Očima Lukáše Beka
Proti Čecháčkům. Aneb od Bobra po LES

17.02.2014 18:30 Glosa

Ta zpráva ve stínu olympijských medailí o víkendu trochu zapadla. Martin Bursík už je zase něčeho předsedou. V neděli jej zvolil ustavující sněm Liberálně ekologické strany (LES), která má navázat na dlouhou řadu partají odvolávajících se na fenomén Václava Havla. Občas je dobré si připomenout, že se praktické fungování těchto projektů poněkud rozcházelo s hezkými hesly o čestné politice a mnohdy končilo až jejich naprostou negací.

Zpět na článek

Nejdiskutovanější názory

 • Ahmad Husajn Muhammad (15 hlasů) 18.02.2014 02:56

  Kazdeho slusneho cloveka musi takova svine jako Bursik jiz predem...

 • člen Klubu Pravicových Spotřebitelů (9 hlasů) 17.02.2014 20:01

  'Hezké' shrnutí, to se vám povedlo, pane Beku. Lidi bohužel...

 • Karel Nakobyl (6 hlasů) 17.02.2014 19:12

  No,jestli se hlásí k tomuhle: Václav Havel nabyl po 17. listopadu...

 • Soulburner (5 hlasů) 17.02.2014 20:06

  Čili nic proti obdivuhodné snaze Martina Bursíka přinést do české...

 • Petr Vaněk (5 hlasů) 18.02.2014 09:13

  Že se tihle pijavice drží tak fest.

Vložte nový příspěvek

Pro přidání vlastního názoru musíte být přihlášen.

Přihlášení | Registrace

Diskuzní příspěvky

LES bude nalevo nebo napravo? V EU a ve světě bývají tito ekologisticky laděné strany spíše nalevo. U nás byli Zelení s koalici s pravičáky a pak se rozpadli. Dnes tu máme liškovce a bursíkovce. No, kdo chce, může si vybrat, s kým chce zůstat pod hranicí volitelnosti. Škoda, že koryta vítězí nad myšlenkami. Dvě stejné strany se budou hádat o voliče, zůstanou pod čarou....

2 hlasy

Bursík + pražská kulturní fronta v čele s Holubovou a Sommerovou. Ještě mně tam chybí Svěrák a Čáslavská, očekávám příjezd knížecího agenta 009 na motocyklu - jako poradce. A jistit tomůže USA podporovaný Člověk v tísni.

3 hlasy

.....publicisty Adama B. Bartoše (to je ten, co sepisuje seznamy "pravdoláskařských" zrádců) a dalších zdivočelých obdivovatelů Havlova nástupce na Pražském hradě Václava Klause.

Velice záslužná práce.

3 hlasy

A. B. Bartoš je pomatenec s diagnostikovanou psychickou poruchou. K tomu se hlásíš?

0 hlasů

Že se tihle pijavice drží tak fest.

5 hlasů

Kazdeho slusneho cloveka musi takova svine jako Bursik jiz predem odradit.
Z toho cloveka by jeden zvracel.

15 hlasů

To zas bude v lese nablito.

4 hlasy

Čili nic proti obdivuhodné snaze Martina Bursíka přinést do české politiky nový svěží vítr.


MUHEHEHEHE takže dveřma ho vyhoděj, on se vrátí oknem a hned je to svěží vítr... tak to jóóóóóó :-D

5 hlasů

'Hezké' shrnutí, to se vám povedlo, pane Beku.
Lidi bohužel zapomínají a pak dělají stále tytéž chyby. Bursíkovi obtížně může důvěřovat kriticky myslící tvor, natož té jeho současné skvadře (mně stačí třeba pomatený Hollan...)

Vlad Naiva

P.S.: Ale co se týče Čunka, není vše černobílé, na něj to celé navlékli právě Kalouskovci a jak víte, posléze se očistil od všech falešných obvinění, jenže to už masmédia tolik nezajímalo (stejně tak nikoho nenapdlo opravit zkreslené informace, že mu Vesecká pomohla, když mu ve skutečnosti uškodila)...

