Jak zabránit opakovaným kardiovaskulárním příhodám? Odpovídala Hana Rosolová

Chat je uzavřený05.09.2019 13:00

Prof. MUDr. Hana Rosolová, DrSc.

Každoročně v České republice umírá kolem 50 000 lidí na kardiovaskulární onemocnění. Tyto nemoci mají společného původce, kterým je ucpávání tepen neboli ateroskleróza. Proces tohoto onemocnění je často urychlen vysokou hladinou cholesterolu v krvi. Tu však můžeme významně ovlivnit změnou životního stylu i léčbou. Jak zabránit opakovaným kardiovaskulárním příhodám? A jak opravdu účinně snižovat hladinu cholesterolu v krvi? Ptejte se ve čtvrtek 5. 9. od 13.00 prof. MUDr. Hany Rosolové, DrSc.

Prof. MUDr. Hana Rosolová, DrSc., je profesorkou vnitřního lékařství a preventivní kardioložkou. Od roku 1985 působí na II. Interní klinice Fakultní nemocnice Plzeň, v současnosti jako vedoucí Centra preventivní kardiologie. Jejím hlavním zájmem je primární i sekundární prevence kardiovaskulárních onemocnění a jejich léčba. Je zaměřená především na léčbu hypertenze, poruch metabolismu tuků a také na ovlivnění inzulinové rezistence, která je podkladem častého metabolického syndromu a často i příčinou vzniku diabetu 2. typu. V roce 2004 iniciovala vznik Českého institutu metabolického syndromu, obecně prospěšné společnosti, jejímž úkolem je vzdělávat zdravotníky i laickou veřejnost o možnostech prevence vzniku kardiovaskulárních onemocnění i diabetu 2. typu.  

Chat

 • Radek

  Dobrý den.
  Pomáhá alkohol v malém množství zdraví cév a srdce?
  Děkuji

 • Host chatu

  Některé starší studie opravdu prokázaly, že pravidelná malá konzumace alkoholu je spojena s nižší úmrtností především na kardiovaskulární nemoci .Nejnovější studie to však již neprokazují. V současné době je názor odborníků takový, že můžeme tolerovat maximálně 20 g čistého alkoholu pro muže a 10 g pro ženy za den, což odpovídá pro muže 2 malým pivům nebo 2 dcl vína nebo 5 cl destilátu - pro ženy poloviční množství. Je třeba si uvědomit, že každá dávka alkoholu působí na naše tkáně toxicky a že pravidelná konzumace alkoholu může vést k rozvoji závislosti na alkohol - což je pak velký problém zdravotní i sociální !

 • Tomáš

  Dobrý den. Kterou potravinu či potraviny by měl clověk zcela vypustit z jídelníčku a kterou naopak zařadit častěji? Mluví se o omezení tuků a cukrů. Jaký je váš názor?
  Díky za odpovêď.

 • Host chatu

  Ano v racionální dietě se má omezovat živočišný tuk (kromě rybího) a sladkosti včetně sladkých nápojů. Když si najdete na Googlu pyramidu doporučovaných potravin, uvidíte, že se dává přednost zelenině, ovoci, obilovinám, pak přijdou mléčné výrobky, maso ( přednost se má dát bílým masům před červenými), luštěniny ořechyatd. Samozřejmě u různých pacientů s různými chorobami se dieta ještě upravuje. Např. u pacienta po infarktu myokardu ještě redukujeme více živočišné tuky včetně mléčných.

 • Ondra

  Je mi 55 let a rád bych věděl, jak jsou na tom má cévy. Existuje nějaké komplexní vyšetření krevního oběhu a je dostupné pro každého?
  Děkuji.

 • Host chatu

  Základní vyšetření krevního oběhu je změření krevního tlaku, pulzu, EKG event. ECHO srdce. Podle těchto nálezů se pak dají indikovat další speciálnější kardiologická vyšetření. Např. vyšetření kalciového skóre Vašich srdečních tepen nebo sonografie vašich karotických tepen atd. Váš praktický lékař by měl podle výsledků základních vyšetření včetně anamnézy, fyzikálního vyšetření a dalších rozhodnout, co je u Vás konkrétně vhodné.

