrdi opak, ... ze kolebkou ruSSkeho statu byla Kyjevska Rus... ?)

Prece proto byly schvalne napsane ruzne Povesti-pohadky v 14. stoleti Moskvou-Hordou...)

pricemz, zadny original zminenych historickych dokumentu NEexistuje !!!

Vitac bude prepisovat lzive dejiny Moskvy-Hordy ... na jeste lzivejsi?)

Prece vitaci ruSSaku vedi, ze Novgorod a Novgorodska republika byly znicena, vyvrazdena, okupovana Moskevskym carem..
Jak potom Novgorod muze byt kolebkou ruSSaku?

Ma Kyjevska Rus vymahat skody po Moskve?)

0 hlasů

ted se ukazuje kolaborace mezi obamou a uzasnym strejdou pedro z okrajiny.na zadost bidena,kvuli podnikani jeho zkoruptovaneho synatora na okrajine,pozadal obama strejdu o VYKOPANI tehdejsiho min.financi.ten zacal vysetrovat korupci v podnikani synatora bidena a proto byl vykopan.okrajina potom dostala pomoc od us.danoveho poplatnika a slib na dalsi $1.miliardu.pakaz.

2 hlasy

bidenovo synator tam radil tak jako ta koza albright-korbelova v kosove.nejhorsi korupcnici jsou nenazrana semitsko-zidofska levice.neumi si vydelat poctive.jenom to oblbuje,lze a krade.

1 hlas

Dnesni, vznikle v roce 1991, ruSSke federaci Krym nikdy nepatril.
pro vitace ruSSaku pripominam, ze ruSSka federace (vznik 1991) je hlavnim následnickym statem Sovetskeho svazu,
a NE Ruská sovětská federativní socialistická republika (vznik 1918) je nastupnickem statem sSSr

0 hlasů

jo,ale v rsfsr,vznikle po puci v roce LP.1917 Krym k federaci patril,prolhance.a to i se souhlasem tehdejsich semitu zidu ve starane a vlade.cha,cha,cha!shalom,mesuge.

0 hlasů

Ved jsem pro vitace ruSSaku napsal, ze dnesni RF nena narok na uzemi rsfsr, jelikoz dnesni RF je nastupnickym statem sSSr , NE rsfsr ..,
neumite cist Chazare? ..

0 hlasů

napsat jste to mohl,ale je to lez.ajnstajn.sssr mel nekolik statu,ktere dnes do Ruska nepatri.a dnesni Rusko je uzemim skoro stejne velikosti jako byv.rsfsr,mesuge.naslednickym statem je toliko politicky.prevzalo dluhy,dohody,armadu sssr a zacvaklo je.ale podle uzemi a etnicky je Rusko nemlih to same jako byv.rsfsr.proc jste tak blbe,mesuge?shalom,ajnstajn.

0 hlasů

Chazare ledvinko, dnesni RF prevzala dluhy atd po sSSr ... ale odpovednost za invazi do Ceskoslovenska v roce 1968, podle vas id.iotu z ruSSke ambasady, nese Ukrajina ... ))

A ted Ukrajina musi zaplatit ruSSakum za Krym ..? )))
B-lbejsiho vitace ruSSaku zde jeste nebylo, jako jste vy Chazare-ledvinko ..))

0 hlasů

Je to asi absurdní obrana Ruska proti ještě absurdnějším požadavků. Ukrajiny

2 hlasy

dejte mi jmeno nejakeho Rusa,ktery figuroval prominentne v dobe kolem puce v listopadu LP.1917,ajnstajn.ja mam nekolik jmen semitskych zidu z te doby.na nastoleni SSSR se nijak nepodileli Rusove.nejvetsi etnikum f sssr.zidu hromady.

1 hlas

RuSSove jako etnikum neexistuji, Chazare,
proto se nepodileli ..)

0 hlasů

podle DNA existuji a maji evropske DNA,ajnstajn.haplo skupina R1a1.kapis?

0 hlasů

Chazare, jak jste na prisel? To je tajemstvi jedneho chromozomu navic u vitace ruSSaku ledvinky ..)

0 hlasů

Rusové a Evropané? Zbláznil jste se už úplně?