9 hlasů

No,jestli se hlásí k tomuhle:
Václav Havel nabyl po 17. listopadu 1989 v restituci rozsáhlý majetek. Pozadí této restituční transakce, jedné z prvních, která prolomila Benešovy dekrety, je však zatemněno a objevuje se jméno pražského pozemkového krále, miliardáře Miloše Červenky. 
Rodina Havlů patřila k nejbohatším židovským rodinám v Praze již na počátku 20. století. Otec a strýc Václava Havla byli členy zednářské lóže "Bohemia". Oba financovali Sionistické organizace, zednářské lóže, PEN-klub a oba byli členy Rotary-klubu. Současné bohatství, 
resp. zrestituované majetky jsou dílem strýce Václava Havla, Miloše Havla filmového podnikatele. Významnou měrou se na majetku rodiny podílel i otec Miloše Havla Václav Havel, majitel stavební firmy a stavitel Lucerny. Vztahy Václava Havla se svým synem Milošem Havlem však byly později poznamenány synovou neutajovanou homosexualitou. 

Asi nejproslulejším projektem Miloše Havla bylo vybudování barrandovských studií, které vybudoval spolu s židovským podnikatelem Osvaldem Koskem. Miloš řídil i filmovou společnost Lucernafilm a bohatl na dovozu a promítání amerických filmů. 

Po začátku války vstoupila na Barrandov německá správa a ateliéry se nebývale rozrostly. Točila se řada filmů, na kterých se podílela tehdejší elita českých herců. Rodina Havlů patřila k prominentním Židům, svědčí o tom fakt, že Miloš Havel a Václav Havel senior spolupracovali nejen s okupační správou, ale také s Gestapem a SD (Sicherheitsdienst). 

V Lucerně (která byla ve vlastnictví Havlů) ustavili rezidentůru SD a zřídili konspirativní byty. Zde získávali občany ke spolupráci s SD a Gestapem. Miloš Havel zajišťoval pro Gestapo a SD večírky, hony a zábavy s děvčaty a optoval německou národnost i občanství. Dostal doklady na německé jméno a příjmení. Pracoval zpočátku jako agent, pak jako řádný úředník pražského Gestapa. Miloš Havel dostal také celou řadu osob do koncentračního tábora a vězení. 

Po válce byl Miloš Havel zařazen pod svým německým jménem na listinu válečných zločinců. Byl také obžalován, ale obvinění bylo za nejasných okolností staženo. Z této doby existují také doklady o čilých stycích Miloše Havla s StB. Miloš Havel podepsal StB také spolupráci. Po navázání spolupráce s StB odcestoval Miloš Havel do Německa. 

V Západním Německu požádal Miloš Havel jako "pronásledovaný" český Žid za války o odškodnění za majetek, který ztratil. V průběhu války totiž prodal polovinu barrandovských studí německé správě za částku asi 7 milionů korun, což považoval za podhodnocenou cenu, ke které byl přinucen. Západoněmecký rehabilitační soud nároky Miloše Havla uznal a v plném rozsahu jej odškodnil. 

Vraťme se však k Václavu Havlovi. Ten se programově angažoval v Chartě 77, ve které byla řada (bývalých) komunistů, tzv. "osmašedesátníků". Namátkou uveďme jména jako Ludvík Vaculík, Pavel Kohout, Jiří Hájek, Jaroslav Šabata, Miloš Hájek, Karel Šiktanc a řada dalších. Václav Havel byl rovněž členem KSČ a to do roku 1967. Všichni mluvčí Charty 77 byli Židé nebo zednáři. 

Václav Havel nebyl řadový disident. Jezdil v lepším automobilu než tehdejší předseda komunistické vlády (vlastnil luxusní Mercedes), obýval rozlehlý a komfortní byt na Rašínově nábřeží a stejně tak měl k dispozici svou usedlost Na Hrádečku, kde mohl nerušeně pořádat své disidentské seance. 

Havlův čas přišel v listopadu 1989, když na Letné a z balkonu Melantrichu mával nadšeným statisícům doufajících. V témže roce byl komunistickým parlamentem jednomyslně zvolen prezidentem a když skládal slib, přísahal symbolicky na komunistickou ústavu. Neštítil se mávat nadšeným a doufajícím davům a poté přísahat věrnost komunistické ústavě. 

