Jak předejít infarktu? Na dotazy odpovídal prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc.

Chat je uzavřený25.04.2017 12:00

Prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc.

Srdečně cévní nemoci, především infarkt myokardu, chronická ischemická choroba srdeční a cévní mozková příhoda, stále patří mezi nejčastější příčinu úmrtí v ČR. V naprosté většině případů je na vině ateroskleróza, která postupně ničí cévy celého těla. Vzniká jak na základě genetických odchylek, tak v důsledku špatného životního stylu. Přes velké úspěchy české kardiologie je lepší příhodám předcházet a zaměřit se na prevenci než na invazivní chirurgické řešení. Jak se dá infarktu předcházet? Jak lze pečovat o srdce a cévy? Mohou se nějakým způsobem chránit lidé s geneticky vysokým rizikem? Ptejte se prof. MUDr. Aleše Linharta, DrSc., kardiologa a přednosty II. interní kliniky 1. LF UK a VFN v Praze, v úterý 25. dubna od 12.00.

Prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc., je přednostou II. interní kliniky už od roku 2005. V letech 2005–2012 byl také proděkanem 1. LF UK pro zahraniční styky, v roce 2006 se stal vedoucím subkatedry angiologie IPVZ a je jím dosud, v letech 2009–2013 pracoval i ve funkci vedoucího Komplexního kardiovaskulárního centra Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, kromě toho byl také předsedou Koordinační oborové rady pro specializační vzdělávání (2010–2011). Je členem Evropské společnosti pro arteriální hypertenzi, Evropské kardiologické společnosti (Fellow of the ESC) a řady dalších. V oblasti echokardiografie a metabolických onemocnění srdečních je již řadu let na absolutní špičce světové kardiologie. 

Chat

 • Milan

  Dobrý den pane profesore,prosím, můžete mě utvrdit,že ablace "ouška" u fibrilaci síní,přestože je to nevratný úkon,tak je to jediné neinvazivní a vhodné řešení k "vyléčení" fibrilace síní? Před pěti lety jsem měl slabší infarkt,mám implantován stent. Absolvoval jsem 2x elektroverzi,ale po pár dnech se fibrilace vrátila. Nyní užívám Pradaxi 150 a Miril 2,5mg. Je mi 66 let,relativně se cítím dobře,závratě už nemám,jen to není jako bývalo.Prosím o Váš názor. Děkuji.
  Milan

 • Host chatu

  Dobrý den, ablace ouška je výkon určený především k zabránění vzniku sraženin v něm a riziku mozkových příhod. K léčbě fibrilace lze využít elektrickou izolaci plicních žil, která se provádí nejčastěji katetrizačně. Pokud výkon není vhodný nebo selže, je na místě léčba antikoagulační (ve Vašem případě Pradaxa) ev. ablace ouška.

 • pepa

  Dobrý den ,pane profesore.Chci se zeptat mám zvýšený tlak 90/145, beru Perinalon 4 mg aby toho nebylo málo mám ještě zvýšený cholesterol beru Atoris 60,věk 64 let ,min. 3x týdně cvičím na orbitreku vždy 1 hodinu ,1- 2 týdně hraji kuželky c.c.a. taky 1 hod.Co byste ještě doporučil jako prevenci proti cévnímu onemocnění a infarktu,Děkuji za odpověď.

 • Host chatu

  V rámci prevence se o sebe staráte výborně - pohyb spolu se správnou léčbou tlaku a cholesterolu dokáží snížit riziko vzniku infarktu velmi výrazně. Snad jen si hlídat i vyváženou dietu, nejlépe "středomořského" typu.

 • Lovacoop

  Dobry den, doporucil byste jako prevenci infarktu urinoterapii?

 • Host chatu

  Bohužel nikoli.