1 hlas

O DNA ledvinky:
Chazar Ledvinka, jako cely moskevsky narod, ma jeden chromozom navic, cili trpi syndromem Downa ..))

Ruský lid má jeden chromozom navíc, řekl to ruskému časopisu Russian Life ruský ministr Vladimír Medinský:

"Věřím, že po všech katastrofách, které zasáhly Rusko ve dvacátém století,
počínaje první světovou válkou a skončily restrukturalizací,
skutečnost,
že Rusko je stále zachováno a rozvíjí, říká,
že naši lidé mají jeden další chromozom"

https://severpost.ru/read/4687/

https://www.bbc.com/russian/rolling_news/2013/01/130121_rn_medinsky_usa_interview

0 hlasů

jo,prectete si neco o DNA.to take tvrdi,ze semiti jsou afro-aziati.zajimava prekvapka.vzdelavejte se ajnstajn a necumte jenom porad do te odvazne skolacky a pafky morozova.cha,cha,cha!shalom.

0 hlasů

Asi ironická ruská odezva na absurdní požadavky Ukrajiny.
Snad volby vyhraje rozumný herec, než dosavadní oligarcha
a věci dá do pořádku pro občany Ukrajince i velké ruské menšiny.

2 hlasy

Arogance Rusů je nekonečná, oni okupují Krym a východ Ukrajiny a chtějí ještě za to odškodné ? Kam až to dojde, Hitler byl dobrý učitel. Ti co zde schvalují kroky Ruska, pak si musí ale uvědomit, že Sudety by mohli patřit Německu, vždyť je tu dohoda a co pak mají říkat Finové Rusko jim sebralo 1/4 území a okupuje jí dodnes a škody co tam způsobili jsou astronomické, nebo Rumunsku zabrali taky území či Polsku, nebo i nám dnes je to vlastně území Ukrajiny, Maďarsku na východě Japonsku, které s Rusy neválčilo a Rusko je napadlo a zabrali si a do dnešních dní okupují Kurily. Rusko je agresor a tak by mělo platit.

1 hlas

nechapu ty vase kotrmelce v logice.Krym dostala ukrajinska ssr za vlady komousu po puci semitu zidu v roce LP.1917.od chrusceva v roce LP.1954.nikdy pred tim Krym nevlastnili a neosvobodili to od tataru nebo turku nebo mongolu nebo anglicanu.to fse delali Rusove.za ztraty zivotu by tedy okrajinci meli cvakat.fse ostatni s cim se zde snazite argumentovat je a bylo dilem SSSR a schvalene semity zid-nazi na konferenci na jalte a potom osn.historicky Krym patril Rusku.pred tim rekum a talijanum.sssr napadl japonce na zadost semitu zid-nazi v usa.samozrejme sudety NIKDY nemecku nebo rakousku nepatrily.uzemi bylo vzdy a odjakziva Ceske.na pozvani Ceskych kralu tam prisli zit nemci-jako pracovni sila na praci v Ceskych dolech.

3 hlasy

Vitaci ruSSaku,
- ne od Chruscova - ale Malenkova,
- neosvobodili Krym od Tataru - ale okupovali Krym,
napr.
krymští Tataři byli v roce 1944 deportováni do moskevskych lagru a koncentraku.. genocida krymskeho narodu ruSSaky-zidy-nazi

- RuSSaci porusili Dohodu s Japonskem dobrovolne,
dokoncili obsazovani Kuril-Japonska jiz po podepsani kapitulaci a po ukonceni 2.svetove valky

RuSSove jako narod neexistuji - nemaji ani svoje puvodni etnicke uzemi - Rus byla vzdy jedna, a to Kyjevska..