V roce 1990 se uvažovalo, jakým způsobem uskutečnit restituce a především v jakém rozsahu. Václav Havel, který měl tehdy v Občanském fóru rozhodující slovo, prosadil široké a rozsáhlé restituce. Vzhledem k hrozbě nároků sudetských Němců se parlament rozhodl navracet majetky zabavené teprve po 25.2. 1948. Způsob, jakým se Václav Havel dostal k majetkům svého strýce a děda, je zahalen tajemstvím. Jeho strýc Miloš Havel byl po válce označen jako kolaborant a jeho majetek znárodněn podle Benešových dekretů. Proto se na 
něj klasické restituční předpisy o navracení majetku ztraceného po roce 1948, nevztahují. Václav Havel přesto jako jeden z prvních dostal veškerý majetek, o který požádal. 

Možná i proto se Havel bál tématu Benešových dekretů jako čert kříže. Na přímou otázku na svůj názor na ně uvedl pro BBC v roce 2002: "Já jsem se k tomuto velmi důležitému a citlivému tématu vyjádřil už mnohokrát, ale vždycky jsem se k němu vyjádřil, když jsem já chtěl a ne tehdy, když jakási zhysterizovaná atmosféra mě k tomu nutila, já zůstanu věrný této tradici, pokud jde o ty dekrety." Jednoznačné stanovisko k Benešovým dekretům však 
Václav Havel nikdy neposkytl a dobře ví proč. 

O pozadí Havlových restitucí se nikdy nemluvilo a žádný novinář se jimi netroufl zabývat. Ještě dnes je Havel pěstovanou ikonou tzv. sametové revoluce a falešného sametového "národního obrození". Restituce příjemně postihly řadu disidentů z Charty 77 a ti chartisté, na které nic nezbylo, si dokumenty k restituci alespoň padělali. Učinila tak Havlova spolupracovnice a disidentka z Charty 77 (Židovka) Marta Chadimová , jejíž restituční podvod s nemovitostmi na Loretánském náměstí v Praze byl však odhalen a před odsuzujícím rozsudkem jí zachránila jen milost jejího přítele z Charty 77. 

Restituce Václava Havla proběhly však tiše a úspěšně. Upozornit na to, že prolamují Benešovy dekrety a jdou hluboko za stanovenou restituční čáru 25.2.1948 si nikdo netroufl a netroufá si tak učinit ani nyní. Lze přitom konstatovat, že právě Havlovy restituce byly jedny z průkopnických v tom smyslu, že prolomily Benešovy dekrety. 

Na počátku 90. let se u restitucí Havlova majetku objevuje jméno Miloše Červenky, současného miliardáře a pozemkového magnáta v Praze. Absolvent moskevského MGIMO (aneb "Akademie KGB") Červenka také Havlův majetek spravoval a fungoval jako Havlova "peněženka". Naskýtá se proto otázka, pro koho vlastně dnes agent Červenka svůj obrovský majetek spravuje. 

Havlovy úzké vztahy na staré struktury v souvislosti s jeho majetkem ukazuje i známá transakce, když prodal svou polovinu paláce Lucerna společnosti Chemapol vedené agentem StB Václavem Junkem. I u této transakce asistovala šedá eminence jménem Červenka. 

Dnes je (bývalý) majetek rodiny Havlů zdevastován a pomalu chátrá. Důkazem toho jsou jak Barrandovské terasy, tak Lucerna. Havel však rozhodně nezchudl, svá aktiva má uložené jinde. 

Skutečný obraz Václava Havla je diametrálně odlišný od toho, jak jej vykreslují Židy ovládaná média a samozvaní kulturní elitáři. Vyzní tedy velmi trefně, je-li při jedné společenské akci k nazvání Václava Havla za "jednoho z nejlepších synů národa" vybrán jistý deviantní fotograf obscénních polopornografických snímků a sál plný ovcí nadšeně tleská. 
Je to jen důkazem, kterak se instalovaná "česká kulturní elita" (většinou tvořená Židy) utápí v bahně pokrytectví a bezpáteřnosti. 