 • Radek

  Dobrý cen. Jaké potraviny mají prokazatelně kladny vliv na srdce a cévy? Popř. jaké doplňky stravy jíst či naopak se jim obloukem vyhnout? Děkoji

 • Host chatu

  Obecně lze doporučit stravu "středomořského typu" bohatou na zeleninu, ryby, olivový olej apod. a naopak s minimem vepřového, uzenin a bílého pečiva. Doplňky stravy při vyvážené dietě nemají prokázaný významný přínos.

 • Ladislav

  Pane profesore,
  mnoho let se účastním soutěží v extrem. plavání (dálkové - zimní), je mně 68 let a každý rok musím ke sport. lékaři, který vždy váhá se souhlasem jen z důvodu pozit. ergometrie (hyperton.reakce na zátěž při 200W). Z těchto důvodů jsem absolvoval vyšetření perfuzní scintigrafií MK, SKG, vždy jen normální či zcela bezvýznamný koronární nález. Kondici udržuji každodenně i v max. zátěži bez jakýchkoli subjekt. potíží - žádná reakce, protest těla - dušnost, závrať, bolest na hrudi, křeče, KT kontrolován medikací
  kompenzován na max 135/60-70, puls 55-65 ("němá ischemie"?).
  Jaké další vyšetření byste mně doporučoval - ultrasonografii krkavice, MR srdce, CT ? Nenastavují lékaři hraniční hodnoty výkonu myokardu jen podle kalendářního věku (puls, tlak) aniž by posoudili fyzickou výkonnost
  a trénovanost jedince a vycházeli z hodnocení běžné populace seniorů ?
  Děkuji za odpověď.

 • Host chatu

  Pokud máte tlak kompenzován léčbou, jste bez potíží a zvládáte takovéto zátěže, další vyšetření bych nedoporučoval. Je ale třeba se smířit s tím, že zátěž extrémního typu již nemusí být zdravou aktivitou a s postupujícím věkem s sebou může nést rizika, která nejspíše ani podrobné vyšetření předem neodhalí. Pokud si tím však děláte radost a činíte tak s vědomím, že Vám případné riziko za to stojí, pak není důvod s tím přestat jen kvůli hypertenzní reakci na zátěž.

 • SK

  Co infarkt a souvislost s psychiatrickými nemocemi?

 • Host chatu

  Obecně je s rizikem infarktu spojována deprese, také nemocní, kteří mají depresi po prodělaném infarktu stonají hůře. Moderní léčba antidepresivy riziko infarktu nezvyšuje.

 • DAYD

  Je dobré chodit na preventivní prohlídky ohledně infarktu? Jak často? A kam? A od jakého věku?

 • Host chatu

  Každý dospělý by měl znát svůj cholesterol a krevní tlak. Četnost prohlídek by měl určit praktický lékař podle vstupních hodnot, věku a dalších rizik (například nadváha, infarkty v rodině, sedavý styl života atd.). Hlavním cílem prevence je odhalení vysokých hodnot cholesterolu, krevního tlaku a zjištění případného diabetu - cukrovky. Kromě režimových opatření dnes na všechna tato rizika existují léky, které mohou riziko významně snížit.

 • SKINF

  Jaký znáte případ nejmladšího pacienta s infarktem? A jaký znáte největší počet infarktů u jednoho pacienta?

 • Host chatu

  Nejmladšímu nemocnému, kterého jsme ošetřovali pro infarkt na podkladě klasické aterosklerózy bylo lehce přes dvacet let - trpěl vrozenou formou vysokého cholesterolu - familiární hypercholesterolémií. Opakované infarkty nejsou vzácné, v současnosti sleduji nemocného, který jich prodělal asi pět, nicméně řada nemocných nemá to štěstí, aby infarkt byl zaléčen vždy včas a bez velkých následků. Zabít Vás může i ten první.

