Jak vybrat kvalitní soukromou vysokou školu? Odpovídal doc. Václav Vinš

Chat je uzavřený04.09.2018 11:00

Doc. Ing. Václav Vinš, CSc.

Na drtivé většině veřejných vysokých škol již skončila možnost podávat přihlášky ke studiu. Záchranu pro opozdilce nabízejí soukromé školy. Při výběru kterékoli z nich počítejte s nemalým školným, oplátkou však můžete očekávat individuálnější přístup, a někdy i unikátní studijní programy. Jak si vybrat z řady institucí? Ptejte se experta na vysoké školství, docenta Václava Vinše v úterý 4. září od 11 hodin.

Doc. Ing. Václav Vinš, CSc. od listopadu roku 1984 do konce listopadu 2010 působil na ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy, kde mimo jiné řídil odbor vysokých škol nebo působil v Akreditační komisi ČR. V současnosti je rektorem Vysoké školy hotelové v Praze.

Chat

 • SK

  Jak obecně v ČR vybírat soukromou vysokou školu?

 • Host chatu

  1. Jako první bych vybíral studijní program, co bych chtěl studovat. Pokud ho má ve své nabídce soukromá vysoká škola, tak bych se podíval na její www stránku, kde je povinna zveřejnit, na jak dlouho je daný studijní program akreditován. Pak bych se podíval na www stránku Národního akreditačního úřadu, kde z přehledu rozhodnutí či přímo za zápisů lze dohledat poměrně podrobné informace, jak si daná VŠ stála při akreditačním procesu. To ale jen u těch škol, co již mají akreditace od této nové instituce. Jako poslední bych se podíval opět na www stránku školy na její výroční zprávy, kde škola musí o sobě zveřejňovat poměrně rozsáhlé informace.

 • DENMARK

  Když srovnáte současné české soukromé vysoké školství a současné české veřejné vysoké školství, co Vás napadne?

 • Host chatu

  3. Napadne mne na prvním místě fakt, že soukromé vysoké školy, až na jednu výjimku, nepobírají od státu žádné finanční prostředky na svou vzdělávací činnost na rozdíl od veřejných. Pak mne napadne, že jakákoliv negativní informace o soukromé vysoké škole sráží celý segment těchto škol a že by srovnávání mělo probíhat podle kvality uskutečňování jednotlivých činností škol bez ohledu, zda jde o veřejné, státní či soukromé

 • Tomáš

  Dřív hodnotila vysoké školy Akreditační komise a výsledky zveřejňovala. Současný akreditační úřad žádná hodnocení nezveřejňuje. Je to dobře?

 • Host chatu

  • Podle novely vysokoškolského zákona je povinností každé vysoké školy mít funkční systém vnitřního hodnocení a musí předkládat zprávy o vnitřním hodnocení ke své žádosti o akreditace. Ten pak může posuzovat prakticky nová instituce, tj. Národní akreditační úřad (NAÚ), ale může samozřejmě hodnotit i nezávisle, jako dřívější Akreditační komise. Ta ale existovala 20 let, proto měla i výstupy z četných hodnocení. Poměrně podrobné informace jsou ale již nyní dostupné v souvislosti s akreditacemi od NAÚ (viz první odpověď)

 • Nela

  Dobrý den,

  jak hodnotíte kvalitu českého školství? Děkuji

 • Host chatu

  • Za daných podmínek a finančních prostředků vkládaných do vysokého školství jako dobrou, v řadě studijních programů jako výbornou.

 • Jana

  Jaká je nejběžnější cena studia za na soukromé vysoké škole?

 • Host chatu

  • Nedostatek uchazečů způsobených demografickým útlumem a konkurence jak mezi soukromými školami tak veřejných vysokých škol vedly řadu soukromých vysokých škol k úpravám školného či zahrnutí různých výhod (např. v ceně školného jsou někde učební pomůcky, systémy prospěchových stipendií apod.). Pokud se nejedná o umělecké obory či jiné specifické, tak školné se nejčastěji pohybuje mezi 30 000 ž 50 000 Kč.

 • Martin

  Dobry den,

  na co bychom se měli při výběru vysoké školy zaměřit?
  Děkuji za odpověď.