Václav Havel zneužíval ideály, kterými se zaštiťoval. Ač celý život žil s maskou bojovníka s totalitou a s komunismem, již v období Charty 77 s (bývalými) komunisty ochotně spolupracoval. A navíc jak už bylo řečeno byl sám bývalým komunistou. Po jeho úspěšném 17. listopadu 1989 Havel v čele Občanského fóra zajistil, aby si komunistická elita udržela moc ve státě. Symbolicky jmenoval federálním premiérem bývalého komunistického 
ministra Mariána Čalfu. Havel také obnovil všechny židovské společnosti ve státě a zednářské lóže, jejichž členy se stali téměř všichni vyvolení členové Charty 77 a Občanského fóra, vlády a diplomatického sboru, kteří byli povoláni pro budoucnost k vybraným rolím. 

V březnu 1989 se v soukromých pražských bytech připojovala k televizorům videokazeta s Havlovou hrou "Asanace", natočenou malou divadelní scénou v Německu. Na konci děje hry byl připojen asi osmiminutový fotografický přehled autorova života. Na jednom snímku je Václav Havel se všemi rituálními symboly svobodných zednářů korunován králem. Václav Havel byl zasvěcen do zednářské lóže v roce 1968 při svém pobytu v USA. Do lóže byl uveden Arthurem Millerem, Židem a bývalým americkým komunistou. 

Havlovi se dostalo 30. stupně zasvěcení podle amerického rituálu (Ritual of Knight Kadosh z roku 1879). Etika rytířů 30. svěcení (Kádoš) je v rituálu charakterizována takto: "Moi, rien que moi, tout Å• moi, tout pour moi, et cela par tous les moyens quels qu´ils soient", tj. Já, nic než já, všechno mě, všechno pro mne a to všemi prostředky, lhostejno jakými. Stupeň rytíř 
Kádoš je pojmenován podle rabína Ha-Kadoshe. V zednářském řádu Kádoš existuje 7 stupňů. Václav Havel byl zasvěcen ve stupni 1. jako Le Kadosh Israelite (Kádoš Izraelita). 

Svým stupněm zasvěcení byl Havel předurčen (vyvolen) pro výkonnou politickou roli. V den své inaugurace předstoupil před veřejnost v krátkých nohavicích svých kalhot, což v nezasvěcené veřejnosti vzbudilo rozpaky, zasvěcenci v celém světě však věděli, že patří králi bosákuslužebníku Židů. 
Krátce po svém zvolení prezidentem navštívil Izrael, kde s rabínskou čepičkou na hlavě převzal čestný doktorát. Vídeňský Kurier přinesl fotografii Havla, na níž s židovskými modlícími řemínky na hlavě, opřen o Zeď nářků, šeptá hebrejské modlitby a skládá přísahu. 

Václav Havel je dokonalý symbol falešné a pokřivené morálky naší společnosti. Na úpadku morálky a národního cítění se Václav Havel podepsal ještě více, než celý komunistický režim. Ten, kdo jej uznává a uctívá jako "morální symbol", tímto zároveň přijímá tuto pokřivenou a neupřímnou morálku za svou. 

Autor: J. Sborn 

6 hlasů

No a teď jsme úplně strachy bez sebe z celosvětového havlistického židozednářského spiknutí.
Z toho příspěvku je hezky vidět, jak blízko mají duševně komouši k nacistům. Akorát že nacista by Havla obvinil z žido-zednářsko-komunismu a tady soudruh raději zvolil žido-zednářsko-nacismus (divná kombinace, ale komunisti nikdy neoplývali inteligencí).

0 hlasů

bububu židi bububu... nic blbějšího tam nemáš? jo a kdyby něco - havloid fakt nejsem

0 hlasů

Jenomže ono to celé vyprávění má příčinnou posloupnost a logiku, Soulburnere. To se těžko přebíjí nějakými vyprázdněnými citoslovci! Argumenty vám chybí!

1 hlas

Tak zjevný dezinformační blitek zkoušejte udat v Haló novinách, ale pochybuji, že i tam by byli tak pitomí a neodhalili zřetelné nepravdy a průhledné pomluvy.

2 hlasy
Časopis Týden

Předplaťte si časopis Týden

V čísle 5/2020 najdete >
Týden

Sedmička

Exkluziv

Interview

Sedmička křížovky

Sedmička křížovky XXL

Sedmička Naše životy

Týden Historie

TV Barrandov

Kino Barrandov

Barrandov Krimi

Barrandov News


Tento web používá k poskytování služeb soubory cookie. Více informací najdete ZDE.