Renata Vesecká

Chat je uzavřený11.03.2011 11:00

Renáta Vesecká.

Chat s osobností

Renata Vesecká koncem dubna opouští státní zastupitelství, údajně kvůli ministrovi Jiřímu Pospíšilovi. Co si myslí o tom, že byla označena za součást justiční mafie? Kam nyní míří? A proč si ministra tolik znepřátelila? Renata Vesecká odpovídala on-line.

Renáta Vesecká se narodila 27. března 1960 v Praze. V letech 2005 až 2010  zastávala funkci nejvyšší státní zástupkyně. K 31.12. 2010 byla z tohoto postu odvolána. Nahradil ji Pavel Zeman.  

Snesla se na ni kritika za postup během trestního stíhání Jiřího Čunka. Bývalá nejvyšší státní zástupkyně Marie Benešová Veseckou označila za součást takzvané justiční mafie, která nezákonným způsobem zasahovala do průběhu některých trestních řízení.  

Chat

 • Pr(u)dič Pružina

  Jste krasna zena. Nechcete si mne vzit za muze a skoncovat s touto hanebnou pravicovou vladou? Pr(u)dič Pružina

 • Renata Vesecká

  Myslím, že sňatek osud této či jakékoliv jiné vlády neovlivní. Pokud by tomu tak snad bylo, budu o tom uvažovat.

 • daniel Pink

  byla jste někdy v Palermu?Nikdy bych v roce 1989 nevěřil,že se najde tolik křivackych Cechačku,kteři povedou mafiansky zpusob života za ticheho souhlasu vaši justice.....

 • Renata Vesecká

  Škoda, že jste se s konkrétními poznatky neozval dříve, ale stále máte možnost, pokud víte o nezákonnosti, obrátit se na orgány činné v trestním řízení.

 • ten drzy Okamura

  Nechate zavrit Okamuru, kdyz napad jednu z kauz, na kterych jste sroubovala svou karieru? Paragrafy by na to byly, ale ...

 • Renata Vesecká

  Abych mohla odpovědět konkrétně, bylo by třeba, abyste konkretizoval o jaký problém či kauzu se jedná. Žádnou věc pana Okamury jsem nikdy neřešila.

 • Uzunoglu

  Kdy si nekdo pujde sednout za kauzu Uzunoglu?

 • Renata Vesecká

  Zcela jistě by bylo vhodné se k této kauze vrátit a zjistit jakou roli zde sehrávala policie, náměstek ministra spravedlnosti Korbel. Myslím, že podrobnými informacemi v tomto směru disponuje právě MUDr. Uzunoglu.

 • J. Boranský

  Dobrý den, souhlasíte s existencí komunistické strany v ČR?

 • Renata Vesecká

  Nikdy jsem nebyla členem žádné politické strany, vnímám to, že v demokratické společnosti existují takové politické strany, které mají svou členskou i volební základnu a jejichž činnost není v rozporu se zákonem.

 • Jan R.

  Dobrý den, mám dvě otázky:
  1. Jaké jsou podle Vašeho názoru hlavní charakteristiky demokracie?
  2. Čím se podle Vás zásadně liší demokracie od totalitní diktatury?

 • Renata Vesecká

  Je to otázka řešena v prvním ročníku právnické fakulty v teorii státu a práva. Když nalistujete skripta najdete vyčerpávající odpověď.

 • Petr Hlavatý

  Jste pro Zákon o obecném referendu a hlavně pro jeho používání v praxi?

 • Renata Vesecká

  Referendum je základním prvkem demokracie, lze ho však použít dle mého názoru pouze k určitým řešením významných společenských záležitostí.

 • Karel Sezemský

  Zajímá mě následující:
  Byla jste někdy kandidátkou KSČ?
  Byla jste členkou KSČ?
  Pokud jste byla v KSČ, ve kterém roce a proč jste se stala členkou této strany?

 • Renata Vesecká

  Nebyla jsem nikdy kandidátkou KSČ, ani členkou KSČ.

