Jaké jsou změny v daních? Odpovídala jednatelka společnosti IB Grant Thornton Gabriela Hoppe.

Chat je uzavřený28.06.2017 13:00

Gabriela Hoppe.

Blíží se termín podání daňového přiznání pro subjekty, které využívají služeb daňových poradců. Jaké jsou změny oproti minulému roku? Mohou firmy odepsat z daní výdaje na výzkum a vývoj? Je lepší pracovat jako OSVČ nebo založit s.r.o? Na záležitosti ohledně daní pro fyzické i právnické osoby se ptejte jednatelky společnosti IB Grant Thornton Gabriely Hoppe ve středu 28. června od 13.00.

Gabriela Hoppe je vedoucí oddělení daňového poradenství a jednatelkou společnosti IB Grant Thornton Czech Republic. Absolvovala Vysokou školu ekonomickou v Praze a Právnickou fakultu Univerzity Karlovy. Od roku 2003 je členem Komory daňových poradců a specializuje se na daň z příjmů právnických osob, daň z přidané hodnoty a daňové plánování a optimalizace. Je autorkou odborných článků a při své přednáškové činnosti v minulosti spolupracovala a spolupracuje s experty ministerstva financí i odborníky z Komory daňových poradců.

Chat

 • SK

  Je lepší pracovat v ČR jako OSVČ nebo založit s.r.o?

 • Host chatu

  Dobrý den, vítám Vás na chatu k daňovým novinkám! Co se týče Vaší otázky - vše má samozřejmě dvě stránky mince. Výhodou OSVČ jsou pořád ještě výdajové paušály (80% - 60% - 40%) a nižší sazba daně (15%). Nevýhodou je, že za případné závazky ručíte celým svým majetkem. V případě podnikání jako s.r.o. je Vaše osobní odpovědnost za závazky z podnikání limitována do výše nesplaceného vkladu do základního kapitálu s.r.o. Jinak sama s.r.o. je samostatná osoba a ručí za své závazky sama. Nevýhodou je sazba daně 19% a nejsou zde žádné výdajové paušály.

 • GF

  Jaké to mají v ČR s daněmi veř. obch. spol. a komanditní společnosti?

 • Host chatu

  U těchto společností se základ daně stanoví jako u jiných společností. Zvláštností však je, že příjmy nezdaňují samy společnosti, ale základ daně se rozdělí na jednotlivé společníky, kteří jej zdaňují ve svém daňovém přiznání. V.o.s. se tedy chová jako tzv. "transparentní" společnost. Komanditní společnost je takový mix s.r.o. a v.o.s. Základ daně se rozdělí na dva podíly. Podíl základu daně komplementářů (neomezeně ručící společníci) se chová jako u v.o.s. Zbylou část základu daně připadající na podíl komanditistů zdaňuje sama společnost - tato část se chová jako v s.r.o.

 • asphyx

  Mohou české firmy odepsat z daní výdaje na výzkum a vývoj?

 • Host chatu

  Ano, a to dokonce dvakrát! Poprvé se v základu daně objeví jako klasický náklad a podruhé je lze uplatnit v rámci tzv. odčitatelné položky na výzkum a vývoj. Pro uplatnění této odčitatelné položky je nutno splnit několik formálních požadavků stanovených zákonem o daních z příjmů (např. je potřeba připravit písemný projekt se všemi zákonnými náležitostmi, evidovat náklady na výzkum a vývoj odděleně, atd.). Rádi Vám s přípravou potřebné dokumentace pomůžeme!

 • WINTER

  Je dostatečně přehledná a kvalitní česká legislativa ohledně využívání služeb daňových poradců subjekty?

 • Host chatu

  Vaše otázka spojuje dva okruhy problémů. Pokusím se vyjádřit stručně. Kvalita české daňové legislativy je samozřejmě daná tím, že valnou většinu zákonů máme z 90. let a v průběhu platnosti byly mnohokrát novelizovány. Pokud vím, tak Ministerstvo financí pracuje na jejich komplexní modernizaci. Nový daňový řád už máme, snad bychom se mohli v dohledné době dočkat nových hmotně-právních předpisů. Samotné poskytování daňového poradenství je poměrně podrobně upraveno v zákoně o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky. Daňoví poradci mají řadu povinností, které musejí splnit, aby byla zachována úroveň poskytovaných služeb. Daňoví poradci také mají povinnost se průběžně vzdělávat. V tomto ohledu považuji legislativu za poměrně kvalitní, avšak přesto doporučuji vybírat kvalitní daňového poradce velmi obezřetně, nejlépe na základě předchozích referencí.

 • ZL

  Dobrý den, v loňském roce mojí firmě dělala přiznání daňová poradkyně. Byly tam nějaké nesrovnalosti a museli jsme poté doplácet. Navíc jsme i zaplatili odměnu poradkyni. Je možné nekvalitní práci poradce nějak reklamovat? Díky. Zdeněk L.