Moskovsky narod - je to smes etniku zijicich v oblasti Moskvy: Mordva, Merja, Cud, Moksa, Erzja
cili je to narod jmenem Moksel..1 hlas

proc jste tak blbe,mesuge?Krym byl od roku LP.800 pr.n.l.recka provincie.a cele pobrezi cerneho more.zastavene reky,stavici pristavy pro obchod.sanipol,odesa/byv.nyni varna/odesa na okrajine,atd.na Krymu postavili mesto kaffa.na done rostov na donu.kolem roku LP.600 to prodali benatcanum a janovanum.siroko daleko zadni turci,tatari a mongolove.po pritokach rek obchodovali se Slovany,vikingy a dalsimi.tak se k Rusum dostalo orthodox nabozenstvi z byzance.po prichodu okupantu mongolu a tataru k nam tito soudruzi dotahli mor.teprve ivan hrozny zacal osvobozovat nejdrive Slovany v otroctvi.jen v astrachani jich osvobodil 100 000.po nem se dostal k azovskemu mori petr veliky a zbytek zabral suvorov.ten osvobodil od turka a mongola balkan,persii a okoli.i severni uhry.s katerinou.s turkama a britama,jejich spojenci se kockovali az do 19.stol.ucte se ajnstajn.ukrajinci NIKDE NIC!moc lzete.ale blbe.cha,cha,cha!shalom.

0 hlasů

Tak co, ruSSky Chazare, budes vymahat skody i po Recku za Krym ? ..)

0 hlasů

jo, bez chruščeva se s.malenkov nemohl ani uprdnout,kapiš,ajnštajn?chá,chá,chá!šalóm.

0 hlasů

Jak je videt, Chazare, vis o tom .. uplne ho.vno..
Krom uprdnout, kapis, ajnstajn, salom a idi.otskeho haha, neumis nic...
proste mas jeden chromozom navic.. vitaci ruSSaku )

0 hlasů

Vitaci ruSSaku, na krymskem "referendu" "volici" meli odpovedet na otazku ano/ne:
"Krymská autonomní republika má státní nezávislost a je součástí Ukrajiny na základě dohod a smluv"

Ma dnesni Krym nezavislost?
Kam se podela nezavisla Krymska republika, ktera vznikla za zaklade "referenda"?

1 hlas

Krym nikdy nebyl nezavisla republika,ani za vlady SSSR,vitaci ziDDaku.shalom,meshuge ajnstajn.

1 hlas

Krym nikdy nebyl nezavisly .. )) Jako kazda jina "republika" Moskvy-hordy... nebo narod ruSSkeho imperia..

Krymský parlament 17.3.2014 na základě "referenda" vyhlásil nezávislý svrchovaný stát s názvem Krymská republika.
Co vy na to?
Mesuge, jste opravdu hloupý vitac ruSSaku - ruSSky Chazar ..

1 hlas

vy jste cvok,ajnstajn.Krym nebyl nezavisly ani za reku,kteri to tam zcivilizovali,ani za italu a ani za mongolu,turku a tataru.a uz vubec ne za chrusceva a okrajincu.dostal nazev republika v ramci Ruska.ale samostatny nebyl,kdyz tam byla Ruda armada z Ruska.presto se da rici,ze referendum bylo platne,jelikoz vetsina obyvatel do Ruska chtela.bez debaty.to nepopre ani nejzarytejsi tatar.nelzete tolik,mesuge.

0 hlasů

Ale "byl" Chazare: ruSSka okupacni vlada vyhlasila nazavisly stat - Krymskou republiku, ihned po "referendu" na Krymu v roce 2014..

Cvok jste to vy, moskevsky Chazare..)
Musite neco udelat s tim svym jednym chromozomem navic, ledvinko ..)

Samozrejme, uz zadna krymska republika neexistuje, protoze stejne jako "referendum" to byl podvod a anexe Putlerem Krymu ..

0 hlasů

Jak mohla Ukrajina okupovat Krym - na Krymu byli ruSSke vojaci
(podle rusko-ukrajinské smlouvy smělo být na Krymu až 25 tisíc vojáků armády Ruské federace),
ruSSke vojenske zakladny
a kotvila ruSSka flotila ..?

1 hlas

Krym je uzemi krymskych Tataru, NE RuSSka!
Svobodu narodum ruSSkeho-moskevskeho imperia!!!

1 hlas

a ja myslel,ze to byla okrajina i po puci semitu zid-nazi f kyjevje.a tatari nejsou ukrajinci.tak jako tamni semiti zidi nejsou.cha,cha,cha!shalom.

0 hlasů

Chazare, radeji nemysli, skodi to tvemu zdravi ..)
Podle ledvinky na Ukrajine vladnou zide-nazi-banderovci..)
Ty jses uplny de.bil ..)