 • Host chatu

  • Viz první odpověď

 • pan Vladimír

  Preferují učitelé výuku na veřejných či soukromých školách?

 • Host chatu

  • Každý tip vysoké školy má své specifické podmínky – veřejná větší možnosti kariérního růstu, tj. doktorské studijní programy, habilitační a jmenovací řízení, vyšší úspěšnost při získávání různých výzkumných a vědeckých grantů, možnosti působení na zahraničních vysokých školách. Soukromá škola se snaží získávat vyučující dobrými platovými podmínkami, možností působit souběžně v rámci vedlejších úvazků na veřejné vysoké škole, a to i z důvodu kariérního růstu. Řada vyučujících preferuje soukromou vysokou školu pro její specifické studijní programy, co na veřejných nejsou nebo jen minimálně, ale i z důvodu „rodinnějšího“ prostředí, protože se jedná vesměs o menší instituce, než veřejné vysoké školy.

 • Lucie K.

  Dobrý den,

  jaký máte Vy názor na soukromé školy?

 • Host chatu

  • Soukromé vysoké školy jsou potřebnou součástí vysokého školství. Napomáhají konkurenčnímu prostředí ve vysokém školství, vytvářejí studijní možnosti v regionech, kde veřejná vysoká škola je vzdálená, řada z nich nabízí specifické studijní programy.

 • Bořek

  Co si myslíte o privatizaci školství?

 • Host chatu

  • Pokud máte na mysli privatizaci vysokého školství, tak současný stav je vyhovující. Nepovažuji za rozumné uvažovat o privatizaci veřejných vysokých škol.

 • Helena

  Dobrý den,

  bere se ještě soukromá vysoká škola jako ta, kde si titul studenti koupí?

 • Host chatu

  • Na soukromých vysokých školách odpovídá studijní úspěšnost těm veřejným. Stejně jako veřejné vysoké školy tak i soukromé musí zveřejňovat závěrečné práce a používají programy na odhalování případných plagiátů. Nevěřím tomu, že si na soukromé vysoké škole lze koupit akademický titul. Pokud by došlo totiž k odhalení, tak důsledky by pro případnou školu byly katastrofální.

 • Elena

  Je prestiž soukromých vysokých škol podle vás na stejné úrovni jako státní?

 • Host chatu

  • Každá špatná zpráva o jedné soukromé vysoké škole sráží celý jejich segment. Snahou většiny z nich je plnit podmínky akreditace, ale myslím si, že stále ještě na tomto segmentu školství zůstávají rezidua dřívějších zveřejněných „afér“. To ale platí obecně i pro veřejné vysoké školy.

 • Kateřina

  Jaké je uplatnění absolventů soukromé vysoké školy oproti veřejné?

 • Host chatu

  • Uplatnění je srovnatelné.

 • Jirka K.

  Myslíte si, že soukromé školy jednou zcela vytlačí státní? Mají studenti na soukromé škole lepší podmínky?
  Děkuji

 • Host chatu

  • V historických podmínkách naší země budou soukromé vysoké školy tvořit, podle mého názoru, vždy jen určitou část vysokých škol. Studenti se na soukromých vysokých školách setkávají s „osobnějším“ přístupem, počínaje studijním oddělením a konče vyučujícími. Prosím ale nechápat, že osobnější přístup odpovídá nižším nárokům naplnění studijních povinností.

 • Iveta

  Dobrý den,
  jaký je podle vás rozdíl v přístupu profesorů ke studentům na soukromé a státní škole?
  Děkuji.

 • Host chatu

  • Viz předchozí odpověď. Snad bych jen doplnil, že kromě přímé výuky vyučující mají vypsány i povinné konzultační hodiny

 • Luboš O.

  Dobrý den,
  v čem si myslíte, že je soukromá škola lepší? Jaké jsou její výhody?

  Luboš

 • Host chatu

  • Soukromá vysoká škola musí i kvůli konkurenci pružně reagovat na poptávku po zaměření studijních programů, musí se chovat celkově dynamicky, protože na rozdíl od veřejných škol prostě nemá zajištěn pravidelný příjem, tj. finanční prostředky ze státního rozpočtu, ale musí své finanční prostředky získávat především od studentů, z grantů na výzkum a sponzorských darů. Také kontakt s odpovídající odbornou praxí je zde bezprostřední.

