Co vše obnáší léčba onkologických onemocnění? Ptejte se prof. Luboše Petruželky 24. 11. od 12.00

Chat je uzavřený24.11.2015 12:00

Prof. Luboš Petruželka.

Nádorová onemocnění mohou postihnout mnoho lidských orgánů, známe tak karcinom plic, prsu, ledvin, děložního čípku, prostaty, kolorektální karcinom atd. Na léčbě se často podílí tým odborníků z několika oborů tak, aby byla pacientům zajištěna odpovídající péče. Na vše, co vás o onkologii zajímá, se ptejte 24. listopadu od 12.00 prof. Luboše Petruželky.

Prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc., pracuje jako přednosta Onkologické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a 1. LF UK, Onkologické kliniky 1. LF UK, VFN a ÚVN v Praze, Ústavu radiační onkologie 1. LF UK a NNB v Praze. Je vedoucím Katedry klinické onkologie Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví a předsedou Specializační oborové rady pro klinickou onkologii.

Chat

 • Jarka

  Dobrý den, pane profesore.
  Můžete mi poradit : nemám-li důvěru ve svého onkologa a jeho zvolenou léčbu, mohu si najít jiného? Pokud ano, jakým postupem a v jaké fázi léčby
  to případně jde? Děkuji předem za odpověď

 • Host chatu

  Vážená paní, O tzv. “druhý názor” je možná požádat jakekoliv Komplexní onkologické centrum (seznam viz linkos.cz) ve všech fázích léčby

 • Alí

  Není Boha kromě Boha a Mohamed je jeho prorok.

  To je hlavní, co bude v EU platit. Na medicínu zapomeňte. Pokud to bude vůle Alláhova, nemocný se uzdraví.

 • Host chatu

  nerozumím

 • Radek

  Dobrý den. Který druh léčby je účinnější - chemoterapie či ozařování? A co rozhoduje o nasazení chemoterapie či ozařování? Děkuji.

 • Host chatu

  Chemoterapie je léčba systémová, tzn. vpravením cytostatika do krevního řečiště se očekává systémové působení. Radioterapie je obdobně jako chirurgie metoda působící lokálně tzn.cílem je odstranění lokalizovaného nádoru bez ovlivnění systémového rozsevu. Obě metody se tak vzájemně doplňují a jejich indikace závisí na typu, rozsahu nádoru a cílech léčby.

 • Edita

  Dobrý den, slyšela jsem, že na některé typy nádorů nefunguje ani chemoterapie ani ozařování, ale třeba jen násor vyoperovat, kdy to jde - je to pravda?

 • Host chatu

  Dobrý den, slyšela jsem, že na některé typy nádorů nefunguje ani chemoterapie ani ozařování, ale třeba jen násor vyoperovat, kdy to jde - je to pravda? Ano existují nádory které mohou být jak radioresistentní tak chemoresistentní – patří mezi ně například zhoubné nádory ledviny, kde je chirurgický výkon upředsnostňován a namísto systémové chemoterapie s používa cílená /terčová/ systémová léčba

 • Johana

  Dobrý den, zajímalo by mě, proč ženy ve věku 45+ musí jít při prevenci rakoviny prsu nejprve an mamograf, když ultrazvuk je přesnější a stejně vás na něj potom někdy pošlou. Není to náhodou proto, že nemocnice potřebuje tento přístroj zaplatit? ....

 • Host chatu

  Mammografické vyšetření je v této věkové skupině v současnosti nejlepší metodou k odhalení časného stadia nádoru prsu, ultrazvukové vyšetření je doplňujícím vyšetřením a jeho indikace je obvykle v rukou radiodiagnostika, ultrazvukové vyšetření samostatně nelze použít ve skrininku namísto mamografie, je ale optimální metodou k posouzení cystických lézí

 • Klára

  Slyšela jsem, že když nechcete s rakovinou např. prsu nebo i prostaty chodit ani na ozařování, ani na chemo, je možný docházet jednu za cca 2 měsíce na nějaký homronální injekce... co je na tom pravdy a může zvolit člověk svojhi léčnu? jak se na to dívate?

 • Host chatu

  Souhlas pacienta s navrhovanou léčbou je podmínkou. Použití samostatné hormonální léčby je vyjímečně možné u pokročilých stadiíí onemocnění. Základem radikálního přístupu s cílem dlouhodobého léčebného výsledku u ohraničených stadií nádorů je vždy chirurgie/ radioterapie nebo jejich kombinace.

 • Eva

  Zajímalo by mě, proč po onkologické léčbě vypadávají vlasy? A vypadává i jiné ochlupení? Pak jsem se chtěla zeptat, proč je člověku po léčbě tak špatně, jak se traduje.?