 • Host chatu

  Způsobenou škodu lze po daňové poradkyni vymáhat, stejně tak žádat o slevu z odměny za poskytnuté služby. Každý daňový poradce musí být ze zákona pojištěn pro případ, že v rámci výkonu své profese způsobí škodu. Do budoucna určitě doporučuji vždy uzavřít písemnou smlouvu a upravit i postup pro případ, že by k takové nepříjemné situaci došlo.

 • Viktor

  Zdravím. Jak vidíte obecně míru zdanění u nás? Platy jsou nízké, ale daně platíme jedny z nejvyšších…

 • Host chatu

  Ano, je pravdou, že bereme-li v potaz zdanění zaměstnanců a související odvody na sociální a zdravotní pojištění, pak je míra zdanění poměrně vysoká. V České republice jsou vysoké odvody na pojistné, a to zejména odvody zaměstnavatele, což průměrné daňové zatížení mzdových nákladů značně zvyšuje. Proto je podle OECD Česká republika zemí s osmou nejvyšší daňovou zátěží. Vysoké náklady nad rámec hrubých mezd jsou jedním z důvodů, proč růst mezd v ČR nemá vysokou dynamiku. Naopak co se týče zdanění osob samostatně výdělečně činných a korporací, pak je u nás zdanění relativně příznivé, i když jsou naše daňové zákony plné výjimek a podmínek.

 • Lenka

  Dobrý den, paní Hoppe, jaké jsou změny ve zdanění ooproti loňskému roku? Je něco, na co je třeba si dát pozor?

 • Host chatu

  Dobrý den Lenko! Máme právě schválené novely zákona o daních z příjmů a zákona o DPH, které jsou účinné od 1.7.2017, avšak podle jejich přechodných ustanovení lze podle nich postupovat už za rok 2017. Mezi nejočekávanější změny patří možnost uplatnit daňové odpisy z technického zhodnocení provedeném na cizím majetku u podnájemců (tedy u těch, co jsou až třetí v řadě vlastník - nájemce - podnájemce). V DPH máme nově zavedenu vedle nespolehlivého plátce i nespolehlivou osobu (tudíž zákon o DPH dopadá i na osoby, které ještě s DPH neměly co do činění!). Jinak v roce 2017 nedošlo oproti roku 2016 k zásadním změnám. Navýšilo se např. daňové zvýhodnění na děti, poprvé lze také uplatnit novou daňovou slevu na evidenci tržeb ve výši maximálně 5 000 korun. Mezi nejvýznamnější překvapení patří povinnost podávat daňové přiznání elektronicky datovou schránkou, pokud ji máte (i dobrovolně) zřízenu!

 • jANA

  Dobrý den. Jak to bude příští rok s odpočtem na děti? Kolik bude možné si odečíst? Díky. Jana

 • Host chatu

  Od 1. července 2017 dojde k dalšímu navýšení daňového zvýhodnění na druhé a další dítě. Za rok 2017 tedy bude možné uplatnit 13 404 Kč (tj. 1 117 Kč měsíčně) na první dítě, 19 404 Kč (tj. 1 617 Kč měsíčně) na druhé dítě a 24 204 Kč (tj. 2 017 Kč měsíčně) na třetí a další dítě. Daňové zvýhodnění se odčítá od vypočtené daně a zohledňuje se v měsíční výplatě. Opět bude za určitých podmínek možné daňové zvýhodnění na dítě uplatnit i u OSVČ.

 • Jaroslav

  Plánují se nějaké změny v daních na rok 2018?

 • Host chatu

  Od roku 2018 dojde k omezení maximální částky výdajů, které si bude moci uplatnit OSVČ, která uplatňuje paušální výdaje. Zároveň si však bude opět moci uplatnit slevu na manžela/ku a daňové zvýhodnění na dítě i při paušálních výdajích. U příjmů ze závislé činnosti malého rozsahu (např. u dohod o pracovní činnosti) do 2 500 Kč měsíčně se bude daň vybírat srážkou, tj. nebude se odvádět záloha, a tyto příjmy se neobjeví v daňovém přiznání.

 • ms

  Dobrý den, slyšel jsem, že je možné jako firma uplatnit náklady na výzkum a vývoj. Jak to prosím funguje? Děkuji. Mirek S.

 • Host chatu

  Dobrý den, ano, můžete, a to hned dvakrát. Podívejte se prosím na moji odpověď na otázku položenou tazatelem asphyx. S přípravou projektu Vám rádi pomůžeme a doporučuji neodkládat tuto možnost na období, kdy budete dosahovat zisku, neboť tím můžete o část uplatnitelného odpočtu přijít.

 • CIRK

  Zdravím. Jak je to prosím s termíny odevzdání přiznání, pokud mi ho zpracovává poradce? Platí termín 30. 6.? Děkuji

 • Host chatu

  Dobrý den, termín ze zákona je 1.7. (pokud máte plnou moc daňového poradce uloženou u finančního úřadu nejpozději do 1.4., nebo pokud máte povinný audit). Dále můžete využít "bezsankčního" období do 5ti pracovních dnů, letos to vychází na 12.7.

