S jakými problémy se nejčastěji setkávají děti, které odcházejí z dětských domovů? Kolik dětí ročně je u nás adoptováno a kdo může adoptovat dítě? Odpovídala Terezie Sverdlinová v pátek 20. 8. od 13 hodin

Chat je uzavřený20.08.2021 13:00

Terezie Sverdlinová, ředitelka Nadace Terezy Maxové dětem.

S jakými problémy se nejčastěji setkávají děti, které odcházejí z dětských domovů? Kolik dětí ročně je u nás adoptováno a kdo může adoptovat dítě? Komu Nadace Terezy Maxové pomáhá? V září se uskuteční akce TERIBEAR hýbe Prahou, jak funguje a komu pomáhá? Na otázky odpovídala v pátek 20.8. od 13 hodin Terezie Sverdlinová, ředitelka Nadace Terezy Maxové dětem.

Terezie Sverdlinová vystudovala Fakultu sociálních věd Univerzity Karlovy, v oboru politologie a mezinárodních vztahů kam ji přivedla touha stát se diplomatkou. Již během studia se aktivně zapojovala do nejrůznějších, po většinou charitativních, projektů. Nicméně dané aktivity byly spíše v ad hoc modu, při studiu. Zlom v jejím životě nastal v roce 1997, kdy byla oslovena zakladateli Nadace Terezy Maxové, aby se ujala jejího řízení a rozvoje. Hned po počátku se s chutí i nadšením vrhla do budování organizace, která se dnes řadí mezi jednu z nejdůvěryhodnějších a nejvýraznějších v České republice. V nadaci, která v lednu 2022 oslaví své 25 narozeniny, pracuje dodnes.

Chat

 • Aneta

  Dobrý den, ráda bych se zeptala, jaká pomoc dětem v náhradní rodinné péči nebo maminkám v azylových domech má smysl?

 • Host chatu

  Moc děkuji za Váš dotaz. Dovolím si co nejstručněji odpovědět, byť je toto téma obšírné.
  Začnu podporou dětí v náhradní rodinné péči. Každá rodina s dětmi v pěstounské péči nebo adopci má svoje individuální potřeby, tak jako každá jiná rodina.
  V náhradních rodinách se však ocitají děti, které díky své historii, si mnohdy s sebou přináší nelehké zkušenosti, traumata, změny a zážitky, které už v útlém dětství musely prožít. S tímto vším se v náhradní rodině pokouší vypořádat. Nové rodiny se snaží uzdravovat prostřednictvím svého vztahu a lásky k nim vše co jde. Často je však velmi potřebná terapeutická péče nejen pro děti, ale i pro rodiče, na které péče o zraněné děti klade obrovské nároky. Terapie jsou finančně nákladné, ne vždy místně dostupné. Pomoc s úhradou terapeutické péče, vytvoření fondu pro možnost úhrad této péče by bylo smysluplné.

  Podpora maminek v azylových domech může být velmi pestrá. Každá maminka má svůj příběh. Některé potřebují pomoci materiálně se zařizováním bytu po odchodu z azylového domu nebo jinou materiální pomoc během pobytu v něm. Často se pomoc vztahuje k základním potřebám maminek a jejich dětí, ale i divadelní či jiné akce a program, které by si tyto rodiny nemohly dopřát nebo opět i terapeutická péče pro děti a jejich matky, doučování dětí nebo zvyšování rodičovských kompetencí matek jsou vhodnou pomocí. V tomto případě je nejlepší se obrátit přímo na konkrétní azylový dům. Sociální pracovnice zná potřeby obyvatel azylového domu, je vhodné pomoc koordinovat s ní.

 • Věra

  Dobry den, prosim probehne letos alce Teribear? Jak se ji mohu zucastnit? Dekuji

 • Host chatu

  Krásný den, děkuji za Váš dotaz. Ano, i letos proběhne náš sportovně charitativní happening Hýbejte se s TERIBEARem - i tentokráte zejména virtuálně. Začínáme 16. září v 10 hod. A protože je nám líto, že se virtuální podobou akce ochudíme o společné zážitky, připravujeme alespoň jednodenní komunitní akci v Praze, na Letné, ve čtvrtek, 16.9 od 10:00 hod. Více informací, registrace a vše potřebné najdete na www.teribear.cz Těšíme se na víděnou!!!! #brumfit :)

 • Lada Novotna

  Dobrý den, uvažujeme s manželem o tom, že se staneme pěstouny. Na koho se máme obrátit?

 • Host chatu

  Hezký den,
  děkujeme, že se zajímáte o pěstounskou péči.

  Předně Vám doporučím projekt www.adopce.com, což je ucelený průvodce a pomocník s daným tématem. Kromě webu je k dispozici i telefonní linka s odborníkem a také diskuzní fórum, kam můžete položit svůj dotaz.