 • svatava

  Dobrý den, líbil se mi článek Vesecká: rozdupaná kariéra ve včerejším Reflexu. Škoda, že mediálně "zajímavější" justiční mafie překryla vaše výborné působení ve funci nejvyšší státní zástupkyně. Zejména vaše odvolání neodvolání, důvody nedůvody, bylo to velmi hanebné. Přeji vám ve vašem dalším působení vše dobré

 • Renata Vesecká

  Děkuji za Váš postřeh i Vaše přání. Kéž by těch, kdo o věcech chtějí přemýšlet bylo více.

 • Robin H.

  Jak skončí celý spor s Benešovou? Půjde to až do Štrasburku?

 • Renata Vesecká

  Ve věci je pravomocný a vykonatelný rozsudek Vrchního soudu v Praze. Předmětný spor mne od svého počátku netěšil, konečné rozhodnutí Vrchního soudu jsem proto velmi uvítala. Spor jsem neukončila dřívo proto, že se mne výroky Mgr. Benešové osobně velmi dotkly.

 • Petr

  Paní doktorko jak dlouho ještě budou označovat media Váš postup
  v kauze Čunek za nezákonný, když byl proveden v souladu se zákonem
  a dokonce i za souhlasu ministra spravedlnosti, přejeme Vám pevné
  zdraví a hodně úspěchů ve Vaší další práci.

 • Renata Vesecká

  Velmi děkuji za názor i přání, vážím si ho.

 • Marcela Jelínková

  Proč jste ovlivňovala kauzu Čunek? Nestyděla jste se být služkou Topolánkovy vlády?

 • Renata Vesecká

  Budu ráda pokud mi sdělíte v čem jsem ovlivňovala tuto kauzu. Věc byla přezkoumána dvakrát různými ministry spravedlnosti, policií, dvěma stupni státního zastupitelství, nezávislou detektivní kanceláří Kroll, Nejvyšším soudem a Vrchním soudem v Praze, vždy se shodnými závěry o zákonnosti postupu. Doporučuji Vám seznámit se s rozsudkem Nejvyššího soudu i Vrchního soudu.

 • Zdeněk H.

  Dobrý den, co si představujete pod výrazem DOBRÁ OSOBNÍ MORÁLKA ?

  Co je podle Vás morální a co je amorální?

 • Renata Vesecká

  Váš dotaz je sám o sobě na několikastránkovou odpověď. Ve zkratce lze snad říci, že bohužel se současná doba vyznačuje krizí morálky, kdy určujícím faktorem je moc peněz, hodnoty prezentované např. v církevním desateru, které ve své podstatě odrážejí i morálnost v civilním životě, jsou jaksi upozaďovány.

 • TH

  Přeju úspěchy v advokacii, sám bych si vás najal, protože jste jako NSZ ukázala, jak dokážete piklit a ovlivňovat věci na patřičných místech.

 • Renata Vesecká

  Opravdu? Ráda se do advokátní praxe poučím vlastními činy, napište mi prosím, co máte konrétně na mysli. Jen už prosím neopakujte nekonkrétnosti a mediální formulace z kauzy Čunek, protože tam se poučit nemohu, jak už jsem uváděla ministři spravedlnosti, Nejvyšší soud, okresní a krajské státní zastupitelství, vrchní soud, žádné piklení či ovlivňování z mé strany nezjistily, naopak Vaše otázka a důvěra v dobré služby v tomto směru by měla směřovat úplně jinam.

 • Renata Vesecká

  Hanba, paní "doktorko", hanba, hanba, hanba!

 • Renata Vesecká

  Ano, ano, ano, těm co porušují zákon a těm co bez zamyšlení papouškují názory, o jejichž podstatě nic nevědí. Hezký den.

 • Jirka M.

  V médiích se celá léta pletlo Renata x Renáta. Jak je to dooppravdy?

 • Renata Vesecká

  Renata.

 • Alice Drahovská

  Už máte nějaký případ jako advokátka? Jakého druhu?

 • Renata Vesecká

  Advokátní praxi dosud nevykonávám, rezignovala jsem na pozici státní zástupkyně, ale můj mandát zaniká až na konci dubna.

 • Halina

  Je Pavel Němec čestný člověk? A exsoudce Kučera?