 • Sartorius

  Dobrý den,
  Zemědělci u nás dostávají poměrně masivní dotace na produkci mléka, mléčných výrobků, sýrů. Jsme masírováni ze všech stran že máme jíst mléčné výrobky. Ale mléčný tuk má hodně cholesterolu a máme tu mnoho nemocných lidí kteří ho mají zvýšený případně mají i problémy s oběhovým systémem.
  Nepřijde Vám absurdní, že si tu vlastně dotujeme svůj nezdravý životní styl? Olivový olej si např. musíme koupit za plnou cenu.

 • Host chatu

  Mléčné výrobky jsou u dětí a zdravých dospělých neodmyslitelnou součástí zdravé stravy. Mléčné výrobky jsou zdrojem bílkovin a nejlépe využitelného vápníku aj. U nemocných se srdečními chorobami na podkladě aterosklerózy doporučujeme kromě jiného i omezování mléčného tuku, ale to neznamená vypuštění všech mléčných výrobků. Dnes máme k dispozici mléko a mléčné výrobky s nižším obsahem tuku. Dotace na olivový olej by byly fajn :-), ale i náš řepkový olej má velmi dobré složení!

 • Kája

  Dobrý den.
  Když už je někomu diagnostikována ateroskleroza, tak jaká je léčba? A dá se vůbec tato choroba vyléčit či aspoň trochu "zkrotit" ?

 • Host chatu

  Ateroskleróza může být skryta nebo se může manifestovat infarktem srdce nebo jinými chorobami. Pokud je zjištěna, měl by se radikálně změnit životní styl - především nekouřit, upravit stravu, snížit nebo kompenzovat stres a více se pravidelně pohybovat. Podle krevního tlaku a podle výsledků vyšetření krve by se měla zvážit farmakologická léčba těchto důležitých rizikových faktorů. Nejdůležitější ze všeho, co může aterosklerózu zbrzdit a dokonce i zmenšit je nekouření a silné snížení cholesterolu, především LDL-cholesterolu ( co nejvíce, alespoň pod 2 mmol/l) a toho se dosáhne většinou pouze léky: statiny, ezetimib, PCSK 9 inhibitory - to už by Vám doporučil lékař.

 • Irena

  Je možné snížit cholesterol pouze změnou jídelníčku nebo je nutná užívat léky?
  Děkuji.

 • Host chatu

  U pacientů po srdečním infarktu nebo jiných prodělaných kardiovaskulárních chorobách na podkladě aterosklerózy je povinné užívat léky na snížení cholesterolu, stejně tak i jiné léky (beta-blokátory, inhibitory ACE, antiagregancia nebo antikoagulancia na ředění krve aj.). U ostatních léčíme farmakologicky cholesterol u těch, co mají další rizikové faktory např. vysoký krevní tlak nebo cukrovku. Jen u relativně zdravého člověka bez dalších rizikových faktorů můžeme ovlivnit hladiny cholesterolu pouze dietou a pohybem a také nekouřením!

 • Jana

  Je pravda, že mají sklon k vysoké hladině cholesterolu převážně obézní lidé? Platí pravidlo čím štíhlejší budu, tím optimálnější hladinu cholesterolu budu mít?

 • Host chatu

  Obezita je velmi často spojena s dalšími problémy - s vyšším krevním tlakem, vyšší hladinou tuků (a to nejen cholesterolu, ale i triglyceridů, které vznikají ve střevech a v játrech hl. po jídle), vyšší hladinou cukru atd. Ale i štíhlí jedinci mohou a mají poruchy metabolismu tuků. Např. genetické (vrozené) poruch metabolismu tuků např. familiární hypercholesterolemie postihuje i štíhlé jedince. Takže nezcela platí, že čím budete štíhlejší, tím budete mít lepší hladinu chol. Záleží na mnoho jiných faktorech. Přesto nezapomeňme, že obezita je spojena s řadou dalších nepříjemných chorob včetně zhoubných nádorů

 • Marcela

  Dobrý den,
  řeší se cholesterol i u dětí nebo až ve vyšším věku? A v jakém věku byste doporučila, aby si lidí/děti nechali vyšetřit cholesterol poprvé?

 • Host chatu

  Vysoký cholesterol se léčí i u dětí - hl. u vrozených poruch metabolismu tuků. Pediatr by měl kontrolovat cholesterol u svých dětí poprvé v pěti letech -- což je v Doporučených postupech.