  Dalším krokem je podání žádosti o zařazení do evidence žadatelů o pěstounskou péči obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností v místě trvalého bydliště žadatele (v případě manželů v místě trvalého bydliště jednoho z nich).

  Formulář žádosti lze získat přímo na úřadě nebo je též ke stažení na stránkách MPSV.

 • Petr Dvorak

  Dobrý den, zajímalo by mě, jak se děti z dětských domovů zapojují do života v reálném světě. Co je pro ně nejtěžší a jak jsou úspěšní v běžném životě. Jak moc je život v domově připraví na běžné fungování?

 • Host chatu

  Hezký den,

  děkuji za skvělý dotaz! Získávání zpětných vazeb od lidí, kteří prošli ústavní péčí, je velmi důležité, zejména pro zhodnocování poskytované péče a její změnu.

  Naštěstí i u nás se již rozvíjí aktivity, které sdružují mladé lidí, kteří prošli náhradní péčí a jejich příběhy jsou dostupné. Autentické zkušenosti můžete najít např. na stránkách: http://www.vterinapote.cz/o-nas/.<br />
  Z výzkumů a praxe vyplývá, že připravenost mladých lidí vyrůstajících v ústavní výchově na běžný život není vždy optimální. Dětské domovy se mohou snažit a mnohdy snaží, ale přece jen, institucionální výchova má své limity.

  Mladí lidé nám často popisují, jaký to byl krutý střet s realitou, když se ocitli sami v reálném životě bez podpory a pomoci. Řadě z nich pomáháme díky našim fondům a projektům - dostudovat, např. díky fondu pro vysokoškoláky... nebo máme i projekt sociálně personální agentury, která hledá zaměstnaní mladým opouštějícím dětské domovy po celé ČR.

  Ale i tak, řada těchto mladých lidí prochází např. domy na půli cesty, kde se snaží s nimi pracovat na získání potřebných kompetencí pro běžný život a dodat jim bezpečné zázemí, než najdou své vlastní místo.

  Zkušenosti jsou opět hodně individuální a liší se zařízení od zařízení, hodně záleží také na tom, zda má mladý člověk alespoň nějakou minimální síť blízkých osob, na které se může obrátit.

 • Tereza

  Co si myslíte o zrušení kojeneckých ústavů? Je to dobre? Kam tyto děti půjdou?

 • Host chatu

  Hezky den, Terezo,

  děkuji za Váš zájem. Věřím, že láskyplná rodina je pro dítě to nejlepší, co existuje. Zejména v prvních třech letech jeho života, které jsou zásadní pro jeho další vývoj a budoucí životní fungování. V tomto období je dítě závislé na existenci primární pečující osoby, která je dostupná, předvídatelná, laskavá a uspokojuje potřeby děťátka tak, jak to potřebuje. Tuto interakci nelze ničím jiným vynahradit, je to mnohem více než pouhé nakrmení či přebalení dítěte a deficity, které vznikají absencí této péče, jsou již velmi těžce naplnitelné. Nadace před cca 15 lety udělala průzkum, z něhož vyplynulo, že nad rámec krmení a přebalování, je dětem v kojeneckých ústavech věnováno pouze přibližně 30 minut pozornosti denně.

  Čili, cesta zamezení umístění dětí do tří let do ústavní výchovy, je dle mého přesvědčení, krok správným směrem.

  Je však třeba se na tuto změnu dobře připravit a nic nepodcenit. Zejména zajistit řádné podmínky, aby se tak mohlo stát - posílit počty náhradních rodičů, podpořit i povědomí o důležitosti náhradního rodičovství, které je i v důsledku mnohem levnější a nabízí pobyt v rodinném prostředí.

  V neposlední řadě je třeba i podpořit práci s biologickými rodinami (posílit sanační práci s rodinou) a poskytnout jim podporu, aby děti mohly v rodinách (které jsou jinak funkční a pro dítě bezpečné) zůstat.

 • Irena

  Dobrý den, jak bude letos probíhat akce Teribear? Stejně jako loni individuálně? A kdo ze známých osobností akci letos podpoří?

 • Host chatu

  Krásný den, Ireno,

  i v letošním roce TERIBEAR proběhne hlavně virtuálně. Vzhledem k vysoké účasti v předešlých ročnících (25 tis lidí) nám aktuální situace úplně nedovoluje pořádat akci čistě "off line". Nicméně, v den zahájení, tj. ve čtvrtek 16.9 v 10 hod, proběhne alespoň jednodenní akce - a to v Praze na Letné.

  Novinkou letošního, již 7. ročníku, je možnost zapojení i cyklistů. Zavadíme proto novou měřící jednotku, a to TERIMETR / 1km chůze/běh = 5 km na kole/. Za každý TERIMETR věnují partneři akce 20 Kč na konkrétní pomoc.