 • Jarda Ventílek

  Dobrý den, infarkt se prý pojí s cholesterolem. Chtěl bych se zeptat, jestli je dokázáno, že vysoká hladina cholesterolu způsobuje infarkt.
  Doslechl jsem se, že malý příjem vitamínu C a dalších látek z ovoce a zeleniny způsobují vysokou hladinu cholesterolu a časem infarkt.
  Nezaměňují náhodou lékaři důsledek (cholesterol) za příčinu (špatná strava)? Lidé v mém okolí si o farmakologii myslí, že jde spíš o byznys než o zdraví lidí. Tedy že se schválně neřeší příčina, aby bylo na kom vydělávat.. Co byste takovým lidem vzkázal?

 • Host chatu

  Vysoká hladina cholesterolu je zásadní pro vznik aterosklerózy - ta je pak příčinou "ucpávání tepen" a tedy i infarktu. Pokud bychom měli hladiny doslova "jako miminko" - tedy velmi nízké, ateroskleróza prakticky nevznikne. Bohužel, ateroskleróza může vznikat i u hladin, které za příliš zvýšené nepovažujeme, rizikovými faktory jsou především kouření, cukrovka, nadváha, fyzická inaktivita, vysoký tlak a další. Léčba cholesterolu léky (především statiny) prokázala jednoznačné snížení úmrtnosti jedinců s vysokým rizikem nebo po prodělaném infarktu. Léků bychom jistě potřebovali méně, kdybychom jedli zdravěji, nekouřili, sportovali atd. - jenomže to v praxi moc nefunguje, takže je opravdu dobře, že takové léky máme. A že je za tím byznys? Samozřejmě, že ano, ale bez něj by nikdo miliardy dolarů na výzkum nikdy nedal... krom toho jsou i nemocní, kde je vysoký cholesterol dán nikoli stravou, ale geneticky, pro ně jsou tyto léky doslova spásou.

 • radek

  Dobrý den ,pane profesore,mám dotaz na hladinu cholesterolu mám bez prášků asi 6 při léčbě atoris 60 se snížila hladina na4,4,ale hlavně se chci zeptat jestli je to genetické,jelikož když jsem zhubnul hladina cholest. zůstala prakticky stejná.Mají leky proti chol.vážnjší vedlejší účinky? Děkuji za odpověd.

 • Host chatu

  Bohužel, část naší populace má vyšší hladiny cholesterolu dané geneticky. Dieta s nimi pohne jen málo a bez léčby to nejde, resp. hrozí skutečně předčasné infarkty či mrtvice. Léky na cholesterol - konkrétně statiny - mají poměrně málo nežádoucích účinků. Malé procento nemocných si stěžuje na svalové potíže, jen zcela výjimečně může docházet např. k vážnějšímu poškození svalů. Ačkoli některá média statiny očerňují, v praxi máme opravdu hodně málo takto bezpečných a účinných léků. Každý lék by ale měl být používán v indikovaných případech.

 • Petr

  Dobrý den pane profesore,
  rád bych zeptal, zda mi, když můj otec má trojnásobný bypass, hrozí riziko stejného onemocnění? Mohu ucpání cév předejít zdravým životním stylem?
  je mi 45 let, sportuji a nechci mít podobné problémy. Děkuji za odpověď

 • Host chatu

  Bohužel je třeba říci, že rodinná zátěž je dosti významným, i když ani zdaleka ne jediným rizikovým faktorem. Na pozoru je třeba se mít například, když v rodině někdo měl infarkt či by-pass v relativně mladém věku (např. otec pod 60 let). Na druhé straně je třeba podívat se také na životní styl takového předka - pokud například tatínek kouřil (což je hodně silný rizikový faktor) a Vy nikoli, pak je Vaše riziko jistě zásadně nižší. Zdravý životní styl - vyvážená dieta, pohyb, nekouření preventivní vliv mají. Je třeba se ale ujistit, že nemáte ani vysoký tlak, cholesterol nebo diabetes, které jsou také podmíněny dědičností.