 • Marcela

  a ještě jeden dotaz, pokud mohu:
  přeci všichni lidé nemohou mít stejnou hladinu cholesterolu?
  Laicky si myslím, že severské národy musí mít vyšší, musí jíst více tuku, aby přežily zimu oproti jižním, které jedí více ryb a co my, národy ve vnitrozemí?
  Děkuji za odpověď

 • Host chatu

  Opravdu bylo zjištěno, že severské národy mají vyšší chol než jižní národy ( zjistilo se to již v 60. letech epidemiologickými studiemi). Bohužel se to nějak v poslední době u jižních národů zhoršuje (asi globalizací stravování :-)) Proto byl také výskyt infarktů myokardu ne severu Evropy větší než na jihu. Úpravou stravy např. ve Finsku se proto výskyt infarktů výrazně snížil (North Caelia Projekt). V naší populaci jsme byli skutečně uprostřed, ale díky preventivní kardiologii (především změnou stravování a léčbou rizikových faktorů) se náš cholesterol za posledních 25 let výrazně snížil a také úmrtnost na kardiovaskulární choroby poklesla o 50 %! ale i díky lepší léčbě infarktů myokardu, což je velký úspěch české kardiologie!

 • SK

  Byl jsem kdysi operován kvůli koarktaci aorty, hrozí mi kardiovaskulární onemocnění?

 • Host chatu

  Operací koarktace aorty ( vrozené nemoci) se Vám nezvyšuje riziko kardiovaskulárních chorob, pokud byla operace úspěšná. Jinak koarktace aorty neoperovaná vede především k hypertenzi

 • DIS

  Jaká je nejlepší prevence aterosklerózy?

 • Host chatu

  Již jsem to psala v předchozích odpovědích. 1. ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL. 2. Včasná léčba všech rizikových faktorů ( kouření, hypercholesterolemie, cukrovky,atd.). Pokud má někdo vrozenou např. poruchu metabolismu cholesterolu - včasná léčba statiny!

 • SK

  Jaké jsou důsledky aterosklerózy?

 • Host chatu

  Uzavírání tepen v různých orgánech - nejčastěji v srdečních tepnách, kde se to projeví jako infarkt nebo angina pectoris, v krčních tepnách - následek je cévní mozková příhoda, v tepnách dolních končetin - ischemická choroba dolních končetin končící např. amputací aj. Ateroskleróza zkracuje život

 • DIS

  Je nejlepší prevence kardiovask. příhod - abstinence od alkoholu, abstinence od kouření cigaret?

 • Host chatu

  Abstinence těchto návykových látek je kromě jiného dobrou prevencí řady nemocí nejen kardiovaskulárních příhod!

 • DENMARK

  Je dobré jako prevence kardiovas. příhod se vystříhat pití theinu, kofeinu a chininu?

 • Host chatu

  Thein a kofein (chinin není u nás tak často používán) většině lidí nevadí a nezvyšuje jim riziko sklerózy. Může jim ve větším množstvím zvyšovat krevní tlak a puls. Na druhé straně čaj a káva obsahují mnoho antioxidantů, které jsou žádoucí.

 • SK

  Mívám srdeční arytmie a někdy se mi "zamotá hlava" - jsou to příznaky kardiov. choroby, kardiovask. chorob?

 • Host chatu

  Hlava se motá z celé řady příčin - může to být arytmie, nízký krevní tlak nebo i jiné závažnější choroby. To se musí důkladně vyšetřit.

 • Kája

  Dobrý den,

  mám 45 let, i přes zdravý životní styl a pohyb mám vyšší cholesterol.Lékař mi předepsal Atorvastatin 10 a od té doby je OK. Mám trochu obavy z dlouhodobého užívání. Co je lepší - užívat nebo mít vyšší cholesterol ?
  Děkuji za odpověď

 • Host chatu

  Nemějte strach, čím déle se léčí statiny, tím nižší je riziko kardiovaskulárních chorob! Je lepší mít nízký cholesterol

Foto: archiv

Autor: - red -
Časopis Týden

Předplaťte si časopis Týden

V čísle 9/2021 najdete >
Týden

Sedmička

Exkluziv

Interview

Instinkt

Nebezpečné vztahy

Týden rozhovory

Týden speciál

Sedmička křížovky

Sedmička pro ženy

Sedmička pro maminky

Sedmička Krimi

Sedmička Extra

VIP svět

TV Komplet

Sedmička Retro

TV Barrandov

Kino Barrandov

Barrandov Krimi


Tento web používá k poskytování služeb soubory cookie. Více informací najdete ZDE.