  Akce se určitě zúčastní naše patronka Tereza Maxová, ale počítáme s účastí i např. Radka Štěpánka a dalších osobností, které prozatím nemohu zveřejnit.

  Budeme se těšit na viděnou a děkuji za Vás zájem o pomoc!

  Více na www.teribear.cz

 • Darina

  Dobrý den, do jakého věku mohou děti zůstat v domově a jaké mají pak možnosti po odchodu z dětského domova?

 • Host chatu

  Hezký den, Darino,

  děkuji i Vám za dotaz a zájem. Děti mohou pobývat v dětském domově po dobu trvání soudního rozhodnutí, na základě kterého jsou do domova umístěné. Mohou tam být na dobu maximálně 3 let. Soud může ústavní péči prodloužit, vždy však znovu na dobu max. 3 let, pokud dítě stále nemůže být u svých rodičů nebo v náhradní rodině.

  Když je dítě v domově až do dospělosti, může potom v domově dále pobývat i jako mladý dospělý na základě tzv. smluvního pobytu, a to v případě, že studuje a připravuje se na budoucí povolání, nejdéle do 26 let věku dítěte.

  Možnosti mladých dospělých, kteří opouští ústavní péči, jsou velmi odlišné a odvíjí se od individuální životní situace každého z nich. Tuto problematiku nelze jednoduše zobecnit.

  Aktuální systém určitě vyžaduje, aby byla mladým lidem, kteří se připravují na vstup do samostatného života, poskytována intenzivní podpora a pomoc v oblastech jako je bydlení, hledání zaměstnání, řešení obtížných životních situací apod. Právě proto se jim naše nadace dlouhodobě věnuje a podporuje je na jejich cestě do samostatného života.

 • Jana

  Dobrý den, jak je to s úrovní vzdělání dětí z dětských domovů? Máte nějaké průzkumy, kolik jich třeba vystuduje vysokou školu nebo se věnují řemeslu?

 • Host chatu

  Dobrý den, Jano,

  díky za Váš zájem.

  Nadace Terezy Maxové realizovala v roce 2017 průzkum právě na toto téma, který realizovala agentura Perfect Crowd. Výzkum se zabýval problémy ve vzdělávání dětí v dětských domovech a přinesl zajímavé informace ve vzdělávacích přístupech a možnostech u dětí z dětských domovů. (můžete se na něj podívat zde: https://www.nadaceterezymaxove.cz/files/kestazeni/Problemy_ve_vzdelavani_deti_v_detskych_domovech.pdf) + na stránkách nadace www.nadaceterezymaxove.cz jsou i další průzkumy.

  Ze zkoumaného vzorku dětí z dětských domovů vyplynulo, že pouhá 2 % dětí studovala vysokou nebo vyšší odbornou školu. To odpovídá situaci, kdy téměř dvě třetiny dětí na druhém vzdělávacím stupni studují v učebních oborech, dále pak na jiných středních školách a 3 % na gymnáziích.

  Dlouhodobá, na míru šitá podpora ve vzdělávání ohrožených dětí v ústavní výchově je dle mého názoru velmi důležitá. Snažíme se o to, aby se situace zlepšila, proto se vzdělávacím aktivitám dětí věnujeme od jejich útlého věku. Např. díky projektu ROZJEDU TO!, Accenture Academy, CTP fondu, ING fondu, fondu pro vysokoškoláky a dalším.

  Věříme, že dlouhodobá podpora při studiu a jeho dokončení může skutečně ovlivnit život dítěte a umožnit mu plnohodnotný život.

 • SOD

  Kolik procent dětí v ČR v současnosti nezvládne odchod z dětského domova?

 • Host chatu

  Hezký den,

  tak toto není lehká otázka. Pravdou je, že neexistují přesná data, která by sledovala situaci mladých dospělých, kteří odcházejí z ústavní péče.

  Dostupné výzkumy ale jednoznačně vypovídají o nepříznivé životní perspektivě dětí/mladých lidí, které/kteří procházejí více typy ústavních zařízení, zejména pak dětskými domovy se školou a výchovnými ústavy.

  Platí, že pro úspěšný start do samostatného života je důležitá dobrá příprava mladého dospělého na přechod do běžného prostředí a jeho podpora v době, kdy začíná svůj samostatný život.

 • ANTI

  Setkávají se děti z dětských domovů s xenofobií většinové společnosti po odchodu z dětských domovů?

 • Host chatu

  Dobrý den,

  bohužel, nelze uvést zobecňující jednoznačnou odpověď.

  Jsme s mnohými dětmi v kontaktu a v některých jejich příbězích se téma stigmatizace objevuje. Je tedy zřejmé, že existují případy, kdy se s diskriminačním přístupem děti či mladí lidé setkávají. Bohužel.