 • Renata Vesecká

  Čestnost dokážu posoudit a hodnotit pouze u svých nejbližších důvěrných přátel.

 • Václav Toman

  Jste pro nebo proti trestu smrti?
  Jste pro nebo proti eutanazii?
  Věříte v Ježíše Krista, že je Božím Synem?
  Myslíte si, že po ukončení pozemského žvota jdou lidské duše navěky buď do "nebe" nebo "pekla"?
  Máte Bibli?

 • Renata Vesecká

  Jsem proti trestu smrti, jsem pro eutanázii při vytvoření jasných záruk proti zneužití. Otázka víry je pro mě věcí ryze soukromou.

 • Simona

  Pěkný den,
  co pro vás bylo nejtěžším úkolem během Vaší kariéry nejvyšší státní zástupkyně? Děkuji

 • Renata Vesecká

  Těžkým úkolem bylo a bude určitě i pro mého nástupce rozpohybovat státní zástupce k aktivitě, odbourat alibismus a neschopnost.

 • Petr

  Jak jste vycházela s Jiřím Pospíšilem? Jaký je to podle Vás člověk?

 • Renata Vesecká

  Svůj názor jsem vyjádřila v rezignačním dopisu, který je dostupný na internetu.

 • Jarda

  Dobrý den paní doktorko, jaký máte pocit, když po dlouhodobém působení odcházíte z funkce státního zástupce? Obdivuji Vás s jakou
  chladnokrevností jste snášela osočování a lži od lidí, kteří v některých
  případech svou odbornou a chrakterovou úrovní se nemohou s Vámi rovnat. Pamatujte si, že bojovníci o "koryta" jsou vždy nebezpeční.
  Do dalšího působení hodně úspěchů.

 • Renata Vesecká

  Velmi děkuji za názor i přání. Opravdu se takových postojů velmi vážím.

 • Milada

  Dobrý den, můžete nám říci s jakými pocity opouštíte státní zastupitelství, kterému jste věnovala víc než 20 let , snažila jste se najít
  vždy spravedlivé řešení problému a jste za to neustále někým osočována, zejména lidmi, kteří o kauzách vědí jen to co slyší v mediích nebo si přečtou v bulvárním tisku?

 • Renata Vesecká

  Nebylo lehké odejít od rozdělané práce, nechci dál působit na státním zastupitelství pod ministrem Jiřím Pospíšilem. Děkuji Vám za názor. Hezký den.

 • Pan Karel

  Dobrý den máte ráda huspeninu? Děkuji Karel

 • Renata Vesecká

  Mám.

 • Helena T.

  Dobrý den, čeho a proč si v životě nejvíc vážíte?
  Co Vás z hlediska právnické profese nejvíc tíží?
  Co Vás na Vaší právnické profesi nejvíc baví?
  Kdybyste se nyní rozhodovala, jakou práci chcete v životě vykonávat, v jakém oboru byste pracovala neraději?

 • Renata Vesecká

  Určitě zdraví, je to základní hodnota. Nedůvěra veřejnosti a zkreslování věcí v důsledku neznalosti. Je součástí mého života, je to kontakt s lidmi, hledání pravdy a spravedlnosti. Na prvním místě je jistě opět právo, pak kultura.

 • Alice R.

  Dobrý den, máte čas při Vaší práci na nějaké pravidelné kulturní aktivity - četba beletrie, koncerty, divadelní hry, výstavy, návštěvy kulturních památek atp. ?
  Co a čím Vás z uvedené kulturní oblasti nejvíc kladně zaujalo?

 • Renata Vesecká

  Kultura je mi blízká. Mnoho času jsem na ní neměla, snad to bude lepší.
Časopis Týden

Předplaťte si časopis Týden

V čísle 09/2019 najdete >
Týden

Instinkt

Sedmička

Faktor S

Exkluziv

Interview

Sedmička křížovky

Sedmička křížovky XXL

Sedmička Naše životy

Týden Historie

TV Barrandov

Kino Barrandov

Barrandov Krimi

Barrandov News


Tento web používá k poskytování služeb soubory cookie. Více informací najdete ZDE.