 • Zuzana

  Pěkný den přeji. Před mateřskou jsme pracovala jako mzdová účetní. Zajímalo by mne, jak je na tom vaše firma s nabíráním nových zaměstnanců a zda poskytujete i zkrácené úvazky. Díky Zuzana K.

 • Host chatu

  Dobrý den, určitě, odpověď na oba Vaše dotazy je ANO! Pošlete mi životopis na e-mail Gabriela.hoppe@cz.gt.com.

 • Alenka

  Hezký den přeji. Berete nové zaměstnance? Alena K.

 • Host chatu

  Dobrý den, určitě, na našich webových stránkách www.grantthornton.cz najdete vypsané volné pozice. Pošlete mi prosím Váš životopis.

 • Uber

  Dobrý den, jak je to prosím se zdaněním řidičů Uberu? Platí vůbec daně?

 • Host chatu

  Dobrý den, řidiči Uberu mají své daňové povinnosti stejně jako kterákoliv jiná fyzická osoba pobírající zdanitelné příjmy. Určitě by se neměli zapomenout registrovat k dani z příjmů a také k DPH jako tzv. povinná osoba, pokud dostávají platby od zahraničních subjektů.

 • MO

  Dá se prosím nějak vyhnout pokutě za pozdní dodání daňového přiznání? MO

 • Host chatu

  Záleží na důvodu, proč bylo přiznání podáno pozdě. Určitě se obraťte na daňového poradce a proberte konkrétní okolnosti, můžeme Vám pomoci!

 • VK

  Dobrý den, jsem OSVČ a poskytuji marketingové služby několika klientům. Má pro mě nějakou výhodu, pokud bych si založil s.r.o.? Díky. VK

 • Host chatu

  Dobrý den, podívejte se prosím na moji odpověď na otázku položenou tazatelem SK. Obě možnosti mají své výhody a nevýhody, které můžete se svým daňovým poradcem probrat. Rádi Vám pomůžeme najít optimální řešení pro Vás.

 • Milan Kříž

  Dobrý den, jsem čerstvě v důchodu, ale stále pracuji na vedlejší činnost a mám to v plánu, co to půjde. Mám povinnost platit zálohy na zdravotní a sociální pojištění? Děkuji za odpověď. Milan Kříž

 • Host chatu

  U vedlejší samostatné výdělečné činnosti v případě pobírání starobního důchodu nevzniká povinnost platit v prvním roce podnikání zálohy na sociální pojištění ani zdravotní pojištění. Povinnost hradit pojistné a dále platit zálohy vzniká následně po podání přehledu o příjmech a výdajích na OSSZ a ZP. Sociální pojištění a zálohy se platí pouze v případě, že příjmy po odečtení výdajů dosahují nebo přesahují v roce 2017 částku 67 756 Kč (pro rok 2016 částku 2016 činila 64 813 Kč). Co se týče zdravotního pojištění, zálohy na zdravotní pojištění se platí vždy, je-li dosažen zisk.

 • David S.

  Pěkný den. Jak se dá bojovat proti tomu, aby u nás firmy se zahraničním vlastníkem platily řádně daně? David S.

 • Host chatu

  Pěkný den i Vám. Asi máte na mysli, že by firmy se zahraničním vlastníkem měli platit stejnou výši daně jako české subjekty, podnikající v ČR ve stejném rozsahu. OECD i EU se dlouhodobě snaží takové mechanismy vymýšlet a pobízet členské státy k jejich zavedení. Asi jste slyšel o iniciativě BEPS (Base Erosion Profit Shifting). Nově přijímané zákony tyto mechanismy implementují a i v budoucnu se zcela určitě dočkáme dalších novel daňových zákonů, které budou tyto mechanismy u nás zavádět.

 • Johan

  Dobrý den, v lednu jsem s účastnil konference na téma transferpicingu na VŠE, kterou jste organizovali. Plánujete na začátek nového roku něco podobného? Johan

 • Host chatu

  Dobrý den, děkuji, účast byla opravdu velká a na hodně zájemců se nedostalo. Na téma transferových cen budeme pořádat na podzim seminář v Praze a v Brně. Další konference připravujeme na začátek příštího roku, určitě sledujte naše webové stránky www.grantthornton.cz!

Foto: archiv

Autor: - red -
Časopis Týden

Předplaťte si časopis Týden

V čísle 1/2022 najdete >
Týden

Sedmička

Exkluziv

Interview

Instinkt

Nebezpečné vztahy

Týden rozhovory

Týden speciál

Sedmička křížovky

Sedmička pro ženy

Sedmička pro maminky

Sedmička Krimi

Sedmička Extra

VIP svět

TV Komplet

Sedmička Retro

TV Barrandov

Kino Barrandov

Barrandov Krimi


Tento web používá k poskytování služeb soubory cookie. Více informací najdete ZDE.