 • Renata

  Dobrý den pane profesore,
  pět let se léčím s vysokým krevním tlakem, užívám tezeo a tlak mám stabilizovaný, i když jsem na začátku léčby měla cca 180/100. Jakou mám pravděpodobnost srdečně-cévních nemocí?
  Děkuji za odpověď

 • Host chatu

  Rád bych Vám odpověděl přesněji, ale z Vámi poskytnutých informací to nebude možné. Obecně platí, že riziko se dá jen odhadnout, rozhodující jsou věk, pohlaví (ženy mají riziko nižší), kouření, cholesterol, cukrovka, a pak i ten zmíněný tlak. Z uvedeného je vidět, že něco ovlivnit nelze (věk, pohlaví), jiné faktory ano - úspěšná léčba krevního tlaku obecně snižuje riziko zejména srdečního selhání, mozkových příhod a trochu méně i infarktu, avšak zcela ho eliminovat neumí...

 • Patricie

  Dobrý den pane profesore,
  Je mi 66 let, mám zvýšený cholesterol cca 6-7. Vyzkoušela jsem už řadu léků na snížení cholesterolu, ale všechny u mne vyvolávaly svalové bolesti, a nakonec jsem léčbu statiny vzdala. Ukazuje se, že ani strava v mém případě nemá zásadní vliv na snížení hladiny cholesterolu. Prosím o radu, co bych mohla v této situaci dělat.

 • Host chatu

  Dobrý den. Váš problém opravdu není jednoduchý. Svalové bolesti mohou být u vnímavých jedinců opravdu zásadní překážkou léčby. Je sice možné vyzkoušet velmi nízké dávky, případně i nepravidelné dávkování, jiný typ statinu, ale ani pak není záruka, že se svalové potíže neobjeví. Zle také zkusit jiné léky, které na cholesterol fungují, i když pro ně nemáme tolik důkazů, co pro statiny. V budoucnosti snad budou pro nemocné, jako jste Vy léky, které jsou právě uváděné na trh. Jejich dostupnost však bude díky opravdu vysoké ceně omezena na specializovaná "lipidologická" centra (Centra preventivní kardiologie apod.) - léky sice v Evropě (tedy i u nás) již jsou registrovány, ale zatím jim nebyla stanovena cena a úhrada.

 • Honza

  Dobrý den pane profesore,
  mám dotaz: mám vrozenou nedomykavost srdečních chlopní. Jsem ohrožený infarktem víc nebo spolu tato onemocnění vůbec nesouvisí?
  Děkuji za odpověď

 • Host chatu

  Dobrý den, chlopenní nedomykavost pro vznik infarktu riziková není.

 • Agáta

  Dobrý den,
  mé sestře (25 let) zjistili srdeční arytmii. Může arytmie zatěžovat celý oběhový systém víc, než by bylo vhodné? Jak by se měla sestra chovat, aby předešla případným srdečně-cévním nemocem?
  Děkuji předem za odpověď

 • Host chatu

  Dobrý den, velmi záleží na typu arytmie - je jich několik desítek, od zcela banálních až po život ohrožující. Sestra by jistě měla být v péči kardiologa, který by jí měl riziko objasnit v závislosti na tom, o jakou se jedná. Řada arytmií je dnes i léčitelná, a to nejen léky.

Foto: archiv

Autor: - red -
Časopis Týden

Předplaťte si časopis Týden

V čísle 11/2021 najdete >
Týden

Sedmička

Exkluziv

Interview

Instinkt

Nebezpečné vztahy

Týden rozhovory

Týden speciál

Sedmička křížovky

Sedmička pro ženy

Sedmička pro maminky

Sedmička Krimi

Sedmička Extra

VIP svět

TV Komplet

Sedmička Retro

TV Barrandov

Kino Barrandov

Barrandov Krimi


Tento web používá k poskytování služeb soubory cookie. Více informací najdete ZDE.