 • Host chatu

  Vypadávání vlasů je nejčastější po chemoterapii (neplatí pro všechny cytostatika) z dúvodu účinku na dělící se tkáně, kam patří vlasové kořínky. Každopádně je v převážné většinou vratné a vlasy znovu narostou, u některých cytostaik může dojít ke ztrátě veškerého ochlupení. Nevolnosti a zvracení u skupiny nejvíce emetogenních cytostatik je možné zabránit preventivním podáním účinných antiemetik které jsou rutinně používány.

 • SK

  Jak nejlépe léčit rakovinu oběhového systému lymfosarkom?

 • Host chatu

  Termín lymfosarkom při nové klasifikaci nádorůse již nepožívá , jedná se patrně o lymfoproliferativní onemecnění, jejichž léčba je v současnosti prováděna hematoonkology. Pro zodpovědnoz odpověd byl potřeboval více informací jako je přesný typ nemoci, rozsah a další informace.

 • DENMARK

  Co chybí české onkologii a co je naopak v pořádku v české onkologii?

 • Host chatu

  • České onkologii chybí prostředky na finacování klinického výzkumu ve větším rozsahu, postrádám též intenzivnější zapojení do mezinárodní kooperace. Praze chybí Národní onkologický ústav jak je obvyklé ve většině hlavních měst ve vyspělých zemích. • V pořádku jsou používané lpravidelně aktualizované léčebné postupy a organizace rozhodovacího procesu prováděného - v rámci mezioborových týmů. Léčebné vásledky nas řadí mezi onkologicky vyspělé země.

 • SOD

  Které jsou nejvzácnější druhy nádorů?

 • Host chatu

  Mezi vzácné druhy nádorů se lze uvést nádory s nízkým výskytem podle lokalizace primárního nádoru a histologického typu a věkové skupiny nejčastěji josu uváděny: placentární choriokarcinomy , medulární karcinomy štítné žlázy, germinální nádory vaječníků, karcinoidy plic, endokrinně aktivní nádory zažívacího system, adenokarcinomy čípku děložního, nádory varlat u mužů starších 65 let, některé typy sarkomů končetin, sarkomy dělohy, maligní mesoteliomy pohrudnice a pobřišnice.

 • Eliška

  Jaký máte názor na biologickou léčbu a jaký je rozdíl mezi jí, a chemoterapií ? Jaký je vlastně rozdíl mezi ní a chemoterapií? Setkal jste se s případem, kdy se nemocný uzdravil alternativní medicínou?
  Děkuji.

 • Host chatu

  Tzv, cílená biologická léčba spočívá ve využítí většinou rekombinantně připravených léků, které psobí cíleně na molekulárními metodami odhalené struktury nádorových buněk, které se podílejí na přenosu maligního signal. Příklademjsou nádory prsu u kterých jsou ve zvýšené mire identifikovány tzv. HER2 receptoru, jejich účinným zablokováním monoklonálnímiprotilátkami lze zastavit nádorový rust, celá řada léků tohoto typu se začíná uplatňovat v léčně nádorů plic, tlustého střeva a konečníku , ledvin a dalších. nejstarší cílenou léčbou je léčba hormonální, kde lék tamoxifen byl prvním. Cílená léčba není léčba bez nežádoucích účinků, profil nežádoucích účinků je jiný a klinicky příznivější než konvenční chemoterapie . Chemoterapie působí především na dělící se nádorové bunky a ne vždy vynechá idělící se bunky zdravé, současné prostředky podpůrné léčby umožňují ve většině případů tytonežádoucí projevy utlumit. U řady onemocnění se cílená terčová léčba s chemoterapií kombinuje. S uzdravením pomocí alternativní mediciny nemám žádný důkaz.

 • MARTIN CHUDÝ

  Dobrý den, pane profesore-vadí mi, když se o lidech ,co dostali rakovinu,mluví,že si za to mohou sami-špatnou životosprávou-hýřivý život,moje babička měla nemocné srdce,cévy,brala léky na ředení krve,ale umřela na rakovinu slinivky (naštestí) až v 82 letech-celý život jedla hodně zeleniny,spustu vitamínů,vlákninu,nepila, nekouřila-přesto do tří měsíců umřela.Můj dědeček umřel v 76 letech na rakovinu moč.měchýře,do 45 let kouřil (až 30 cigaret denně),babičce řekli,že je to dávno,aby to způsobilo rakovinu.Je to tak,nebo to ještě může ovlivnit? Jinak jedl zdravě, nekouřil.Jejich rodiče umřeli dříve (kýla,zauzlení střev-tromboza).Myslíte si,že by rakovinu v pozdějším věku taky dostali? Děkuji za odpověď.