Mimochodem, Tatari Krymu jsou vystupuji proti pripojeni Krymu do RF,... a proto Putler je vrazdi ..

0 hlasů

Dneska je diskuse rána do pánevního uzlu vozíčkáře Jeronýma a Pospíšila,jednokulčáci se pomalu,ale jistě zblázní

1 hlas

mistni ruda vemena vztekle prskaji?
to znamena, ze ma Rusak zase pravdu :-))))))

6 hlasů

KU..A ČEKÁM KDY TO BUDE CHTÍT PUTIN PO NÁS A MAĎARSKU !!!! RUSÁCI VYVRAŽDILI 5 MILIONU MUŽU ŽEN A DĚTÍ HLADOMOREM A ZA TO DOSTALI KRYM !!!FAŠISTICKÉ RUSKO SI NEZASLOUŽILO PŘI VÁLCE S ADOLFEM HOSPODAŘSKOU POMOC USA !!VŽDYĎ RUSÁCI JSOU ZKORO STEJNÍ JAK ADOLF PŘED 80 LETY

3 hlasy

a vy stejne blby.nebo si ucelove pletete otrokarsky semitsko-zidofsky SSSR s dnesnim Ruskem.semiti zidi rozeni na okrajine se zaslouzili o hladomor.lejon trocky-bronstajn a s.dzerdzinsky zahajili rudy teror hned potom,co jim blbi ukrajinsti anarchisti pomohli/cerna armada/proti belogvardejcum,kdyz ti hnali rudou armadu svinskym krokem do moskvy.take vyholili i zalenou armadu a diky tomu a kolektivizaci/jako kibucy v zidostane/ zacal na okrajine hladomor.ctete vic a ucte se,jak hlasal batuska lenin.

1 hlas

Změna jména, ale stejný zločinný agresor. Rusko se chová stejně imperialisticky poslední staletí a je naprosto jedno, jaké jméno si právě dá. Největší nebezpečí civilizace je Rusko, protože civilizaci odmítá.

2 hlasy

Rusové zcivilizovali frantíky v paříži když tam dovezli buef stroganoff a zavedli tam bistro.a zbavili nás megalomaniaka bonaparta.před tím začli civilizovat azii a ameriku,dokince stavěli pevnosti na hawaii a v kalifornii.vkaj za dělí až do nachodky a zmapovali arktický okean.to bylo za cara a odpověď na primitivní nájezd mongola na západ.v celém politbyru jen jeden etnicky Rus.z 20ti komisařů 18 semitů žid-názi

0 hlasů

Tak podle tebe, Chazare, Hitler udelal dobre, kdyz zautocil na zidobolsevika-sSSr ..? )

A jeste: nerikej sovetskemu zido-cloveku - Rus, b.be ledvinsky..)

0 hlasů

....oprava...vlak zavedli až do.....

0 hlasů

Hrabě,potřeboval by jsi hráběmi silnou ránu do rozkroku,třeby by to pomohlo víc,než klecové lůžko v blázinci

1 hlas

Když už jsme zase u rozkroku, tak co co, nějaké anální kolíky, vy perverte. Kdy už vyhledáte konečně pomoc specialistů?

1 hlas

Aspoň si vypni caps lock hňupe...

3 hlasy

Máte dnes v ústavu povoleno PC? Ale prášky asi nezabírají co?

8 hlasů

Krym v minulosti Rusku dlouhá léta patřil, než ho v rámci tehdejšího Sovětského svazu věnoval ožralý ukrajinský komouš Chruščov Ukrajině. Kosovo USákům nikdy v minulosti nepatřilo, přesto ho Srbsku ukradli a zřídili si tam druhou největší válečnou základnu v Evropě.

14 hlasů

V Rusku asi mají dneska opožděný apríl. Pokud ne, tak to je výsledek nezřízeného ožírání se samohonkou, už jsou úplně mimo.

3 hlasy

USáku, do českých diskuzí ti nic není. A nepočítej s tím, že ti zde u nás budeme léčit tvůj natržený konečník. Zdravotní pojištění zde neplatíš, takže mazej na gay kliniku k vám domů.

5 hlasů

Zavři zobák, rusáku. Tvoje trapné pokusy vypadat jako Čech jsou k smíchu.