 • Anna K.

  Dobrý den,
  jsou všechny soukromé školy bez přijímaček? Nebo se jedná jen o vybrané? A proč tomu tak je?

 • Host chatu

  • Přijímací řízení je na všech vysokých školách. Ubývají však přijímací zkoušky. Je to i z důvodu již zmíněné vyšší nabídky studia nad poptávkou, tj. každá vysoká škola, a to i veřejná, se snaží získat odpovídající počet studentů. Na druhé straně však určité procento nedostuduje

 • Tonda

  Dobrý den,
  jak tedy poznám, že jsem si vybral opravdu kvalitní soukromou školu? Podle čeho se mám řídit - recenze studentů?

 • Host chatu

  • Viz první odpověď. Recenze studentů mohou být nápomocné, ale vyjadřují subjektivní názory! Fakta z akreditací či údaje z výročních zpráv jsou prostě fakta.

 • MireK Noha

  Dobrý den, proč je školné na soukromých vysokých školách tak vysoké? Pohybuje se kolem 30 tisíc za semestr, a to mi nepřijde právě málo. Děkuju

 • Host chatu

  • Školné na soukromých vysokých školách je často nižší, než kolik stát vynakládá finanční prostředky na odpovídající studijní program na veřejných vysokých školách.

 • Jan Třísk

  ZDRAvím vás. Hodně se mi nelíbí praxe létajících učitelů. Ti mají jistotu někde na veřejné vysoké škole, ale pak si ve chvílích pauzy odskočí na nějakou soukromou. Jak pak můžu věřit tomu, že soukromá škola má nějaké jiné cíle, než jen vydělat peníze, když se nevyvíjí, jen si agenturně skupuje brigádníky odjinud?

 • Host chatu

  • Dobrá otázka. Kvůli těmto vyučujícím je zaveden centrálně na MŠMT veden registr docentů a profesorů, který musí každá vysoká škola poměrně často inovovat. Ten je dán k dispozici NAÚ při ověřování údajů v žádostech o akreditace. Na základě negativních zkušeností jsou také dány limitující podmínky pro celkové úvazky, a pokud ho vyučující překročí, tak se vůbec nezahrnuje do vyučujících při akreditačním procesu. Jinými slovy, vyučující může kromě plného úvazku na své „mateřské“ vysoké škole působit maximálně na ½ úvazku na jiné škole. Je však třeba zdůraznit, že vysoká škola musí mít převážně své kmenové pracovníky, tj. na plný úvazek, aby mohla uvažovat o úspěšné akreditaci studijního programu

 • Jitka Lásková

  Dobrý den pane docente. Řeknu vám moje zkušenosti: přijata na veřejnou VŠ: jednání jako s hadrem, byla jsem jen číslo, referentky i učitelé se mnou odmítali ztrácet jakýkoli čas. Zkusila jsem jít na den otevřených dveří na školu soukromou. Jen pár kroků od dveří už mi vnucovali smlouvu o vzdělávání, že se jim skvěle hodím... Do toho úřad, který očividně nic nedělá a kvalita škol jde do ... kytek. Jaké je řešení? Zahraniční univerzita?

 • Host chatu

  Mrzí mne především Vaše zkušenost z uvedených Dnů otevřených dveří. Pokud i nadále zvažujete studium na soukromé vysoké škole, zkuste se řídit mou první odpovědí. Pokud zvažujete zahraniční vysokou školu (zřejmě u nás) , tak až novela zákona o vysokých školách na ně klade určité povinnosti vůči NAÚ. Takže pozor při výběru.

Foto: archiv

Autor: - red -
Časopis Týden

Předplaťte si časopis Týden

V čísle 09/2019 najdete >
Týden

Instinkt

Sedmička

Faktor S

Exkluziv

Interview

Sedmička křížovky

Sedmička křížovky XXL

Sedmička Naše životy

Týden Historie

TV Barrandov

Kino Barrandov

Barrandov Krimi

Barrandov News


Tento web používá k poskytování služeb soubory cookie. Více informací najdete ZDE.