 • Host chatu

  Vážený pane, doporučovaný zdravý životní styl je prevence, která snižuje pravděpodobnost onemocnění rakovinou, ale nezaručuje , že onemocnění nevznikne. Onemocnění vzniká na úrovni genové poruchy, kterou organismuz nebyl schopen opravit a zjednodušeně lze konstatovat že tato schopnost organismu klesá s přibývajícím věkem, kde ve vyšší věkové skupině je výskyt nádorových onemocnění nejvyšší, Dědičně podmíněné nádory kdy si jedinec do života přináší špatnou informaci tvoří pouze 6-8% nádorů a na ostatních se podílí mnodalších faktorů spojovaných s životním stylem a prostředím ve kterém žijeme.

 • Dedaman

  Dobrý den, mohl byste prosím sdělit, zda výhody protonové léčby (PT) jsou proti IMRT jsou tak zásadní, aby odůvodňovaly sedminásobný cenový rozdíl (zatímco PTC dostává na každého pac. 760 000 kč, pak "normální" onkologické centrum s bídou 100 000)? Je správné, že kvůli jednomu pacientovi léčenému PT nebudeme léčit těch 6 dalších, pro které peníze byly? Nebo to necháme ty ostatní pacienty zaplatit? Anebo někoho okrademe a nezaplatíme mu za pacienty a místo toho budeme platit PTC?

 • Host chatu

  Odpověd na tuto otázku bych ponechal na diskuzi odborných společností zabývajících se problematikou ozařování a to nejen na místní ale ina mezinárodním poli.

 • JFJUF

  Dobrý den, podle čeho se určuje typ léčby? kdo má jít na chemo, kdo na ozařování, kdo se léčí jinak... děkuji za odpověď.

 • Host chatu

  Chemoterapie je léčba systémová, tzn. vpravením cytostatika do krevního řečiště se očekává systémové působení. Radioterapie je obdobně jako chirurgie metoda působící lokálně tzn.cílem je odstranění lokalizovaného nádoru bez ovlivnění systémového rozsevu. Obě metody se tak vzájemně doplňují a jejich indikace závisí na typu, rozsahu nádoru a cílech léčby.

 • Monika

  Dobrý den, jak si stojíme ve výáskytu onkologických onemocnění v porovnání s ostatním světem? celkem často čtu, že jsme ve výskytu nějaké nemoci první nebo hodně vysoko na světě... je to skutečně tak? Děkuji

 • Host chatu

  Registr zhoubných nádorů v České Republice je mimořádně spolehlivý a dokonalý, to ale není příčinou zvýšeného výskytu onemocnění, I když registry v některých zemích jsou ve spolhlivosti pozadu. Při porovnání s výskytu nádrů s jinými zeměmi jsem na prvnímmístě u nádorů ledvin, dale je u nás v porovnání s jinými zeměmi výskyt nádorů tlustého střeva a konečníku zejména v pokročilých stadiií (očekávám zlepšení při úpodpoře skriniku). vysoký výskyt zjoubných nádorů plic souvisí s kouřením a aktivitou opatření proti kouření patříme proto též na "špičku" I když byl zaznamenán trend poklesu výskytu u mužů při alarmujícím vzestupu u žen.

 • Marcela

  Dobrý den, asi se obecně ví, že nejzákeřnější nebo jedna z nejzákeřnějších rakovin je slinivky břišní - pokročilo se nějak ve výzkumu léčby nebo v léčbě oběcně? Jakou mají lidé s touto nemocí šanci na úplné vyléčení, mají-li nějakou?

 • Host chatu

  Vážená paní, mate plnou pravdu, rakovina slinivky břišní je nejzákeřnejší onemocnění se kterým si současná medicina neví téměř, rady a bohužel též stojí na okraji pro neuspěšnost na okraji vědeckého a mediálního zájmu. Řadi se mezi opomíjená onemocnění a prostředky na výzkum vůbec neodpovídají vážnosti situace. Vzhledem k zákeřnosti a často nejednoznačnám klinickým projevům je onemocnění diagnostikováno pozdě améně než 10% nemocných je možné operovat což dává nemocnému největší šanci. V léčbě pokročilého onemocnění byly v poslední ldobě zavedeny nové léky,které moho nemoc významně zpomalit. Jsem členem skupiny aktivistů při Evropském parlamentu, které ma za cíl zvýšit povědomí otomto onemocnění a zvýšit výzkumné activity jak pro léčbu tak pro časnou diagnostiku, když v současnosti neexistuje žádná skrininková metoda. Operace časných stadií je mimořádně složitý chirurgický výkon a měl by byt prováděn jen specializovanými chirurgickými týmy v navaznosti na precizní stanovení rozsahu choroby.