 • ANTI

  Jaká je vůbec situace v oblasti dětských domovů v ČR v souč. době?

 • Host chatu

  Krásný den,

  Moc děkuji za dotaz, byť toto je velmi široce položená otázka, která má mnoho úhlů a vrstev.

 • SK

  Proč ten název TERIBEAR hýbe Prahou?

 • Host chatu

  Hezký den,

  Díky za dotaz - TERIBEAR je název projektu Nadace Terezy Maxové dětem.

  Vznikl spojením dvou slov - Tereza a teddy bear (plyšový medvídek). Tak se tedy vznikl TERIBEAR.

  Projekt má několik částí - od designové kolekce po sportovně charitativní akci, jejímž cílem je vlastním pohybem podpořit konkrétní příběh dítěte. Odtud slovo "hýbat"... a akce se konala v Praze, proto Prahou.

  Díky virtuální podobě akce se můžete zapojit odkudkoli
  - proto jsme upravili název akce na Hýbejte se s TERIBEARem.

  Více informací o akci a případném zapojení na www.teribear.cz

 • ANTI

  Co byste uvedla nepodstatnějšího okolo Nadace Terezy Maxové?

 • Host chatu

  Krásný den,

  moc díky za dotaz. Pracuji v nadaci již skoro 25 let a pro mě je velmi důležité vidět a dennodenně žít hluboký smysl, který naše pomoc má. Každé žádosti se individuálně věnujeme ve snaze najít co nejlepší řešení a pomoc. Ten pocit, kdy i malá pomoc dokáže někomu skutečně změnit život, je úžasný. Nelze to popsat slovy, musí se to zažít.

  Naše činnost je vždy konkrétní a adresná. I to považuji za důležité, stejně i to, že máme nízké provozní náklady a jen 4 zaměstnance.

  díky všem, kteří našemu snažení dávají konkrétní smysl.

 • Ilona P.

  Dobrý den, je nějaké věkové omezení pro osvojitele, při kterém je možná adopce? Je nám s manželem přes 40 let, je možné osvojit dítě?

 • Host chatu

  Hezký den, Ilono,

  děkuji za Váš zájem. Doporučuji projít stránky www.adopce.com, kde jsou podrobné, aktuální a praktické informace. Navíc je možnost zavolat si i s odborníkem, nebo položit dotaz do diskuzního fóra přímo na webu.

  Nicméně, věkové omezení není, ale je vyžadován mezi osvojitelem a dítětem přiměřený věkový rozdíl, zpravidla ne menší než 16 let.

  Vaše situace je tedy optimální. Hodně štěstí!

 • Jana Olexova

  Dobrý den,paní Sverdlinova, před časem byli u nás ve firmě na exkurzi děti z dětských domovů v rámci programu Rozjezdu to. Chci se zeptat, jak se dětem a projektu dál daří. Držím palce a díky za to, že pomahate.

 • Host chatu

  Krásný den, paní Olexová,

  děkuji mnohokrát za milý dotaz. Programu ROZJEDU TO, se daří dobře a od loňského roku se jeho náplň rozšířila, což nás moc těší. Společně s partnerem Škoda Auto, jsme program obohatili o velmi důležitou část, a to podpora kontaktu dětí vyrůstajících v dětských domovech s jejich rodinami.

  To velmi vhodně doplňuje původní nastavení a důraz na komplexní podporu vzdělání dětí - jako pravidelné doučování, podporu terapií, školní pomůcky, ale i exkurze do různých pracovních prostředí. Právě exkurze jsou domovy hodnoceny velmi pozitivně a ukazují dětem různé možné profese...a široké možnosti pracovního uplatnění.

  Takže máme z programu velkou radost!

  Díky, že jste nám exkurzi umožnili a přeji vše jen to dobré!

 • Delete

  Dobrý den,

  jak je možné, že v České republice jsou změny ve prospěch dětí tak pomalé a tak obtížně prosaditelné?

  Děkuji za váš názor

 • Host chatu

  Hezký den,

  bohužel se u nás stále nepodařilo dosáhnout široké politické shody, která by jednoznačně stavěla ohrožené dítě na první místo. Zůstáváme optimisty :)
Časopis Týden

Předplaťte si časopis Týden

V čísle 9/2021 najdete >
Týden

Sedmička

Exkluziv

Interview

Instinkt

Nebezpečné vztahy

Týden rozhovory

Týden speciál

Sedmička křížovky

Sedmička pro ženy

Sedmička pro maminky

Sedmička Krimi

Sedmička Extra

VIP svět

TV Komplet

Sedmička Retro

TV Barrandov

Kino Barrandov

Barrandov Krimi


Tento web používá k poskytování služeb soubory cookie. Více informací najdete ZDE.