1 hlas

podle vasich prispefku to spis vypada,ze jste to prehnal vy s tim manischewitz sajrajtem,ajnstajn.shalom.

1 hlas

Schovej ten svuj jeden ruSSky chromozom navic - moc vycniva, vitaci ruSSaku ..)

0 hlasů

Když si Rusko bralo zpět svůj Krym, nikoho nezabilo. Když ale Američani kradli Srbsku Kosovo, zavraždili tisíce Srbů.

16 hlasů

To je pravda, akorát Štětina z toho dostal průjem a do dneška se z toho nevzpamatoval :-)

0 hlasů

V Kremlu maji jiste zasobu zvacich dopisu .

2 hlasy

Zasoby bl.bych kremlebotu v Kremlu jsou jeste vetsi ..)

1 hlas

Rusko udělalo jedině dobře, že si - po řádném referendu - vzalo zpátky svůj Krym. Kdyby se, už je tam americká válečná základna. Mimochodem, nevíte, zdali už USA vrátily Srbsku Kosovo ?

15 hlasů

No, tak to by mohl Zemanův řídící důstojník Voloďa uspořádat "řádné referendum" v Karlových Varech, Bubenči nebo na Václaváku, kde je těch azbuků jak mravenců. Třeba by po nás pak po připojení k SSSR také chtěl nějaké reparace, ne?

2 hlasy

Růžovoučký mamánku, pořád lepší referendum, než napadení bombardéry útočným paktem cizí zem, bez vyhlášení války, a bez souhlasu RB OSN. Což tato mezinárodní organizace jinak nazývá jako terotistický čin. V jiných případech je schvalování terorismu trest.činem (viz ten nedávný útok na m uslimy). Což však u nás platí zřejmě jen v některých případech. Viz podpora toho humanitárrrrrního bombarrrrdování Vencou flaškou.

12 hlasů

No tak, rudý dědečku (sice vás neznám, jakovy mě, ale když ostatní diskutující nálepkujete, tak proč ne, že). Pokud by vám vyhovovalo referendum zinscenované Putinem (třeba za pomoci kolaboranta flašky Zemana, t. č. prezidenta) na našem území (KV, Bubeneč i Václavák byly nadsázkou, ale těch sovětských mužiků se tam poflakuje spousta, takže by pro připojení k SSSR získali minimálně 101%), můžete si postavit stánek a začít sbírat , když tu tak adorujete teroristu Putina. Třeba vám to vyjde. Můžete při tom klidně využít razítko MO SČSP, které ještě máte v šuplíku!

2 hlasy

pripada mi,ze si pletete kolaboranta a vitace SSSR s. jakese se slusnymi lidmi,mesuge.naopak,mate vzdavat diky osvoboditelum Cech,panu presidentovi R.W.Reaganovi,polskemu papezovi a Rusovi gorbacevovi.

1 hlas

Jo, a jsem rád, že Miloš Zeman, coby předseda vlády ČR, podepsal souhlas s přelety B52 nad naším územím při operaci nad Srbskem.

2 hlasy

Zásah Severoatlantické aliance zabránil etnické čistce a rozšíření konfliktu i ekonomickému a politickému zhroucení sousedních zemí. Zeman zbytečně svého rozhodnuti lituje ..

1 hlas

Dobře Rusové palec nahoru. Fašouni a jejich patroni by měli platit.

14 hlasů

Co, soudruhu cenzore, vadí na tom, že nazvu Putina f@šounem, který by měl platit za okupaci Krymu a Československa?

3 hlasy

Tento příspěvek byl v rozporu s pravidly diskuze a byl administrátorem odstraněn.

Tento příspěvek byl v rozporu s pravidly diskuze a byl administrátorem odstraněn.

Takový Pepa Goebbels je proti tomu úplný břídil.

4 hlasy
Časopis Týden

Předplaťte si časopis Týden

V čísle 16/2020 najdete >
Týden

Sedmička

Exkluziv

Interview

Sedmička křížovky

Sedmička křížovky XXL

Sedmička Naše životy

Týden Historie

TV Barrandov

Kino Barrandov

Barrandov Krimi

Barrandov News


Tento web používá k poskytování služeb soubory cookie. Více informací najdete ZDE.