 • GZHJ

  Dobrý den, vypadá léčba nádoru dnes jinak než třeba před 20 lety? dochází k nějakému vývoji?

 • Host chatu

  Rozdíly v léčebných postupech jsou evidntní, skončilo období stejné léčby pro všechny nemocné pro nádor ve stejné lokalizaci , stené morfologii a stejném klinickém stadiu. Stále paltí že u většiny nádorových onemconění dává největší šanci na úplné vyléčení nádoru jejich časné odhalení.

 • Téra

  Dobrý den, mám pocit, že dneska člověk může dostat rakovinu úplně všeho. Napadá vás nějaký orgán v těle, na kterém se nádor nedělá? nebo o tom zatím nevíme...

 • Host chatu

  Ano mate téměř pravdu ale pravdědobnost orgánového postižení je různá .

 • Klement

  Dobrý den, pokud třeba člověk má šanci na vyléčení, řekněme rakoviny plic a přijde se na to včas... jak dlouho adi tak trvá léčba? a musí člověk pořád docházet na kontroly i po vyléčení... slyšel jsem, že když někdo jednou onemocní rakovinou a třeba se vyléčí, tak se mu může stejně po pár letech vrátit... a třeba i někde na jiném místě... je známo, čím to je? Dá se to ovlivnit? Děkuji za odpověď

 • Host chatu

  Ano prosím, pro většinu nádorových onemocnění platí, že zakladem pro dlouhodbý léčebný efekt je záchyt onemocnění v časném stadiu včetně nádorů plic kdy se mj. objevuje nova možnost skrininku pomocí nízkozátěžového CT. V příadě rakoviny plic záleží další léčba po chirurgickém výkonu na rozsahu nemoci , biologickém tyou a dalších faktorech, pokus se zvolí tzv.adjuvantní chemoterapie většinou v trvání 6 měsíců. Trvalé kontroly jsou obvyklé, riziko navratu onemocnění klesá s časem od primárního výkonu a zasadou je snížit toto riziko na minimum.

 • Lada

  Dobrý den, ráda bych se zeptala, která rakovina je u nás nejrozšířenější? Dá se to nějak vysvětlit? a která je nejrozšířenější obecně ve světě,. je to stejné?

 • Host chatu

  V CR je nejčastějším onemocněním ve srovnání s ostatními zeměni rakovina ledviny, absolutní čísla jsou nižší než u rakoviny plic, tlustého střeva a konečníku,kde je výskyt u nás též ve srovnání s okolím vyšší. vysvětlení u nádorů ledvin zatím není, u nádorů plic a tlustého střeva je pravděpodbná souvislost se životní stylem a okolním prostředím. Výskyt nádorů v různých zemích světa je často rozdílný - např, v některých obkastech Asie jsou nejčastějšá nádory jater, va Japonsku nádory žaludku. Zajímavý je výskytnádorů prsu který je nejvyšší v v nejvyspělejších zemích.

 • Petra

  dobrý den, říká se, že když je nádor rozpoznám včas, je časo možné ho vyléčit... co znamená být rozpoznán včas? Děkuji.

 • Host chatu

  Nejlépe pokud je stadium klinicky němé bez klinické symptomatologie.

 • Vlado

  Coby onkolog považujete onkologii spíš za demotivující obor nebo obor plný naděje?

 • Host chatu

  V době mých začátků byla onkologie považována za ponurou a neúspěšnou medicinskou discoplinu, presto jsem u ní zůstal a v současnosti je to obor plný naděle, ale stale ne pro všechny. Pro onkology se jedná o obor stálemimořádně psychicky vyčerpávají.

 • hhh

  existuje rakovina mozkU?

 • Host chatu

  Ano , jedná se o primární nádory, které jsou relativně castejší v dětském věku ale samozřejmě se vyskytují v dospělosti , mozek je též častým sídlem matestáz nádorů původně lokalzovaných v jiných orgánech.

Foto: archiv

Autor: - red -
Časopis Týden

Předplaťte si časopis Týden

V čísle 05/2019 najdete >
Týden

Instinkt

Sedmička

Faktor S

Exkluziv

Interview

Sedmička křížovky

Sedmička křížovky XXL

Sedmička Naše životy

Týden Historie

TV Barrandov

Kino Barrandov

Barrandov Plus

Barrandov News


Tento web používá k poskytování služeb soubory cookie. Více informací najdete ZDE.